tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - listopad 2009

06.11.2009 23:55

Objev sílu v sobě

Právě jsem dočetl skvělou knihu, kterou bych vám zde chtěl vřele doporučit. Je to "Objevte sílu v sobě - Průvodce neznámými hlubinami uvnitř"od Erica Butterwortha (Discover the Power Within You, kniha dosud nebyla vydána v češtině, pozn. překl.). Věříte, že ve vesmíru existují tajemství, která mohou odhalit naši pravou identitu a potenciál? Pokud si uděláte čas a tuto knihu si přečtete, věřím, že rozhodně řeknete ano. Kniha popisuje, jak každý z nás může žít bohatství toho, kým skutečně je tím, že objeví sílu, která se skrývá uvnitř každého z nás. Kniha poukazuje na to, že naše cesta není o dobývání, ale o znovu-objevení. Jinými slovy, rodíme se s dary, které jsou naším skrytým pokladem. Tento poklad je pro nás neustále k dispozici a je to něco tak velkolepého, jako když Herkules zjistil, že je synem Diovým. Tyto dary v nás nicméně leží nečinně, dokud k nim nepřivedeme naši pozornost a zájem. Nic jiného není třeba. Tato kniha je výjimečná a tak jí budu věnovat i své následující příspěvky. Může změnit i váš život. A to není něco, co bych říkal každý den. Je to tak. Maya Angelou, Oprah Winfrey i Norman Vincent Peale knihu doporučili. Rozumím proč! Lehce shrnu jednu kapitolu knihy v tomto příspěvku.

Kapitola začíná překvapivým tvrzením, že v hledání našeho "svatého grálu" se díváme kamkoliv, kromě našeho nitra. Když přišel prorok, který nám říkal o světě uvnitř, postavili jsme mu monumenty a z velké části jsme praxi dívání se dovnitř opustili. Nechali jsme si skořápku, ale obsah jsme vyhodili. Máme teď velké množství krásných staveb věnovaných výjimečným náboženským postavám, ale poselství, které hlásali, jsme zapomněli.

Než se dostaneme k individualizaci celku, mně a vám, kniha uznává to, co nám kvantová fyzika říká: všechno je propojené, prostupující prostor a hmotu. Vše je součástí moudrosti, která má nekonečný potenciál. Jinými slovy, všichni jsme jedno.

Stejně jako kniha Deepaka Chopry "Třetí Ježíš" se tato kniha zaměřuje na učení Ježíše Krista, ale spíše z duchovního než náboženského pohledu. Nezáleží na náboženském smýšlení čtenáře a i agnostik či ateista se s textem může identifikovat. Neoslavuje tolik samotnou osobu Ježíše jako spíše úžasné procesy, které Ježíš nastartoval. Provádí nás tím, co se stane, když jdeme do svého nitra, propojíme se, spojíme se s Bohem/Vesmírem, dáme je na první místo a posléze využijeme své zázračné síly. Není to nic pro vyvolené. Je to něco, co může udělat každý z nás, pokud ne v tomto, tak v příštím životě. Tato kniha je o tom, jak růst v člověka, kterým skutečně jsme. A to nejen někteří z nás, ale všichni.

S veškerou mou láskou,
Steve Farrell


Koordinátorka HT cestuje kolem světa ve jménu míru

V roce 2006 byla Juanita McKenzieová u vzniku Humanity's Teamu - skupiny obyčejných Novozélanďanů, kteří se rozhodli podporovat duchovní přístup k tvoření míru prostřednictvím činnosti na úrovni malých komunit inspirované knihami Neala Donalda Walsche.

"Podstata našeho poselství je to, že mír může být propagován každým a kýmkoliv. Může to být o něčem tak obyčejném, jako změna vztahu s naším partnerem, rodiči nebo našimi dětmi. Nebo to může být něco většího - jako účast na demonstraci za ukončení válečných operací," říká Juanita. Juanita, matka pěti dětí z Nového Zélandu se připojila k mezinárodnímu mírovému týmu, který zahájil svou cestu po světě jakožto jádro Světového pochodu za mír a nenásilí, který započal 2. října ve Wellingtonu. Tato globální akce bude probíhat v 90 zemích během 90 dní a bude zahrnovat demonstrace, mírové pochody, festivaly, výstavy, sportovní akce, koncerty a jiné akce zaměřené na eliminaci jaderných zbraní, války a prevenci násilí na všech úrovních společnosti, na domácí i mezinárodní scéně.

"Násilí dostává tolik publicity, že lidé začínají věřit, že mír prostě není možný," říká Juanita. "Myšlenkou pochodu je přitáhnout pozornost k iniciativám a lidem, kteří úspěšně řeší konflikty, zabývají se prevencí násilí a vytváří mírumilovná společenství po celém světě."

Juanita sama sebe pokládá za obyčejnou matku se zájmem o mír. Ale ona i její rodina mají praktické zkušenosti v problematikou míru a spravedlnosti na Novém Zélandu. Její rodiče byli velmi aktivní ve dvou společenských hnutí zabývajících se bojem proti apartheidu a jaderným zbraním. "Já sama jsem se účastnila zejména hnutí proti apartheidu a spolu se svou matkou jsem byla zatčena během protestů v roce 1981," říká Juanita. "Úspěch těchto hnutí mi pomohl uvěřit v Gándhího poselství, o tom, že je třeba být změnou, kterou si přejete vidět ve světě."

My v HT známe Juanitu jako koordinátorku HT na Novém Zélandu. Je naplněna velkou vášní pro práci v HT, ráda se směje a je skvělým přítelem.

Jsme na tebe moc hrdí, Juanito. Naše myšlenky a modlitby jsou s tebou na cestě po světě ve jménu míru.

Všichni v Humanity's TeamuSpiritualita v akci

Drazí přátelé,

zahajujeme nový program s názvem Spiritualita v akci a jsem moc rád, že vám o něm zde můžu říct pár slov. Program nabídne rozhovory s autory knih a představiteli Nové spirituality a i další zdroje pro ty, kteří darují měsíčně 10 dolarů či více ve prospěch HT. Pokud byste chtěli využít těchto zdrojů týkajících se osobní transformace a přispět tak finančně celosvětovým vzdělávacím aktivitám a duchovnímu aktivismu Humanity's Teamu, tento program je právě pro vás! Jsem také rád, že tento program bude řízen velmi talentovanou Rachael Jayne Groover. Více o programu se můžete dočíst níže.

S láskou,
Steve


Před deseti měsíci mě božské vedení nasměrovalo z Ashlandu v americkém Oregonu, domova Neala Donalda Walsche a Hovorů s Bohem, do severního Colorada. Během týdnů, kdy jsem se stěhovala a usazovala ve svém novém domově, jsem se prostřednictvím série vzájemně sladěných událostí dozvěděla, že Steve Farrell a vedení Humanity's Teamu se sem nedávno přestěhovalo také. Byla jsem nadšená!

Někteří z vás si mě možná pamatují jako Rachael Kennedy, koordinátorku vzdělávání pro Nadaci Hovorů s Bohem. Měla jsem to potěšení vzdělávat mnoho místních koordinátorů a zapálených členů Humanity's Teamu v rámci tzv. Life Education Programu (LEP).

Jsem velmi ráda, že mám možnost znovu se připojit ke společenství Humanity's Teamu. Steve a Worldwide Support Team mě požádali, abych byla součástí procesu vytváření vzdělávacích zdrojů a rozhovorů se slavnými duchovními učiteli, které vám budou pomáhat žít svou spiritualitu v každé oblasti vašeho života. Potřebujeme myslet, mluvit a konat v souladu s přesvědčením, že jsme všichni Jedno, abychom vytvořili hlubokou, pozitivní změnu.

Jsem poctěna tím, že mohu být vaší hostitelkou v novém programu Spiritualita v akci, který se bude zabývat tématy jako je spiritualita a obchod, naplnění smyslu života, finanční prosperita, posvátný aktivismus, vědomé rodičovství, odpouštění, boj proti klimatickým změnám, duchovní intimní vztahy... a to jsou jen některé z nich. Více se dozvíte brzy.

Těším se na naši spolupráci na této cestě k uvědomění si našich nekonečných schopností a potenciálu.

S velkou láskou a vděčností,
Rachael Jayne GrooverSvětlo a tma

Světlo a tma, vždy přítomni v našich životech. Jsme probuzeni ve světle a v jeho nepřítomnosti se ztrácíme v našich snech.

Den a noc
noc a den
světlo a tma
pravda a lež
spojeny v jedno.

Protože aby světlo mohlo být světlo
svůj přesný opak potřebuje.
Jak bychom mohli vědět, co je pravda
bez důsledků lži?
Tím, že cítíme smutek
toužíme po štěstí.

Jsme součástí této hry
přítomnosti a nepřítomnosti
toho, co je a toho, co není.
Takhle zakoušíme náš život
tak si tvoříme realitu.
Máme svobodu volby.
Své pravdy se držíme.

Požehnáno tedy budiž světlo
požehnána budiž tma
den a noc, pravda a lež
když je milujeme obě
trháme řetězy
létáme jako jestřáb
přetváříme naši realitu.
Získáváme svobodu!

Fabiola Sandoval

Fabiola Sandoval se narodila v Mexiku a do USA se přestěhovala před 13 lety, když se provdala. Fabiola je matka, žena~miluje děti. Už 8 let pracuje na základní škole jako dvojjazyčná asistentka. Mezi její vášně patří přátelství, cestování kolem světa a sdílení pravdy o nepodmíněné lásce. Fabiola se také hlásí k Humanity's Teamu.Den pokání

Napsáno 27. září 2009

Všechny dny jsou výjimečné, protože můžeme být vděčni za dar toho, že tu jsme a všechno to, co máme kolem sebe. Jsou také výjimečné, jelikož představují příležitost sdílet naše dary a být, kým skutečně chceme být. Ale dnes, obzvláště dnes, je speciální den pro různé duchovní kultury.

Pro židovskou tradici, dnešek je Dnem pokání. Po 10 dnech vnitřního hledání a kontemplace, které začaly na Roš ha-šana (židovský Nový rok, kdy symbolicky slavíme výročí vzniku světa), žádáme o odpuštění za naše činy, kterými jsme vědomě či nevědomě ranili ostatní nebo nás samotné. Pak můžeme být zapsáni do Knihy života na další rok.

V tomto smyslu žádám o odpuštění všechny ty, kteří se mohli cítit raněni následkem rozhodnutí, které jsem za poslední rok udělal. V rámci odpovědnosti, kterou mám jako vůdčí osobnost HT v Argentině, za to, že jsem nebyl vždy dostatečně soucitný s ostatními členy společenství, za to, že jsem nebyl dostatečně vděčný za svou rodinu, své přátele a ostatní na této cestě, za to, že jsem jim dostatečně pozorně nenaslouchal, za duševní násilí, které jsem mohl spáchat a i z dalších důvodů vás žádám o odpuštění.

Žádám také sebe o odpuštění proto, že příliš často odsuzuji, nejsem tolerantní a příliš náročný a za to, že jsem ne vždycky našel způsob, jak vyjádřit nejlepší verzi sama sebe s láskou. Vždycky jsem se snažil dělat, co je v mých silách, v závislosti na okolnostech daného okamžiku.

Pro hinduisty je dnešek dnem Vijayadasami, den vítězství dobra nad zlem a vrchol festivalu Dassara. Po deset dní uctíváme bohyni Durgu, Lakšmí a Sarasvatí. Tři aspekty společnosti, které odráží akci, vůli a bystrost, které můžeme nalézt ve všem, co existuje a také uvnitř nás samých, jelikož jsme všichni Jedno. Dnes je čas uznat sama sebe jako světlo a uvědomit si, že všechno, co se děje, se děje pro náš vývoj.

Dnes je čas nechat za sebou celou svou minulost jasným, transparentním a upřímným způsobem, být vděčný za každou překážku, vidět ji jako požehnání a nástroj přeměny. Dnes je čas zvolit si znovu, kým chci být, pro sebe, pro ty, kteří mě obklopují a ty, jejichž života se dotknu. Nechť vidím světlo uvnitř sebe a všeho ostatního. Nechť jsem majákem a pomáhám probudit i ostatní k vědomí Jednoty.

Je mým přáním, že jsme, dnes a vždy, mírem a láskou, kterou toužíme mít a které toužíme žít a tím, inspirujeme ostatní k znovu vytvoření ráje na zemi.

Namasté,
Gabriel Avruj
Koordinátor HT v ArgentiněDOBROVOLNÍCI

Děkujeme všem z vás, kteří zareagovali na naši výzvu k dobrovolné práci pro HT v minulém zpravodaji! Vítejte!

Ale stále potřebujeme další dobrovolníky. Budeme šťastni, když se k nám připojíte. Je to důležitá ale zároveň zábavná práce, být ve spojení s našimi podporovateli po celém světě. Zajímá vás to? Pokud ano, jaká práce by vám přinesla největší naplnění?

Každý měsíc zde budeme inzerovat dobrovolnické pozice a rádi bychom vás vyzvali k tomu, abyste zvážili, zda se nechcete připojit k našim funkčním týmům. Mezi momentálně volné pozice patří:

- asistenti pro služby dárcům - tyto osoby budou v kontaktu s našimi podporovateli a budou o nich vést záznamy.

- asistenti iniciativy Dne jednoty - jejich úkolem bude shánět podpisy podobně smýšlejících známých osobností pro naši petici.

Pokud vás naše pozice zaujaly a přemýšlíte o tom, že byste se přidali k některému z našich funkčních týmů, prosím zašlete nám svůj stručný životopis na volunteer@humanitysteam.org. Pokud některá pozice vzbudila váš zájem, prosím, dejte nám o tom vědět. A pokud ne, pomůžeme vám ten správný tým najít.


Special thanks to Ann Cook, Federico Bozo, Chip Cooper, Thomas Dachsel, Kirill Filonenko, Gerry Harrington, Irene Allievi, Monika Jamborova, Nannette Kennedy, Miriam Klajnberg, Lynn Launer, Ruth Luna, Chansomaly Ouk, Colline Gori, Danielle Dauphinais, Lénah Chonville, Mireille Cantin,Philippe Pasqualini, Anna-Mari Pieterse, Nancy Seymour, Nikolay Sluzhinin, Dannie Stahlecker, Catalina Sursilov, Aziz Tegin and Danielle Versé for helping with the creation, translation and publication of this newsletter.

   originál

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist