tvoříme svobodný prostor

 Duch Humanity´s Teamu

Humanity´s Team je společenství lidí vytvářející svobodný prostor pro vyjádření toho, kým jsme. Podporuje jedinečnost každého a staví na tom, co je pro nás společné. Spojuje nás vzájemná laskavost, radost a respekt. Aktivity HT nám pomáhají k vědomému a harmonickému životu.

  Humanity´s Team

Jsme celosvětově aktivní duchovní a občanské hnutí za práva duše.

Bereme v úvahu společenské a kulturní odlišnosti a vždy vytváříme prostor pro růst Nové spirituality.

HT je otevřený a transparentní ve svých činnostech a financích.

Vždy jednáme s vědomím, že jsme součástí jednoho celku.

Používáme Pěti kroků k dosažení míru jako kotvu pro všechno, čím jsme a co děláme.

Co je Humanity´s Team

Jsme Humanity´s Team

23.04.2008 20:00
Začínáme si uvědomovat, jak chceme prožívat svůj život, v jakém světě chceme žít, jak chceme, aby fungovaly vztahy mezi lidmi. Tohle uvědomění je hluboko v srdci každého z nás, jde o naše...
>>

Co děláme

23.04.2008 19:55
Proč vznikla organizace Humanity's Team? Lidstvo je postaveno před okamžik pravdy. Jsme uprostřed skutečné krize. Právě teď. Nikoliv někdy v odlehlé daleké budoucnosti, ale právě teď. Vypadá to, že...
>>

Kdo jsme?

23.04.2008 19:51
Svými životy obnovujeme naše spojení s Bohem a jeden s druhým, vytváříme tak prostor pro Novou spiritualitu, prostor, kde může vyrůst nová společnost, prostor, kde lidé žijí v míru, harmonii a...
>>

Prohlášení Světové Rady o směřování Humanity´s Teamu

09.09.2005 00:00
Drazí...
>>
<< 1 | 2

O stránkách HT Plus

Tyhle stránky jsou určeny Vám, příznivcům a patronům Humanity´s Teamu. Dokumentujeme zde, co se uvnitř našeho týmu děje, informujeme o našich setkáních nebo projektech. Je zde také prostor pro naší tvorbu a sdílení, pro texty nebo fotografie, které zachytí jedinečné okamžiky našeho společného života.

Pět kroků k míru

První krok: Přiznáváme, že některé staré představy o Bohu a Životě přestaly být prospěšné.

Druhý krok: Přiznáváme, že o Bohu a Životě nevíme všechno a že toto poznání všechno změní.

Třetí krok: Připouštíme, že se dnes mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě, které mohou vést k novému způsobu života na naší planetě.

Čtvrtý krok: Jsme ochotni zkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do našeho názorového systému, pokud jsou v souladu s naší vnitřní pravdou.

Pátý krok: Jsme ochotni začít žít takovým životem, který je vyjádřením našich názorů.

My a spiritualita kolem nás

Humanity´s Team a New Age

01.05.2008 18:18
Protože je hnutí New Age široké a slovy nepopsatelné, zkoumám ho zkrze jeho energii. Ta energie má mnoho společného s energií, která žije v Humanity´s Teamu, přesto v nich cítím i rozdíly a posuny a...
>>

Hovory s Bohem v rukách Vesmírných lidí

01.05.2008 18:06
Poselství, které přináší Neale Donald Walsch v serii knih Hovory s Bohem se šíří světem a inspiruje mnoho lidí. Záměrem Humanity´s Teamu je seznamovat další lidi s tímto poselstvím a dodávat jim sílu...
>>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist