tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - květen 2010

11.05.2010 20:59

Cena duchovního vůdcovství 2010

od Gerryho Harringtona

Andrew Harvey
Andrew Harvey, mystik, učenec, překladatel Rumiho díla (perský básník a filozof, pozn. překl.), učitel, spisovatel a architekt "Posvátného aktivismu"

Humanity's Teamu je ctí, že může letošní Cenu duchovního vůdcovství udělat světově proslulému mystikovi a tvůrci "Posvátného aktivismu" Andrewovi Harveymu.

Předání ceny se uskuteční 19. května v newyorském New York Open Center, které je největším městským centrem holistických nauk v USA. Bude uznáním toho, že Andrew po celý svůj život ukazuje ostatním cestu inspirativních skutků a vizionářského vůdcovství.

Na předání ceny jste zváni i vy!

V minulém roce předal HT tuto cenu laureátovi Nobelovy ceny, arcibiskupovi Desmondovi Tutu v jihoafrické Pretorii. Toto ocenění se v mezičase stalo standardem mezi globálními oceněními určenými jednotlivcům za inspiraci a vizionářské vůdcovství v duchovní oblasti.

Andrew tyto kvality během svého života jednoznačně projevoval, vyjadřoval a vědomě používal ve jménu vyššího dobra na této planetě.
Andrew se narodil v jižní Indii, kde žil do svých devíti let. Sám říká, že vděčí svému mládí za to, že se v něm začalo vytvářet povědomí Jednoty lidstva, vnitřní kompatibility všech světových náboženství a jednotného, navzájem propojeného světa obohaceného vším, co je posvátné.

Později studoval ve Velké Británii, včetně proslulé univerzity v Oxfordu a nyní žije poblíž Chicaga v USA. Je výrazným propagátorem hodnot Nové spirituality a vášnivým propagátorem duchovního aktivismu, jakožto odpovědí na krize, kterými lidstvo v současnosti prochází. Ty Andrew vidí jako "krizi zrození", která přinese nový smysl lidství zdůrazňující odvěké poselství o Jednotě Boha a života.

Toto povědomí pak pomůže lidstvu konečně realizovat sen, který má už od počátku věků o životě v míru, harmonii a štěstí.

Dary lidstvu

Mnohé Andrewovy dary lidstvu odráží to, jak dobrodružné a zvídavé má srdce. Zahrnují hluboké znalosti mystiky, fascinující překlady a interpretace textů súfismu, jeho inspirativní duchovní texty, duchovní vedení a propagaci duchovního aktivismu v USA, ale i na celém světě.

My v Humanity's Teamu si také velmi ceníme, že charakteristickým znakem jeho duchovního vůdcovství je to, že vytváří více vůdců a nikoliv více následovníků. Toto je pro nás hlavním atributem duchovního vůdce.

Je nám ctí, že naši cenu přijal.

Pokud máte tu možnost, přidejte se k nám v 19:00 místního času v New York Open Center, NYC, USA u příležitosti slavnostní předání tohoto ocenění.


 

Přišel náš čas

Během prezidentských voleb v USA miliony lidí volily Baracka Obamu, zatímco miliony ostatních nikoliv. Lidé z obou stran barikády nyní stále častěji argumentují, že Obamovi nejde jeho práce zrovna od ruky. Během měsíců, které následovaly po volbách, jsem doufal, že jeho administrativa by mohla spolu s dalšími, progresivními vládami po celém světě vytvořit změny, které považujeme za tak důležité. Uplynul rok a půl a vidíme, že Obama ani ostatní světoví politici tohoto nedokáží dosáhnout bez naší pomoci. Dění ve Washingtonu nebo v Kodani během mezinárodní konference o klimatických změnách nebo v jiných hlavních městech na celém světě jen potvrzuje tuto domněnku. Dualita a představa oddělenosti způsobily, že mezinárodní politická jednání jsou bolestně pomalá a neúčinná. Pokud máme společně vytvořit naplněný, soucitný a dlouhodobě udržitelný svět - a my věříme, že to se dá dokázat během jedné generace - pak musí změna přijít zezdola.

Bez ohledu na naši politickou orientaci, musí změna přijít od obyčejných lidí, jako jsme já a vy. Lidí, kteří se přes své iluze oddělenosti již přenesli. Není to samozřejmě tak, že by změny přicházely buď "shora" či "zdola". Musíme vidět jednotlivce, jak přijímají odvážné a troufalé kroky na všech úrovních společnosti, ale tento proces musí být řízen zdola. Přišel náš čas a my musíme na tuto výzvu reagovat, pokud máme přijmout náš díl zodpovědnosti za náš společný osud jakožto obyvatel této planety.

A jak taková "akce zdola" vlastně začíná? Domnívám se, že začíná tím, že uvidíme současný klíčový problém současného světa ve své pravé, duchovní podstatě. Dokážeme vyléčit terorismus, násilí, války, chudobu, pandemie, klimatické změny a další problémy současného světa tím, že si uvědomíme naše spojení s naším větším Já - naše spojení s Bohem, Vesmírem, celým lidstvem a veškerým životem. Propojení, které přesahuje naše fyzická těla a zahrnuje celou naši planetu až k okraji kosmu. Starověcí mudrci a dnešní kvantoví fyzici všichni sdílí stejný názor - že jsme navzájem spojeni v jeden celek, na sobě navzájem závislí. Vidět toto propojení je tolik důležité, protože pokud jsme si ho vědomi, stává se naší prioritou soucit s druhými, pomoc těm, kteří to potřebují, léčba násilí, životního prostředí a mnoho dalšího. Jak bychom mohli tyto věci přehlížet, když víme, že nás o to žádá svět, jehož jsme součástí? Na druhou stranu, pokud si toto spojení se vším kolem nás neuvědomujeme, stále nás může zajímat, co se děje ve světě, v oblasti životního prostředí a ostatním lidem, ale dělat něco v jejich prospěch už není naší prioritou.

Když vystoupíme na vyšší úroveň duchovnosti, vidíme naši Jednotu se vším kolem nás, s tím, co je posvátné a božské v každém člověku. Víme, že jsme duchovní bytosti a duchovní spojení se zbytkem světa je naší prioritou. Jsme připraveni stát se opravdovými globálními občany této země. Chceme pomáhat světu kolem nás. Stává se to součástí naší povahy.

Obama a ostatní světoví politici usilující o změnu nemají šanci vytvořit Novou Zemi bez naší pomoci. Musíme se toho ujmout i my. Když ne my, tak kdo? A když ne teď, tak kdy? Buďme změnou, kterou si přejeme vidět. Je to náš osud. Cítíte to také? To je důvod, proč se 50 tisíc lidí, kteří nyní tvoří globální HT, daly dohromady. To je náš hlavní úděl.

Probudíme svět k Jednotě, vytvoříme naplněnou, soucitnou a dlouhodobě udržitelnou společnost a udělá to tato generace. Aby po nás naše děti zdědily Novou Zemi. S neúspěchem nepočítáme.

Prosím připojte se k nám a vyneste život na Zemi na novou, vyšší úroveň. Můžete se k nám připojit na Facebooku na tomto odkazu a také se zúčastnit našeho nového klíčového programu "Duchovnosti v akci" zde.

S veškerou mou láskou,
Steve


 

Duchovnost v akci

Od Rachael Jayne Groverové

Dnešek je den, kdy vystoupím ze svého stínu a začnu od znovu. Vím, že jsem součástí něčeho tak velkého, tak krásného, že jsem sotva schopna to pochopit. Vím, že existuje pouze Jedna Nekonečná Inteligence a ode dneška chci být její součástí ~ Gail Ingwallová

Když se připojíte k programu Duchovnost v akci, začnete objevovat inspirující a praktické cesty, jak žít v Jednotě a zároveň podpoříte naši globální snahu "probudit svět k Jednotě". Program stojí pouze 10 USD měsíčně.

Existují tři hlavní důvody, proč se lidé programu účastní.

1. Chtějí žít způsobem, který je více v rovnováze s jejich duchovními názory.

2. Chtějí být součástí mezinárodního společenství lidí žijících v Jednotě.

3. Chtějí podpořit Humanity's Team a jeho programy duchovního aktivismu finančně.

Vás mohou zajímat všechny nebo jen některé z těchto motivů.

Pokud se rozhodnete připojit, zjistíte, že program Duchovnosti v akci:

• vás bude každý měsíc inspirovat audio rozhovory s renomovanými duchovními autory a vizionáři na širokou paletu praktických duchovních témat.

• umožní vám objevovat a hlouběji porozumět hlubokým duchovním tématům prostřednictvím pravidelných telekonferenčních seminářů s ostatními lidmi z HT.

• vám bude oporou v procesu zapojování získaných duchovních konceptů do vašeho každodenního života.

• ukáže vám praktické cesty jak přivést Jednotu do vašeho podnikání, vztahů, rodičovství, zdraví a do společenství všech kolem vás.

• umožní vám podpořit činnost HT finančně.

Mezi témata programu patří:

Duchovnost v podnikání... jak žít svůj smysl života... finanční prosperita... vědomé rodičovství... vaše role v boji proti klimatickým změnám... duchovní intimní vztahy... jak vyjádřit potlačenou emocionální bolest... a mnoho dalších! K programu se můžete připojit HNED!

Tento měsíc si povídáme s Barbarou Marx Hubbardovou , která do hloubky mluví o potenciálu přetvářet sama sebe i svět kolem nás. A zároveň není ještě pozdě poslechnout si rozhovor s Nealem Donaldem Walschem z minulého měsíce.

Rozhovory s duchovními autory
* Březen: Neale Donald Walsch
* Duben: Barbara Marx Hubbardová
* Květen: James Twyman

Další harmonogram vám brzy sdělíme!

K programu se můžete připojit na: http://bit.ly/asg1TO

Děkujeme za dlouhodobou podporu HT!

 

Náš základní instinkt


Od Nannette Kennedyové

Co je to uvnitř nás, co nás vede k tomu, že instinktivně děláme některé věci, které děláme? Pokud například uvidíme malé dítě, jak padá z kola či se topí v bazéně, bez toho, abychom si udělali čas na promyšlení, zda nám to stojí zato, automaticky budeme jednat, abychom dítěti pomohli. Řekla bych, že se rodíme takto "naprogramováni". Pokud takto nejednáme, pak jsme se nějakým způsobem "odnaučili" žít v soucitu Jednoty a ve spojení, které se skrývá v duši každého z nás.

Tolik se dnes mluví o jednotě, propojení, koexistenci, duchovním životě, bezpodmínečné lásce, atd. Pro některé z nás jsou to jen slova s jasným významem, pro jiné zase abstraktní nepochopitelné koncepty, které nepatří do každodenního života. Pokud jsme zapomněli na naše vzájemné propojení, je tu způsob, jak si vzpomenout.

Slibuji vám, že je jen jedna věc, která se změní, když změníte způsob, jakým přemýšlíte o lidech na této planetě a tato věc změní vše ostatní. Budete v úžasu nad tím, jak hladce život začne plynout, jak lehce vy půjdete s tímto proudem a bez toho, abyste si toho byli vůbec vědomi, začnete měnit i životy lidí kolem vás.

Když začnete žít v Jednotě a propojení (a opustíte styl myšlení, ve kterém jde všude jen o "mě" a o "můj život" a nahradíte jej "námi" a skutečně si budete uvědomovat naše vzájemné propojení), potom bude pro vás zcela přirozené otevřít dveře tak, aby někdo jiný mohl vstoupit, zvednout něco, co někdo někde zapomněl nebo upustil či zastavit a pomoci někomu s výměnou pneumatiky. Naopak bude pro vás nepřirozené prostě projít kolem bez toho, aby vás vůbec napadlo pomoci. Stejně jako by bylo nepochopitelné nepomoci dítěti.

Zrovna nedávno jsem byla v obchodě s potravinami, když mladý vysokoškolský student omylem převrhl celou polici se zbožím. Student zrudl a začal sbírat některé z těch mnoha balíčků ležících kolem. Já i můj syn jsme mu okamžitě začali pomáhat. Řekla jsem mu o věci, která se mi jednou stala, kdy jsem v obchodu vytáhla jeden citron a celá hromada citronů kolem se náhle rozkutálela do 45 různých stran. Hned se usmál.

Za takových okolností se často cítíme velmi osamělí a i když víme, že nejsme v žádném případě jedinou osobou, která se kdy ocitla v tak trapné situaci, v daném okamžiku se tak cítíme. Když jsem studentovi řekla svou historku, okamžitě byla na něm vidět změna pocitů. Existuje jeden citát, který mám opravdu ráda: "Přátelství násobí naše radosti a dělí naše strasti" (neznámý autor). V onom okamžiku jsme se já a ten student stali přáteli. Tak vypadá žití v Jednotě.

Ani mě nenapadlo, že bych mu v té situaci nepomohla. Bylo to automatické. A napadá mě další citát, myšlenka, která je obsažena v každém náboženství na zemi "Chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě." Háček je ale pamatovat si to. Věřte mi, čím více podle toho jednáte, tím snadnější to je. Nalepte si papírek s tímto pořekadlem na zrcadlo v koupelně, na auto nebo na váš počítač - tak, aby to viděl celý svět.

Možná vás napadne "a co když pomoct nemůžu? Co když na mě čekají děti ve škole, abych je vyzvednul? Co když se zrovna necítím dobře? A co všechno ostatní zlé na světě, zemětřesení, chudoba... ?" Opravdu se mi líbí, co k tomu říká Wayne Dyer: "Vše ve vesmíru je dokonalé - i vaše snaha jej vylepšit". Z toho plyne, že jen vaše touha pomoci, přestože zrovna nejste schopni pomoci v realitě je pozitivní a změní energii nejen vaši, ale i všech lidí kolem. A pak je tu vždycky kouzlo meditace a modlitby.

Pokud máte pochybnosti o celém konceptu Jednoty a nejste si jisti, jak máte rozumět tomu, že jsme všichni navzájem propojeni, pak se prostě musíte podívat na "Rodokmen lidstva" National Geographic. (http://channel.nationalgeographic.com/channel/human-family-tree ). Studie National Geographic s názvem "Genografický projekt" (https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/lan/en/index.html) se skládá z analýz stovek a stovek vzorků lidské DNA s cílem zmapovat, jak jsme navzájem propojeni. "Odkud opravdu přicházíme? A jak jsme se dostali k našemu současnému životu? Tato studie naznačuje, že všichni dnešní lidé jsou potomky skupiny afrických předků, kteří se zhruba před 60 tisíci lety vydali na neobyčejnou cestu." Nemůžete se dočíst až ke konci studie aniž byste pocítili úžas nad tím, že slyšíte něco, co jste věděli, ale již zapomněli.

Říká nám to něco o Budhovi, Bohu, Alláhovi, zdroji všeho, Kristovi, vyšší moci? To záleží na vás. Nezáleží na tom, jak to nazýváte. Záleží pouze na tom, že si znovu připomeneme pravdu, že jsme všichni součástí jednoho nekonečného zdroje. Staré hinduistické přísloví říká: "K vrcholu hory vede mnoho cest. Nezáleží na tom, kterou se dáte, ale na tom, zda se dáte alespoň na jednu z nich." Pro mě to znamená, že existuje jen jeden cíl a pro mě a pro mnoho ostatních lidí je tento cíl pochopení naší Jednoty.

Ukažte, že věříte, že máme všichni na to, toho dosáhnout. Pokud jste tak ještě neučinili, podepište naši Petici Jednoty zde.

Udělejte z naší Jednoty a propojenosti celé lidské rodiny náš základní instinkt.


 

Představ si

Představ si, že nemáš žádné hranice a žádná omezení.
Představ si, že jsi bez hranic.
Představ si, že jsi zrcadlem všeho, co existuje,
nicméně stále jsi jednotlivcem se samostatnou osobností.
Tak funguje náš svět.
Tak funguje lidství.
Existuje mnoho způsobů, jak objevit tuto stránku sama sebe,
způsobů vedoucích dovnitř a ven.
Jednoduše zavři oči a podívej se.
Jasným pohledem.

-- Autorem básně je člen HT Addison C. Arthur (copyright 2007-2010 Balance Integration Group)

originál zpravodaje 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist