tvoříme svobodný prostor

Zprávy z Rady HT 02/2009

06.02.2009 22:03

Zprávy z Rady 02/2009

Na přelomu ledna a února se uskutečnilo v Praze Michli zasedání Rady HT a proběhlo naše již třetí výroční Patronium.

Rada

Rada se sešla 31.ledna ještě ve starém složení, ale s mohutnou podporou nových kandidátů a projednala spoustu záležitostí. Jsme rádi, že s námi je opět Markétka, která se vrátila ze Švýcarska, ale i Žanetka, která teď bydlí v Dánsku a chce pracovat v radě i na tuto vzdálenost. Chceme jí v tom podpořit.

A co jsme probírali? Rozhodli jsme se, že přejdeme z jednoduchého na podvojné účetnictví. To je sice povinné až od obratu 3 miliony Kč za rok, ale tímhle rozhodnutím si přivoláváme tu hojnost tím, že pro ni tvoříme podmínky. Velkou pomocí nám pak je nová účetní, kterou se stala Hanka Pavlová. Pokladní sdružení zůstává Jája Dušková.

Na účtu jsme k 1.1.2008 měli 50 663 Kč a k 1.1.2009 pak 81 685 Kč. Čili za rok jsme měli čistý výnos 31 022 Kč. Naše příjmy byly celkem 85 675 Kč, z toho příspěvky patronů a dary činily 47 124 Kč, výnosy z celostátních setkání 20 182 Kč a výdělky ze seminářů 18 368 Kč. Největšími výdaji pak byla režie (telefony, cestovné, poplatky) s 28 368 Kč, podpora patronům 15 000 Kč a podpora Love Tour 11 000 Kč. Celkem jsme v roce 2009 utratili 54 368 Kč.

Plánujeme založit a vést virtuální účty radním a patronům, na které by se jim vyplácely odměny za jejich práci pro HT a ze kterých by následně mohli čerpat peníze na svou účast na našich akcích nebo ze kterých bychom za ně financovali jejich přání, která jsou v souladu se stanovami (např. semináře osobnostního rozvoje, poznávací cesty do zahraničí atd.)

Rada sdružení se rozrůstá, proto je důležité pracovat na našem propojení, ze kterého pak vychází plodnější spolupráce. Cítíme, že Rada je nositelem Ducha HT a právě skrze členy rady se tento duch promítá do celé činnosti našeho sdružení, proto je důležité, aby ho radní vnímali. S touto prací nám pomáhá náš přítel a spirituální učitel Robert Sättler a tak jsme pro radní a aktivní patrony přichystali tvůrčí dílnu, kde chceme prozkoumat, co je tím Duchem HT, jak je s ním každý z nás spojen a jak ho chceme předávat a prezentovat dál, jak uvnitř HT, tak na veřejnosti. Rada se rozhodla, že tahle akce, která se uskuteční 20.-22.2. bude proplacena z prostředků HT a uvolnila na jeho financování 22 000 Kč (18 000 lektorné, 4 000 nájemné). Noví radní, kteří ještě mnoho patronských příspěvků nezaplatili, mají možnost přispět na setkání dle svého uvážení formou vyššího patronského příspěvku nebo jednorázového daru. Uvědomujeme si, že tento seminář není „zadarmo“, ale že ho platíme ze společných peněz.

Chceme sdílet hojnost, kterou máme a jako každoročně posíláme finanční příspěvek Světovému HT.  Rada zvážila naše aktuální možnosti a rozhodla se poslat 200 USD. Dále jsme zaplatili registraci našich web domén na 5 let dopředu (humanitysteamcz.org, humanitysteam.cz) což nás stálo 3000 Kč a 1260 Kč ročně stojí webhosting.

Dále Rada diskutovala o možnostech, jak ohodnocovat lidi, kteří podporují organizátory akcí HT, ale přitom sami nejsou v organizačním týmu a tudíž nemají podíl na výnosu z akcí. Přitom chceme udržet rovnováhu mezi „komerčními“ aktivitami a přátelským duchem setkávání v HT. Velkou podporu organizátoři cítí v současnosti od Kamila, který spravuje weby HT+ a HT komunita, proto se Rada rozhodla podpořit ho pravidelnou odměnou 500 Kč měsíčně, která se mu bude vyplácet na jeho virtuální účet. Stal se tak již třetím týmákem, kterého takto podporujeme, po našich koordinátorech.

Už od začátku máme vizi HT centra, a teď se ptáme, už dozrál čas na realizaci? Již dnes máme možnost scházet se v malém centru Sudharma v Mnichově Hradišti, které provozuje Blanka Vodvářková, ale máme vizi většího areálu, kde by se mohly konat semináře. Kde bude? V Praze, v okolí Mladé Boleslavi nebo snad v Jeseníkách? Zatím nevíme, ale jsou mezi námi úžasní talentovaní lidé s velkým elánem, architekti, urbanisté, stavitelé i kreativní umělci. V tom je naše naděje.

Připravované akce

Uvažujeme o podpoře Světového pochodu za mír (World march for peace and nonviolence). Tahle akce se nám líbí a zkoumáme, jak bychom se do ní mohli zapojit. V Čechách je organizátorem sdružení nenasili.cz a za HT je s nimi ve spojení Vlasta Frantová (vlastafra@seznam.cz). Nabídla jim happening s ho oponopono, spočívající v tvoření nekonečného svitku s ručně psanými motlitbami „lituji, omlouvám se, děkuji, miluji“. Pokud se chcete připojit nebo akci podpořit, ozvěte se Vlastičce.

V Čechách také chceme více zabydlet Jógu smíchu. Už 6.4.2009 se v Praze v Domě Maitrea uskuteční večerní workshop s Ejvindem Jacobsenem. (kontakt: Kamil Krbálek, moebius@seznam.cz) Dále také připravujeme 4 denní seminář Jógy smíchu, je to základní kurz pro certifikované lektory. Pravděpodobný termín je 4.-7.8.2009 a místo Borovice. Pokud máte zájem, je třeba se nahlásit do 1.6.2009 Žanetě Jacobsen zaneta.najdekova@seznam.cz. Máme také vizi kurzu Jógy smíchu pro firmy, protože to je vlastně forma teambuildingu.

Další zasedání Rady HT jsou plánovaná na 27.-28.3. do Prahy a na pátek 22.5 před celostátním setkáním. A mohou se ho samozřejmě zúčastnit i patroni a příznivci, srdečně Vás zveme.

Další plánované akce

14.-15.3.2009 Obejmi změnu – Úvodní seminář, Mladá Boleslav, kontakt: Kamila Plíhalová  (eeliskaa@atlas.cz)

27.3.2009    Co nám brání realizovat Tajemství, diskusní večer s Františkem Horváthem. A-centrum  Praha, kontakt: Iveta 

30.4.-3.5.2009 Obejmi změnu – Intenzivní seminář, Borovice, kontakt: Kamila Plíhalová (eeliskaa@atlas.cz)

22.- 24.5.2009   Celostátní setkání, kontakt: Laco Lászlo (lacola@atlas.cz)

  8.- 15.8.2009   Dovolená s HT, Borovice, organizátorky Jana Theisingerová a Vlasta Frantová

  4. -  6.9.2009  Setkání HT a DDK, Pružina, Slovensko, kontakt: Eva Janoušková (jasna.vec@gmail.com)

A ve fázi úvodní vize je cesta do Damanhuru v Itálii, kde máme přátele Ivu Haas a Adama Dejamoura. Jeli byste? Můžete pomoci s organizací či s angličtinou a italštinou? Ozvěte se Hance Pavlové (evelmuta@seznam.cz).

 

Patronium

1.února 2009 jsme oslavili naše výročí opět v Domově Sue Ryder. Sešlo se nás celkem 22, z toho bylo 16 patronů. Důležitým bodem byla volba nové Rady, která teď pracuje ve složení Jarmila Dušková, Žaneta Jacobsen, Kamil Krbálek, Ladislav Lászlo, Markéta Bühler, Hana Pavlová, Ladislav Chudáčik, Eva Kopřivová, Jiří Škvrna, Iveta .... a Blanka Vodvářková. Členy revizní komise byli zvoleni Michael Chlad a Jana Theisingerová. A na závěr Rada potvrdila koordinátorský tandem ve složení Markéta Bühler a Ladislav Lászlo.

Samozřejmě to nebyla jen úředničina, ale příjemné setkání přátel plné pohody, sdílení, vzpomínání i plánů do budoucna. Milým hostem pak byl Radovan Dlouhý, který stál u zrodu Humanity´s Teamu, dlouhá léta spolupracoval s Nealem Walschem a byl prvním světovým koordinátorem.

Na prezentace, které jsme pro Patrony připravili, se můžete podívat na stránkách HT komunity.

Prezentace HT - Patronium 2009


Vyhledat další podobné snímky na: Humanity's Team Ceska republika

 

Spolupráce s HT

V České republice je spousta organizací, sdružení a společností, které se věnují činnostem podporujícím spiritualitu a duchovní rozvoj. My se nezaměřujeme na to, co nás rozděluje, ale hledáme to, co nás všechny spojuje. Rádi se účastníme jiných akcí, a jsme rovněž rádi, když se lidé z venku účastní našich. Pokud mají zajímavou akci, můžou nám poslat upoutávku, případně nás požádat o záštitu nad realizací jejich projektů. Nabízíme jim také možnost prezentace na některém z našich celorepublikových setkání.

Pro všechny typy spolupráce musí být splněna základní podmínka, a to že myšlenky akcí či projektů rezonují s myšlenkami HT. Ty jsou vyjádřeny v našem dokumentu Nová spiritualita. A v Radě jsme vytvořili nabídku, jak můžeme spolupracovat:

Prezentační forma spolupráce je vhodná pro seznámení účastníků našich setkání s programem či projektem a může probíhat jako přednáška, hra nebo i jinak na některé z našich akcí. Zveme lidi zvenčí mezi nás a rádi poznáme, co dělají. Projekt či aktivitu podporujeme tím, že o ní píšeme v pozvánce, která jde do naší databáze, a následně píšeme o našem prožitku v Kronice a také tvoříme prostor pro ohlasy.

Reciproční forma spolupráce spočívá v tom, že rozesíláme pozvánky do databáze našich příznivců,  umisťujeme informace o akcích, projektech nebo činnostech na naše webové stránky a po akcích dáváme do sekce „Jak žijeme v HT“  reportáže nebo ohlasy na akci. Takovou akci poznáte tak, že má právo používat logo „HT podporuje“. Na oplátku jsou akce HT propagovány přes databáze našich přátel, případně na jejich webových stránkách. Tato spolupráce je založena na vzájemné důvěře, ale v žádném případě neposkytujeme databázi našich příznivců třetí straně.

Obchodní  formu spolupráce navazujeme tehdy, když chceme zorganizovat akci s externím lektorem. Takové akce organizujeme pod logem „HT pořádá“ a podléhají pravidlům transparentního financování akcí HT.

A nově nabízíme lidem mimo HT možnost propagace na našem webu HT komunita, kde mají ve svých profilech prostor upozorňovat na své aktivity. Tuto možnost mají samozřejmě i všichni naši příznivci a patroni, těm ovšem nabízíme i uveřejnění odkazů na jejich stránky na našem oficiálním webu v sekci Spřátelené weby.

Podrobnosti najdete zde.

 

Hledáme sponzory

Velice nás těší, že mnoho lidí má zájem podporovat šíření nové spirituality. Pomocí přijímaných peněz či darů se nám daří lépe a účinněji se zapojovat do celosvětového dění, více působit v rámci České republiky, podporovat projekty, které vedou k uvědomění si vlastní hodnoty a tím posilovat účinek našeho působení na okolí. Dárci také ukazují, že jim záleží na tom, aby se duchovnost stala nedílnou součástí života naší společnosti.

Každý máme nějaké sny. Sny o tom, jak by mohla vypadat společnost, v níž žijeme a tvoříme její nedílnou součást. My v hátéčku máme také sny. A lidé, kteří chodí na naše akce, vědí, že jejich sny jsou i našimi sny. Protože kdo jsou oni a kdo jsme my? My jsme pouze lidé, kteří se rozhodli, že je načase realizovat svoje sny. Nejdřív malé, pak větší, a nakonec… zjišťujeme, že žádný sen není tak nereálný, aby se nedal uskutečnit!

Prvním naším snem bylo založit občanské sdružení. Domluvit se na pravidlech, jak taková organizace může fungovat. Vytvořit stanovy, zařídit věci na úřadech… Povedlo se. A proto teď věříme ve větší a větší sny: vlastní kancelář; zaměstnanci na plný úvazek; technické vybavení… A s radostí sledujeme, jak se nám i tyto velké sny začínají plnit!

A co můžete udělat pro nás vy? Prosíme - vyberte si oblast, která vám udělá největší radost. Která nebude pro vás velkou zátěží a nám velice pomůže. Můžete třeba sponzorovat:

Reklamu a propagaci:

 • časopisy, rádio, TV
 • výroba tištěných propagačních materiálů
 • výroba reklamních předmětů: trička, tužky,…

Běžný provoz:

 • překladatelskou činnost - odměny překladatelům a korektorům
 • propůjčení vhodných prostor na semináře nebo běžná setkávání
 • vytvoření a provoz nového webu - informace zde

Kancelář HT + 1 až 2 pracovní místa:

 • pracovní místa - platy + odvody
 • pronájem kanceláře + provozní náklady (energie, telefony, spotřební materiál…)
 • služební auto

Materiální zabezpečení:

 • Přenosný, ale výkonný CD přehrávač + bedýnky
 • Přenosný videoprojektor s připojením na počítač
 • Notebook

Zajistili jsme také možnost odpočtů darů z vašich daní. Odpočet z daní je možný z částky 2000 Kč a vyšší, v případě sponzoringu více organizací se částka sčítá. Více informací je na našich webových stránkách nebo Vám je podá Laco (lacola@atlas.cz)

 

Týmy a projekty

Funkční týmy vznikaly na základě dlouhodobých potřeb našeho hnutí. Většina z nich má svého koordinátora, který dohlíží nad rozdělováním práce a sdílením zdrojů, které jsou k dispozici. Zároveň také odpovídá za činnost týmu Radě HT a komunikuje s ní veškeré záležitosti týkající se týmu. Tým se také může domluvit, že všichni jeho členové jsou na stejné úrovni v rozhodování. V tom případě každý člen je odpovědný za práci týmu jako celku. Jaké týmy v HT fungují?

Komunikační tým

Komunikace je samozřejmě jedním z nosných pilířů pro naše společné mosty. To se týká jak externí, tak veškeré interní komunikace v našem samotném hnutí, klíčovou a pravdivou komunikací sami se sebou počínaje. Klíčové směry, do kterých jste vítáni zapojit se, jsou: vlastní prezentace HT a to jak formou různorodých přednášek, tak i navazováním kontaktů s příbuznými sdruženími, organizacemi, duchovními spolky, podnikatelskými subjekty, výzkumnými a vzdělávacími instituty, politiky, představiteli státní správy, pedagogy, umělci a dalšími lidmi utvářejícími naši kulturu a společnost. Dále pak zprostředkování styku a komunikace s médii. Tak tedy – „pojďme si povědět!“

Kontaktní osoba pro zájemce: Markéta Bühler marketa.potmesilova@post.cz

Překladatelský tým

Práce v překladatelském týmu není pouze o spojení příjemného s užitečným – procvičování svých jazykových znalostí a zároveň praktické pomoci HT. Překladatelský tým je místo, kde se setkává láska ke komunikaci, jazyku a mezilidskému porozumění. O porozumění nám jde především a vítáme kohokoliv, kdo je chce spoluvytvářet. Překladatelů nikdy není dost, protože množství dostupných inspirativních i informačních materiálů týkajících se HT, Nové Spirituality nebo Hovorů s Bohem je obrovské a v současné době překládáme pouze zlomek z toho, co je k dispozici. Takže pokud chcete přispět k našemu porozumění v HT jako celku, osvěžit své jazykové znalosti, připomenout si principy Nové Spirituality a zároveň dát tu možnost ostatním, vaše pomoc je vítaná v následujících oblastech:

 • překládání z a do jazyka zejména anglického, ale i německého, španělského atd…
 • ojedinělé tlumočení na akcích HT
 • jazykové korektury dokumentů zejména v češtině

Kontaktní osoba pro zájemce: Monika Jamborová, mojam@centrum.cz

 

Redakční tým

Úzce spolupracuje s překladatelským týmem. Zabezpečuje rozesílání informací všem příznivcům HT.

Kontaktní osoba pro zájemce: Monika Jamborová, mojam@centrum.cz

Vzdělávací tým

Chceme předávat druhým inspirace, které k nám přichází. Ve vzdělávacím týmu připravujeme poznávací, prožitkové a vzdělávací aktivity, které dávají lidem možnost prožít sebe sama a druhé, kde se učí pracovat ve skupině, seznamují se s principy a znalostmi Nové spirituality. Vzdělávací tým vyvíjí       know-how seminářů, kurzů a přednášek, hledá způsoby, jak hravou a aktivní formou pracovat se skupinou dospělých i dětí. Organizuje semináře lektorů, které HT ČR pozvalo. Podporuje setkávání HT skupinek na místní úrovni a začleňování jejich práce do celosvětových projektů.

Kontaktní osoba pro zájemce: Markéta Bühler, marketa.potmesilova@post.cz

IT Web tým

Poskytuje zázemí a technologii pro komunikaci uvnitř HT pomocí Internetu. Spravuje webové stránky HT, aktivně se podílí na propojování technologií se světovým týmem.

Kontaktní osoba pro zájemce: Ladislav Lászlo, lacola@atlas.cz

Marketingový tým

Chceme přitáhnout do HT hojnost. Aktivně vyhledáváme lidi, firmy, nebo další organizace, které chtějí sponzorovat činnost HT. Propagujeme aktivity a produkty, které v HT nabízíme.

Kontaktní osoba pro zájemce: Markéta Bühler, marketa.potmesilova@post.cz

V případě zájmu o zapojení se do práce v našich týmech, kontaktujte prosím uvedené zástupce, více informací je na našich stránkách. Pokud máte projekt, který by mohl být pro nás zajímavý, seznamte se prosím s podmínkami k vzájemné spolupráci s naší organizací.

 

Tvoříme tvář HT

Chceme vytvořit kolekci propagačních materiálů, kterými bychom mohli prezentovat hátéčko  a myšlenky Nové spirituality na veřejnosti. Již dlouho v nás dřímá nápad na vydání pexesa s citáty našich oblíbených spirituálních autorů či životních moudrostí posbíraných během našeho společného života doplněné našimi kresbami. Na to by mohl navázat kalendář HT, kde by byl prostor i pro naše výtvarně nadané patrony a příznivce. A také chceme dát vytisknout letáčky.

Všude tam tvoříme prostor pro Vás, patrony a příznivce HT nebo i další spřízněné duše. Vydání všech těchto tiskovin můžete podpořit svou prací nebo finančně, HT vás podpoří tím, že zde umístíme reklamu na Vaše služby, akce, projekty či webové stránky. Pokud máte zájem spolupracovat, kontaktujte Láďu Chudáčika (lada.usti@seznam.cz).

 

Vaše Rada HT

(z jednání rady zapsal Kamil Krbálek)

Zpět

Diskusní téma: Zprávy z Rady HT 02/2009

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist