tvoříme svobodný prostor

Zpravodaj světového týmu - březen 2007

31.03.2007 17:41

OSLAVA ŽIVOTA: MŮŽE SE ZAČÍT
 
Od MARII RIBEIRO FERREIRY 
Program Oslava života má za sebou první kolo a devět jejích absolventů - facilitátorů je nyní připraveno přinést tento program i do svých místních týmů v USA, Kanadě, Německu a České republice. 
Během osmi týdnů programu prokázali účastníci velký potenciál pro sdílení poselství Nové Spirituality a mnoho nadšení ohledně možnosti zúčastnit se něčeho, co může změnit svět.
Právě teď přijímáme přihlášky pro další kolo programu, které začíná v březnu. Pokud vás tento program zaujal a chtěli byste se zúčastnit, napište nám.


90-minutová radostná setkání 

Oslavy života jsou 90-minutová radostná celosvětová setkání v menších i větších skupinkách každé úterý v 19 hodin místního času. 
Tyto setkání představují „čas, který si každý týden vyhradíme na vyjádření, vytváření a zažívání toho, o čem je Nová Spiritualita“, říká Steve Farell, celosvětový vedoucí koordinátor HT. 
Setkání začínají vedenou diskusí na duchovní témata či problémy, kterým lidé čelí na své duchovní cestě. Potom následuje „čas vedený srdcem“, kdy účastníci vyjadřují co je v jejich srdci, nikoliv v jejich mysli, jak se cítí po diskusi a jak se to vztahuje k tomu, co se momentálně ve svých životech snaží vytvořit. Setkání jsou zakončena např. bubnováním zpěvem, tancem a ostatními oživujícími aktivitami. 
Programy Oslavy života mohou být tak inspirací na obohacení místních HT setkání. „Pomohou nám individuálně i jako komunitě HT růst a rozvíjet se“, říká Steve. 


Průběžný nábor facilitátorů 

„Nábor našich účastníků stále pokračuje“ , říká Dimitra. 
Pokud vás tento program zaujal a zvažujete, že byste se stali jedním z facilitátorů Oslavy života, přečtěte si část nazvanou “Chcete se zúčastnit Oslavy života?” v tomto zpravodaji, kde jsou bližší informace o tom, koho hledáme. Také je zde vysvětlen nábor účastníků. 
Tým pro vzdělávání a duchovní práci vyvíjí propagační materiály, aby mohly týmy absolventů-facilitátorů zvyšovat povědomí o programu ve svých zemích a zaujmout tak týmáky i návštěvníky zvenčí, aby společně zažili největší radost lidstva - radost z toho, že jsme všichni jedno. 
Maria Ribeiro Ferreira z Portugalska, Koordinátorka týmu pro vzdělávání a duchovní práci je spoluorganizátorkou programu Oslava života společně s Rachael Kennedy. Maria je také duchovní poradkyně a astroložka. 


Světové turné Humanity's Týmu se blíží! 

  Od GERRYHO HARRINGTONA 
Naše světové turné vyzývá lidstvo, aby přijalo myšlenku jednoty jako možné řešení globálních krizí.
Už za několik týdnů (22. března v Aucklandu na Novém Zélandu), zahájí zakladatel HT a autor knih HSB Neale Donald Walsch podporován tisíci členy HT a mnoha celebritami, hudebníky, politiky a duchovními vůdci turné "Kolem světa v jednotě".
Turné, které bude pak pokračovat do 11 měst v deseti zemích na šesti kontinentech, bude mít za úkol během 39 dnů deklarovat a oznámit, vyjádřit a naplnit pravdu o tom, kým doopravdy jsme. 
Kým jsme? Jsme všichni jedním! 
Od Aucklandu po Wellington na Novém Zélandu a pak dále v Japonsku, Portugalsku a Moldávii vytvoří turné sérii úžasných, synergických akcí, včetně několika festivalů. To vše je určeno pro vytvoření energie, která dokáže změnit svět. V rámci akcí HT vystoupí i několik hudebníků. 
Energie vytvořená v těchto a následujících městech - Birminghamu ve Velké Británii, Offenbachu v Německu, Pretorii v JAR, Buenos Aires v Argentině, Atlantě v USA a Vacouveru v Kanadě, bude, jak doufáme, zážitkem, na který nikdy nezapomeneme. 
Duše z celého světa budou mít možnost přímo zažít krásu naší jednoty a zároveň posvátnost naší individuality.
Podívejte se na webové stránky našeho turné a sdílejte tak naše nadšení, uvědomte si důsledky a představte si, co má svět možnost zažít. A prosím buďte s námi - pozvěte kolegy, přátelé a rodinu na tuto ojedinělou akci pokud můžete. 
Turné také zahájí pětiletou kampaň Světové jednoty, jejíž účelem bude podporovat celosvětové přijetí a uznání "jednoty uvnitř diverzity" jakožto nového principu fungování našeho světa. 


‘BEZPRECEDENTNÍ TURNÉ’ 

“Toto bezprecedentní turné a následující kampaň bude prezentovat naši jednotu, jakožto ono "chybějící poselství", které je nyní lidstvo připraveno přijmout”, říká Celosvětový koordinátor HT Steve Farrell. “Je to jen jediná myšlenka, která však dokáže vytvořit dlouhodobý mír, nakrmit lidi na celém světě, vytvořit jejich finanční zajištění a uzdravit životní prostředí na této planetě. Je to jen jediná myšlenka, dokáže však učinit náš pozemský život "nebeský".” 
Jak je napsáno v knize "Přijímání Boha" na straně 13 a 14:
Toto je to, co jsem vám přišel znovu říct , prostřednictvím současných poslů. Poznáte, že jsou mými posly, protože všichni budou přinášet stejné poselství: 
Jsme všichni jedno.
Toto je ta jediná zpráva, na které záleží. Jediná zpráva, která existuje. Všechno na světě je pouze jejím odrazem. Všechno ostatní ji vysílá. 
Fakt, že jste ji dosud nepřijali (často jste ji slyšeli, ale ještě nepřijali) je to, co je příčinou každého utrpení, žalu, konfliktu, každého srdcebolu, každé vraždy, války, násilí a loupeže, každého útoku ať už fyzického, psychického či verbálního. Způsobilo to každou nemoc a nepohodlí, každé setkání s tím, co nazýváte "smrt".
Představa, že jsme od sebe odděleni je iluze.
Humanity’s Tým a rostoucí základna jeho podporovatelů se sejde doslova na každém kontinentu ke vzájemnému spojení, sdílení, inspiraci a podpoře. K tomu, co nám umožní přímou zkušenost oné nepopiratelné pravdy, že jsme všichni jedním. 
Budeme tou změnou, kterou chceme vidět ve světě, rozšiřující radost a sdílející lásku, volící si žít naše životy jako manifestaci našich nejvyšších a nejkrásnějších přesvědčení a jednoty, kterou jsme vždy byli. 
A při vytváření tohoto stavu bytí - lásky, která si neklade podmínky, se budeme i bavit! Budeme se bavit při našich setkáních a sdílení kreativní energie, která vzniká pouze, když jsme všichni jedno.

 
KAŽDÁ SOUČÁST TURNÉ JE UNIKÁTNÍ

Každá akce v rámci turné bude unikátní, ale každá bude obsahovat dvě hlaví části s Nealem - odpolední workshop "duchovní obnovy" a večerní setkání "posvátné pravdy", kde budou lidé sdílet svou moudrost, duchovní vedení a radost. 
Jiné známé osobnosti budou také součástí programu. Stejně jako aktivity, do kterých se lidé mohou zapojit na místní úrovni a možnost spolupráce s ostatními organizacemi, které sdílejí naše vize a cíle. 
Účastníci, ať už jsou kdekoliv, uslyší naše volání po jednotě a naše naléhavé pozvání podpořit snahu HT při jejím šíření. 
“S tím, jak účastníci opravdu poznají na vlastní kůži zkušenost jednoty s ostatními, naše akce budou náhle znamenat více a jejich význam bude větší, než by byl u těchto akcí samotných,” říká koordinátorka turné Nancy Seymourová, “protože tato úžasná zkušenost odhalí a uvolní společnou sílu a soudržnost, která nám pomůže na cestě naší osobní transformace i změny, kterou chceme ve světě vidět.” 
Doufáme, že se k nám připojíte a že o turné řeknete také své rodině, přátelům, kolegům - komukoliv, o kterém si myslíte, že by mohl být této důležité zprávě otevřený. Zaregistrujte se jako účastník našeho turné a doporučte jim udělat to samé. Jděte na www.htworldtour.org a najděte si akci nejbližší místu, kde bydlíte.
Gerry Harrington je celosvětový koordinátor HT pro komunikaci a zároveň redaktor zpravodaje United Press International news service. 
Poznámka redaktora:
V únorovém čísle našeho zpravodaje jsme omylem obrátili modrou a červenou barvu na vlajce Ruska, čehož hluboce litujeme a což bylo záhy napraveno. 

Překladatel vnímá jednotu skrze jazyky 

  od RUTH LUNY 
Jsem Peruánka, je mi 31 let a pracuji jako překladatelka a tlumočnice. 
Jazyky mě vždy fascinovaly. Začala jsem se učit anglicky, když mi byly 3 roky a od té doby se učím stále. Po dokončení střední školy - krátce po svých 17 narozeninách, jsem se rozhodla stát se tlumočnicí.
 Dle mých zkušeností, když se učím cizí jazyk, poznávám s ním i cizí kulturu a nový způsob náhledu na život. Stávám se její součástí.  
Pokud se otevřu tomuto procesu, začnu se cítit jako doma v zemích, kde se tímto jazykem mluví. Pak je pro mě jednoduché najít si vřelý vztah k těmto zemím i přesto, že pro ně mohou být charakteristické zvyky a tradice, kterým nerozumím či o jejichž smyslu pochybuji. Stává se pro ně velice těžké, nemít tyto země ráda, ať už pro jejich současné či minulé "chyby".
Když se dozvídám o tom, jak jiní lidé žijí, vidím, že všichni sníme o té samé věci: šťastnější, bohatší a harmoničtější budoucnosti pro sebe i budoucí generace. 
To je důvodem, proč jsem se připojila k Humanity’s Teamu. Protože zde jsem potkala laskavé a odhodlané lidi, kteří pracují na tom, aby se pro nás tento sen stal skutečností. Zeptala jsem se sama sebe na to, v čem může být můj přínos světu a odpovědí se pro mě stalo překládání. Tak jsem se stala dobrovolnicí. 
Časem mi bylo nabídnuto stát se koordinátorem Světového překladatelského týmu. Jsem poctěna tím, že mohu pracovat s našimi úžasnými překladateli, kteří sdílí tuto lásku a nadšení pro jazyky a komunikaci. 
Nedávno jsem četla knihu "Prorok" od libanonského spisovatele Khalila Gibrana. Našla jsem zde větu, která přesně vystihuje, jak se cítím - a (snad i) jak se cítí moji kolegové při práci pro HT: "Práce je láska, která byla učiněna viditelnou".
Doufám, že když vidíte vlaječky znamenající různé jazyky, do kterých je náš zpravodaj přeložen nebo když čtete tyto řádky, cítíte lásku, která byla učiněna viditelnou skrze naši práci. 

O PŘEKLADATELSKÉM TÝMU

Celosvětový charakter Humanity’s Teamu ho předurčuje ke snaze o odstraňování jazykových bariér. Překladatelský tým usiluje o přijímání naší různorodosti a přinášení poselství HT k našim členům v jejich rodném jazyce. 
Díky našim překladatelům-dobrovolníkům jsme schopni rozesílat tento zpravodaj a ostatní zprávy od HT ve francouzštině, němčině, maďarštině, italštině, ruštině, španělštině a nově také v češtině a tagalogštině (jeden z hlavních filipínských jazyků, pozn. překl.).
Existuje nějaký jiný jazyk, který byste si zde přáli vidět? Pokud ano, obraťte se na mě na ruth.luna@humanitysteam.org. Uděláme, co bude v našich silách, abychom to umožnili. Pokud tento jazyk nebude dostupný, dáme Vám vědět. 
Mnoho z uvedených jazyků má na starosti pouze jeden dobrovolník a práce je měsíc od měsíce více. Jelikož všichni naši překladatelé jsou zároveň aktivní v rámci svých národních HT týmů, není pro ně vždy možné přeložit naprosto vše včas. 
Chtěli byste nám pomoci? Velice rádi přivítáme mezi námi nové dobrovolníky. Pomůže to kontinuitě našeho společenství a umožní nám rozšířit naše aktivity na větší projekty (jako je např. plná španělská verze webového portálu Humanity’s Team Web portal, která bude zprovozněna velmi brzy a na kterou snad brzy naváží i další jazyky).
Pomoc, kterou vítáme, není omezena pouze na překlady. Pomohl by nám i lepší webový hosting, IT asistence a mnoho jiných forem pomoci. 
Budu ráda, když se na mě obrátíte s jakýmikoliv náměty či komentáři na ruth.luna@humanitysteam.org. 

Turné "Kolem světa v jednotě" - novinky 

  od Ruth Luny 
Během setkání Celosvětové rady HT v roce 2006 v japonském Kjótu to bylo poprvé, kdy se objevila myšlenka uspořádat světové turné. Neale Donald Walsch laskavě souhlasit se do této akce zapojit. Koordinátoři v jednotlivých zemích se shodli na tom, že jde o dobrý nápad a začali se radit se svými členy, zda hostit či ne toto turné i na svém území. Všichni byli v tomto úsilí poháněni vpřed svým nadšením a pečlivě zvažovali svou odpověď. 
Hostit světové turné se nakonec rozhodlo 11 zemí. Všechny země - Nový Zéland, Japonsko, Indie, Portugalsko, Moldávie, Velká Británie, Německo, Jižní Afrika, Argentina a USA započaly dlouhý proces příprav, překonávání překážek, vytváření zázraků a objevů.
 Krok za krokem nám Bůh/Vesmír postupně odhaloval způsoby, jak tuto velkou událost zrealizovat. HT cítí za toto velký vděk. Během této doby jsme se my, jako tým, učili být neustále v kontaktu se svou duší a nechat ji vést naše kroky. Není to vždycky jednoduchá věc, obzvláště tehdy, když toto vedení není v souladu s tím, co si přejeme.
My, jako tým, jsme doufali, přáli si a plánovali, že turné bude obnášet 12 zastavení v 11 zemích. Objevily se však události, kvůli kterým jsme si uvědomili, že Indie už nebude moci být mezi nimi. Šlo např. o to, že Neale měl problémy se získáním víza a že místní HT mělo problémy s registrací, a proto nebylo schopno získat potřebné sponzory. 
Humanity’s Team chce poděkovat indickému koordinátorovi (Aparna Anand) a jeho spolupracovníkům (Pradeep Natarajan a Amita Makhija) za jejich snahu o spoluvytvoření našeho turné, za jejich vedení, práci a nasazení. 
Zároveň děkujeme všem našim členům v Indii, kteří se rozhodli jejich vůdce v jejich úsilí podpořit a na kterých nyní tkví obtížná volba se tohoto snu vzdát.
Prosím pomozte nám posílat láskyplnou energii do HT v Indii spolu s poděkováním za to, co jsme se od nich naučili.
Ruth Luna je koordinátorkou Světového překladatelského týmu HT a také pomáhá Nancy Seymourové, koordinátorce světového turné.

 

Humanity’s Team v televizním seriálu 

O celosvětové konferenci Humanity’s Teamu, která se konala v univerzitě Bard College, se mluví v televizním seriálu vysílaném na kabelové televizi Oasis TV.
První díl s názvem “Neale Donald Walsch: Síla Ducha,” poukazuje na inspirativní řeč, kterou Neale pronesl na této konferenci před cca 400 lidmi a která se zabývala vznikajícím hnutím Nové Spirituality. 
Součástí tohoto 40-ti minutového programu budou také léčivé tóny výborné britské skupiny Bliss a výňatek z vystoupení Jay Ungara a Molly Masonové.
Každý z následujících dílů se vždy zaměří na jinou osobnost, v dubnu se plánuje odvysílání řeči Dr. Lawrence E. Cartera st. , následovníka odkazu Martina Luthera Kinga ml. Cyklus má celkem šest dílů, každý měsíc bude odvysílán jeden. Na podzim bude vydán jako DVD s dalšími bonusovými materiály.
Program můžete sledovat na internetových stránkách společnosti www.oasistv.com v sekci “Screening Room." Toto je obvykle zpoplatněno, společnost nicméně laskavě nabídla členům HT sedmidenní bezplatný přístup. Pokud ho chcete využít, zaregistrujte se na stránkách jako abonent. Místo platebních informací však zadejte kód 5910 do políčka “Promo Code” a tak získáte sedmidenní přístup. Potom nezapomeňte zrušit vaši registraci do sedmi dní - pokud tak neučiníte, budete muset zaplatit 7.99 U.S.D. za měsíc. 
“Jsem opravdu nadšený z toho, že je tato konference vysílána v televizi a je tak přístupná celému světu” říká organizátor konference Gerry Harrington, Komunikační koordinátor světového HT. “Je to obzvláště důležité proto, že nám tento program může zajistit další publicitu pro naše právě zahajované turné "Kolem světa v jednotě".” 
###
 [Pozn. překl: zpravodaj v češtině neprošel jazykovou úpravou. Za případné nepřesnosti či chyby v textu se omlouváme.]
Copyright © 2007 - Humanity's Team - All rights reserved 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist