tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - prosinec 2010

27.12.2010 21:22

Poohlédnutí za rokem 2010

Drazí přátelé na celém světě,


V souvislosti se vstupem do posvátného období Vánoc, bych chtěl ze srdce poděkovat každému z vás za úžasný, neuvěřitelný rok, který jsme společně zažili. Když rok 2010 začínal, neměli jsme žádný plán. Hleděli jsme pouze vstříc našemu plánovanému setkání se zástupci OSN. V té době bylo na naší Petici Jednoty 20 000 podpisů. Přestože se to na začátku roku zdálo nemožné, stanovili jsme si před květnovým předáním petice cíl nashromáždit podpisů 50 000. A tento cíl jsme dokonce překonali! Členové naší Světové rady předali zástupcům OSN petici s více než 50 000 podpisy z více než 150 zemí. A to byl pouze začátek…

Po našem červencovém setkání jsme se rozhodli, že budeme Mezinárodní Den Jednoty slavit 24. října, což je také den OSN. V našem posledním zpravodaji jsme se obšírně zabývali právě tímto dnem, takže na tomto místě nebudeme vše znovu opakovat. Stačí pouze říct, že naše planeta je díky všemu, co se 24. 10. 2010 stalo, více probuzena.

Společně a v Jednotě jsme světu v tomto roce přinesli další důležité dary. Zde je jich několik uvedeno… každý z nich přichází z místa v nás, kde se snažíme pomáhat sami sobě, protože jsme částí jedné přítomnosti. Pracujeme v domovech pro osiřelé děti, pomáháme lidem bez domova, darujeme vyřazené oblečení, finančně přispíváme azylovým domům, pomáháme těm, kteří ztratili domov následkem nějaké živelné katastrofy, vytváříme programy pro rodiny a děti, programy boje proti klimatickým změnám a na podporu přeměny naší planety na dlouhodobě udržitelný svět míru, harmonie a štěstí. Kolemjdoucí zdarma objímáme, sdílíme každodenní inspirativní myšlenky, zahajujeme rádio show „Probouzení k Jednotě v nás“, každý měsíc sdílíme rozhovory s autory Nové spirituality, telekonferenční hovory s Nealem, vedeme studijní skupinky, organizujeme promítání zajímavých filmů, dny „Namaste“, programy „Večeří v Jednotě“, řadu programů na sociálních sítích včetně komunity nazvané „Modlitba, záměr & meditace", kde vyzýváme lidi, aby sdíleli své modlitby a byli součástí společenství léčení, kde se společně duchovně propojujeme a posíláme léčivou energii těm, kteří to potřebují. Účastníme se různých iniciativ jako jsou mezináboženské a interkulturní oslavy v partnerství s Association for Global New Thought a Michaelem Beckwithem, spolupracujeme s Yoko Ono, Michaelem Moorem a mnoha dalšími. Obrovské poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří tyto programy po celém světě naplánovali a realizovali! Jsme vám nesmírně vděčni!

Jak víte, v HT jsme téměř všichni dobrovolníci. Dokonce ani nejsou propláceny naše náklady. Během uplynulých let nám konzultanti říkali, že jako dobrovolnická organizace nemůžeme vyrůst do ničeho stabilního, ale nyní je nás přes 60 000 ve více než 150 zemích světa, odhodlaných probouzet svět k Jednotě a Jednotu vyjadřovat.V Jednotě společně vytváříme nové pojetí Sebe a novou společnou, skutečnou Novou Zemi, svět, který je probuzený, to znamená propojený a otevřený k soucitu vůči všemu kolem nás. Je to něco neskutečně krásného být toho součástí. S tím, jak se blíží tato posvátná doba Vánoc, bych rád vyjádřil své nejsrdečnější díky a hlubokou vděčnost každému z vás.

Šťastné a veselé Vánoce. Buďte požehnáni.

S veškerou mou láskou,
Steve
Vyjadřujte Jednotu o silvestrovské půlnoci
 

Humanity's Team vás zve k vyjádření „bezpodmínečné Jednoty“ po dobu prvních 11 minut 1. 1. 2011 dle vašeho časového pásma.

Tato myšlenka je součástí Projektu Jednoty, který iniciovala indická duchovní skupina jménem Ekataa. Zahrnuje mimo jiné vytvoření „zvuku“ Jednoty, tónu, vibrace, a to prostřednictvím meditace, zpěvu, modlitby, tiché kontemplace, tance, her,… čehokoliv co je pro vás vyjádřením Jednoty a to po dobu prvních 11 minut po odbití půlnoci o tomto Silvestru (pokud v ten okamžik neplánujete být vzhůru, můžete se samozřejmě zapojit v kterýkoliv jiný čas… skupina doporučuje např. v 11:00 téhož dne).

Naší vizí je, aby každý zakusil základní jednotu naší lidskosti a života samotného prostřednictví 24 hodinové vibrační „ozvěny“, která se bude šířit po celém světě po jednotlivých časových zónách.

Univerzita v americkém Princetonu přislíbila, že bude měřit magnetické pole Země přesně po tuto dobu, pokud se do iniciativy zapojí velká část světa.

Více se můžete dozvědět na www.ekataa.net. Texty na stránce jsou sice zatím dostupné jen v čínštině a angličtině,
ale další jazyky budou brzy následovat.

Dopis od editorky zpravodajeMoje hluboké díky všem, kteří v roce 2010 přispěli textem či svou prací tomuto zpravodaji. Váží si toho mnoho lidí a v neposlední řadě i já. Bez vaší pomoci, bez toho, abychom společně pracovali jako tým, by tento zpravodaj nikdy nebylo možné vydávat!

Nechť období svátků s námi zůstane ještě dávno po tom, co Vánoce skončí. Mír s vámi, nyní i v budoucnu.

Nechť jsou vaše cesty plné lásky a Jednoty.
Nannette Kennedy
 

český originál   anglický originál

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist