tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - červen 2008

30.06.2008 17:15

Od našeho celosvětového koordinátora, Steva Farrella


Je jedna věc číst o principu Jednoty a chápat ho na úrovni mysli. Druhá ho také zakoušet. Právě jsem se vrátil ze setkání světové rady HT v Buenos Aires, kde jsme tuto zkušenost skutečně sdíleli. A je to opravdu příjemné!
Nejdříve něco málo o Světové radě. Tato skupina lidí nese hlavní zásluhu na tom, že je dnes HT tam, kde je. Je to skupina "duchovních průkopníků", kteří se v roce 2003 rozhodli pozvednout naše hnutí a obrazně ho „vynést na svých zádech nahoru na vrcholek kopce“, kde jsme dnes. Humanity’s Team dnes vzkvétá, protože tito odhodlaní jednotlivci se rozhodli udělat cokoliv, co bude potřeba jak na celosvětové tak národní úrovni, aby se svět probudil k Jednotě. Každý člen světové rady má značnou odpovědnost za oblast hnutí jí či jemu svěřenou a to bez nároku na finanční odměnu či proplacení nákladů. Účastníci našeho setkání přicestovali do Buenos Aires z celého světa, aby se setkávali každý den od soboty 18. května do pátku 23. května. Poté hned následoval dvoudenní Summit Jednoty, takže všichni zůstali přítomni i na tuto akci.
Každá osoba, místo nebo věc zakouší Jednotu vlastním unikátní způsobem. Rád bych s vámi teď sdílel pocit, který jsem měl v Buenos Aires. Zdálo se mi to jako… projev lásky. Zdálo se mi, jakoby každý v místnosti byl plně k dispozici pro druhé. Byla zde atmosféra vzájemné péče a propojenosti. Vytvořili jsme prostor pro dlouhé přestávky tak, aby náš Duch mohl vést naše rozhovory a celou atmosféru setkání. Skoro jste mohli vidět ta srdce otevřená všem ostatním v místnosti. Každá osoba ji vyjadřovala svým vlastním autentickým způsobem. Mohli jste cítit tu "energii srdce" když lidé promluvili. Ti, co mluvili, tak mohli učinit plně - bez přerušování. Program byl prokládán zážitkovými aktivitami, takže jsme mohli po celou dobu zůstat propojeni se sami sebou, s Duchem a s naším okolím.
Každý člověk působil uvolněně, otevřeně a milujícím způsobem. Každý z nás má svůj vlastní způsob bytí a sdílení, ale zdálo se, jako by byly oči každého propojeny s jeho srdcem i duší. Mohli jste vidět energii srdce v očích každého z nás. Zatímco jeden člověk měl mírnější a někdo pevnější styl komunikace, všichni byli ukotveni v lásce, pravdě a společném odhodlání.
Zdálo se mi, že bylo vytvořeno místo, kde se Jednota mohla plně projevit.
Ale musíme být transparentní, a tak s vámi musím sdílet i to, že jsme se setkali s věcmi náročnými na vzájemnou diskusi. Jedna věc byla obzvláště složitá. Naše hnutí je stále relativně malé na standardy globální organizace i její zdroje, a tak někdy musíme používat komunikaci pouze v angličtině či jen velmi málo překladů. Kolem tohoto citlivého problému se objevilo značné množství negativity - z dobrého důvodu. Může se zde totiž zcela nezáměrně vytvořit pocit nadřazenosti a podřazenosti, kterému se chtěl Humanity’s Team vždycky vyhnout, protože víme, že nikdo není nikomu jinému nadřazen. Když jsme identifikovali kořen tohoto problému, zaměřili jsme naši pozornost a energii srdce na tuto ránu, abychom ji vyléčili. Poté jsme vytvořili nové prohlášení, zaměřené na uznání diverzity, kulturní rozmanitosti a bezpodmínečné uznání všech lidí bez ohledu na rasu, kulturu, barvu pleti, věk či pohlaví (viz níže v tomto zpravodaji). Tuto diskusi jsme nakonec udrželi na vysoké energetické úrovni. Vibrace v místnosti na chvíli trochu poklesly, ale následná diskuse je opět vynesla ještě výše než před tím. Byla to úžasná zkušenost, která nás bude provázet i v budoucnosti.
Než tento článek uzavřu, chtěl bych všem vám vyjádřit vděčnost. Každý z nás má svou vlastní zkušenost Jednoty. Naše práce je o tom, že jsme světlem majáku v každodenním životě, vyzařujícím boží lásku z našich otevřených srdcí. Nejsou to ani tak naše slova, jako naše činy a naše přítomnost, co mění svět. Zkušenost Jednoty je velice silná, nejen pro toho, který ji zakouší, ale i pro každého, který se s osobou žijící v jednotě setká. Je to láskyplný, pečující, soucitný a laskavý pocit. Je to příjemné a léčí to. Je to věc, která opravdu může změnit tento svět...
S láskou a pokorou,
Steve Farrell
P.S. Pokud máte ještě chvilku, přečtěte si poznámky o zážitcích Miriam Klajnbergové, členky argentinského HT. Sepsala je na základě své účasti v úvodní části setkání světové rady. Jsou dostupné zde, bohužel však jen v anglické verzi.


Summit Jednoty přivádí stovky lidí k „podstatě našeho bytí“


Od CHIPA COOPERA
BUENOS AIRES — Co mají tito lidé společné – biolog původem z Litvy, britský filozof, duchovní učitel z Dánska, jihoafrická léčitelka, argentinský rabín, autor Hovorů s Bohem a bývalý manažer ze Silicon Valley?
Oni všichni promluvili na prvním celosvětovém summitu Jednoty Humanity’s Teamu v Buenos Aires.
Známý biolog Janis Roze, duchovní filozof Timothy Freke, renomovaný duchovní učitel Robert Happé, léčitelka Colleen-Joy Page, rabín Sergio Bergman, Neale Donald Walsch a světový koordinátor HT Steve Farrell mluvili o tom, jak síla jednoty může transformovat naše životy a tento svět k lepšímu.
K nim se přidal také argentinský koordinátor Ciro Gabriel Avruj, celý organizační tým argentinského HT, „mírová rada“ z argentinského ministerstva financí a Světová rada HT. A v neposlední řadě také známí argentinští umělci a hudebníci i dalších 400 lidí z více než 30 zemí ze všech koutů světa a života.
Všichni účastníci strávili dva dny v hřejivé atmosféře duchovní intimity, kde diskutovali, učili se od sebe navzájem, zakoušeli a oslavovali Jednotu. To vše, aby vytvořili změnu na planetě, na které lidé budou vědět nejen to, že jsou jedno se vším, ale také to budou zažívat v každodenním životě.
Účastníci zmiňovali, že prostřednictvím vzdělávání a sdílení, kultivaci a soustředění jejich individuální i kolektivní energie byli nabiti novou silou pravdy. Ta ještě zvýšila jejich odhodlání a moudrost. Pochopili, že tato posvátná pravda může stát za transformací celého lidského pokolení.
„Tohle byla velice důležitá konference“ řekl Steve. „Lidé zde se spojili s podstatou jejich bytí - s naší vzájemnou Jednotou a také se záměrem přenést tuto jednotu do našich vztahů s ostatními i toho, co děláme v každodenním životě.“
„Zároveň jsme zde žili svůj život jako demonstraci našich nejlepších představ o sobě. V tomto rozpoložení jsme se také setkávali, sdíleli informace, obohacovali naše vztahy, navzájem se inspirovali a snad inspirovali i ty, kteří o HT nikdy neslyšeli. A také jsme se bavili – ve jménu vytváření zkušenosti radosti z Jednoty!“
Výsledkem bylo ještě větší odhodlání než doposud k tomu, zasloužit se o to, že chování lidstva se změní. Změní tak, abychom si my všichni pamatovali a uznávali svou Jednotu s ostatními, s Bohem a se životem samotným.
Na tomto místě můžete najít fotky z této akce.
Humanity’s Team z Jihoafrické Republiky bude příští rok hostit další summit Jednoty v nádherném Johannesburgu. Bližší informace budou dostupné na našich stránkách.
Pokud byste nám chtěli pomoct, ať už finančně či nápady na tomto odkazu najdete více informací.


Gabriel Avruj laureátem ceny duchovního vůdcovství


BUENOS AIRES — koordinátor argentinského Humanity’s Teamu Ciro Gabriel Avruj obdržel cenu duchovního vůdcovství Humanity’s Teamu na Summitu jednoty 25. května.
Toto prestižní ocenění, které Světová rada HT udělila zatím pouze jednou a to zakladateli HT Nealovi Donaldovi Walschovi v roce 2005, je určeno k „uznání vůdcovství ve světě, který přijímá principy Humanity’s Teamu a Nové spirituality,” jak nám sdělil světový koordinátor HT Steve Farrell.
Gabrielova cena měla na sobě vyryto poděkování v angličtině a španělštině následujícího znění: „Oslavujeme, že ses rozhodl láskyplně a nesobecky sdílet svá požehnání a dary s celým světem skrze Humanity’s Team na své cestě životem. Děkujeme za tvou odvahu, inspiraci a příklad při snaze probudit svět k jednotě.“
Poté, co byla cena předána, Světová rada spustila pětiminutovou multimediální prezentaci, která uctila Gabrielovu duchovní odvahu. Tuto prezentaci vytvořil dánský koordinátor HT Ejvind Jacobsen. Prezentace obsahovala také inspirativní hudbu, která podkreslovala fotografie z Gabrielova života, od dětství až po jeho osobní setkání s papežem Janem Pavlem II.
Gabriel, který je také členem Světové rady HT, byl hlavním iniciátorem vzniku argentinského HT v roce 2006. Od té doby vedl své hnutí tak, že se stalo jedním z nejaktivnějších světových týmů.
Gabriel, kterému je letos 35 let, se profesně zabývá vyučováním toho, jak integrovat duchovní principy do obchodu a podnikání. Podílel se také na založení dalších skupin podporující univerzální lidské hodnoty, z nichž v mnohých také aktivně působil.
Gabriel se již od svých 14 let, kdy byl účastníkem vážné dopravní nehody, pohybuje na invalidním vozíčku.
Během předávání ceny, Gabriel sdílel s publikem něco o tomto těžkém období. Řekl, že před touto nehodou a brzy po ní „spal“ a „vůbec nevnímal své vědomí a propojení naší fyzické a duchovní reality.“
Po několika letech bolestivého léčení Gabriel procitnul a uvědomil si, kým doopravdy je a i všechno ostatní začal vidět v tom samém duchovním světle.
Publiku také řekl, že nyní vidí, že tento proces osobní přeměny, kdy se probouzíme a uvědomujeme si, kým skutečně jsme, jako jedinou věc, která skutečně vše změní a může se tak stát základem pro celoplanetární změny. Takové změny, která nám všem přinese soucitný a udržitelný svět, o kterém lidstvo sní již po tisíciletí.
Gratulujeme Gabrieli! Inspiruješ nás!


Světová rada přijímá deklaraci kulturní diverzity


BUENOS AIRES — Jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí, které Světová rada přijala během setkání v Buenos Aires, bylo přijetí tzv. deklarace kulturní diverzity.
Deklarace, kterou svým podpisem potvrdil každý přítomný člen Světové rady 21. května, říká:
„Zavazuji se zvyšovat své povědomí kulturní diverzity v rámci své vlastní země stejně jako na celém světě tak, aby moje práce v HT a práce všech ostatních toto odrážela. Toto povědomí obnáší respektování našich kulturních rozdílů, jazyka, oblečení, tradic, způsobu organizace společnosti, její hodnoty a náboženství stejně jako její způsob interakce se životním prostředím.“
Členové rady se zavázali ke změně toho, jak dosud smýšleli a jednali směrem ke zvýšení své kulturní ohleduplnosti. Rozhodli se zabudovat toto vědomí do všeho, co dělají.
Prvním krokem plnění deklarace je vytvoření pracovního týmu pro kulturní diverzitu, který se má nově zabývat nejen překlady, ale také zabudováním dalších jazyků do celosvětových iniciativ HT.
Pod vedením koordinátorky překladatelského týmu HT Ruth Luny z Peru, se tato pracovní skupina usnesla na tom, že bude poskytovat doporučení ohledně zabudování jazykové diverzity do celosvětové komunikace v HT. Také bude navrhovat způsoby, jak se překlady mohou stát součástí etiky HT tak, aby jejich důležitost byla obsažena ve všech celosvětových kampaních a iniciativách již od samého počátku jejich organizace.
Prvním konkrétním úkolem pracovní skupiny je spolupracovat na „Dni světové jednoty HT“, který má na starosti koordinátorka kampaně jednoty Anna-Mari Pieterse z Jihoafrické Republiky a webový koordinátor Chip Cooper z USA.
Pracovní skupina bude s námi sdílet více informací o svém fungování v následujících měsících.


Jak chcete oslavovat život?
 Od Ejvinda Jacobsena


"Každý chce oslavovat život" říká Maria Ribeiro Ferreira, koordinátorka pro vzdělání a duchovní rozvoj v Humanity’a Teamu. "Ale každý z nás má jinou představu, jak to udělat. Tak jsme se rozhodli zeptat našich týmáků - tedy vás. Jak chcete oslavovat život?
Program Oslava života byl navržen určitým způsobem a začal fungovat v HT v roce 2007. Vyškolili jsme facilitátory a vytvořili první skupiny. Dosavadní formát však někomu vyhovuje a někomu nikoliv.
Na setkání světové rady v Buenos Aires se mimo jiné mluvilo o tom, jak tento program ještě více vylepšit. Světová rada rozhodla, že abychom byli schopni šířit myšlenku oslavy života po celém světě, musíme nejdříve zjistit, co týmáci po celém světě vlastně chtějí zakoušet.
Tento postup je uplatňován v České republice již více než rok, a to velmi úspěšně. Týmáci se zde setkávají pravidelně každý týden či měsíc, aby společně oslavovali život. Také spolu tráví svátky či dovolené. Výsledkem je pocit blízké komunity a přátelství stejně jako příležitost k růstu po intelektuální, emocionální a duchovní stránce.
“Oslava života je náš způsob jak zakoušet to, o čem život skutečně je“, říká koordinátorka českého HT Markéta Potměšilová. Dále nám sdělila: „můžeme oslavovat život tolika různými způsoby – např. tancem, objetím, zpěvem, smíchem, studiem duchovních knih nebo prostě tím, že jsme spolu v naprostém tichu. Oslavujeme to, že jsme naživu – a samozřejmě se přitom bavíme s dalšími úžasnými lidmi“.
„Byli bychom tedy rádi, kdybyste s námi sdíleli vaši představu o tom, co chcete zakoušet. My potom budeme moci vytvořit seznam doporučených aktivit v rámci Humanity’s Teamu" říká k tomu Maria Ribeiro Ferreira.
Maria dodává: „tento seznam bude poté vyvěšen na mezinárodním webovém portálu Humanity’s Teamu www.humanitysteam.org a plánujeme ho také přeložit do dalších jazyků“.
Prosíme, napište vaše nápady či připomínky na mrf@humanitysteam.org.
„Doufáme, že tento program pomůže posílit Humanity’s Team a lidstvo jako celek“, řekl mezinárodní koordinátor Steve Farrell. „Když začneme oslavovat život, okamžitě se tím na chvíli vzdáváme všech problémů a cítíme se být ve vzájemné jednotě,“ dodává Steve.
Neváhejte nám napsat na mrf@humanitysteam.org o více informací!

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist