tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - březen 2010

11.03.2010 17:28

Kampaň Dne Jednoty,

Drazí přátelé,

SteveTen nejefektivnější druh aktivismu je ten, když může být dosaženo něčeho důležitého, aniž by žádalo příliš mnoho od jednotlivců. Činnost je to pak sdílená a rovnoměrně rozdělená mezi mnoho lidí. Potom získáváme pozornost světa společně a to se širokou a vyváženou základnou podporovatelů.

Právě proto máme takovou radost z naší kampaně za vyhlášení Dne Jednoty. Skvěle totiž odpovídá tomuto popisu. Podepsat naši petici trvá méně než 60 sekund – tolik dobrého za tak krátký čas! Petice říká, že existuje jedna věc, kterou můžeme společně udělat a změnit tak svět. Jedná se o to, uvědomit si naše spojení s každou osobou, s Bohem/Vesmírem a s celým světem kolem nás. Když vidíme naše propojení, vidíme zároveň vyšší celek, kterému můžeme říkat naše pravé já. Potom neváháme, ale pospícháme tam, kde je nás třeba. Toužíme pomáhat těm, kteří trpí a potřebují pomoc. Jsou totiž součástí stejného celku jako my.

Žádáme OSN o ustanovení Dne Jednoty proto, aby se v budoucnu mohly projevy Jednoty plánovat v zemích a společenství po celém světě. Představte si krásu a nádheru toho, že bychom se každý rok se spojili v jeden celek za účelem zakoušení a vyjadřování Jednoty. Začne to jedním dnem, inspirovaným naší kampaní. Za nějakou dobu to tak bude každý den, 365 dní v roce. Dnes vás vyzýváme, abyste se k této naší kampani připojili.

Už jsme nashromáždili skoro 26 tisíc podpisů a naším cílem je sesbírat celkem 50 tisíc podpisů do 20. května tohoto roku. V tento den se máme setkat s prezidentem Valného shromáždění OSN Alim Treki v sídle organizace v New Yorku. Pokud vás naše kampaň taky zaujala, pokračujte ve čtení, existuje totiž spoustu způsobů, jakými se do ní můžete zapojit. Prosím najděte mezi nimi věc, která vám připadá zajímavá a kontaktujte nás. Naše planeta nás volá - nastal čas na změny. Udělejme společně rok 2010 rokem splněných snů! Těšíme se na vaši podporu!

S veškerou mou láskou,
Steve

 


Petice Jednoty Humanity's Teamu hledá právě vás!
Od Shalini Ajoodhaové
Velká Británie, Národní koordinátorka Humanity's Teamu

Během posledních tří týdnů žádal celosvětový HT své národní týmy, aby ještě více zvýšily snahu, soustředění a energii zaměřenou na sbírání podpisů v rámci Kampaně Jednoty, jejíž výsledky budeme prezentovat OSN v květnu tohoto roku. Máme na to už jen čtyři měsíce.

To, co my v HT chápeme s každý den sílicí jistotou, je to, že právě prostřednictvím této kampaně máme šanci "probudit Svět k Jednotě". A na to potřebujeme, aby s námi každý táhl za jeden provaz s jejím/jeho individuálním nadšení a energií.

Ať už spadáte do kategorie příliš zaměstnaných, lhostejných nebo nádherně nadšených - je tu vždy něco, co můžete udělat. Jednoduše si níže najděte kategorii, která vám sedí a čtěte dál!

Cíl:   Odevzdat OSN v květnu 2010 50 tisíc podpisů za ustanovení celosvětového dne Jednoty.

Současný stav:

•    Máme přes 26 tisíc podpisů (včetně těch od vás, Yoko Ono, Marianny Williamsové, Deepaka Chopry, Joea Vitale, Michaela Beckwitha, fanoušků Michaela Jacksona a mě).
•    Zbývají čtyři měsíce, abychom udělali vše, co můžeme, abychom získali co nejvyšší množství podpisů chybějících do 50 tisíc či ještě více.
•    Momentálně jsme v procesu vytváření mezinárodního pracovního týmu, který by se soustředil pouze na tuto kampaň. Jsme pestrou skupinkou lidí s PR & mediálními dovednostmi, I.T. znalostmi a komunikačními dovednostmi.
•    Hledáme tebe (ano TEBE), aby ses k nám připojil/a na následující čtyři měsíce s cílem zvednou povědomí o této kampani po celém světě.

Do které kategorie spadáte?

Kategorie "Mám prostě moc práce":

* Vytiskněte si kopii petice (http://humanitysteam.org/files/oneness-day-docs.pdf ) a nechte její téma přirozeně vplynout do vaší konverzace s ostatními. Dva základní údaje, které potřebujeme jsou jméno a emailová adresa. Pokud tyto informace získáte, jednoduše je zašlete na ben.rogers [at] humanitysteam [dot] org a on už se postará o připojení těchto podpisů k petici. Jednoduché? To si pište.

* Uložte si webovou stránku kampaně Jednoty do svého prohlížeče na vašem mobilním telefonu či laptopu a požádejte lidi kolem, aby ji rovnou podepsali online! To je ještě jednodušší!

* Přidejte si odkaz na petici do vašeho elektronického emailového podpisu.

Stránku s peticí si dejte do záložek!

Kategorie "Duchovní nadšenec". Tady je několik nápadů:

* Pokud se rádi díváte na televizi a máte na to čas, potřebujeme někoho na televizní monitoring.
* Pokud je naopak vaším médiem rádio, potřebujeme aktivistu i na sledování rádia.
* Pokud rádi zkoumáte – i to může být klíčové pro náš úspěch.
* Pokud rádi píšete, potřebujeme vás v týmu.
* Pokud je meditace vaším příspěvkem k celosvětovému míru - dejte nám vědět, že svou energii vysíláte i k nám.
* Pokud je vaší silnou stránkou vizualizace, představujte si HT, jak odevzdává OSN oněch 50 tisíc podpisů a slyší odpověď "ANO".
* Náboženské instituce a svatostánky: poselství Jednoty je obsaženo v každém náboženství. Pokud máte přístup k náboženským vůdcům, skupinám či internetovým fórům, potřebujeme se s nimi dostat do kontaktu.
* Ať už chcete udělat cokoliv, napište nám email, čekáme na vás:

Duysal Askun na duysal.askun [at] humanitysteam [dot] org

Kategorie "Nezávislý pozorovatel" aneb... znáte to... nejsem si jistý, jestli můžu nebo nemůžu, prostě mě to zas tak nezajímá, je to sice všechno hezká myšlenka, ale je to vůbec k něčemu?... ANO, máme něco i PRO VÁS!!!

•    POMOŽTE nám tím, že když uvidíte v televizi či uslyšíte v rádiu zajímavý program, který by mohl být pro nás prostředkem zvyšování povědomí o petici, dáte nám o něm vědět.
•    POMOŽTE nám tím, že budete myšlenku petice sdílet s každým, kterého potkáte, tak často, jak to jen půjde.
•    POMOŽTE nám tím, že nám pošlete emailem jména svých oblíbených celebrit a my se s nimi pokusíme zkontaktovat.
•    POMOŽTE nám tím, že budete o petici mluvit, zatímco se procházíte lesem
•     POMOŽTE nám tím, že až příště budete psát dopis Bohu, zmíníte i Jednotu a petici.
•    POMOŽTE nám tím, že nás zahrnete do vaší vizualizace a meditace na téma mír.

•    POMOŽTE nám tím, že jste... zázrakem, kterým jste. Neustále propojeni s Bohem a celým vesmírem.

Dokumenty Petice Jednoty

Ať už spadáte do jakékoliv kategorie (moc práce, pozorovatel či nadšenec), dáváte naší práci smysl a perspektivu. Připojte se a zůstaňte s námi.

 


 

Spiritualita v akci
Od Rachael Jayne Groverové

Uplatňování duchovních zásad v praxi je v některých oblastech mého života jednodušší než v jiných. Vím, že mnoho z vás rozumí. I proto se tolik těším ze spuštění programu Spiritualita v akci. Tento program jsme vytvořili pro ty, kteří chtějí podpořit cíle HT dlouhodobě udržitelným způsobem a žít více v souladu se svými hodnotami. Pokud se stanete pravidelným finančním podporovatelem ve výši minimálně 10 dolarů měsíčně, získáte k tomuto programu plný přístup, spolu s naším bonusovým dárkovým balíčkem pro ty, kteří začnou přispívat před 15. březnem tohoto roku.

Program Spiritualita v akci obsahuje:
•    Inspirativní měsíční audio rozhovory s renomovanými duchovními autory a vizionáři na široké spektrum praktických duchovních témat
•    Vzrušující příležitosti objevovat duchovní témata spolu s ostatními v komunitě Humanity's Teamu v rámci měsíčních telekonferenčních seminářů
•    Oživující cvičení a techniky, které vám pomohou ve vaší snaze zapojit duchovní koncepty z tele-seminářů do vašeho vlastního života
•    Praktické způsoby jak přivést Jednotu do vašeho podnikání, rodičovství, vztahů, zdraví atd.

Mezi témata programu Spiritualita v akci patří:
Duchovnost v podnikání… Žít svůj smysl… Finanční prosperita… Vědomé rodičovství… Vaše role v boji s klimatickými změnami… Duchovní intimní vztahy… Jak vyjádřit potlačenou emocionální bolest… a mnoho dalších!

S programem můžete začít už NYNÍ!
Pro více informací včetně toho, kteří duchovní učitelé budou figurovat v našich rozhovorech, klikněte na: http://bit.ly/asg1TO.

Mimochodem, Steve Farrell a já budeme facilitovat bezplatný tele-seminář Duchovního vůdcovství 3. března v 10 hodin dopoledne (časové pásmo MST).
Záznam tohoto semináře můžete najít na: http://attendthisevent.co/?eventID=11286417

Děkujeme vám za vaši dlouhodobou podporu HT!

 


Film Avatar & Jednota
Od Jordana Paula

Jordan Paul je psychoterapeut, vysokoškolský profesor, spisovatel, firemní konzultant a odborník na motivační komunikaci. Doktor  Paul je autorem či spoluautorem šesti knih, včetně amerického bestselleru Do I Have to Give Up Me to Be Loved by You?(Musím se vzdát sebe, abych byl tebou milován?). Jak žít v pevnějším spojení se svým srdcem a tedy v v Jednotě je výzvou, kterou se zabývá jeho poslední kniha  Becoming Your Own Hero (Stát se svým vlastním hrdinou).

Avatar vzbudil takovou vlnu zájmu a emocí, jak pozitivních tak i negativních, jako se podařilo málokterému jinému filmu. CNN se dokonce nedávno zevrubně věnovalo fenoménu úzkosti, kterou prý lidé cítí, když odcházejí po filmu z kina. Co jsou to za emoce, kterých se Avatar dotýká?

Avatar zobrazuje dvě velmi rozdílné kultury. Národ  Na'vi jsou lidé žijící radostně a v míru, propojeni se vším v jejich světě. Jejich Jednota, na rozdíl od oddělenosti, která je tak rozšířená právě v naší kultuře, se dotýká univerzálního lidského hladu po tom být propojen.

Stephen Lang, který ve filmu hraje zákeřného důstojníka Milese Quaritche, nepřítele lidu Na'vi a jejich posvátných míst, je osoba, se kterou budete jen těžko sympatizovat. Ale Lang říká, že dokáže pochopit spojení, které diváci cítí s filmem. „Pandora je nedotčený svět, kde existuje synergie mezi všemi bytostmi na planetě. Myslím, že to dokáže na diváky zapůsobit melancholickým a zároveň toužebným způsobem,“ říká Lang.

Plné propojení se objevuje, když jsme ve spojení s naším srdcem, naší podstatou, cítíme se spokojení a naplnění. V tomto stavu jsme všichni Jedno a žijeme podle toho. Nemůžeme nic než respektovat sami sebe, ostatní a všechno kolem nás. Skoro všechno urážející chování má totiž kořeny v pocitu oddělenosti od našich srdcí a ztráty povědomí o naší Jednotě.

Když Avatar skončí, můžeme cítit kouzlo toho, jak dobro vítězí nad zlem a znovu nastává ve vesmíru mír. Ale na jak dlouho?

Po celou lidskou historii, používání moci a prohnanosti k dosažení vítězství nikdy nevedlo k dlouhodobému míru. To, co se tak zpočátku vypadá, je nakonec pouze krátká přestávka mezi válkami. Bez toho, aby se srdce a mysl  transformovaly do vědomí Jednoty, to samé staré, opakující se destruktivní chování je nevyhnutelné. Vyhnaní odejdou, vylížou si své rány, zatímco budou budovat větší a lepší válečné zbraně. Budou čekat na svou šanci zaútočit a přemoci svého protivníka. Lidé Na'vi budou potom opět nuceni bojovat, aby ochránili svůj styl života.

Pokud bude natočeno pokračování tohoto filmu, který ukáže opravdu revoluční způsob, jak spolu žít v míru, lid Na'vi musí vymyslet způsob, jak poslat Avatary do našich myslí a připojit nás k vědomí lásky a Jednoty, ve které žijí oni. A to je film, který bych já opravdu rád viděl.

 


 

Proč jsou náhodné projevy laskavosti tak důležité
Znovu publikováno se svolením; od Eda a Deb Shapirových, bloggerů Huffington Post a autorů knihy Buďte změnou: Jak může meditace přetvořit vás a celý svět

Poprvé jsme uslyšeli rčení Nezapomínejte na náhodné projevy laskavosti a bezúčelné činy krásy před mnoha lety, když jsme pobývali ve Findhornu, renomované duchovní komunitě ve Skotsku. Vždy nám přišlo, že to je zcela jasná věc, že vyjadřování laskavosti a krásy by měla být to nejpřirozenější, co děláme.

Ačkoliv záměr je to krásný, v poslední době se zdá být kolem něho celá řada zmatení, a to obzvláště kolem vyjadřováním laskavosti. Toto nedorozumění snad vzniká z myšlenky, že ten, který vaši laskavost přijímá si jí nemusí vážit, že dokonce může vzbudit jejich strach či nedůvěru. Bohužel, toto více svědčí o světě plném podezřívání, ve kterém žijeme, více než o laskavosti samotné. Je to ostuda, že to tak může být, ale každopádně potom je třeba více projevů laskavosti od většího množství lidí, ne menšího.

Buďte štědří. Dávejte těm, které milujete, dávejte těm, kteří milují vás, dávejte šťastným ale i nešťastným – ano, dávejte obzvláště těm, kterým nechcete dávat. Za své dary dostanete velké bohatství. Čím víc dáte, tím více budete mít! -- W. Clement Stone

Wikipedia říká, že náhodný  projev laskavosti je „… nesobecký čin vykonaný osobou či skupinou osob s cílem pomoci či rozveselit jednotlivce… Není pro to žádný jiný důvod, než aby se druhá osoba usmála či byla šťastnější.“

Možná, že je to slovo náhodný, co nás mate. Možná by bylo lepší, kdybychom použili slovo spontánní či impulzivní. Spontaneita znamená, že reagujeme na základě momentálního impulsu, v daném okamžiku, svobodně. A také to, že jsme se rozhodli udělat něco pro někoho bez myšlenek na získání něčeho na oplátku . Takové chování je rozhodně základem zdravé a radostné společnosti, kde rádi dáváme něco ze sebe, abychom pomohli druhému. Tento dar je zase radostně přijat.

A co nám bránit takto se chovat? V konečném důsledku se jedná o naše vlastní nejistoty, nedostatek sebevědomí, pochybnosti a pocity nedostatečnosti. A tyto jsou ty samé vlastnosti, které nám brání svobodně přijímat. Pokud se necítíme dost dobří, věříme, že nemáme co dát; pokud nemilujeme sami sebe, nejsme schopni pochopit, proč by na nás někdo měl být bezdůvodně hodný. Možná se bojíme, že pokud někdo něco dává bezdůvodně, musí existovat něco, co od nás chtějí nebo mají jiné, skryté motivy.

Když štědrost ostatních způsobí, že se cítíme nepohodlně, můžeme se také uzavřít do sebe a našich problémů. Na druhou stranu, pokud se rozhodneme vážit si krásy spontaneity, ona nás na oplátku vyvede z naší sebestřednosti. Umožní nám přestat se soustředit na sebe a svobodně vztáhnout ruce k ostatním. Jsme schopni jak dávat, tak přijímat. Takové okamžiky nepřítomnosti ega jsou k nezaplacení!

Spontánní dávání může mít také pozoruhodný efekt na všechny ty, kteří se nacházejí v blízkosti takové situace. Vezměte si příklad HuffPost bloggera Arthura Rosenfielda, který byl jednoho dne v drive-thru frontě ve Starbucks. Člověk za ním začínal být netrpělivý a naštvaný. Začal troubit a křičet nadávky jak na Arthura, tak i na zaměstnance podniku. Arthur také cítil, že začíná být naštvaný, ale rozhodl se zůstat klidný a změnit negativitu na něco pozitivního. Zaplatil za kafe i za toho pána a odjel pryč. Když se večer dostal domů, zjistil že tím vytvořil řetězec takových darů, který nejen že pokračoval celý den, ale dostal se až do zpráv na NBC a do 24 hodin se zpráva o něm rozšířila i na internetu.

Pamatujte, neexistuje nic jako malý laskavý čin. Každý vytváří vlnu dalších bez konce -- Scott Adams

Dokážete si představit svět, kde by si lidé nic navzájem nedávali? Kde by se staral každý jen sám o sebe a ignoroval potřeby všech ostatních? Takový svět by rozhodně bylo ubohé místo k životu, protože ať už spontánně či plánovaně, nemůžeme žít bez toho, aby abychom se starali a pečovali o sebe navzájem.

Náhodné činy laskavosti jsou zásadní pro naši pohodu, jelikož nás osvobozují od posedlosti sebou samým, sobectvím a izolací. Jsou to projevy otevřené a láskyplné povahy. Skutečná štědrost je dávání bez očekávání, bez potřeby splácení v jakékoliv formě. To je ten nejmocnější skutek štědrosti, jelikož je bezpodmínečný, k ničemu nepřipoutaný a svobodný. Ať už dáváme rodině, přátelům nebo zcela cizím lidem, je to stejné.

Možná cítíme, že nemáme co nabídnout, ale ať už je to pár haléřů nebo velké peníze, šálek čaje či hostina – není to důležité. Je to akt dávání sám o sobě, který je důležitý. Jak řekl Mahatma Gándhí: „Téměř všechno, co děláme se zdá být nepodstatné, ale je hrozně důležité, že to děláme.“

 


Rádiová show Vědomá ZMĚNA & Humanity's Team

Tento pořad je vysílán po celém světě od poledne do 14 hodin v časové zóně ET (tj. CET mínus šest hodin) a je reprízován v následujících dnech (program můžete najít na  www.co-creatornetwork.com). Mimo to jsou jednotlivé epizody archivovány a můžete si je stáhnout na
www.co-creatornetwork.com/archive_consciousshift.htm. Bližší informace o tomto pořadu najdete na www.co-creatornetwork.com/hosts/consciousshift/host_bio.htm.

Gerry Harrington, koordinátor Humanity's Teamu pro strategická spojenectví a komunikaci, je autorem části pořadu v délce 15 až 30 minut. Gerry tento pořad také jedno spolu-moderoval. Mezi ostatní hosty pořadu z HT patřili Anna-Mari Pieterse, koordinátorka pro JAR, Maria Ribeiro Ferreira, koordinátorka HT pro vzdělávací programy a duchovní rozvoj a Steve Farrell, celosvětový koordinátor HT. A účast dalších podporovatelů a představitelů HT je plánována!

 


 

Zvláštní poděkování patří Ann
Cookové, Federicovi Bozo, Chipu Cooperi, Thomasu Dachseli, Kirillu
Filonenkovi, Gerrymu Harringtoni, Irene Allieviové, Monice Jamborové,
Nannette Kennedyové, Miriam Klajnbergové, Lynn Launerové, Ruth Luně,
Chansomaly Oukovi, Colline Goriové, Danielle Dauphinaisové, Lénah
Chonville, Mireille Cantinové, Philippe Pasqualinimu, Anně-Mari
Pieterseové, Nancy Seymourové, Nikolay Sluzhininovi, Dannie
Stahleckerové, Catalině Sursilov, Aziz Tegin and Danielle Verséové za
to, že pomohli s vytvořením, překladem a publikací tohoto zpravodaje.

Buďte změnou, kterou si přejete vidět ve světě! Podpořte nás finančně online, ať už jednorázově nebo se staňte pravidelnými přispěvateli HT.

Humanity's Team je registrovaná organizace a všechny dary jsou
daňově odpočitatelné dle legislativy vaší země. Cítíme, že je zásadní,
abyste viděli, jak konkrétně pomáhá váš dar probouzet svět k Jednotě. Na tomto odkazu můžete nalézt náš akční plán a vidět tak, jak váš dar umožňuje realizaci našich programů duchovního aktivismu.

 

originál článku

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist