tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - únor 2006

28.02.2006 00:00

 

 

Vzrušující časy

Nejdražší přátelé z celého světa,

Jak vzrušující je být součástí Humanity’s Teamu v tomto období!

Máme za sebou teprve první měsíc roku 2006 a už teď slavíme úspěchy a máme mnoho plánů do budoucnosti. První úspěch se týká rostoucího zájmu médií o naše hnutí. Další z plánů souvisí s rozvojem našich studijních skupin.

Vstupujeme do tohoto roku po období, ve kterém jsme také dosáhli mnoha úspěchů. Mezi ty nejdůležitější patří:

  • Objasnění směru a správní struktury našeho hnutí. Díky Společnému Prohlášení o Směřování se naše vedení nyní shodlo, kam Humanity’s Team míří a jak budeme společně pracovat a hrát, abychom svého cíle dosáhli.
  • Neočekávaná je také získaná míra spolehlivosti. Po spoustě práce a koordinování jsme svedli dohromady stovky lidí z celého světa – týmáky i ostatní – na mezinárodní konferenci “Zárodky transformace: Vstříc Spirituální Renesanci v Době Zásadní Změny”, která se konala na Bardské univerzitě v New Yorku. Touto světovou událostí jsme ukázali skrze naše nejvyšší bytí, jaký můž být život v Nové Spiritualitě. A v tom velkém stavu bytí - ve stavu lásky – jsme se také setkávali sami se sebou, sdíleli informace, obohatili své vztahy, inspirovali se navzájem, inspirovali lidi, kteří nikdy předtím o Humanity’s Teamu neslyšeli -- a bavili se – to vše v zájmu vytvoření zkušenosti radosti z Jednoty! Tato konference vyjádřila Humanity’s Team jako svobodomyslné duchovní hnutí mezinárodního rozsahu.

Rok 2006 vidíme jako rok, ve kterém budeme týden za týdnem v komunitách po celém světě, konkrétními a viditelnými způsoby stavět na úspěchu z roku 2005, abychom se stali ještě významnějšími.

“Ahoj světe, jsme tu!”

 

První věc, kterou chceme dosáhnout našeho většího zviditelnění, je užší kontakt se studijními skupinami Nové Spirituality. Chtěli bychom s nimi těsněji spolupracovat a vytvářet příležitosti, aby spolupracovaly spolu navzájem. Tak se budou moci o sobě mnohé naučit a zároveň se navzájem informovat o svých aktivitách a sdílet energii.

Naše základní programy, projekty a plány jsou organizovány skupinami, které nazýváme “funkční týmy”. Ty mají na starosti projekty v oblastech:

  • Vytváření hojnosti
  • Komunikace (včetně překladů a asistence členům)
  • Vzdělávání a duchovní rozvoj
  • Kampaně a akce
  • Lidské zdroje
  • IT/Web
  • Marketing

Týmy v těchto oblastech zlepšují naší schopnost denně posouvat Humanity's Team vpřed, prostřednictvím soustředěných, koordinovaných a ucelených aktivit. Funkční týmy existují na všech úrovních hnutí:

-         Celosvětová

-         Geografická (Regionální)

-         Republiková

-         Oblastní

-         Stát (ve Spojených Státech)

-         Kraj

-         Město

-         Městečko

-         Vesnice

 

Týmy umožňují Týmákům po celém světě pracovat na lokální úrovni při vytváření prostoru pro vznik Nové Spirituality, kterou společně představujeme lidstvu. Jak jednou řekl Raul Seixas, zesnulý brazilský zpěvák a skladatel písní: „Sen, který sním sám, je jen pouhým snem. Ale sen, který sníme společně je realitou.“

Naše funkční týmy pracují společně, abychom si kolektivně vysnili naši realitu pro lidstvo.

 

V tomto smyslu hledáme schopné lidi s nadšením, kteří nám pomohou se správou programů, vedením projektů, budováním týmů a jinými zásadními rolemi pro podporu našich funkčních týmů. Mezi pozicemi, které se snažíme obsadit, jsou kordinátoři pro jednotlivé země. Také hledáme lidi, kteří by mám pomáhali řídit a organizovat správu internetových stránek, kontrolně/účetní a koordinacní funkce, rovněž projektové manažery pro naše tvůrčí iniciativy a pro tento globální buletin.

Jestliže spojujete svůj život s Novou Spiritualitou, jestliže sympatizujete s vytyčením vize Humanity's Teamu jakožto aktivního, koordinovaného hnutí, a jestliže můžete věnovat HT 20 nebo více hodin týdně, informujte, prosím, Duysal Askun, světovou koordinátorku funkčních a pracovních týmů. Hledá schopné týmáky, kteří oplývají nadšením a časem. Její e-mailová adresa je duysal.askun@humanitysteam.org. Přiložte, prosím, Vaše CV a seznam schopností a zájmů, které byste rádi přinesli do týmů.

 

 

Další plány pro rok 2006

V následujících měsících budeme podávat podrobnější zprávy o našich dalších aktivitách, např.:

- o přetváření a obnovování informací na našich webových stránkách
- o březnovém setkání Světové Rady v Kyotu, které pořádají japonská rada a japonský HT.
- nové záměry pro vytvoření finančních zdrojů k podpoře hnutí

Také veřejná média si povšimla existence Humanity´s Teamu. Rádiová stanice v San Fransiscu nedávno uvedla živý rozhovor se Stevem Farrelem, celosvětovým koordinátorem Humanity´s Teamu, který trval 60 minut. Rozhlasové vysílání se Stevem se uskutečnilo pouhé 2 týdny po 60ti minutové show s dotazy diváků s Gerry Harringtonem, koordinátorem celosvětové komunikace. Tato show se konala na newyorském trhu a Gerry byl pozván, aby hovořil o HT.


Neale D. Walsch má v rádiu každý týden program s dotazy diváků "Hovory s Nealem", které letí přes Severní Ameriku na vlnách satelitního radia Sirius, kanál 114, a celosvětově online na www.lime.com (lime je rádiová stanice ve Spojených Státech a jejím sloganem je "zdravý život s chutí"). Nealova show běží živě každou středu v 7 hodin večer východního času. Do této show můžete bez váhání zavolat svůj dotaz. Bezplatné číslo pro Severní Ameriku, je +1-866-LIME-114 (+1-866-546-3114). Nacházíte-li se mimo, volejte +1-212-531-6351. Nealova show je opakována v 9h ráno a v 9h večer každý čtvrtek, ve dvě hodiny ráno a v 11h večer každou sobotu a v 8h ráno a 8h večer každou neděli (všechny tyto údaje jsou času východního).

 

 

Proč se sbližujeme

Milí Přátelé,

u nás v Humanity's Teamu často mluvíme o tom, jak se sbližujeme v jednotě. Nyní chceme obrátit naší pozornost a připomenout si, proč se takto sbližujeme.

Sbližujeme se v jednotě, protože nás přilákalo a inspirovalo pomoci lidstvu vytvořit na zemi novou formu spirituality. Sbližujeme se, protože máme hluboké povědomí a silné přesvědčení, že naše civilizace stojí na pokraji svého největšího dobrodružství a nejneobyčejnějšího počinu. Sbližujeme se, protože pozorujeme, že lidstvo, tak jak nyní směruje, zašlo jak nejdále mohlo – a proto nyní potřebujeme změnit kurs, jestliže chceme na této planetě zachovat život tak, jak jej známe.

Jsme přesvědčeni, že následujících 20 až 30 let ukáže natolik pozitivní posun v paradigmatu lidského chování, že jeho zvrácení a následně i přetvoření změní kurs historie lidstva. A my jsme se setkali, abychom se zúčastnili tohoto znovuobjevení lidstva.

Co je to znovuobjevení?

Nová Proroctví a Zítřejší Bůh učinila prohlášení, která hluboce rezonují s naší vlastní pravdou: že problém, jemuž dnes čelí svět, není politickým problémem, není ekonomickým problémem a není ani vojenským problémem. Problém v dnešním světě je problém duchovní a ten může být řešen pouze duchovními prostředky.

Obě knihy dále zdůrazňují myšlenku, se kterou souhlasíme, a sice, že „přesvědčení vytvářejí chování“: Jestliže usilujete o změnu způsobu chování lidí ve světě na delší období, musíte lidem ve světě pomoci změnit to, čemu věří. Tj., musíte jim pomoci změnit jejich duchovnost: pro „duchovnost“ je to jednoduše jiný způsob vyjádření toho „v co věříme“ .

Jsou to lidské představy o Bohu, Životě, o nás samotných a druhých navzájem, které nás zabíjejí.

Tyto destruktivní představy, jak je vnímáme my v Humanity’s Teamu, zahrnují například myšlenky, že jsme „lepší“ než ostatní, že jsme odděleni jeden od druhého a hlavně - že Bůh na Zemi přijímá jenom jeden způsob víry a raději bychom si měli vybrat ten správný, nebo budeme určitě zatraceni.

 

CESTA, KTEROU V HUMANITY’S TEAMU VOLÍME, je pomoci lidem změnit jejich názory na Tyto věci a nabídnout jim alternativní názory, jejichž výhody jsou podle nás ihned zřejmé. Tyto myšlenky mohou být shrnuty do dvou výroků: „Všichni jsme Jeden“ a „Naše cesta není lepší, je jenom jiná“.

 

Proč je pro lidi důležité změnit, v co věří? Protože naše destruktivní pověry jsou základní příčinou problémů lidstva. To, čemu věříme, ovlivňuje, jak se chováme. Určuje to, co chceme a co ne, co hledáme a co ne, co si vybereme a co necháme bez povšimnutí, co zachráníme a co zničíme. Je to základ všeho.

My v Humanity's Teamu jsme součástí globálního trendu směřujícího k Nové Spiritualitě, která vytvoří naprosto nový způsob života na naší planetě během jedné generace. V průběhu 20 až 30 let naše planeta zažije duchovní renesanci jako nikdy dříve v historii – znovuzrození založené na harmonii a jednotě s Bohem, jednoho s druhým a s celým Životem. V naší určenosti a víře jsme to dále nazvali Novou Spiritualitou a teď její realitu přinášíme světu.

 

Úloha pro Tebe

 

Žádáme všechny, kdo souzní s naší prací: kdekoliv jste na světě, připojte se k nám jako dobrovolníci nebo aktivisté.

 

Jak lze začít? Věříme, že samostudium a vnitřní práce je dobrá příležitost jak začít. Také Vás zveme, aby jste sdíleli práci Humanity´s Teamu s rodinnými příslušníky a jejich kamarády. Jak to udělat? Kromě vyjádření Nové Spirituality ve Tvém životě je můžeš pozvat, aby se přihlásili k odebírání emailového HT informačního buletinu sdělením přes online Nexus link. Dokonce je můžete přihlásit sami.

 

Reportáže informačního buletinu k programům, které globálně organizujeme, a k iniciativám základen, které spolupracovníci vytváří na invididuální, komunitní a republikové úrovni.

Také Vás žádáme, abyste s námi sdíleli Vaši finanční hojnost. Pokud toto je způsob, který si múžete vybrat jak pomoci rozvíjet Humanity´s Team, jednoduše zde klikněte k přispění.

 

Prvotní iniciativní plány

 

Voláme týmové spolupracovníky z celého světa…

 

Celosvětový oběžník Humanity´s Teamu si žádá více sdílet události o tvořivých, silných a inspirativních prvotních snahách, odehrávajících se v zemích celého světa.

 

Pokud máte něco, s čím byste se rádi podělili, pošlete, prosím, váš příběh a myšlenky Gerry Harringtonovi z našeho komunikačního týmu, který vše dále zpracuje.

 

Hledáme podnětné prvotní iniciativy zaměřené na naše přesvědčení ohledně Boha a života, realizované jednotlivci, skupinami a zeměmi. Před několika týdny jsme například zjistili, že film o HT na Novém Zélandu byl nedávno uveden na filmovém festivalu a že stánek HT na festivalu se stal rušným centrem pozornosti jako výsledek uvedení tohoto filmu. Také jsme zjistili, že HT Kanada vytváří virtuální chatovací místnosti pro spolupracovníky z celého světa a HT v Severní Americe začal pořádat pravidelné konferenční setkání, na kterých se zájemci mohou dotázat na cokoliv o světovém týmu.

 

Takovéto typy informací bychom rádi uvedli.

 

Humanity´s Team se horlivě hlásí k takovým snahám ohledně Boha a života-snahám, které přidávají na bohatství rozvětvení Humanity´s Teamu po celém světě.

 

Jestliže nebude moci uvést váš projekt v příštím čísle našeho zpravodaje Nexusu, je stále možné, že mu budeme věnovat pozornost v budoucí komunikaci. Nebudeme moci dále zpracovávat všechny příběhy a nápady, které obdržíme, ale můžeme vám slíbit, že vybereme ty příběhy, o kterým budeme přesvědčeni, že budou nejsilnější, nejdramatičtější a nejvíce inspirativní.

 

Moc vám děkujeme že nám pomáháte rozšiřovat zprávy o naší práci po celém světě!

 

S Láskou

 

Steve Farrell, Celosvětový koordinátor
Duysal Askun, Světová koordinátorka funkčních a pracovních týmů
Bea Boes, Účetní Světového Týmu
Steliana Burlacu, Geografická koordinátorka pro Východní Evropu
Indresh Chauhan, Světová koordinátorka programů hojnosti
Daniel Endy, Světový IT koordinátor
Gerry Harrington, Spolukoordinátor celosvětové komunikace
Ejvind Jacobsen, Světový koordinátor týmové asistence
Brandon Klayman, Spolukoordinátor celosvětové komunikace
George Lockett, Světový koordinátor pro marketing
Ruth Luna, Geografická koordinátorka pro Střední a Jižní Ameriku
Philippe Pasqualini, Geografický koordinátor pro Západní Evropu
Maria Ribeiro Ferreira, Světová koordinátorka vzdělávacích programů pro duchovní rozvoj
Stefano Russo, Světový koordinátor akčních týmů
Cecilia Schulte, Geografická koordinátora pro Severní Ameriku
Nancy Seymour, Světová koordinátora vzájemné součinnosti
 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist