tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - červenec 2008

31.07.2008 17:11

 Uzdravit sebe i náš svět


Lidé, kteří jsou u HT noví, se nás často ptají na povahu problému, který chce naše hnutí vyřešit a také na to, jak to vlastně chceme udělat. "Proč jste tohle hnutí vlastně založili?" ptají se a v zápětí pokračují: "jak tyto problémy chcete řešit?"
Zastavme se na chvíli a zvažme odpovědi na tyto otázky, protože jsou velice důležité. Všechno to souvisí s iluzemi... iluzí, že jsme oddělení od Boha a od sebe navzájem, iluzí, že existuje dualita a iluzí, že se všichni rodíme do světa, ve kterém panuje "nedostatek" a "omezenost".
Začněme nejdříve s první iluzí, podle které jsme všichni od sebe odděleni. Naše těla jsou od sebe oddělena, a tak i lidstvo, Bůh a život musí být od sebe odděleni. Toto přesvědčení přežilo i přes to, co tvrdili od počátku věků duchovní i náboženské osobnosti, vědci a filozofové - že "jsme všichni jedno".
Uvedu zde dvě citace týkající se této iluze, ale je jich i mnohem více.
Albert Einstein řekl: "lidská bytost je součástí celku, kterému říkáme vesmír - součást omezená časem a prostorem. Zakouší sebe, jeho či její myšlenky jako něco, co je odděleno od zbytku... je to určitá optická iluze jeho vědomí. Tato iluze je jako vězení, které nás omezuje na naše osobní touhy a vztahy k lidem, kteří jsou k nám nejblíže. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení a rozšířit okruh svého soucitu na všechny žijící tvory a přírodu v celé její kráse.“
Ježíš zase prohlásil: „Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, až Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu“, tím by ještě nepřestala být částí těla.“ 1. Korintským 12-16. 
Když si dáte tu práci a najdete podobné citáty od současných vůdců i postav z naší historie, zjistíte, že důkazy naší jednoty jsou ohromující. Chystáme se brzy vytvořit video, ve kterém se tyto citáty objeví, aby se s nimi lidé mohli seznámit sami. Je docela dojemné vidět je všechny na jednom místě.
Další iluzí je existence duality, tedy to, že naše podstata má své „dobré“ a „špatné“ části a to, že ty „špatné“ části souvisí s nějakou „temnou“ silou, která je ve vesmíru protikladná Bohu.
První iluze, iluze oddělenosti, nás pak dostává na šikmou plochu, protože jestli jsme od Boha odděleni a přitom ve vesmíru existuje tato temná energie, toto zlo se pak může nacházet v částech vesmíru, včetně nás samotných.
Na druhou stranu, pokud jsme všichni jedno a tato jediná esence je Bůh, pak okamžitě mizí jakákoli „špatná“ či protikladná síla či místo, kde by se mohla schovávat. Pokud tělem Boha je dobro, potom i veškeré jeho části, všechny buňky – lidstvo a lidé, jsou také dobří. 
Přesvědčení, že jsme všichni jedno, je základním lékem na iluze a falešné představy.
Podívejme se teď na další iluzi. Tu, že postrádáme naplnění základních životních potřeb a musíme o ně bojovat a s tím související představa, že jsme v životě v mnoha ohledech „omezeni“. Jsme omezeni fyzickou realitou světa a také jen jedním životem.
V žádné z těchto iluzí není místo pro kreativitu myšlenek, slov a skutků, která by mohla tento nedostatek zvrátit a přinést bohatství či moc. I přes veškeré důkazy, že pravdou je opak – naši přímou zkušenost, vědecká fakta, historické analogie, atd. stále věříme, že v nás žádné kreativní síly neexistují.
Základní poznatek o tom, jak svět pracuje, že naše myšlenky tvoří naše slova, naše slova tvoří naše skutky a naše skutky vytvářejí náš život, se jaksi ztrácí. Celý metafyzický proces užívání nástrojů tvoření: myšlenky, slova a činu k spolutvoření reality spolu s Bohem/vesmírem je buď ztracen či ignorován. 
Sem přichází Humanity’s Team. 
Vyzýváme jednotlivce i kolektivy, aby překonali představy oddělenosti, duality, nedostatku a omezenosti a nahradili je vírou v Jednotu/Celistvost, lásku jakožto naši přirozenost, plnost a žití v dostatku a tvořivý život, jež není vůbec ničím omezen. 
Někdo, kdo se s těmito myšlenkami právě seznámil, je bude chtít důkladně prostudovat a promyslet, ale já si myslím, že iluze, o kterých zde mluvíme, jsou poměrně „slabé“. Pokud se nad nimi důkladně zamyslíme a vezmeme v úvahu moudrost osobností ze všech vědních oborů, filozofie, náboženství a duchovnosti, nemluvě o naší vlastní zkušenosti, rozum nás povede k pravdě. Rozum není součástí těchto iluzí, spočívá mimo ně ve schopnosti „věci vidět tak, jak jsou“. 
Když se staneme člověkem, který ví, že jsme všichni jedno, že naší podstatou je láska a že v našem přirozeném stavu máme všichni všeho dostatek, máme schopnost tvořit a mít moc, vše se změní. Celý náš život se změní. Jsme „probuzeni“, vědomí a spojeni s Bohem/vesmírem, naším zdrojem. 
V našem hnutí často říkáme, že „pokud vyléčíme kořenový systém stromu, vyléčíme i celý strom“. Kořenový systém je naše představa o sobě. Když víme, kým skutečně jsme, že to není naše tělo, ale vlastně všechny části těla, celý vesmír, lidstvo a život, naše činy a chování se přirozeně změní. Nemůžeme už dále ignorovat humanitární a ekologické problémy, protože v této místnosti, na této planetě či v tomto vesmíru už žádný „druhý“ není. Je tam pouze „jeden“ z nás a to doslova. Pokud my jsme zdraví, jsme zdravou buňkou ve větším těle Boha/vesmíru. Tohle je naše nové já.
Proto jsme HT zaměřili tímto směrem. Souvisí to s naší „identifikací“. Kým se rozhodneme být, má velké následky. 
Pokud víme, že jsme skutečně jedním, že naší podstatou je láska/světlo, spojena se zdrojem veškeré lásky/světla, potom můžeme vytvořit lásku/světlo pro všechny na zemi. Pokud se pro to rozhodneme všichni, je to zavazující, je to silné a zároveň radostné, je to síla, která přetváří ty, s kterými je v kontaktu a v konečném důsledku i celý svět. 
To je, co jsme se rozhodli učinit v tomto životě, v této generaci tak, aby naše děti zdědily nový lepší svět – nový, radostný, soucitný a udržitelný svět. 
Pokud k vám naše práce promlouvá a dosud jste tak neučinili, připojte se k nám! V Humanity’s Teamu záleží na každém jednotlivci.
Nechť Bůh/vesmír promlouvá skrze vás.
S veškerou mou láskou,
Steve 


Od Randalla Wooda, koordinátor HT USA

Turné bezpodmínečné lásky Humanity’s Teamu probíhá v USA už měsíc a to znamená, že se dostalo do své druhé poloviny. Víte mimochodem, že letošní TBL je dvakrát tak dlouhé jako evropské turné v minulém roce? Další zastávkou TBL je Clinton ve státě Washington a její příjezd je plánován na 2. července. Naší hostitelkou bude tentokrát Lynn Launer, koordinátorka funkčních a pracovních týmů.  

“Mladí i starší lidé jsou evidentně nadšeni z myšlenky, že by mohli změnit svět, ale někdy potom ztrácí odvahu,“ říká celosvětový koordinátor HT Steve Farrell. „Láska je jedinou energií ve vesmíru, která dokáže vyléčit svět, který je zraněný. Humanity’s Team, v rámci kterého se 15 000 lidí v 94 zemích snaží o „probuzení světa k Jednotě“, se o to snaží prostřednictvím duchovních vzdělávacích programů a akcí.“

Lidé, kteří se účastní TBL, si připomínají, jaké to je, pocítit bezpodmínečnou lásku a naši jednotu. Pro pozorovatele TBL vytváří prostor a možnost zažít tuto lásku a jednotu znovu. Sejeme zde semínka duchovního aktivismu. Nikdy nevíte, jak může jedna komunita inspirovat jinou. 
 
Nezapomeňte prosím na to, že můžete nabídnout svou podporu této akci Humanity’s Teamu a propojit se se členy TBL tím, že si přečtete články na blogu TBL na www.lovetour.org. Můžete jim zde svým komentářem připomenout, že v tom nejsou samotní, přestože opustili své domovy a cestovali po celém světě, aby navštívili lidi v cizích zemích a sdíleli s nimi poselství bezpodmínečné lásky a naší vzájemné jednoty. Na těchto stránkách najdete také mnoho fotografií členů a účastníků TBL – i fotky novomanželů Martina Martin Buehlera (koordinátora HT ve Švýcarsku) a Markéty Buehlerové (koordinátorky HT v ČR)!!!
Členové celosvětového týmu podpory nabízejí své služby
Nepochybně víte, že v HT jsou aktivní talentovaní lidé z celého světa. 
Co ale možná nevíte, je to, že několik členů celosvětového týmu podpory také věnují část svého času normální práci a nabízí své služby na pracovním trhu i přes jejich velké zapojení v našem hnutí. 
Snažíme se na tyto osobnosti poukazovat, aby se o jejich schopnostech vědělo a také se jich využívalo. Určitě nám nebude vadit, když o těchto talentovaných lidech řeknete i ostatním lidem či firmám, kteří mohou jejich talentu využít.
Tento měsíc bychom rádi upozornili na tři z nich a v dalších měsících na další. 
Gerry Harrington, odpovědný za celosvětová strategická partnerství a komunikaci, je ceněný novinář, mezi jehož zkušenosti patří editorství obchodu v United Press International a produkce na CNN. 
Vede také duchovní P.R. a marketingovou firmu New Spirituality Communications a je obchodním konzultantem a lektorem. Nejradši pracuje s „kulturně kreativními lidmi“ a ostatními, kteří souzní s myšlenkami nové spirituality při vytváření nových konceptů, alternativních perspektiv či organizačních změn. 
Kontaktovat ho můžete na gerry.harrington@humanitysteam.org. 
Chip Cooper, IT a webový specialista hnutí, rád upozorňuje na všechno, co mají lidé na světě společného tím, že překračuje kulturní, jazykové a geografické bariéry. Výzvy, ve kterých může této vášně využít, spočívají např. v oblasti cestovního ruchu či výuky anglického jazyka. 
Může také učit ostatní, jak nejlépe využít jejich digitální fotoaparáty (http://chipixphoto.com/Home_Page.html) a pomoci lidem trpícím „technologickou fóbií“ překonat své obavy, zvládnout nové technologie od internetu až po GPS. 
Kontaktovat ho můžete na chip.cooper@humanitysteam.org. 
Nancy Seymour, koordinátorka světových regionů, mluví několika jazyky a je specialistkou na řešení konfliktů a na vztahy s klienty. Její zkušenosti obnáší např. řízení rozsáhlého call centra pro California State Automobile Association či mediaci konfliktů ve společnosti Dell Inc. v Irsku. 
Nancy, která je schopna domluvit se i španělsky a rusky, se momentálně učí mandarínskou čínštinu a původně vystudovala vzdělávání. Je ale také expertkou a spisovatelkou v oblasti kulturní diverzity na pracovišti. 
Můžete ji kontaktovat na nancy.seymour@humanitysteam.org. 
Všichni tito lidé mají výborné vůdčí schopnosti. Doporučujeme vám zvážit, zda s nimi nechcete profesně spolupracovat. 
Jít či nejít – Milionový pochod 
Úterý, 10. června byl pro mě významným dnem… šla jsem s dalšími pěti tisíci lidmi… za celé lidstvo… se Surayou – mou „slepou“ přítelkyní, Sophy kráčela vzadu, s mojí dcerou Margaux a přítelkyní Mariaan. V neposlední řadě zde byl i můj syn Barend. 
Považuji samu sebe za „obyčejného“ člověka. Rozhodně ne za jednoho z „hurááá“ lidí. Jsem příliš rezervovaná a plachá na jakýkoliv povyk o demonstracích ani nemluvě… a už vůbec ne s transparentem! 
Ale změny začaly už dříve v tomto roce, když si svět připomínal památnou řeč „Mám sen“ („I have a dream“) Martina Luthera Kinga. Páni! To byl ale proslov!
V mé milované zemi je v mnoha oblastech života cítit velké napětí. Nezajímá mě, co si myslí ostatní o našem zdejším životě. To jediné důležité pro mě je to, co si o něm myslím sama. A můžu vám hned říct – nelíbí se mi, co tu vidím. Mám dost našich politických vůdců, kteří jsou přinejlepším nepřítomní – vypadá to skoro jako by všichni přijali strategii „tiché diplomacie“. A pokud už něco vysloví, jejich slova jsou prázdná… bezvýznamná.
Co uděláte, pokud jsou lidé kolem vás každodenně zabíjeni a napadáni? Pokud už nejsme bezpeční ani ve vlastních domech? Když postrádáme politické vůdce? Když nás neposlouchají? Co uděláte? Který incident bude ten poslední? Kdy už je příliš opravdu příliš?
Jednoho dne jsem si smutně uvědomila, že možná už nadešel čas si přiznat, že moje vysedávání u notebooku už nestačí – ani moje chytré rozhovory a rozhodně ne moje pohledy stranou. Věděla jsem, že posedávání, doufání a snění o tom, že naše problémy zázračně zmizí, se staly luxusem. Věděla jsem, že nadešel čas, abych povstala a dala o sobě vědět. Že se budu muset VÍCE zapojit a hledat ostatní, kteří si myslí to samé.
Zatímco jsem přemýšlela o tom, že by se dal zorganizovat pochod tak, jak to udělal Martin Luther King, mou pozornost upoutal Milionový pochod – iniciativa Desmonda Dubea. Dávalo smysl podpořit tuto odvážnou iniciativu. Jeho cíle a slova na webových stránkách byly mými vlastními! www.millionmanmarch.co.za 
“Pokud se spojíme, můžeme situaci kolem nás změnit na základní stavební kámen africké společnosti - botho /ubuntu. 
Tato slova znamenají koexistenci, empatii a schopnost vycházet s ostatními. Tato kampaň má za cíl bojovat se všemi formami zločinu, ale tím hlavním cílem je přetvořit dialog o zločinu, jeho zdrojích a závažnosti v konkrétní činy“… a… „všechno, co zlo potřebuje je to, aby DOBŘÍ lidé nedělali NIC.“ 
Den před pochodem mě začaly napadat nejrůznější důvody, proč do toho nejít… přicházela jsem o naději. Večer mě veškerá víra opustila. 
Právě na konci telefonního hovoru, který jsem měla toho dne s přítelkyní Surayou, přišla řeč na pochod. A zatímco jsem jí povídala o tom, jak je důležité konečně něco udělat, se stala zázračná věc – přesvědčila jsem samu sebe, že můj sen má smysl! Ráno jsem vstala brzy… doslova jsem zvedla své děti z postele – samozřejmě si mysleli, že jsem se zbláznila. Zavolala jsem kamarádce, přivolala našeho domovníka a popadla svoje HT transparenty. Stala jsem se duchovním aktivistou, kterým jsem chtěla být! Měla jsem poslání! Já JSEM uBuntu – tak jak bych mohla nejít? 
Co pro mě pochod znamenal:
  Cítila jsem se součástí Duhového národa, součástí mé jihoafrické rodiny. Byla jsem tam s lidmi všech barev ze všech sfér života, s lidmi, kteří opravdu milovali tuto zemi a kteří přišli, aby jasně prohlásili: „příliš je příliš – my jdeme TUDY!“ Cítila jsem ohromující pocit solidarity a účelu – vystoupila jsem za něco, čemu jsem osobně věřila. Nemůže být ŽÁDNÁ společenská změna či africká renesance bez osobní duchovní transformace. Přijde den, kdy víte, co víte. Je to den, kdy už se nemůžete vrátit zpátky, kdy už není možné nevyjádřit, čím skutečně jste. A můj den přišel. 
  Byla jsem hrdá na všechny, co tam byli se mnou, moje děti, moji přátele (ano – Suraya nakonec taky přišla!) i moje Sophy. Neměli vůbec ponětí, do čeho jsem je vedla. Bylo úžasné vidět, že se osvobodili spolu se mnou… a připojili se k volání po lepším světě. 
Nyní se cítím silnější. Věřím tomu, že svět je takový, jaký je, protože to dovolíme. Příliš málo z nás se rozhodlo vystoupit a vydat se jinudy.
Všechno, při čem jste vedeni dobrými úmysly, má smysl. Jsme součástí něčeho, co má smysl a co mění svět k lepšímu.
Připomněla jsem si, že pokud nejsem součástí řešení, jsem součástí problému a že všechno, co zlo potřebuje, je to, aby dobří lidé nic nedělali. Připomněla jsem si, že když se dost lidí spojí, nic není nemožné.
A půjdu kráčet dál, dokud naše práce neskončí. Můžete se mnou počítat.
S láskou,
Anna-Mari
PS – Surayo – děkuji za to, že vidíš. Mám tě ráda. 
Nový způsob, jak změnit svět ………
  Duchovní aktivismus…….. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

od Anny-Mari Pieterse

Pokud sledujete aktivity HT dlouhodobě, pravděpodobně si stále pamatujete na naše turné Kolem světa v jednotě, které probíhalo v deseti zemích světa během března a dubna roku 2007. 

Můžeme bez váhání říci, že tato akce byla velkým impulsem pro zrod iniciativ HT týkajících se duchovního aktivismu. Prostřednictvím nich se dále snažíme přinést celému světu velice důležité poselství – poselství naší jednoty. 
Prostřednictvím těchto akcí se Humanity’s Teamu podařilo zažít, že jsme schopni zorganizovat silné a úspěšné akce a že dokážeme spolupracovat s ostatními, podobně smýšlejícími organizacemi a jednotlivci. Nejen, že jsme se stali vůdčími nositeli myšlenky Jednoty, ale také jsme se stali žijící manifestací tohoto poselství, což je nejdůležitější. To je to, co nás vede dál… sami jsme změnou, kterou si přejeme. 
Jelikož my sami přijímáme Pět Kroků k Míru z perspektivy, kdy jsme neustále ochotni otevřít se novým poznatkům a novým chápáním Boha/života/sama sebe a ostatních, jsme ochotni nad nimi přemýšlet a uvážit je až do posledního kroku a kdy je také žijeme, HT může být zdrojem změny. Svět se mění… a změny začínají u každého z nás. 

Proto je tu duchovní aktivismus. Humanity’s Team věří, že svět žízní po změně a nastal čas napsat nový příběh kultur a čas na zrození nové lidskosti. Umožňujeme změny a ukazujeme jejich směr. 
Humanity’s Team si říká „hnutí za občanská práva duše“… hnutí, které vyzývá lidstvo, aby se jednou provždy vzdalo představy zuřivého, žárlivého, rozzlobeného, panovačného, pomstychtivého Boha. Aby následovalo svou intuici na cestě k božství bez odsouzení společnosti a bez právního či jakéhokoliv jiného trestu.
Když se Humanity’s Team zrodil, bylo jasné, co jsme chtěli dělat:
• Chceme změnit svět.
• Vyzýváme ostatní, aby se přitom k nám připojili.
• Víme, že čas nadešel právě teď.
Čtete tento zpravodaj proto, že je tohle také touha vašeho srdce a proto, že si možná kladete otázku: „Co můžu udělat já? Jak se můžu zapojit?“
Máme radost, že možnost zapojit se je zde: 7 dní v týdnu, 24 hodin denně prostřednictvím našich iniciativ duchovního aktivismu…
Pokračujeme v naší vnitřní práci, stáváme se stále více vědomi toho, kdo jsme, co si volíme a jak to vyjadřujeme.
• Stále se ptáme: „Jednota… Co to vlastně znamená? Jak to funguje?“
• Naše základní principy jsou realizovány prostřednictvím jednoduchých a zároveň silných nástrojů.
• Umožňujeme vám zapojit se z pohodlí vašeho domova či kanceláře.
• Je dostupná řada vzdělávacích modulů a programů a inspirativních materiálů, které vám mají pomoci na cestě k duchovnímu aktivismu
• Umožňujeme vám spojit se s dalšími podobně smýšlejícími lidmi na celém světě působícími v rámci HT.
Pokud nyní máte chvilku, prosím neváhejte a využijte možnosti podepsat petici za Den světové jednoty, poslat elektronickou pohlednici požehnání, poslat dopis požehnání politikům, médiím, náboženským osobnostem či osobnostem vzdělávání. Nebo se jen porozhlédněte po našich stránkách duchovního aktivismu. U nás je jednoduché stát se duchovním aktivistou. 

Jsme hrdí na práci, kterou děláte a která nabízí lidem po celém světě alternativní definici Boha, alternativní vysvětlení života a jeho účelu a alternativní představu o sobě navzájem.
 
Děkujeme vám, že jste povstali a že s vámi můžeme počítat. Děkujeme za to, že máte odvahu říct, co si myslíte. Děkujeme vám za to, že jste ochotni riskovat nepohodlí, když to bude nutné, že víte, že neexistuje selhání a že je pouze produktem naší představivosti. 

Společně vytváříme místo, kde zakoušení Jednoty je považováno za jediný praktický způsob řešení problémů, kterým nyní lidstvo čelí. Vrháme světlo Jednoty na všechny oblasti života a vytváříme společnost, která ji odráží. 

Děkujeme za to, že děláte, co můžete. Jsme hrdí, že to můžeme dělat spolu s vámi. 

Prosím navštěvujte naše stránky a využívejte nástroje, které jsou zde pro vás k dispozici. 

Žehnáme vám.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist