tvoříme svobodný prostor

Zasedání Světové rady HT v Portugalsku

23.06.2007 00:00

Datum zasedání: 17-23.6.2007

 

Místo zasedání: Estoril, Portugalsko

obrazová reportáž

Program

 1. Prezentace funkčních týmů v rámci globálního HT

 2. Prezentace jednotlivých národních hnutí HT

 3. Vyhodnocení „Word Tour 2007“1

 4. Ukázka programu „Oslava života“2

 5. Příspěvky ostatních členů

 6. Zasedání pracovních skupin

 7. Hlasování

Fakta

O Portugalsku

Portugalsko je o cosi větší než ČR. Počtem obyvatel jsme na tom stejně. Portugalci jsou nejvíce hrdí na své mořeplavce a pak na to, že (téměř) nikdy nezaútočili na cizí stát. Zprava sousedí se Španělskem, zleva ho omývá Atlantik. I když jsem četl o velké rivalitě mezi Španěly a Portugalci, na zasedání jsme nic takového nepocítili. Portugalci netrpí komplexem velkého národa a tak se nimi domluvíte anglicky. Ne tak se Španěly.

O Světové radě

Zasedání Světové rady se dá přirovnat k zasedání patronů (grémiu) českého sdružení HT. Jednotliví zástupci národních hnutí HT (koordinátoři) mají právo rozhodovat v důležitých otázkách na zasedáních Světové rady3. V době mezi zasedáními zabezpečuje chod hnutí tzv. Světový tým (Worldwide Team), který se skládá se zástupců jednotlivých funkčních týmů. V jeho čele stojí Světový koordinátor (Worldwide Coordinating Director). Pravomoce tohoto týmu v rámci celosvětového hnutí vymezuje dokument „Společné prohlášení o směřování HT“ (Recommended Statement of Direction), který můžete najít v naší diskusní skupině na Yahoogroups.

O hnutí HT

Ne v každé zemi má hnutí HT vlastní právní formu. Někde zůstává a úrovni hnutí, jinde je ve formě ziskové nebo neziskové organizace. U nás je to nezisková organizace – občanské sdružení – s vlastními stanovami, které vymezují také statutární zástupce. V našem případě je to koordinátorský tandem, vždy muž a žena, který sdružení zastupuje. Tuto formu zastoupení má ještě Japonsko, ale jinak není ve světě běžná. Má sice veliké sympatie (soudě podle reakcí ostatních zástupců národních hnutí), ale chybí dostatečná politická vůle pro její realizaci.

O účastnících

Zasedání se zúčastnilo 32 lidí ze 17 států, což je nejvyšší zastoupení národních hnutí HT v historii zasedání Rady. Určitě k tomu přispěl i fakt, že zasedání probíhalo v Evropě, kde téměř každý stát má ustanoveného svého zástupce. Nejvíce účastníků bylo z USA, Portugalska a Německa.

O programu

Celé zasedání až na výjimky probíhalo v hotelu „S.Mamede“, kde jsme byli ubytováni. Den začínal snídaní, po níž následoval jeden ze „spirituálních zážitků“, který si pro nás připravil některý z účastníků. Ať už se jednalo o meditaci, tanec nebo cvičení, vždycky to všechny dobře naladilo do nového dne. Pak následovalo rokování, podrobnosti najdete na dalších stránkách. Po večeři nás pro změnu čekal program připravený portugalským týmem – jednou to bylo vystoupení dětského tanečního souboru, pak zase vystoupení portugalského mladíka, který hrál na klasickou kytaru, nebo hudební recitál zpěvačky, která byla jednou z účinkujících při vystoupení N.D.Walscha v Lisabonu. Měli jsme i staropohanský rituál pálení svých strachů na břehu moře, spojený s tancem a očistnou koupelí v moři. Začali jsme v deset večer a skončili v hluboké noci…

Poslední den pro nás domácí tým připravil prohlídku starobylého městečka a jeho okolí, navštívili jsme nejzápadnější cíp Evropy a cestou se kochali výhledem na oceán. Koupali jsme se jenom párkrát, protože nám nepřálo počasí – teplota se přes den pohybovala mezi 20 – 24°C, v noci kolem 15°C.

Body programu

 1. Prezentace funkčních týmů v rámci globálního HT

Steve Farrell – Světový koordinátor4

 • cíle a klíčové strategie

 • komunikace uvnitř / vně HT

 • rozpočet, příspěvky a dary

 • Světový tým má zatím dvě placená místa sponzorována nadací „Group of 1000

Dimitra Boura – koordinátorka pro vzdělávání a vnitřní růst5

 • představení strategie „Sedm C“:

 • Courage – Odvaha (vstát a být viděn)

 • Collaboration – Vzájemná spolupráce

 • Communication – Komunikace

 • Consensus – Společný souhlas

 • Commitment – Závazek (k souladu s globálním směřováním)

 • Call to Action – Akčnost (v spirituální aktivitě a vnitřním růstu)

Lynn Launer – členka Správní rady6

 • představení jednotlivých funkčních týmů

 • požadavek pro práci ve funkčním týmu: 48 hodin týdně

 • cílem je poskytovat služby jednotlivým národním týmům

 • … a tak přitom šetřit prostředky sdílením společných zdrojů

Chip Cooper – koordinátor pro informační technologie a web7

 • skupina IT & Web: Chip Cooper (USA), Stefano Russo (Itálie), Martin Bühler (Švýcarsko), Carla Allen (USA), Shalini Ajooda (Velká Británie), Daniel Endy (USA) – jako záloha

 • nové Web stránky jsou založeny na projektu Joomla

 • původní databáze Nexus se bude portovat do databáze Joomla

Gerry Harrington – koordinátor celosvětové komunikace8

 • elektronické noviny – oběžník (Newsletter) – vychází:

 • kvartálně – ve spolupráci s nadacemi „Recreation Foundation“, „Group of 1000“ a organizací „School of the New Spirituality“ – inspirující myšlenky na každý den

 • měsíčně – vydávaný Komunikačním týmem (Gerry, Dimitra, Steve, Chip)

 • informace o další plánované Word Tour N.D.Walsche v roce 2009

Ejvind Jacobsen – starostlivost o nové členy9

 • z původních 15-ti členů zůstal pouze Ejvind

 • stará se taky částečně o databázi členů v Nexus

Rachel – propojení funkčních týmů, sekretariát & účetnictví10

Baya Boes – účetnictví (původně)11

 • finanční výsledky, zisky a ztráty (podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání)

 • největší sponzoři: „Group of 1000“ ($1000), PayPal ($825), Ostatní: ($500) / měsíc

 • celkový průměrný měsíční příjem je 2800 USD, průměrné měsíční výdaje jsou 1100 USD

George Locket – koordinátor pro marketing12

 • výroba vlastního CD představujícího HT podbarvené hudbou portugalského skladatele spirituální hudby Vijaye (kterého jsme měli tu čest poznat osobně). Výroba CD stála 1500 USD.

 • vlastní internetové rádio zabývající se esoterickými tématy

 • návrh a výroba brožurek a letáčků HT

 • možnost pronájmu obchodní značky HT (merchandizing)

Stefano Russo – koordinátor kampaní a akcí13

 • rozšíření propagace na TV / rádio

 • příklad: Stevetalkshow Oprah

Nancy Seymour, Philippe Pasqualini – překladatelský tým14

 • informace o koordinaci překladatelského týmu

Dimitra Boura – koordinátorka pro vzdělávání a vnitřní růst15

 • představení programu „Celebration of Life“ („Oslava života“) – rozdány tištěné materiály

 • je to nosný program současného „know how“ HT, propracovaný do podrobností

 • velice podobný metodě „kruh srdce“ tak, jak ji známe od Christiana

 • trénink trvá 8 týdnů, forma tréninku: telekonferenční hovory (2x 60 minut týdně)

 • cena za trénink je 240 USD, k tomu je potřebné přičíst telekomunikační poplatky

 • účastník má garantovanou podporu Johanny (CWG) 16 a Marie (světové HT) 17

 • návrh Dimitry na rozdělení výnosu z této akce:

 • 50% facilitátor (ten, kdo vede setkání Oslavy života) a lokální HT (v poměru 80/20 nebo 90/10)

 • 50% světové HT a CWG jako školitel a garant této metody (v poměru 50/50)

 • rozdělení je jiné, než jaké jsme schválili na naší Radě – platí rozhodnutí Rady

 • další programy:

 • New Spirituality Circle“ – důraz na Novou spiritualitu v praxi od Alice Raynor

 • loga nových programů se skládají z loga HT a nadpisu programu v podobných barvách

 • předpokládá se nárůst „hodnoty“ značky (loga) HT. Nové programy třetích stran budou procházet „schvalovacím procesem“, aby se zaručilo, že budou v souladu se směřováním světového HT.

 • byl vytvořen průvodce (Guide Book) knížkami „Hovory s Bohem“

 • dobrá příručka pro studijní skupinky, pomocí které se dají rychle najít části věnované příslušným tématům v knížkách od N.D.Walsche


Členové Světové rady a jejich funkce jsou k nahlédnutí na světových stránkách HT:

http://www.kodakgallery.com/htphotos/main/ht_portraits

Další informace o zasedání Světové rady HT (v angličtině) jsou k dispozici na stránkách:

http://humanitysteam.org/content/view/107/5/

 1. Prezentace jednotlivých národních hnutí HT

HT Německo (Claudia Christine)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení18 / v databázi19: 90 / 700

Týmy: vzdělávací, propagační, kontrolní, organizační, webový, mezinárodní spolupráce, starostlivost o nové členy. Vedoucí jednotlivých týmů se pravidelně setkávají. V srpnu 2007 čeká německé HT volba nové Rady.

Zajímavosti: plán pro vytvoření několika center nové spirituality společně s organizací „Kamphausen“

Hospodaření: obrat za rok 2006: 21034 EUR

Poznámky k World Tour 2007:

 • počet účastníků: celkem 300 (za dva dny)

 • vyúčtování akce: ztráta 20 tisíc EUR. Splátky půjčky rozloženy do 3 let.

 • přípravy na tuto akci trvali 12 měsíců; spolupracovalo několik externích firem

 • přesto podle slov C.C. tato akce znamenala pro německý tým přínos:

 • z energetického hlediska

 • příliv nových zájemců o hnutí HT

 • vyjasnění si kompetencí uvnitř týmu

HT Anglie / UK (David Kirby)

Forma sdružení: společnost s ručením omezením (Ltd.)

Řízení společnosti: 3 ředitelé – David (národní koordinátor), Stephen (účetní), John (vedoucí londýnské skupiny)

Počet členů v databázi20: 1100

Týmy: celkem 18 skupin roztroušených po celé Anglii. Některé vznikli ještě jako „Hovory s Bohem“, nebo jako skupina „Nové spirituality“, některé se od začátku hlásili jako „Humanity’s Team“.

Zajímavosti: poloprofesionální tvorba elektronického oběžníku (Newsletter) – tvůrci píší pouze hrubý text, který je upraven do profesionální podoby externí firmou. Za tuto službu platí 30 EUR / měsíc.

Hospodaření: zajímavostí je, že londýnská skupina má oddělené účetnictví. Měsíční příjem je kolem 280 USD (9 sponzorů). Současný stav na účtu je 2000 USD, pro Davida uvolnili 800 USD na zasedání Světové rady.

Zajímavost: Steve Farrel spolu s Davidem se mjí setkat s dvěma novými sponzory z Anglie, kteří nabízí nemovitosti v hodnotě 46 mil. USD pro potřeby HT a jiných neziskových organizací (zasedání a pod.)

Poznámky k World Tour 2007:

 • počet účastníků: celkem 180 (jeden den)

 • vyúčtování akce: ztráta 3200 USD (obrat 24 tisíc USD)

 • půjčka ve výši 10 tisíc USD plně splacena

 • posláno 1600 USD na účet světového HT

HT Portugalsko (Maria Ribeiro Ferreira)

Forma sdružení: nezávislé hnutí

Počet členů sdružení / v databázi: - / 250

Týmy: skupiny se nacházejí ve větších městech (Lisabon, Porto, Azorské ostrovy)

Zajímavosti: portugalské HT provozuje „Cinema Circle“ (distribuce spirituálních filmů)

Poznámky k World Tour 2007:

 • po této akci se počet členů hnutí zvýšil z 50 na současných 250

HT Jižní Afrika (Anna-Mari Pieterse)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení / v databázi: ? / 500

Týmy: různé funkční týmy, studijní skupinky, podpůrný tým

Zajímavosti: JAR drží v evidenci také příznivce z těchto afrických států:

Botswana: 7, Záp. Afrika (celkem): 4, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe, Nigérie: 1

Poznámky k World Tour 2007:

 • akce byla finančně zisková

 • reklamu celé akce přenechali profesionálovi21

 • vytvořili alianci se spirituálními časopisy na propagaci této akce – prospěch z propagace měli obě strany

Další zisková akce nazvaná „Den golfu v jednotě s HT“ byla zaměřena na propagaci myšlenky jednoty ve světě byznysu. V angličtině byla tato událost nazvaná „HT Whole in One Golf Day – share the whole-in-one experience“ – všimněte si slovní hříčky se slovem hole / whole. Akce byla finančně natolik úspěšná, že pokryla veškeré provozní náklady na provoz lokálního HT v daném roce.

HT Moldávie (Steliana Burlacu)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení / v databázi: ? / ?

Poznámky k World Tour 2007:

 • počet účastníků: 200 (přednáška) + 50 (satsang)

 • přednáška byla tlumočena do dvou jazyků – Rumunštiny a ruštiny

 • z akce vytvořeno profesionální CD s hlasem N.D.W. podbarveným hudbou

HT Rumunsko (Steliana Burlacu)

Forma sdružení: hnutí připojené k HT Moldávie

Počet členů v databázi: cca 30 lidí sdružených na rumunském Yahoogroups22

Poznámky k World Tour 2007:

 • jelikož N.D.Walsch v Rumunsku nepřednášel, mnoho Rumunů přijelo na akci do Moldávie

HT Japonsko (Hisataka Tamayama & Akiko Aso)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení / v databázi: 500 / 315

Týmy: pro komunikaci se zahraničím, pro podporu komunity, pro koordinaci finančních toků, provozní, PR.

Celkem 19 skupinek, 4 diskusní skupiny na Yahoogroups, 7 blogů lokálních týmů

Poznámky k World Tour 2007:

 • počet účastníků: 350

HT Argentina (Gabriel Avruj)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení / v databázi: ? / 350

Týmy: pro komunikaci se zahraničím, pro tvorbu hojnosti, pro marketing kampaní a akcí, překladatelský, webový

Jádro týmu tvoří celkem 14 lidí.

Poznámky k World Tour 2007:

 • počet účastníků: 450 (přednáška) + 100 (satsang)

 • organizaci celé akce přenechali profesionálovi23

 • zároveň svépomocně vylepili 10000 (!) plakátů na všech možných místech v Buenos Aires

 • akce skončila ztrátou 1500 EUR, ale jinak znamenala velký přínos pro prezentaci HT

 • myšlenky nové spirituality byly prezentovány na půdě univerzity – přednáška měla název „Nová paradigmata ve firemní sféře“, kde kromě dvou akademiků vystoupil i Steve Farell a N.D.Walsch. Přednášky se účastnilo 200 studentů.

 • Po skončení akce odešli z HT téměř všichni klíčoví lidé, ale nahradili je noví příchozí

HT Česká republika (Markéta Potměšilová & Ladislav Lászlo)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení / v databázi: 24 / 180

Týmy: pro komunikaci se zahraničím, překladatelský, webový

Pro komunikaci se používají dvě diskusní skupiny na Yahoogroups, Skype a telefonické hovory.

Hospodaření: obrat za rok 2006: 266 tisíc Kč (10 tisíc EUR), zisk v roce 2006: 28 tisíc Kč (1000 EUR). Obrat za první polovinu roku 2007: 141 tisíc Kč (5000 EUR) + 5000 EUR sponzorský příspěvek pro koordinátorský tandem.

Poznámky k World Tour 2007:

 • jelikož N.D.Walsch v ČR nepřednášel, zájemci se zúčastnili akce v Německu

 • Michaela Scheiberková byla současně členkou německého organizačního týmu

HT Francie (Philippe Pasqualini)

Forma sdružení: HT je součástí neziskové organizace „ReCreer Association“, skládající se z:

 • EEPA – škola filozofie a psychoterapie

 • SFU – univerzita Sigmunda Freuda

 • Ensemble pour l’humanité = HT

Počet členů sdružení / v databázi: 30 / 2000

Týmy: 18 studijních skupinek

Zajímavosti: francouzské webové stránky jsou sestaveny tak, aby poskytovali informace všem frankofonním státům (Francie, Belgie, Luxemburg, Kanada, státy Afriky). V současnosti požívají stejnou grafiku jako stránky světového HT. Z důvodu nedostatku relevantních informací pro členy EEPA a SFU na jejich vlastních stránkách je patrný jejich přesun pod stránky HT.

HT Švýcarsko (Martin Bühler)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení / v databázi: 14 / 100

Zajímavosti: švýcarské webové stránky musí respektovat tři oficiální jazyky používané ve státě – velice náročná je aktualizace stránek. Stránky v současnosti požívají stejnou grafiku jako stránky světového HT – Martin je jejich společným tvůrcem.

HT Dánsko (Ejvind Jacobsen)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení / v databázi: 24 / 48

Zajímavosti: dánský tým je sice malý, ale velice výkonný. Bent – je správce dánského serveru, který poskytuje prostor pro diskusní skupiny hned několika hnutím HT. Ejvind s Bentem jsou hlavní hybnou silou ULT24.

HT Itálie (Stefano Russo)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení / v databázi: 250 / 1050

Zajímavosti: pro registraci členů používají on-line formulář na svých webových stránkách.

HT Nizozemí (Denis Rosendahl Huber, Thierry de Wijn)

Forma sdružení: nezisková organizace

Počet členů sdružení / v databázi: 18 / 610

Zajímavosti: na přelomu 2004/2005 prošla organizace krizí, kdy se téměř rozpadla. Lokální HT v současné době soupeří s organizací „Hovory s Bohem“ o přízeň svých členů.

HT Belgie (Eric Huysmans)

Forma sdružení: nezávislé hnutí

Počet členů sdružení / v databázi: - / ?

Zajímavosti: Eric byl osloven těsně před zasedáním Světové rady, aby vedl belgické HT. V uplynulém období se belgičtí zájemci připojovali na stránky francouzského HT.

HT USA (Nancy Seymour)

Forma sdružení: nezávislé hnutí (501c3)

Počet členů sdružení / v databázi: 300 / 7500

Zajímavosti: 18 národních koordinátorů (každý stát tedy nemá svého vlastního koordinátora). USA se historicky dělí na 4 oblasti – pro tyto oblasti by chtěla mít Nancy oblastní koordinátory. Dále, v případě úspěchu evropské ULT, chtěla by Nancy pomoct při organizaci americké ULT.

HT Švédsko (Siv Tapper)

Forma sdružení: nezávislé hnutí

Počet členů sdružení / v databázi: 1 / ?

Zajímavosti: v roce 2004 došlo ve švédském týmu ke krizi. Jeho dosavadní koordinátor Thomas nesouhlasil s některými myšlenkami celosvětového hnutí HT a tak založil novou skupinu „Humanity’s Network“. Nová skupina neudržuje kontakt s celosvětovým hnutím HT a tak vzniklo jakési dvouleté vakuum. V březnu 2007 byla oslovena Siv, aby převzala tuto funkci koordinátora. Siv zatím nemá přístup do databáze členů původního HT, kterou vlastní Thomas, musí si proto vybudovat novou členskou základnu.

HT Řecko (Dimitra Boura)

Forma sdružení: ???

Počet členů sdružení / v databázi: ? / 20

HT Austrálie (Anita Browne v zastouení Marie)

Forma sdružení: nadace

Počet členů sdružení / v databázi: ? / 100

Zajímavosti: neaktuální webové stránky (od roku 2003), místo toho využívají Yahoogroups.

HT Šanielsko (Jorge Lomar v zastoupení Nancy)

Forma sdružení: ???

Počet členů sdružení / v databázi: ? / 100

Týmy: Studijní skupinky jsou finančně soběstačné – účastníci platí poplatek 1 EUR za sezení.

Zajímavosti: španělské webové stránky poskytují informace také ostatním španělsky mluvícím státům (Argentina, Peru... – viz: www.equipoparalahumanidad.org). Je ale problém se zástupci HT mluvit anglicky. Španělské HT provozuje kino se spirituálními filmy (Spiritual Cinema), které v průměru navštěvuje 200-300 lidí.

HT ostatní (v zastoupení Nancy)

Keňa (Judy): v minulosti velice aktivní tým, hlavně díky koordinátorce Judy. V současné době se kvůli těžkostem (okradení, napadení apod.) keňský tým neschází.

Nigérie: malý tým; špatné technické zázemí.

Filipíny: začleněné do světového hnutí tento rok.

India: tři zcela nezávislé skupiny HT.

Kanada: velice silný tým; současný koordinátor hledá finanční zdroje na provoz HT

Další státy, ve kterých hnutí HT udržuje kontakt s Nancy: Nový Zéland, Mexiko, Španielsko, Grónsko / Island, Nepál, státy jižní Ameriky (Argentina, Brazílie), některé státy střední Ameriky.


 1. Vyhodnocení Word Tour 2007

 • na výpomoc v organizaci akce si některé týmy přivzali profesionály

 • je dobré si nechat pár vstupenek v záloze – můžou se věnovat jako „cena“ do rádia, knihkupectví atd.

 • aliance se spirituálními časopisy k prezentaci akce – na principu „win-win” (prospěch mají všichni)

 • na stejném principu spolupráce se známými osobnostmi (zpěváky, konferenciéry) vystupujícími na akci

 • doprovodné programy:

 • tanec, zpěv, prodejní výstava – jako součást akce

 • co se týče hudby, velice se osvědčila současná pop-muzik

 • finanční zhodnocení akce:

 • vytvoření audio-vizuálního CD/ DVD

 • prodej obrazů se spirituální tematikou

 • akce jako „Den golfu v jednotě s HT“

 • využít „dozvuky“ akce ve vysílání rádia / TV

Rozdělení zisků a ztrát podle jednotlivých států má k dispozici Claudia. Celá akce vynesla kolem 12 tis. USD, takže bylo možné sedmi členům Světové rady částečně uhradit jejich náklady spojené s cestou do Portugalska.

Co dál? Pro mnohé byla tato akce vyčerpávající, finanční zisk mnohdy neodpovídal vynaložené námaze. Otázkou je, zda zachovat World Tour v podobě, v jaké probíhala v roce 2007 – tedy organizovat ji každé dva roky se širokým záběrem v mnoha státech – nebo se raději zaměřit na jeden stát a organizovat ji jednou ročně. Účastníci se přiklání k druhé možnosti.


 1. Ukázka programu „Oslava života“

Dimitra Boura nejdříve popsala zásady, pravidla a doporučení pro vedení „Oslavy života“. Pak vybrala téma, na které jsme měli diskutovat. Jednalo se o tři nástroje tvoření – myšlenku, slovo a čin. Poté se účastníci rozdělili do menších skupinek, ve kterých prodiskutovávali dané téma nebo téma, které si sami vybrali. Na závěr jsme prožili pohybovou aktivitu – tanec.


 1. Příspěvky ostatních členů

Cludia – přednáška: „Rozhodování jako proces“

Denis – příprava dalšího evropského setkání koordinátorů v Nizozemí na přelomu září/říjen 2007

Nancy – sestavení týmu, který by předával zkušenosti novým oblastním koordinátorům USA:

 • členové: Claudia Christine, Denis Rosendahl, Anna-Mari, Maria Ribeiro Ferreira, Stefano Russo

Dimita – diskuse:

 • sdílení lokálních praktických zkušeností, které se dají aplikovat celosvětově

 • záměry a cíle jednotlivých koordinátorů, které inspirují ostatní

Neal Donald Walsch – telekonference (1h)

Steve – plány pro další období:

 • cesta N.D.Walsche do Itálie v září 2007

 • srpen 2007 – zasedání světového týmu, vytváření nového business plánu

 • rokování se sponzory:

 • sponzoři se domlouvají raději o „cash-flow“ než o „celkové částce“

 • sponzoři potřebují vědět, k jakému účelu se jejich peníze vynaloží


 1. Zasedání pracovníc

Zpět

Vyhledávání

TOPlist