tvoříme svobodný prostor

Zprávy z východoevropských HT - rok 2005:

02.02.2006 00:00

 

Česká republika

 

Jaro

-          náš český tým zorganizoval 3 denní seminář “Obejmi Změnu” s Christianem Pankhurstem, který se moc povedl

-          noví lidé se přidali k našemu užšímu jádru HT

-          přednášky o HT a Nové duchovnosti ve dvou městech

-          v květnu jsme oslavili jeden rok existence HT v ČR

 

Léto

-          zorganizovali jsme 2 letní dovolenky: kola na Moravě a moře v Bulharsku

-          konec léta- práce na dokončování stanov pro založení občanského sdružení HT

 

Podzim

-          prezentace, přednáška a diskuze o tom “co je to HT” na Fakultě humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

-          schválení stanov občanského sdružení HT ČR

-          formování pracovně - funkčních týmů

-          překladatelský tým započal svou aktivní činnost

 

Zima

-          překlady základních, aktualizovaných dokumentů jako např. Společné prohlášení o směřování HT, celosvětového zpravodaje a jiné

-          plánování aktivit na rok 2006

-          aktualizování webových stránek

-          zimní dovolenka na horách

 

Pravidelně probíhá

 

Ve 4 městech probíhají pravidelná setkávání skupinek HT, každé 3 měsíce pořádáme celorepublikové víkendové setkání (které spoluorganizují jednotlivé týmy z těchto měst), pravidelné zasílání informací, zajímavostí, osobních sdílení lidem z naší databáze, setkávání pracovního týmu (přibližně jednou za měsíc), propojení a komunikace s ostatními HT týmy ze světa skrze diskusní yahoo skupinku, spojení s koordinátorkou za východní Evropu Stelianou a s HT KidsMovement (“děti-dětem” J) a jeho koordinátorem Reném

 

Naše nejbližší plány

 

Veřejná prezentace: Co je občanské sdružení HT ČR, jeho smysl, cíle, způsob fungování atd. V rámci prvních aktivit pod hlavičkou sdružení chceme mimo jiné zorganizovat dva prožitkové semináře zaměřené na osobní a duchovní růst, a to pod vedením:

  1. německé lektorky Claudie Piper (květen) 
  2. anglického lektora Christiana Pankhursta (konec srpna)

 

Jsme stále nadšeni a vděčni, že můžeme být s Vámi všemi na této Cestě, v této Rodině!

 

S láskou ŽANETA

Slovinsko[1]

 

HT Slovinsko byl oficiálně založen a zaregistrován ke dni 7. dubna 2005.

 

Splnili jsme všechny náležitosti, které byly vyžadovány pro zdárné fungování našeho sdružení: vizitky, plakáty, tištěné letáky, bankovní účet, trička s naším sloganem atd. Zařídili jsme umístění HT letáčků do Nealových knih v obchodech po celé zemi.

Také jsme vytvořili naše webové stránky: www.humanitysteam.si a otevřeli emailovou adresu info@humanitysteam.si.

 

Aktivně jsme se zúčastnili dvou největších spirituálních akcí v naší zemi, na kterých jsme HT představili veřejnosti, a sice ve dnech 7. a 8. května 2005 v Ljubljani (Vitamal) a 3. až 5. června 2005 v Celje (Altermed).

Já (Estera) jsem se také zúčastnila světového HT setkání v New Yorku ve dnech 3.-5. června 2005.

 

27. září 2005 u nás hostoval Neale Donald Walsch. Jeho přednáška se konala ve městě Celje. Byla to jeho první návštěva ve Slovinsku a hned sklidila obrovský úspěch. Slovinci ho opravdu milují!

Pracovali jsme tvrdě a trpělivě na tom, abychom HT a p. Walsche u nás veřejně podpořili. Zároveň jsme chtěli Slovincům více otevřít poselství z knih HsB a vizi Týmu lidstva. Upřímně – dosud ještě nikdo nebyl tolik známý a oblíbený u nás, možná ještě více než v dalších evropských zemích!

 

Udělali jsme publicitu Nealově akci a také HT, a to včetně uvedení v TV, rozhlase, uveřejnění na různých webových stránkách včetně několika denních periodik.

Také jsme nahráli píseň What God Wants do slovinštiny, angličtiny a instrumentální podoby, což můžete slyšet při prohlížení našeho webu. Stejnojmennou knihu jsme rovněž vydali ve slovinském jazyce.

 

Všechno samozřejmě stálo hodně energie, úsilí a odhodlání…času i peněz. Byla to však naše volba a rozhodnutí být součástí Humanity´s Teamu, který souzní s našimi srdci.

 

Naším záměrem a plánem pro další rok je začít rozvíjet skupinky studijního charakteru a emocionální podpory, přičemž chceme vytvořit silné spojení mezi týmáky ve Slovinsku.

 

S Láskou a Světlem

Estera a Miro

 


Rumunsko

 

HT Rumunsko začal velmi slibně, s několika zapálenými lidmi. Zformovali Yahoo skupinku a začali s pravidelnými setkáními jednou týdně v Bukurešti. Bohužel, později tito lidé odešli, aby se ukázalo, že byli jen zvědaví a sdíleli jiné myšlenky a koncepty. Mezitím Mihai pokračoval v uveřejňování zpráv na fóru nakladatelství „Pro Tebe“ (rumunské nakladatelství knih HsB)

 

Mihai dále našel umístění pro website HT Rumunsko. Plánuje, že připraví všechny materiály s tím, že některé přeloží z webu a některé použije z internetových stránek moldavského HT. Poskytovatel webu ho ujistil, že může dokonce nabídnout fórum pro diskuse. Nyní byl Mihai kontaktován některými nově zainteresovanými lidmi ohledně založení skupinky a připojení k HT. S těmito novými zájemci plánuje setkání a sdílení v lednu.

 

Rusko
 
V Rusku jde práce s vytvářením Humanity’s Teamu bohužel pomalu. Nemám pravděpodobně dostatečný potenciál k tomu, abych inspiroval lidi k podniknutí praktických kroků k založení Humanity’s Teamu. Ve skutečnosti jsem se domníval, že v Rusku bude odezva na knihy NDW živější. Ale vytvářet další organizaci, kde by lidé měli být zase přesvědčováni, se mi nechce. Takových organizací je spousta. Mou úlohou je aktivně doporučovat lidem číst a studovat tyto knihy. Aktivně používám ve svém životě mnoho principů převzatých z těchto knih a nejúžasnější je, že skutečně fungují! Zdá se, že situace stále ještě dozrává. Chce to ještě nějaký čas a trpělivost.
 
Domnívám se, že pro tvořivější a úspěšnější práci je nezbytný silný zlom – Osvícení na individuální úrovni. Narůstá-li potenciál magnetu, přitahuje více kovových částí.
 
Využijme zdroj Všemocného Boha a vytvořme kolektivně cílenou volbu tak, že se budou Osvícení lidé objevovat v Humanity’s teamu jako houby po dešti. Osvícení je tehdy, když Veškerá Nekonečná Síla, Nezničitelnost a Láska samotné Matky Přírody – Boha podporuje jedinečné ve všech počátcích, manifestujíce tímto způsobem Nekonečnost Univerzálnosti skrze konkrétní individualitu. Jestliže základní Přírodní Zákon s neobyčejnou lehkostí a nádherou otáčí planety kolem Slunce, mění roční období, růst rostlin atd., znamená to, že v nikdy nekončícím spojení s tímto Neskonalým Potenciálem, můžeme v prostoru a čase vytvořit VŠE, co si přejeme, aniž bychom narušili celkovou harmonii Evoluce.
 
Proto taková jména jako Buddha, Ježíš, Ráma Krišna atd. rezonují v srdcích tisíců a tisíců lidí. Veškerá síla a nádhera Matky – Přírody – Boha, Života samotného byla projevena skrze ně.
 
Toto je Osvícení. Tak se mohou naše Duše, Mysli a Těla stát dokonalou nádobou pro manifestaci Boží Milosti všemu živému na Zemi. Toto je přesně, co přinese Rozkvět Osvícené Epochy na naší neobyčejně krásné planetě. A my jako části Jednotného Celku oslovujeme tento Celek s důkladnou uvážlivostí, přijímajíc tak Jeho přínos pro dřívější realizaci procesu Osvícení na celé Zemi. A za to jsme mu hluboce vděční. 
NAMASTE!
Všechno nejlepší
S láskou: Andrej

Polsko

Humanity’s Team v Polsku právě začíná. Členové se zaměřili na hledání dalších spřízněných osob, které zaujaly Hovory s Bohem a mají zájem stát se součástí Nové Spirituality. Proto jsem uveřejnila dva články o konferenci v Bard College v USA, HsB a HT v duchovním časopise Čtvrtá dimenze (náklad asi 70 000 výtisků). Třetí článek vyjde v únoru a právě pracuji na čtvrtém.

Náš web už je hotový: www.ht.rzb.pt    

V Polsku existují dvě studijní skupinky a dalších pět lidí vyjádřilo zájem založit nové skupinky v jejich městech. Začali už roznášet letáky a vylepovat plakáty a pokud to vyjde, v únoru budeme mít tedy už skupinek sedm. V únoru také Pavlo z Gdaňsku povede veřejný seminář na esoterickém festivalu.

Jsem v kontaktu se všemi, kteří se chtějí připojit k nějaké studijní skupince, ale stále nám chybí koordinátoři.

Máme také překladatele, který bude překládat bulletin.

Se světlem a láskou,

Alexandra Kacprzak, koordinátorka HT Polsko

Moldávie

 

Byl to dost obtížný úkol začít budovat HT s přeloženými knihami HsB přivezenými ze zahraničí.

 

Všechno začalo prací na webových stránkách a překládáním dokumentů o HT. Po nějaké době, kdy jsme šířili informace o HT pomocí letáků a osobních setkání, vznikla HT skupinka emoční podpory. Scházíme se každou sobotu, momentálně v prostorách centra jógy.

 

Teď už mají naše setkání lepší strukturu. Inspirovala mě Guidebook 1, kterou mi poslala Nancy (znovu díkyJ). Během setkání sedíme v kruhu s knihami HsB a svíčkou uprostřed. Začínáme sdílením zkušeností uplynulého týdne a já poté oznámím téma diskuse nebo čteme úryvky z knih. Po krátké meditaci každý z nás vyjádří svoje myšlenky a nápady. Dokonce máme i křišťálovou kouli pro ty nejslavnostnější okamžiky a zvonek pro případ, že se někdo příliš odchýlí od tématu.

 

V našem duchovním informačním centru a obchodu “Carlos” máme trvale umístěnou reklamu na HT. Naši členové už si zvykli na přeložené Denní zprávy Nové Spirituality na Yahoo Group. Tyto zprávy nás přes týden udržují ve spojení a duchovním naladění. Snažíme se společně vytvořit atmosféru jednoty a platformy pro budoucí společnost.

 

S láskou, Steliana

 

 

 

Turecko

 

Zorganizovali jsme série seminářů New Age a Změny nazvaných “Nejsme oběti našich představ, ale tvořitelé svého života” s pomocí magistrátní ženské komunity Kadikoy.

Viz seznam seminářů a přednášejících:

 

Manželství a dynamika rodinného života v Nové Době

Duysal Aşkun

O čem je skutečně rozvoj osobnosti?

Hürriyet Kalalı

Láska v Nové Době

Celâl Eldeniz

Rodičovství v Nové Době

Duysal Aşkun

Mezilidské vztahy – Skutečně se musíme změnit 

Duysal Aşkun

Jak je důležité rozhodné jednání na cestě k poznání sebe sama.

Hürriyet Kalalı

 

Toto byl velmi úspěšný krok našeho týmu – měli jsme příležitost promluvit k velké skupině lidí, jenž mohou být vzdálení lásce a světlu, které se s nimi snažíme sdílet.

 

Jak se náš tým začal rozrůstat, začali jsme se scházet pravidelně. Během jednoho z těchto setkání jsme se rozhodli najít vlastní místo. Jeden z nás na sebe vzal odpovědnost a nyní s námi sdílí svůj nový dům, kde se můžeme scházet a organizovat naše semináře a události.

 

S příležitostí setkávat se na našem vlastním místě se setkání stala formálnějšími a více zaměřenými na Humanity's Team. Začali jsme s přípravou na další Festival, veletrh, kde se setkávají duchovní skupiny a organizace. Obnovili jsme naše letáky, přeložili ty anglické a shromáždili peníze na vlastní stánek. Poté jsme během veletrhu prošli krizí – ztratili jsme mnoho účastnících se členů a naše místo.

 

Udrželi jsme se však v pohybu, sice mnohem pomalejším, ale vytrvali jsme.

Duysal přenechala jednu ze svých rolí mně. Začali jsme opět vše od začátku s láskou a světlem, které z Duysal a Aydy přímo vyzařovalo.

Život nás zavedl do “Yunus Evi”, kde se mohou scházet různé druhy duchovních skupin a působit spolu nebo se vzájemně ovlivňovat a doplňovat. Začali jsme se vídat pravidelně.

Nyní se scházíme každý čtvrtek v 19:30 a rozvíjíme týmovou spolupráci, a to jak mezi členy, tak i se světem. Začali jsme s informačními schůzkami, ale teď už máme jisté body, podle kterých se naše schůzky řídí:

 

-                     Sdílení – vzájemně sdílíme své zajímavé týdenní zážitky

-                     Meditování – krátká skupinová meditace

-                     Tvořivé volné asocice –“ hodíme na papír” jakoukoliv myšlenku o Humanity’s Teamu, co nám přijde na mysl. Potom vybereme některé z těchto tvořivých myšlenek a zahrneme je do svého aktivního programu.

-                     A nakonec ukončíme schůzku vlastní verzí Kruhu Přání.

 

Během našich předchozích informačních schůzek padlo rozhodnutí připravit knižní záložku, abychom oslovili větší skupinu lidí, kteří by mohli mít zájem o proměnu svého života. Momentálně dotváříme její grafický design.

 

Také jsme zůstali ve styku s vydavatelem knihy “Bůh, na kterého čekáme”, který s radostí přijal návrh přidat do knihy odkaz na naše místní webové stránky.

 

Naším největším úspěchem jsou právě naše renovované webové stránky, které sponzoroval jeden z našich členů. Byl to úkol, na němž jsme opravdu pracovali kolektivně. A zdá se, že se v podobné spolupráci stále zlepšujeme. Dva z našich členů se připojili ke světovému překladatelskému týmu a rovnou začali pracovat na vánočních pohlednicích.

 

Kolektivní myšlení nás přivedlo k jednotě s Yunus Evi a spolupráci s nimi. Budeme uveřejňovat jejich program na našem webu, kde si lidé mohou vybrat, jakou cestou se vydají.

 

Jaké jsou naše akce pro nadcházející rok:

            Dokončení a vytisknutí “klíčových cílů” programu našeho Humanity’s Teamu

            Příprava a vytištění plakátů

            Přilákání lidí k návštěvě akcí v Yunus Evi

            Organizace těchto akcí

            Pokud dosáhneme určitého počtu členů, připravíme duchovní výlet na duchovní místo    s duchovními lidmi J

            Sehnat soukromé místo pro schůzky (A toto máme skutečně v plánu!!!)

 

Co by mohlo následovat po těchto bodech ještě nevíme, ale jednou věcí jsme si jistí – na všechno přijdeme během procesu Tvořivých volných asociací. Jsme otevření všem druhům aktivit, které by nám mohly pomoci udělat další krok na naší duchovní cestě.

 

Děkuji Za Vaše Přátelské Odezvy...

S Láskou

Jaki Baruh

Koordinátor HT Turecko

533 321 0045

 

 

 

 

 



[1] Naši slovinští kolegové se krásně zvýraznili v anglickém názvu HT, posuďte sami originální verzi “HT sLOVEnia” J - pozn. překl.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist