tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - srpen 2010

01.10.2010 12:50

Dostat se na další úroveň
Od Steva Farrella, Celosvětového koordinátora Humanity's Teamu

Nedávno jsem se vrátil z New Yorku, kde se konalo naše každoroční setkání vůdčích osobností HT. A zúčastnilo se jich opravdu mnoho, a to z Argentiny, Británie, Francie, Německa, Japonsko, Peru, Portugalska, Španělska, Švýcarska, Turecka, Nizozemí a USA. Každý rok se nám podaří dostat se na další úroveň upřímnosti, transparentnosti a propojení a tento rok nebyl výjimkou. Společně jsme vytvořili něco výjimečného. Mluvili jsme společně o této práci, kterou HT dělá ve světě, tedy probouzení světa k Jednotě a uvědomili jsme si přitom, že jsme se vyvinuli v něco víc. Philippe Pasqualini, koordinátor HT ve Francii to vystihnul přesně. Řekl: „možná jsme už někde jinde, možná už žijeme v tomto světě jako Jeden“. Náš formální popis jsme nezměnili, ale na setkání panoval široký konsenzus o tom, že přesně toto vlastně děláme. Stále se snažíme probudit svět k Jednotě, ale děláme i víc než to. Doma, v práci a kamkoliv zavítáme, žijeme s ostatními tak, jako bychom byli všichni Jedno. A to nikoliv jedním jediným dokonalým způsobem, ale tak, jak každému z nás připadá správné a pravdivé.

Chceme tím říci, že často cítíme hluboké propojení s každou osobou, místem a věcí, se kterou se setkáme a že jsme náš životní styl přizpůsobili tak, aby toto odrážel. V Jednotě existuje nespočet příležitostí se více usmívat, více sdílet a více pomáhat.

V jednom někdo na setkání napsal na flipchart špatně slovo „dělat“ v angličtině („do“). Omylem zaměnil první písmeno za b (tedy „bo“ – „bdělat“). Někdo si toho všiml a poznamenal – to je perfektní! Je to kombinace konání („do“) a bytí („be“). A právě tak definuje Andrew Harvey duchovní aktivismus a přesně to děláme i my v HT. V posvátném prostoru jsme Jedno s Bohem/životem a spolu navzájem. Vyzýváme i lidi kolem sebe, aby žili v harmonii s tím, co je inspirováno a směřováno Bohem a přitom byli připraveni být tu pro ostatní. A právě v tomto okamžiku přichází na řadu aktivismus. V Jednotě existuje nespočet věcí, které můžeme udělat. Můžeme být lepším manželem či manželkou/matkou či otcem/sousedem či sousedkou/ přítelem či přítelkyní/občanem či občankou nebo členem/členkou organizace.

Když žijeme v Jednotě se vším posvátným, získáváme novou identitu – a to svět kolem nás. Ten se stává naším novým já. Žijeme v propojení s každou osobou na Zemi a tak je pro nás přirozené pomáhat těm, kteří to potřebují. V rámci HT existuje dlouhý seznam projektů duchovního aktivismu, které realizujeme na mezinárodní, národní i lokální úrovni. Nebudu se na tomto místě snažit všechny vyjmenovat, protože by to bylo nemožné. Je nás teď přes 50 tisíc ve 150 různých zemích. Přesto ale některé zmíním.

Organizujeme Summity Jednoty, na které mohou přijet lidé z celého světa a promluvit si o tom, co je to Jednota a jak funguje. To jsme udělali v letech 2003, 2005, 2007, 2008 a 2009. Jedná se o setkání, která jsou vzdělávací, ale zároveň velmi zážitková. Na národní úrovni organizujeme „Den Ubuntu“ v Jihoafrické republice a na globální úrovni „Den Jednoty“ za účelem společné, praktické a konkrétní oslavy Jednoty a jejích podob. Vytvořili jsme partnerství s organizací „State of the World Forum“ a Integrálním institutem pro klimatické změny. Společně v Jednotě léčíme tuto Zemi. Jsme partnerem i OSN v rámci iniciativ Mezinárodního Dne Míru a „Milionu minut pro mír“. V Jednotě vytváříme na Zemi mír a harmonii. Máme partnerství i s organizací Renaissance2, která se snaží podporovat novou renesanci této Země. Tou máme na mysli zejména vznik nových způsobů společenského vyjádření, které se zrodí z naší duchovnosti. Ve městě Boulder, v americkém Coloradu, kde žiju, nabízíme bezplatnou pomoc azylovému domu pro lidi bez domova a organizaci pomáhající obětem domácího násilí. V Jednotě se stáváme členy mnoha pomáhajících organizací, tohle je jen malý vzorek.

V Jednotě existuje tolik věcí, které můžeme dělat a kým můžeme být – „bdělat“. Připojíte se k nám. Pokud už jste mezi námi, možná také můžete spojit síly s různými organizacemi aktivními ve vašem okolí. Pokud se ještě duchovnímu aktivismu nevěnujete, přijďte mezi nás! Přiložme společně a jednotně ruku k dílu! Je to ta nejpřirozenější věc, co můžeme „bdělat“!

S veškerou mou láskou,
SteveNew York, New York
od Nannette Kennedyové

Mezinárodní setkání Světové rady HT 2010

Ahoj všichni,

Fotky z našeho nedávného výletu do New Yorku mluví myslím za sebe. Nutno však ocenit práci našeho koordinátora komunikace a strategických aliancí Gerryho Harringtona, pro kterého je New York domovem. Letošní setkání Světové rady připravil a zorganizoval opravdu skvěle! Ti kteří se setkání mohli zúčastnit, si to skutečně užili!

Středa, 19. května

Poté, co nás v úterý po příjezdu do New Yorku uvítalo velmi deštivé počasí, s námi živly hned další den začaly spolupracovat. Vydali jsme se totiž do Central Parku zazpívat si slavnou píseň Johna Lennona "Imagine" (Představ si) u památníku míru. Vstup do tohoto památníku se nachází na 72. západní ulici, přímo naproti bytům, mezi které patří i ten, kde John Lennon s Yoko Ono kdysi bydleli (Yoko zde bydlí dodnes).

Poté, co členové Světové rady z celého světa píseň dozpívali, jsme do nabitého programu přidali ještě objetí zdarma ~ tato fotka Gabriela Avruje (koordinátora HT v Argentině) mluví sama za sebe.Čtvrtek, 20. května

Po brzkém ranním vstávání jsme všichni nastoupili do autobusu, který nás odvezl k budově, kde sídlí Organizace spojených národů.


V 10 hod dopoledne jsme zahájili meditaci v meditační místnosti OSN. Toto poklidné místo přímo vyzařovalo energii míru a Jednoty. Poté přišel čas odevzdat petici velvyslanci OSN Chowdhurymu. Byl to okamžik, který HT tak dlouho plánoval, na který tak dlouho čekal a kterého by nikdy nemohl dosáhnout bez podpory každého z našich členů.

Zde uvádíme přepis proslovu, který velvyslanec OSN Anwarul K. Chowdhury pronesl při převzetí naší petice:

Jsem dojat tím, že mohu tuto petici přijmout, jelikož představuje velmi unikátní snahu o zlepšení životních podmínek celého lidstva. Gratuluji Humanity's Teamu, že se jeho členům za účelem realizace této myšlenky podařilo sesbírat všechny tyto podpisy.

Věřím, že jelikož se dnešní předávací obřad koná v sídle nejuniverzálnější organizace na světě - Organizace spojených národů, a to i vzhledem k tomu, že se nacházíme před meditační místností, je tento okamžik výjimečný. Má sílu. Má energii. Má odhodlání a odevzdání. Takže jsem hrdý na to, že jste si pro dnešní předávací obřad vybrali právě mne. Je to jeden z nejsilnějších okamžiků celého mého působení v OSN a i pro mou domovskou zemi – Bangladéš je to čest. Také jsem hrdý na to, že jste se rozhodli mně a všem mým kolegům zde dnes tuto petici předat s cílem vytvořit a budovat kulturu míru v tomto světě.

Kultura míru má osm okruhů a všechny se týkají tolerance, porozumění a solidarity. Všechny z nich musí být přijaty společností po celém světě, abychom dosáhli Jednoty. Jednota a pocit ztotožnění s matkou Zemí v každém z nás je nutnou podmínkou toho, aby se nám podařilo vytvořit z tohoto světa lepší místo. Věřím, že dokud necítíme pocit solidarity a sounáležitosti se všemi lidmi na světě, naše pokusy o vytvoření míru nikam nepovedou. Takže v tomto smyslu jste autory úžasné kampaně aspirující na to, aby všechny národy světa pochopily hodnotu jednoty a slavily tento Mezinárodní den jednoty, či Globální den jednoty. Myslím, že je lepší nazývat ho Globálním dnem jednoty, protože tady jde opravdu o nás všechny.

Rád bych zakončil svou řeč tím, o čem doufám, že vás ještě více povzbudí. OSN je organizace členských států a setkávají se zde individuální názory a zájmy, z kterých se rodí opatření ve prospěch globální občanské společnosti. Nebuďte tedy zklamaní, pokud zjistíte, že ne všichni naši členové jsou ochotni vaši myšlenku podpořit. Berte to jako snahu mezinárodní občanské společnosti. A myslím, že je velmi důležité, aby nadále pokračovala a ještě víc sílila. Je přitom úplně jedno, zda tato organizace spolupracuje. Jsme tady, abychom podporovali solidaritu a jednotu, ve kterou věříme. Takže ještě jednou – gratuluji a obdivuji vás za to, že připomínáte, že jednota a kultura míru jdou ruku v ruce. Nemůžeme mít jedno bez druhého. A kultura míru začíná v každém z nás. Proto vám už teď všichni dlužíme za tuto iniciativu, která se doufejme v dalších letech vyvine v masovou záležitost a my budeme na dnešní den vděčně vzpomínat.


Světová rada Humanity's Teamu spolu s velvyslancem OSN Chowdhurym před skleněnou mozaikou u vstupu do meditační místnosti OSN.

Zleva doprava: Masashi Isobe (Japonsko), Duysal Askun (Řecko), Roberto Kistler (Švýcarsko), Ruth Luna (Peru), Gabriel Avruj (Argentina), Philippe Pasqualini (Francie), Claudia Christine (Německo), Steve Farrell (USA), Denis Rosendahl Huber (Nizozemí), Chip Cooper (USA), Gerry Harrington (USA), Shalini Ajoodha (Velká Británie), velvyslanec Chowdhury, Maria Elena Ferrer (Španělsko), Isabel Boix (Španělsko), Michelle González (Španělsko) ~ Přítomni na předání petice, avšak mimo fotografii: Maria Ribeiro Ferreira (Portugalsko), Angie Lile (USA), Nannette Kennedy (USA)


Každý z nás cítil velkou hrdost, že jsme mohli být u slavnostního předání petice Organizaci spojených národů ~ obrovské díky VŠEM, kteří tento okamžik umožnili!

Později téhož dne se konalo slavnostní předání "ceny duchovního vůdcovství" spisovateli Andrewovi Harveymu, autorovi několika knih včetně "The Hope" (Naděje). Andrew mluvil s velkým nadšením o duchovním aktivismu a jeho důležitosti pro uzdravení každého z nás i naší Země (připravujeme pro vás video z předávání a transkripci Andrewovy řeči).


Na této fotografii: Angie Lile, Masashi Isobo, Ruth Luna, Gerry Harrington, Denis Rosendahl Huber, Claudia-Christine Pieper, Roberto Kistler, Chip Cooper, Nannette Kennedy, Steve Farrell, Andrew Harvey, Gabriel Avruj, Maria Elena Ferrer, Philippe Pasqualini, Samantha G. Ferrer, Michelle González, Isabel Boix, Maria Ribeiro Ferreira (není na fotografii, ale je přítomen - Duysal Askun)


Pátek, 21. května až úterý, 25. května


New York City vibrovalo životem a nekonečné troubení taxíky i ostatní zvuky "Velkého Jablka" nám připomínaly, jak úžasná metropole New York je. Ale pro naše setkání Světové rady jsme potřebovali trochu klidnější a tišší místo.Na asi dvouhodinovou cestu do ubytovacího střediska v Mohonk Mountain jsme si najali autobus.


Ano, tohle místo bylo krásné i klidné zároveň! Mohonk Mountain je to pravé zázemí pro velmi produktivní ale zároveň uvolněná setkání.


Jeden z mnoha nádherných výhledů z oken pokojů v Mohonk Mountain.


Během následujících čtyř dnů probíhala přátelská část našeho setkání, o které mluví Steve ve svém příspěvku výše. Byly to pro nás pro všechny krásné čtyři dny strávené diskutováním o budoucích aktivitách HT, prožitých v lásce, radosti a přátelství.

V náš poslední den v Mohonk Mountain jsme se rozhodli uskutečnit celosvětovou telekonferenci pro všechny naše přátele a kolegy z HT, kteří s námi nemohli v New Yorku být. Prostřednictvím kombinace twitteru, facebooku, sms, hovorů na skype a video-telefonů se nám podařilo užít si nádherné sdílení všeho toho, co se nám v posledních dnech povedlo.


Gabriel Avruj, Gerry Harrington, Roberto Kistler (tele-video-konference)


Steve Farrell a Claudia Christine Peiper (tele-video-konference)


Shalini Ajoodha, Maria Ribeiro Ferreira, Angie Lile (tele-video-konference)


Během následujících několika měsíců budeme dále uveřejňovat konkrétní aktivity v našem zpravodaji, ale také na stránce HT na facebooku a twitteru.Petice je odevzdána, co teď?

Od pracovního týmu HT pro iniciativu Jednoty

Co budeme dělat jakožto Humanity's Team nyní, když jsme doručili petici Organizaci spojených národů a zakončili tak velmi důležitý první krok k vytvoření globálního Dne Jednoty?

To, že budeme budovat na našich dosavadních úspěších samozřejmě. Zahájíme druhou fázi, ve které plánujeme propagovat myšlenku Dne jednoty prostřednictvím různých partnerstvích a aliancí. Realizaci této druhé fáze plánujeme prostřednictvím dvou cest - jedné přes OSN a druhé nezávisle na této organizaci. Věříme, že nás obě dovedou k našemu cíli!

Cesta přes OSN si klade za cíl zajistit, aby Valné shromáždění OSN přijalo konkrétní datum jako Den Jednoty. Na to je nutné přijmout rezoluci, kterou musí předložit jeden z členských států a o které potom hlasuje celé Valné shromáždění. Na tomto nyní spolupracujeme s několika členskými státy OSN, největší naděje přitom vkládáme do Jihoafrické republiky.

Abychom tuto naši snahu posílili a ukázali, že lidé po celém světě tuto myšlenku podporují, pokračujeme v naší snaze sbírat podpisy pod petici. Naším cílem je pokořit hranici 100 000 podpisů. Brzy ohlásíme novou, globálně koordinovanou kampaň, která by tomuto cíli měla napomoci. Zároveň k tomu chceme využít i naše existující aliance a partnerství s podobně zaměřenými organizacemi. Chceme tak myšlenku Jednoty vnést do projektů trvale udržitelného rozvoje, managementu globálních klimatických změn, vzdělávání atd. Budeme velmi vděční, pokud s k nám připojíte a naše snahy podpoříte!

Během následujících dvou měsíců plánujeme setkání s prezidentem Valného shromáždění OSN Alim Treki a předat mu petici ve stavu, v jakém v tom okamžiku bude. Od tohoto setkání si slibujeme výrazné urychlení naší snahy o Den Jednoty poté, co jsme petici předali velvyslanci OSN Anwarulovi K. Chowdhury 20. května tohoto roku.

Chowdhury nám řekl, že pokud by se nám podařilo získat podporu prezidenta Valného shromáždění, výrazně by to zvýšilo průchodnost rezoluce o vyhlášení Dne Jednoty u jednotlivých členských států OSN. Plánujeme proto také oslovit nástupce prezidenta Trekiho, Josepha Deisse ze Švýcarska, po jeho nástupu do funkce v září tohoto roku.

Mimo to plánujeme zahájit další programy zaměřené na Jednotu, které naváží na a podpoří již existující iniciativy OSN. Věříme, že to zvýší interní podporu naší myšlenky, protože ukážeme, že přidáním dimenze Jednoty do toho, co OSN již dělá, se zvýší účinnost a úspěšnost těchto programů.

Mezi iniciativy, na které chceme navázat, patří Mezinárodní den míru, který se slaví 21. září a Mezinárodní týden duchovnosti konající se každý rok od 24. do 29. října.

Cesta vedoucí mimo OSN zahrnuje spolupráci s ostatními podobně smýšlejícími organizacemi i jednotlivci po celém světě. Už jsme zahájili proces jejich oslovování a hned, jakmile se budou rýsovat konkrétní plány, dáme vám o nich vědět. Naším cílem je vytvořit "hnutí jednotlivých hnutí", které dohromady dosáhnou ustanovení Dne Jednoty. Tak se nám navíc povede objevit různé nové a inovativní způsoby, jakým budeme moci v budoucnu tento den slavit.

Připomínáme, že myšlenkou Dne Jednoty je vytvořit příležitost pro jednotlivce, organizace a celé státy vytvořit praktické podoby vyjadřování Jednoty v určitý konkrétní den v roce.

Tyto a ostatní aktivity dají lidem, kromě znovuobnovení našeho propojení s Bohem/Vesmírem, se sebou samým a ostatními, možnost zakusit na vlastní kůži mír, harmonii a štěstí, které z Jednoty plynou. Doufáme, že Jednota se tak stane životním stylem všech lidí na této planetě.Promluvte si každý měsíc s Nealem Donaldem Walschem!
Od Rachael Jayne Grooverové
Koordinátorky programu Duchovnost v akci

Máme pro vás skvělé zprávy o našem programu Duchovnosti v akci (dále jen DVA)! Neale Donald Walsch svolil k účasti na tomto programu prostřednictvím živého telekonferenčního hovoru, který bude realizován pravidelně každý měsíc! Je to vaše šance promluvit si s Nealem telefonicky o duchovním aktivismu, a to v malé skupince lidí. To znamená, že budete moci nejen pomoci Humanity's Teamu finančně, ale také osvěžit svou duši novými inspirativními myšlenkami. Pomozte nám v našich iniciativách duchovního aktivismu jen za 10 USD (cca 200 Kč) měsíčně. Chtěli bychom mít 2 000 účastníků… abychom dokázali probudit svět k Jednotě a vytvořit tak dlouhodobě udržitelný svět plný míru, harmonie a štěstí a to vše pouze v rámci jedné generace.

Na tomto odkazu se můžete podívat na krátké, ale důležité video od samotného Neala o tomto novém prvku programu DVA!

K programu se můžete přihlásit NYNÍ a připojit se k Nealovi při jeho prvním telekonferenčním hovoru.

Přihlásit se nebo získat víc informací můžete na: http://tinyurl.com/SpiritualityinAction

Program DVA:
• vás bude každý měsíc inspirovat audio rozhovory s renomovanými duchovními autory a vizionáři na širokou paletu praktických duchovních témat.

• vám bude oporou v procesu zapojování získaných duchovních konceptů do vašeho každodenního života.

• ukáže vám praktické cesty jak přivést Jednotu do vašeho podnikání, vztahů, rodičovství, zdraví a do společenství všech kolem vás.

Doufám, že se spolu setkáme brzy na telefonu. Děkuji vám za vaši dlouhodobou podporu HT.Prosby od VÁS, členů našeho týmu
Od pracovního týmu HT pro iniciativu Jednoty

Přišlo nám mnoho, mnoho emailů od lidí jako jste vy, ve kterých se psalo: „Podepsal jsem petici, vy jste s ní šli do OSN, chci být nadále aktivní!

Náš pracovní tým se rozhodl 19., 20. a 21. dne každého měsíce udělat přesně to, co navrhujete. Rozhodli jsme se vytvořit Dny duchovního aktivismu. Jsou to tři dny proto, že tak máme větší flexibilitu ohledně toho, kdy přesně se zapojíme. Navíc, pokud plánujeme aktivity vždy na ty stejné dny, nebude těžké si to zapamatovat. A na tyto dny také připadá rovnodennost!

Právě pracujeme na vytvoření palety aktivit, do kterých se mohou zapojit lidé po celém světě.

Na naše první Dny duchovního aktivismu 19., 20. a 21. července tohoto roku jsme se rozhodli uspořádat akci s názvem „Léčení posvátných vod“. Původně jsme měli na mysli globální meditaci, ale pokud někdo chtěl, mohl zasadit strom! Mohl uspořádat sbírku jídla pro lidi bez domova! Pokud někdo chtěl, mohl i pokračovat ve sběru podpisů pod naši petici! Cokoliv, co je pro vás zajímavé a vyjadřuje to podstatu duchovního aktivismu, se počítá! Budeme velmi rádi, když si vaši aktivitu vyfotíte a fotky z ní nám pošlete. My je obratem zveřejníme na facebookové stránce HT.

O dalších plánovaných akcích vám dáme brzy vědět prostřednictvím emailu, facebooku nebo twitteru. A nezapomeňte se bavit!


 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist