tvoříme svobodný prostor

 Duch Humanity´s Teamu

Humanity´s Team je společenství lidí vytvářející svobodný prostor pro vyjádření toho, kým jsme. Podporuje jedinečnost každého a staví na tom, co je pro nás společné. Spojuje nás vzájemná laskavost, radost a respekt. Aktivity HT nám pomáhají k vědomému a harmonickému životu.

  Humanity´s Team

Jsme celosvětově aktivní duchovní a občanské hnutí za práva duše.

Bereme v úvahu společenské a kulturní odlišnosti a vždy vytváříme prostor pro růst Nové spirituality.

HT je otevřený a transparentní ve svých činnostech a financích.

Vždy jednáme s vědomím, že jsme součástí jednoho celku.

Používáme Pěti kroků k dosažení míru jako kotvu pro všechno, čím jsme a co děláme.

Co je Humanity´s Team

Má Nová spiritualita

28.08.2009 10:48
Jak se vědomí Nové spirituality promítá do mého života? Jsem zdrojem Zdroj síly a pravdy vidím v každém člověku, každou lidskou bytost vnímám jako zdroj světla, lásky, neomezené radosti a svobody....
>>

Týmy a projekty

27.03.2009 08:53
  Funkční týmy vznikaly na základě dlouhodobých potřeb našeho hnutí. Většina z nich má svého koordinátora, který dohlíží nad rozdělováním práce a sdílením zdrojů, které jsou k dispozici. Zároveň...
>>

Spolupráce s HT

27.03.2009 08:50
  V České republice je spousta organizací, sdružení a společností, které se věnují činnostem podporujícím spiritualitu a duchovní rozvoj. My se nezaměřujeme na to, co nás rozděluje, ale hledáme...
>>

Vize Humanity´s Teamu Česká republika 2008

03.05.2008 00:42
Občanské sdružení Humanity´s Team Česká republika jsme založili v lednu 2006 s určitou vizí. Naše tehdejší představy se zhmotnily do stanov, ale energie v nás se dále proměňují a...
>>

Nová spiritualita

30.04.2008 12:35
 Nová spiritualita (angl.New Spirituality) je duchovní hnutí navazující na hnutí New Age. Historická východiska Nová spiritualita neboli Nová duchovnost se začala formovat v devadesátých letech...
>>

Jsme Tým lidstva.

23.04.2008 22:14
Víme a prožíváme, že všichni jsme jeden. We are all one. Chceme prožívat lásku a radost. Chceme prožívat harmonii a jednotu. Chceme být spolu a společně tvořit. Humanity’s Team pomáhá změnit směr,...
>>
1 | 2 >>

O stránkách HT Plus

Tyhle stránky jsou určeny Vám, příznivcům a patronům Humanity´s Teamu. Dokumentujeme zde, co se uvnitř našeho týmu děje, informujeme o našich setkáních nebo projektech. Je zde také prostor pro naší tvorbu a sdílení, pro texty nebo fotografie, které zachytí jedinečné okamžiky našeho společného života.

Pět kroků k míru

První krok: Přiznáváme, že některé staré představy o Bohu a Životě přestaly být prospěšné.

Druhý krok: Přiznáváme, že o Bohu a Životě nevíme všechno a že toto poznání všechno změní.

Třetí krok: Připouštíme, že se dnes mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě, které mohou vést k novému způsobu života na naší planetě.

Čtvrtý krok: Jsme ochotni zkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do našeho názorového systému, pokud jsou v souladu s naší vnitřní pravdou.

Pátý krok: Jsme ochotni začít žít takovým životem, který je vyjádřením našich názorů.

My a spiritualita kolem nás

Humanity´s Team a New Age

01.05.2008 18:18
Protože je hnutí New Age široké a slovy nepopsatelné, zkoumám ho zkrze jeho energii. Ta energie má mnoho společného s energií, která žije v Humanity´s Teamu, přesto v nich cítím i rozdíly a posuny a...
>>

Hovory s Bohem v rukách Vesmírných lidí

01.05.2008 18:06
Poselství, které přináší Neale Donald Walsch v serii knih Hovory s Bohem se šíří světem a inspiruje mnoho lidí. Záměrem Humanity´s Teamu je seznamovat další lidi s tímto poselstvím a dodávat jim sílu...
>>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist