tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - duben 2006

30.04.2006 00:00

 

 

 

 

 

Přelomové setkání Světové Rady v Japonsku

Zápisník z Kjóta: nejlepší okamžiky

Minuta Jednoty Nám Připomíná, Kdo Opravdu Jsme

Vzkazy Nové Spirituality nyní zdarma!

Nový online obchod: oblékněte se a podpořte HT

 

 

 

Přelomové setkání Světové Rady v Japonsku

 

Milí přátelé,

 

právě jsme se vrátili z našeho setkání Světové Rady v japonském Kjótu. Bylo to neuvěřitelně plodné setkání! Spolupracovali jsme na mnoha programech a plánech v globálních měřítku a konečně jsme připravili sérii iniciativ na příštích 12 měsíců. Mohu říci, že v průběhu setkání jsem cítil lásku, inspiraci a společné vnitřní spojení. Byl to nezapomenutelný zážitek!

 

Naše plánování a organizace se dostaly na novou úroveň v rámci celosvětové vzdělávací spolupráce. Naše mladé hnutí naplnilo mnoho věcí, avšak nyní se opravdu chystáme spustit Humanity´s Team na „zem“, do skutečného fyzického světa, a to v průběhu příštích měsíců. To bylo v podstatě tématem našeho kjótského setkání, lze to nazvat „Celosvětové Spuštění HT na Zem v roce 2006.“

 

Eiko Hayakawa, naše japonská koordinátorka, a její tým vykonaly úžasnou pořadatelskou práci v Kjótu! Setkání zahrnovalo plánovací schůzi v HT centru v Kjótu, kterou řídila Akiko Asou a její partner Hisataka Tamayana. Jako většina ostatních světových HT středisek je to krásné léčivé místo, které je vytvořené v souladu s principy Nové Spirituality.

 

Samotné setkání Světové Rady se konalo v Shogoin-Gotenso, nádherném hotelu v tradičním japonském stylu, který byl obklopen úžasnou japonskou zahradou. Zahrada byla překrásná, plná třešňových keřů, lázní pro koupele nohou a něžných steziček. Byl v ní rovněž tradiční japonský čajový salón, dále pak rozsáhlá koi a fontána.

 

Týmáci z japonského HT nemohli být štědřejší a pohostinnější! Většina z nich si vzala na celý týden volno, aby mohli být s námi a pomáhat při setkání, včetně přípravy několika jídel pro nás! Po našem sobotním setkání japonský tým rovněž zařídil zvláštní vystoupení Neala Donalda Walsche pro veřejnost. Rádi bychom vyjádřili naše nejupřímnější poděkování Eiko a japonskému týmu za jejich lásku a pomoc v době, kdy jsme byli ve městě.

 

Republikoví koordinátoři z celého světa

 

Členové Světového Týmu a republikoví koordinátoři z celého světa začali přijíždět do Kjóta 23. března a odjíždět 2. dubna. Každý člen Světové Rady měl svou prezentaci, při které sdílel informace o programech, plánech, úspěších a výzvách. Některé části světa, jako např. Východní Evropa, se velmi rychle rozvíjejí v HT programech. Společným tématem, které vycházelo z prezentaci, byla nová, vyšší úroveň organizace a budování týmů. Sdílelo se o mnoha programech, takže naše zápisníky byly ke konci týdne opravdu hustě popsané. Tato část programu byla velmi obohacující a já jsem cítil silnou radost. Sdílení, spolupráce, transparentnost a spojení se mi moc líbily.

 

Krátce projdu klíčové programy, plány a iniciativy, o kterých jsme diskutovali v Japonsku. Jen krátce, protože v dalších měsících budeme sdílet více – v tomto zpravodaji nakousneme však už některé iniciativy.

 

Za prvé: vzhledem k tomu, že jsme mladé světové hnutí, rozhodli jsme se, že nejlepší bude, když zaměříme naší energii na určitý počet aktivit a iniciativ, abychom mohli vytvořit solidní základnu, která bude podporovat naše hnutí a pracovní jádra. Pro každého z nás to znamená sdílet se všemi podporu dobře naplánovaných lokálních, republikových a globálních iniciativ. Budeme účinnější, pokud se na to zaměříme a budeme pracovat jako tým. Duysal Askun, koordinátorka funkčních a pracovních týmů, dohlíží na vytváření funkčních týmů na globální a republikové úrovni.

Hovořili jsme rovněž o tom, jak bychom mohli účinněji pracovat, abychom vytvořili skutečnou týmovou akci. Vzájemná důvěra a respekt jsou základem této práce. Během setkání jsme sdíleli, jak můžeme tohoto dosáhnout v týmech na lokální úrovni. Viděli jsme, jak důležité je nyní rozprostřít vzájemnou důvěru a respekt mezi ostatní členy Světového Týmu a zároveň respektovat své úlohy, pole odpovědnosti a příslušnou rovnost. Když budeme tohle důsledně dodržovat, vytvoříme opravdovou vzájemnou propojenost. Naše práce nás většinou nestojí tolik námahy, když se dohromady spojíme z našeho vyššího Já pro dobro celku. Vyzvali jsme každého, aby byl „otevřeným zdrojem“ Boží lásky a moudrosti.

 

Odsouhlasili jsme další dvě S pro naši správní strukturu: Smělost a Společný Závazek. Připomenu teď krátce všech šest S, které pro nás mají důležitost:

·         Společné vědomí, které odráží naši jednotu s Bohem, s Životem a s celým lidstvem

·         Smělost k následování naší pravdy, vystoupení a sdělení, které vždy vychází z prostoru srdce

·         Časté, transparentní Sdílení, díky kterému jsme vždy ve styku s našimi plány, výzvami a úspěchy

·         Spolupráce na projektech a plánech, kterými můžeme dosáhnout kolektivních výsledků – včetně inovačních, úžasných, přelomových výsledků - , přičemž vycházíme z nejlepších praktických příkladů z celého světa

·         Společná dohoda týkající se hlavních rozhodování, abychom dosáhli všeobecného souhlasu a dohody před uskutečněním plánů

·         Společný vnitřní závazek, který spojuje naše dlaně a srdce poté, co přijmeme určitou globální iniciativu

 

Dohodli jsme se, že těchto šest S nemusí být v nějakém zvláštním pořadí, aby dávaly smysl – pouze jsme je symbolicky zařadili do kruhu.

 

Rovnováha v prvotních světových iniciativách

 

Hovořili jsme rovněž o vytvoření rovnováhy mezi globálními iniciativami, které schválí Světová Rada, a prvotními akcemi. Všimli jsme si této synergie: když spojíme naše dlaně a srdce v globálních iniciativách po celém světě, vytváříme energii, která je cítit! Tyto iniciativy jsou tak vzrušující! Přicházejí z místní úrovně, jsou inspirovány a podporovány komunitami a vlastními zeměmi. Je hodně způsobů, jak se kreativně zaměřit na naši víru  Boha a v Život. Viděli jsme prezentace mnoha prvotních iniciativ v Japonsku. V tomto zpravodaji rovněž věnujeme sloupek těm, které přitahují naší pozornost. Viz dále – Minuta Jednoty.

 

V Kjótu jsme rovněž diskutovali o dvou globálních iniciativách, které přednostně figurují v našich plánech v letech 2006-2007.

 

První je nová událost, kterou zamýšlíme zahájit na sklonku letošního roku a která se stane pravidelnou akcí komunit po celém světě. Bude doprovodnou akcí pro studijní skupinky a živnou půdou pro naše HT společenství a návštěvníky. Tato veřejně přístupná událost „Oslavy života“ bude vytvářet zkušenost Nové Spirituality a bude sloužit jako „můstek“ pro lokální, republikové a globální HT aktivity. Zůstaňte, prosím, ve spojení: podrobnější informace budou všem brzy sděleny. Této iniciativě plánujeme věnovat příští zpravodaj, takže každý se bude moci dozvědět o této plánované aktivitě a o tom, jak se budou moci místní týmy zapojit. Mimoto jsme vytvořili 75 denní kurs, který rozšiřuje pojetí a úroveň studijních skupinek přibližuje principy Nové Spirituality.

 

Druhá globální iniciativa vzešla od Neala. Překvapil nás vzrušující nabídkou ke konci setkání Světové Rady. Řekl, že příští rok na jaře si ze svého programu vyhradí celý měsíc na propagaci a pozdvihnutí Humanity´s Teamu, a to ve speciálním multikontinentálním programu HT-tour. Na podrobnostech budeme nyní pracovat. V příštích šesti až osmi měsících Světový tým, geografičtí a republikoví koordinátoři vypracují tour program, který vyjádří maximální potenciál Nealovy štědré nabídky. Rádi bychom se zvláště zastavili v oblastech, kde nejsme zatím tolik rozvinutí a kde je Nová Spiritualita spíše „rodinným dítkem“.

 

Tak to je zatím vše. Než skončím, chci Vám poděkovat za to, že jste součástí Humanity´s Teamu, a za způsob, kterým přispíváte k budování zářivé budoucnosti.

 

Děkuji Vám mnohokrát, že jste s námi, abyste osobně vyjádřili Novou Spiritualitu a přinášeli její vzkazy lidem po celém světě.

 

Ať se Bůh krásně vyjadřuje skrze Vás.

 

S veškerou mou láskou,

 

Steve Farrell

Celosvětový koordinátor

 

 

Zápisník z Kjóta: nejlepší okamžiky

 

Gerry Harrington

 

Jaké byly některé oblíbené okamžiky členů Světové Rady v Kjótu?

 

HT Nexus Zpravodaj požádal členy Světové Rady, kteří se účastnili setkání, aby sdíleli své dojmy, uznání a osobní ocenění návštěvy. Níže jsou některé e-mailové komentáře:

 

„Tohle bylo nejlepší setkání, kterého jsem se kdy zúčastnila; a to nejen nejlepší HT, ale vůbec nejlepší setkání“, napsala Dimitra Boura, řecká koordinátorka a světová koordinátorka vzdělávacích programů. „Byla to nejlepší kombinace sdílení informací o HT aktivitách a podpoře jeden druhého, o vzájemném spojení prostřednictvím našich srdcí. Zdá se mi, že všechno, co jsme dělali a povídali, vycházelo přímo ze srdce.“

 

Cítila se „dojata tak mnoha malými a většími věcmi“, napsala. „Hodně jsem plakala – a tak to bylo i u ostatních, viděla jsem množství očí, které byly plné slz soucitu, úžasu, inspirace, radosti a lásky.“

 

Dimitra řekla, že „jedním z vrcholným okamžiků“ bylo slyšet Neala Donalda Walsche, jak hovoří k několika členům rady ráno posledního dne. Když řekl, že „jsme v obchodování se změnou světa a svět na tohle dlouho čekal“, vysvětlila, že obdivuje jeho nadání pro „předání své vášně, zanícení pro to, aby se naše hnutí vyvíjelo dopředu“.

 

„On je opravdu ´muž v ohni´, který nikdy nepřestane zkoušet bojovat a stát za svou vizí“, řekla Dimitra.

 

Anna-Mari Pieterse, koordinátorka z Jižní Afriky, napsala téměř pohádku: „Představte si – vkročíte do tohoto úžasného, magického, starobylého prostoru nazvaného Kjóto, se všemi jeho krásnými bytostmi, a japonským HT a světovými koordinátory – a potkáte Neala!“

 

Řekla, že v Kjótu našla sama sebe „doma“.

 

Ve sdílení svých zážitků napsala vše v přítomném čase jako by tam stále byla: „Prosté, čisté, tichoučké prostory – ty zahrady! Jídlo nabídnuté v neuvěřitelně krásném nádobí, hřejivé lázně, koupele nohou, lehký sníh snášející se na třešňové keříky. Nacházím se naplňována a inspirována! Fyzicky i duchovně!“

 

Yoshihito Ochiai, člen japonského týmu, který požádal, aby se mu říkalo Yoshi, napsal ve svém e-mailu, že oceňuje, „že členové rady přijali podpůrný servis takový, jaký byl, a sdíleli své radostné životní zkušenosti s námi“.

 

Jednou z jeho mnoha pomocných rolí v průběh konference byl překlad řeči zenového mnicha ze sekty Soto z japonštiny do angličtiny. Mnich, který vede zenový klášter patřící k hotelu Shogin-Gotenso, kde se konalo setkání, strávil hodinu výukou zenové meditace v sedě členům rady, která se nazývá zazen. Během ní je vědomí soustředěno na pozici a dýchání.

 

Yoshi napsal, že překlad mnichovy řeči byl pro něj velkou výzvou. „Se zazenem jsem neměl žádnou zkušenost“, napsal. Vysvětlil, že byl nervózní při překladu buddhistických termínů, které mu nebyly vlastní.

 

Yoshi vykonal neskutečnou práci, za kterou mu poděkovali nejen členové rady, ale rovněž samotný mnich. Yoshi napsal, že byl nejvíce potěšen tím, jak si členové rady pochvalovali a ocenili zazen-ovou zkušenost, včetně pasáže, kdy se mnich procházel místností a nosil tenké veslo – zvané „kyosaku“, což znamená „dotek soucitu“ – a ťukal na lokty těch členů rady, kteří si o to požádali. Rituál sloužil jako „probuzení“ nebo „kontakt s realitou“, aby pohnul člověk k hlubší kontemplaci a k rozšíření svého uvědomění.

 

Když už jsme použili japonské slovo pro zenový koncept, Yoshi dále přidal: „a mohl bych se taky trochu dotknout ´ku´, což značí ´prázdnota´. Znamená to nejširší a nejhlubší já, které může přijmout všechno bez jakéhokoli hluku.“ Tato prázdnota je podle zenového učení svrchovanou realitou, pokrývající veškerou existenci.

 

Yoshi ve svém e-mailu poznamenal: „My japonští přátelé vás vždy milujeme!“

 Další japonský člen Mitsuru Chikagawa pomáhal také jako překladatel a jako koordinátor japonského HT programu „HT Navenek“. Během akce se mu říkalo Chika. Ve svém e-mailu řekl, že své oblíbené chvilky vyjadřoval sdílením fotografií, které pořídil během setkání. Tři z jeho fotek můžete najít v této kapitole

 

 

 

 

Ejvind Jacobsen, dánský koordinátor a světový koordinátor péče o členy HT, napsal, že byl dojat srdečností a vřelostí japonských obyvatel, a to ihned po vystoupení z letadla. „Když jsem přijel do Japonska, byl jsem tolik pohnutý zdejší srdečností k cizincům.“

 

 

„Stručně řečeno“, prohlásil, „jsem se cítil zcela přijímán a velmi vítán. To se mi nikdy nestalo v nové zemi.“ A dodal: „Cítím se jako bych Japonsko navštívil před 20 lety. Býval bych  – a přírodaJtam chtěl zůstat. Miluji ten národ – a užil jsem si taktéž jídla  byla skvělá. Jen jednu věc jsem chtěl po odletu: zůstat ještě o chvilku déle.“

 

Duysal Askun z Turecka, světová koordinátorka funkčních a pracovních týmů, napsala, že se si připomněla, „jak úžasného týmového ducha ukázal japonský HT, rybí snídaně, radost být opravdu JEDNO při setkání Světové Rady, nemluvě o horké koupeli nohou.“

 

Dimitra z Řecka ještě dodala: „Toto setkání bylo ukázkou týmu žijícího Novou Spiritualitou. Pro mě to byl živoucí důkaz jak je možné sdílet smysluplnou vizi a jak se vědomí naší jednoty stává základem pro naplňování všeho.“

 

 

Minuta Jednoty Nám Připomíná, Kdo Opravdu Jsme

 

Gerry Harrington

 

Co pro tebe znamená 11:11?

 

Pro některé lidi je to budíček pro „světelné pracovníky.“ Pro jiné to představuje rovnováhu. Ostatní jednoduše odvětí, že čtyři jedničky oddělené dvěma tečkami.

 

Pro HT USA 11:11 znamená minutu jednoty.

 

Americký tým zahájil Minutu Jednoty 13. února a tento nápad se rychle rozšiřuje po světě. Týmové reporty téměř 200 lidí dokládají účast různých zemí jako Kanada, Indie, Itálie či Filipíny.

 

„Jsme tím opravdu nadšeni“, říká Sue Kilimnik, koordinátorka středozápadní části USA, která vytvořila Minutu Jednoty s Johnem Oldhamem, koordinátorem státu Missouri.

 

Jak to funguje: V 11:11 místního času se každý den lidé zastaví při jakékoli činnosti a „podívají se hlouběji“. V meditacích a dalších způsobech si připomenou, že jsme všichni jedno. Vzpomenou si, že jsme všichni vytvořili iluzi oddělenosti, abychom zakoušeli skutečnost jednoty. Připomenou si - a možná i vnitřně prožijí -, že není žádná oddělenost ničeho od ničeho. Je pouze sjednocení. Je zde jenom jednota.

 

K podpoře Minuty Jednoty se lze přihlásit díky týdenním zprávám, které píše John. Tyto poeticky psané vzkazy, rozesílané každou neděli, připomínají přihlášeným, že tohle je jednota, po které touží každá duše a že je to ten nejzákladnější účel veškerého života.

 

„Svobodná vůle a svobodný výběr dovolují Jednotě potkat Sama Sebe stále a stále, v iluzi kaleidoskopu manufakturních skutečností, které jsme všichni vytvořili“, říká část jednoho z posledních vzkazů. „V tomto Nynějším okamžiku si připomínáme a spojujeme se Všichni v Lásce, přičemž víme, že jsme, byli jsme a budeme vždycky Jedno.“

 

 

Minuta Jednoty – anglické iniciály označují „OM“, nejsvatější slabiku starého Sánskrtu a nejvyšší realitu v hinduismu – se objevila „jednoho studeného úterního rána v lednu letošního roku“, říká Sue.

 

Ona a John právě mluvili telefonem o tom, jak by mohli léčit svět po 11.9., svět, který neustále čelil (a stále čelí) nepřátelskosti ve jménu Boha a je sužován nezměrnými přírodními katastrofami, jmenovitě smrtícími tsunami v Indickém Oceánu a hurikánem Katarina.

„Vím, že když se skupiny lidí zaměří na pozitivní a láskyplné věci, skutečnosti se mohou změnit“, říká John, který studoval moc vědomého vytváření. „A tak jsem sdílel se Sue nápad, jak přijít společně s denní meditací v 11:11 každý den“.

 

Sue se nápad líbil, což vedlo k jejímu hovoru s Johnem od původního konceptu kruhu modlitby. Sdílela inspiraci Minuty Jednoty s jádrem HT USA, který ji toho večera umístil do konferenčního hovoru. Po několika ohlasech byl nápad odsouhlasen.

 

Rhonda Persey, administrativní koordinátorka amerického HT, zařídila, aby týdenní vzkazy od Johna chodily přes Nexus. Vytvořila rovněž zvláštní adresu oneness.minute@humanitysteamus.org, a to pro všechny, kdo se chtějí přihlásit k odbírání MJ vzkazů. Sue se stará o příchozí i odchozí poštu, včetně Johnových zpráv.

 

„Je to skvělý způsob, jak si připomenout, Kdo Jsme a vybrat si opět, kým si přejeme být,“ říká Sue. „Pokud vytvoříme nástroje jako tyto, které pomáhají lidem udržet si vědomou úroveň, věřím, že není hranice pro vytvoření nebe na zemi.“

 

Pokud se chcete přihlásit k týdenním zprávám Minuty Jednoty, zašlete, prosím, e-mail na výše uvedenou adresu a jednoduše uveďte „Subscribe“ do předmětu zprávy. V dalším týdnu začnete dostávat vzkazy.

 

 

Vzkazy Nové Spirituality nyní zdarma

 

Zasílání inspirativních denních vzkazů, které pocházejí z webové sítě Nové Spirituality Humanity´s Teamu, je nyní zcela zdarma!

 

To znamená, že když se dnes přihlásíte na www.newspirituality.org – proces trvá 20 sekund -, budete každý den dostávat energizující vzkazy a meditační inspirace, a to počínaje zítřejším dnem. Pokud vyzvete svou rodinu a přátele, aby se také zapsali, budou si tak moci všeho rovněž užít!( Zatím pouze v anglickém jazyce)

 

Inspirativní vzkazy – zvolené tak, aby každý den měly osobní a globální souvislost – jsou vybírány z materiálů tvůrce HT Neala Donalda Walsche a z poetických a inspirativních slov dalších spisovatelů, současných i minulých, jejichž porozumění Boha a Života rezonuje s myšlením Nové Spirituality.

 

Dosud se za denní zasílání e-mailů platilo 19,50 dolarů ročně, ale díky návrhu Daniela Endyho jsou nyní vzkazy zasílány zdarma.

 

„Daniel řekl, že cítí, že je důležitější, aby vzkazy opravdu kolovaly – a aby se staly nedílnou součástí naší globální činnosti -, než vybírat 19,50 dolarů,“ sdělil Steve Farrell, celosvětový koordinátor HT. „Hned jsme v tom spatřili moudrý čin a provedli změnu.“

 

Vzkazy Nové Spirituality – které nejsou delší než 100 slov – jsou zasílány do e-mailových schránek přihlášených členů z celého světa, a to každý den ve 12:01 a.m. pacifického času USA. (UTC/GMT mínus 8 hodin).

 

Řeč Boha jako Boží bytosti, která nic nepotřebuje, nesoudí, neobviňuje, netrestá, stále se mění a je všudypřítomná; nekonečný duch, jehož jediným citem je celistvá láska k lidstvu a k Životu samému, a v jehož plánu není nic jiného, než posilovat Život, aby vytvářel další Život, větší hojnost a větší oslavu v každému okamžiku.

 

Graficky upravené inspirativní texty se v současnosti objevují v textové formě HTML v angličtině. Překladatelský tým HT plánuje začít nabízet vzkazy v jiných jazycích v příštích měsících, přičemž začne španělštinou. Pokud máte překladatelské schopnosti a překypujete nadšením pomoci zpřístupnit tyto vzkazy lidem, kteří mluví a čtou v jiném jazyce, než v angličtině, kontaktujte, prosím, Ruth Lunu – ruth.luna@humanitysteam.com, koordinátorku světového překladatelského týmu HT anebo váš místní překladatelský tým.

 

A možná taky, zatímco o tom přemýšlíte, byste se mohli zdarma přihlásit, a to právě teď! Stačí se zapsat na www.newspirituality.org, kde vyplníte svou e-mailovou adresu, zemi a jméno.

 

 

Nový online obchode: oblečte se a podpořte HT

 

Humanity´s Team má nyní online obchod, který nabízí oblečení a suvenýry s logem HT.

 

Světový obchod HT je řízen Stefanem Russem z Itálie, který je rovněž světovým koordinátorem akčních týmů, a je dostupný na www.cafepress.com/humanitysteam.

 

Obchod v současnosti nabízí asi dvanáct výrobků – trička, baseballové čapky, kávové hrnky, batůžky, placky, nástěnné hodiny a medvídka Teddyho – , které mohou být zaslány týmákům do kterékoli části světa.

 

„Jsme rovněž schopni poskytnout slevu v případě hromadné objednávky, takže republikoví koordinátoři, vedoucí studijních skupinek a organizátoři akcí mohou ušetřit peníze při množstevním odběru,“ říká Stefano. „Na přání zákazníka můžeme také zařídit, aby se text objevil v příslušném jazyce či aby se pod logem HT objevilo jméno vybrané země.“

 

Steve Farrell, celosvětový koordinátor HT, říká, že obchod „bude skvělou formou, jak finančně pomoci Humanity´s Teamu, který nyní postupuje na vyšší úroveň aktivit.“

 

Objednávky jsou shromažďovány v bezpečném prostředí, které poskytují služby Cafepress.com, a to třetí stranou, která je rovněž zárukou soukromí.

 

Stefano říká, že zamýšlí rozšířit obchod, a to až do míry, že bude nabízet stovky produktů, plakáty, kuličková pera, kalendáře, podložky pod myš, klíčenky, poznámkové bločky, hrací karty a velkou škálu oblečení včetně triček, svetrů, vest, klobouků a dokonce dětských oděvů a příslušenství.

 

„Vize světového obchodu zahrnuje velkou kupu legrace a užitečné zboží dostupné se standardním logem HT i s kreativními a inspirativními vzory,“ říká Stefano. „Pro veškeré naše produkty zamýšlíme spojení se vzkazy HT, které by hovořily k srdci každé lidské bytosti.“

Vyzývá kohokoliv ke sdílení nápadů – pište na stefano.russo@humanitysteam.org

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist