tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - září 2009

20.10.2009 07:41

 Mimořádní přispěvatelé do zpravodaje

S úctou a vděčností vám oznamujeme, že do zářijového zpravodaje Humanity’s Teamu přispěly svými myšlenkami i dvě celebrity. ~Yoko Ono, umělkyně, zpěvačka, textařka, hudebnice, režisérka a aktivistka míru, která pracuje a žije v New Yorku a vítěz dvacetičtyřhodinového závodu Le Mans 2009 a vynikající automobilový závodník Patrón Highcroft Racing David Brabham, který žije ve Velké Británii. Jak Yoko Ono, tak David Brabham se snaží probouzet svět k Jednotě. Děkujeme Yoko a Davide, za vše, co děláte.

 

 

AFIRMACE
Od Yoko Ono

Děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti,
naše planeta je zdravá a celistvá,
každý kousek naší planety je znovu obnovený a uzdravený.

My, lidé Země
vidíme jasně, slyšíme jasně, myslíme jasně.
Vyjadřujeme a sdělujeme naše myšlenky,
duchovně, duševně i fyzicky.

Pro dobro naší planety i planet jiných,
děláme ty správné úsudky, rozhodnutí, činy,
na správném místě a ve správný čas
pro sebe i ostatní.

Nyní se koupeme ve světle úsvitu,
žijeme v ráji, který jsme si na Zemi vytvořili.
A nyní si přejeme sdílet tento Věk Radosti
se vším živým ve vesmíru.

Všichni jsme jedno, spojené s nekonečnou a věčnou láskou.

Pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, nechť je to tak.

Yoko Ono, 
Pro Petici jednoty
Srpen 2009

 

Navštivte i webové stránky Yoko - Imagine Peace (Představ si mír)
 http://imaginepeace.com/news

 

Posun myšlení
Od Davida Brabhama

   Jednota je integrální součástí mého života už skoro 20 let. Byl zapotřebí velký osobní předěl, abych se dal na tu správnou cestu, ale tento posun mě přivedl k úžasným věcem.

V roce 1992 jsem ztratil sluch v mém pravém uchu a zároveň i rovnováhu. Nemohl jsem se ani postavit. Den poté, co se to stalo, jsem byl požádán, abych provedl testovací jízdu na autě Footworks Formule Jedna – něco, co jsem si přál už dlouho. Ale zdálo se, že nebudu schopen ani chodit, natož řídit.

Byl jsem vyděšený z toho, co se dělo se mnou a mými dlouhodobými vyhlídkami. Závodění je pro mě všechno, ale nemohl jsem ani pomyslet na řízení.

Navštívil jsem množství specialistů a potkal některé skvělé lidi. Obzvláště jeden člověk, chiropraktik Steve Carpenter, mi opravdu otevřel oči ohledně toho, jak naše těla fungují.

Musel jsem sám sebe znovu přetvořit, ale rozhodl jsem se to udělat, a to lepším způsobem než doposud. A mám štěstí, že se to povedlo. Mělo se to stát, abych se dal na cestu, na kterou jsem se měl dát.

Nebylo to jednoduché, ale na tomto světě jsou lidé, kteří vám mohou pomoci, pokud se dostanete do problémů. Musíte být pouze dost odvážní, naslouchat a vzít vše v úvahu předtím, než začnete růst. Vzal jsem to jedno po druhém, ale od té doby je moje cesta úplně jiná. Bylo ale potřeba velké facky osudu, abych změnil svůj směr.

Naučil jsem se spojit se sám se sebou, což znamená, že jsem i lépe propojený s okolním světem, a to jiným způsobem než doposud. Pomohlo mi to v životě lépe se rozhodovat a dovolil jsem svým pocitům, aby mě vedly tím správným směrem.

Automobilové závodění je silně konkurenční sport, ale zároveň jde o týmovou spolupráci. Není to pouze o řidiči. To nejlepší z týmu dostanete, pokud se všichni jeho členové cítí navzájem propojeni. Nemá smysl přistupovat k tomu z perspektivy „my a oni“- jsme všichni jedna jednotka.

  Jedna z mých silných stránek je právě schopnost propojit se s týmem – motivovat a podporovat lidi kolem mě, aby dosáhli věcí, o kterých se jim ani nesnilo. Tohle znamená být týmem. Část mojí práce jako řidiče je podporovat jistotu a sebedůvěru v každém členovi týmu, takže jeho schopnosti jsou tu pro dobro všech. To je jednota. Propojení se s každým – hrozně moc na tom záleží.

Můj posun myšlení mi pomohl propojit se s lidmi snáze a rychleji. Sladění se s přírodou a vesmírem mi pomohlo osobně vyrůst. Osobní rozvoj mi pomáhá ve všech aspektech mého života včetně mojí závodní kariéry.

V okamžiku, kdy se začnete propojovat s vesmírem a uvědomíte si, co je kolem vás, věci se změní. Myslíte jinak o tom, kdo jste, co děláte a jak to děláte. A když se opravdu zaměříte, na to, co chcete, můžete dosáhnout velkých věcí.

Hledejte logo Humanity's Teamu na Davidově kombinéze a helmě při jeho nadcházejících závodech. Davidova stránka je http://www.davidbrabham.com

 

Jak fungují život a proces tvoření

   Strávil jsem několik let (opakovaným) čtením série knih Hovorů s Bohem i ostatních duchovních a posvátných knih a textů, které se zabývají metafyzičnem a Novou Spiritualitou. Nedávno jsem se rozhodl to celé shrnout krátkým popisem toho, jak život a proces tvoření fungují. Jak to chápu já, vše totiž nakonec směřuje k sedmi klíčovým tématům. Nyní s vámi budu tato témata sdílet – třeba vám k něčemu poslouží. Pokud budete mít chvilku času, prosím napište VAŠE chápání či komentář týkající se života a procesu tvoření na můj blog. Opravdu by mě zajímal váš názor – děkuji! Tady je, jak tomu rozumím já:

Všichni jsme jedno. V pravdě, neexistuje nic kromě jedné podstaty – této podstatě říkám „Bůh“. Naší příležitostí je milovat Boha a všechny jeho části s celým naším srdcem a sloužit primárně jemu. Když tohle děláme, přitahujeme si k sobě dobré věci. „Hledejte nejprve Království nebeské a jeho Spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno...!“ Bůh JE zdraví, harmonie a mír a je pro něj radostí nám tyto věci poskytnout, když se hlásíme k našemu božskému dědictví v našich každodenních životech.

Realitu na světě vytváří zákon akce a reakce.  Naše vědomé a nevědomé myšlenky startují motor tvoření. To je příčina. Funguje to nejlépe, když si vědomě zvolíme spolu-tvořit – být příčinou. Naší výzvou je přizpůsobit vibrace naší vlastní energie a energie života, kterou vytváříme kolem nás tak, aby byly v souladu s tou nejvyšší moudrostí o tom, kým skutečně jsme a nejvyšší zkušeností, kterou si můžeme představit. Bůh nám vždy přináší to (následek), o čem víme, že je pravdivé. Naše nástroje spolu-tvoření jsou: myšlenka, slovo a skutek. Když sladíme myšlenku, slovo i skutek s naší nejvyšší a nejlepším ideálem a vírou, naše schopnost spolu-tvořit je nejsilnější.

  Existuje pouze nyní a přítomnost. Není žádný jiný čas, pouze ten, který je nyní. Vše, co se kdy stalo a vše, co se kdy stane, se děje ve stejný okamžik. Tudíž si můžeme užívat současnosti a upnout naše snažení k čemukoliv, protože vše je okamžitě k dispozici.

Přitahujeme to, čeho se bojíme… musíme se tedy mít před strachem „na pozoru“. Příště až ucítíte strach, zhluboka se nadechněte a znovu se spojte s vaším božským zdrojem, Bohem a Láskou. Můžeme se naučit vyléčit strach rychle a efektivně.

Neexistuje nic než láska... za všech okolností; je to vskutku vše, co je. Zbytek je pouhá iluze. Mistři nadále milují i ty, kteří je pronásledují. Naší výzvou je žít v lásce a v naší nejvyšší a nejlepší verzi sebe sama stále.

Nechte každou duši, aby šla svou vlastní cestou a udělejte to bez posuzování. „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ ale buďte připraveni pomoct ostatním, pokud vás o to požádají.

Co uděláme pro ostatní, zakusíme také, protože v této místnosti je pouze jedna bytost. Skutečně, jsme všichni Jedno.

Budu s vámi sdílet ještě jednu poslední myšlenku předtím, než tento článek ukončím. Mnoho lidí, které znám, cítí inspiraci a touhu následovat cestu domů k Bohu, ale pak přijdou těžkosti a překážky. Zjistil jsem, že tyto překážky dokážu překonat, pokud zůstanu nadále v hluboké víře. Když otevřeme své já božství, Bůh je tím, kdo nás inspiruje, podporuje a posiluje. Často cítíme inspiraci a pak, jakmile se vydáme na cestu, přijde pochybnost. „Dokážu to? Podpoří mě někdo?“ Mám pocit, že když následujeme boží inspiraci, Bůh nás VŽDYCKY podpoří. Když důvěřuji božské inspiraci a mám víru v její podporu, vždy se vše vyřeší.

S veškerou mojí láskou,

Steve

 

Žít v integritě
od Nannette Kennedy

   V posledních měsících jsem se několikrát zamyslela o integritě mého psaní, mé práce, mojí lásky ke všem pozitivním a inspirativním citátům a to dokonce, i když třeba řídím své auto. Obzvláště bych chtěla být lepší „v chůzi po duchovní cestě“.

Opravdu není tak těžké najít moudré a inspirující citáty. Taky není těžké sdílet je s kamarády. Není těžké napsat si nějaký citát z časopisu na kousek papíru a připnout si ho na ledničku. A ani není těžké zamýšlet se nad nimi v meditativních chvilkách.

To, co ale opravdu testuje moji integritu, jsou různé situace v každodenním životě. v každodenním životě. Když na své citáty zrovna nemyslím.

Před třemi týdny jsem jela autem do kavárny s drive-through, to znamená, že můžete ze svého auta nahlásit do mikrofonu, co byste si chtěli objednat a posléze popojet dál k okénku, kde zaplatíte a převezmete svou objednávku. Poprvé, když jsem uslyšela prodavačku mluvit z reproduktoru, slyšela jsem pouze chrčení a rušivé zvuky techniky a v nich jsem zachytila slovo „Afrika“. Podívala jsem se na svého syna vedle na sedadle spolujezdce a zeptala se, jestli slyšel, co ta žena říkala. On ale zavrtěl hlavou. Omluvila jsem se jí a požádala, aby mluvila dál od mikrofonu. Udělala to a řekla: „Chcete koupit kávu, jehož koupí přispějete na pomoc dětem v Africe?“ Řekla jsem: „Samozřejmě“. Žena odvětila, „Skvělé! Bude to 15 dolarů u okénka.“ To bylo všechno. Reproduktor se odmlčel.

Seděla jsem, dokud se neozvala znovu. „Ano?“ „Chtěla jsem si objednat několik šálků kávy,“ řekla jsem. Žena se zasmála a zeptala, jaký druh kávy bych chtěla. Objednala jsem je a popojela směrem k okénku. Čekala jsem za autem přede mnou několik minut (přesně jich bylo 10), zatímco jsem viděla onu ženu z reproduktoru, jak se vyklání z okénka a mluví s někým, kdo byl patrně její kamarádka.

V tom okamžiku jsem začala být naštvaná a „zapomněla“ jsem, že chci být vždy laskavá a chápající. Do mysli začnou přicházet slova jako „neschopná, drzá, plýtvá mým časem…“. A vždy to funguje stejně – jedna negativní myšlenka přitahuje záplavu dalších. Žena v autě přede mnou konečně odjela. Přijela jsem k okénku naštvaná a žena jsem mě zeptala, zda chci své kafe pomleté. Jelikož nevlastním žádný mlýnek na kávu, odpověď byla ano. Jenže to mohlo být vyřešené už během oněch 10 minut, které jsem čekala.

  Měla jsem dilema, protože kdybych si stěžovala, pokračovala bych v cyklu frustrace… pokud si nebudu stěžovat, další osoba za mnou dostane ten stejný mizerný servis a nakonec budu naštvaná stejně. Jak odjíždím, připomínám si slavný Platónův citát „být laskavý ke každému, koho potkáte, je jako bojovat těžkou bitvu“ a také citát neznámého anonyma říkající že, „pravý charakter člověka poznáte podle toho, jak se chová ke svým nepřátelům – udělejte dnes tedy něco dobrého pro někoho, koho neznáte“.

Pouhých několik dnů po téhle zkušenosti jsem se rozhodla nalepit na boční okénka mého auta malé nálepky.  Obě dvě říkají LÁSKA. To, že jsou ty nálepky tam a každý je může vidět, mi pomáhá udržet si integritu v každodenních situacích. Jsem láskou a pamatuju si to i v autě, protože nálepky mi to připomínají.

Všichni jsme duchové ve vývoji. Trpělivost je mou největší výzvou. Wayne Dyer řekl: „pokud máte nekonečnou trpělivost, dostanete okamžité výsledky.“ Odteď budu věnovat víc času snaze porozumět a praktikovat to.

 

Umění inspirované duchovností
od členky Humanity’s Teamu, Ilony Nurmi z Finska.

   Pět kroků k míru inspirovaly Ilonu, aby nakreslila tuto kresbu křídou. Ta představuje třetí krok k míru: „Jsme ochotni připustit, že se dnes mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě, které mohou vést k novému způsobu života na naší planetě.“

 

 

 

Všichni jsme dobrovolníci

   Víte, že Humanity’s Team je pouze dobrovolnickou organizací? Mnoho z nás tu bylo už před jeho vznikem v červnu 2003 a zůstáváme aktivní až dodnes.

Byli bychom moc rádi, kdybyste se k nám připojili.  Je to velmi důležitá práce, kterou tu společně děláme. Navíc je to velká zábava spolupracovat s příznivci HT po celém světě. Bude práce pro HT naplněním vašich snů a vášní? Pokud ano, jaká role by vám nejlépe sedla?

Každý měsíc zde budeme propagovat dobrovolnické pozice a budeme vás vyzývat, abyste se zamysleli nad tím, jestli se nechcete stát součástí našeho týmu. Naše nejaktuálnější pozice ve světovém podpůrném týmu (World Wide Support Team) jsou:

-    Koordinátor pro styk s přispěvateli – tato osoba bude v kontaktu s našimi sponzory a přispěvateli a zároveň o nich bude udržovat přehled

-    Finanční koordinátor – ten bude mít za úkol vytvářet pro HT finanční zprávy

-    Koordinátor náboru a dobrovolnictví – bude pracovat s našimi dobrovolníky tak, aby byli schopni pro sebe najít ideální pozici

Pokud vás naše pozice zaujaly a přemýšlíte o tom, že byste se přidali k některému z našich funkčních týmů, prosím zašlete nám svůj stručný životopis na volunteer@humanitysteam.org.   Pokud vás nějaká pozice zaujala, prosím, dejte nám o tom vědět. A pokud ne, pomůžeme vám ten správný tým pro vás najít.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist