tvoříme svobodný prostor

Webový tým

31.12.2007 00:00

Záměr

Máme web http://www.humanitysteam.cz/ ale kdo jste se na něj v poslední době podívali, zjistili jste, že je sice graficky pěkně vyvedený, ale nic moc na něm není. A jeho členění je takové oficiózní a neosobní, a vše je zaměřené na Poslání, Projekty, Výzvy, Vzdělávání, Pravdu, na Humanity´s Team, jako globální celosvětové Hnutí nebo jako na občanské sdružení, ale nikde se tam nedočtete nic o tom, co skutečně v hátéčku děláme, jak si to báječně užíváme, jak se objímáme, jak tancujem a zpíváme, jak radostně a společně pracujem na svém osobním rozvoji, jak jsme propojení, jak si jsme blízcí, jak je nám spolu dobře. Není tam žádná inspirace co konkrétně dělat třeba dnes odpoledne nebo jak začít zítra s přáteli s Kruhem srdce.

Naciťuju, co bych chtěl na webu mít. Jaký web chci, jak chci prezentovat HT světu. Když se na mě obrátí nějaký nový člověk a chce vědět, cože to je to HT, chci ho odkázat na web, který ho naláká, nikoli odradí. Chci cítit z našeho webu život a proud energie, na které se může kdokoliv napojit a prožít jí s námi už u svého počítače.  Chci dělat web o lidech v HT a pro lidi v HT, ne o HT jako o instituci. Nové lidi instituce nepřitáhne, ty přitáhnou lidé a jejich prožitky - my a naše prožitky. Z každého textu na webu chci proto cítit radost, upřímnost a otevřenost. To je ta energie, na kterou se může kdokoliv napojit, a i nový člověk pozná, že to, co píšeme, není žádné přikrašlování nebo manipulace, že je setsakra velký rozdíl mezi hátečkem a různými náboženskými sektami. Mám ohlasy, že ze současného webu se to nepozná.

Určitě na webu bude spousta oficiálních nebo oficiálnějších materiálů pro ty, kteří chtějí znát pozadí naší činnosti, naše stanovy, Nealovy dopisy, něco o naší filozofii nebo Nové spiritualitě, můžou tam být seriozní materiály podporující činnost skupin nebo jednotlivců, organizování nebo tvorbu projektů, vzdělávání, přípravu seminářů nebo kurzů. Ale rozhodně tam chci mít také texty pro nás, které píšeme my o nás, o tom, co jsme prožili, chci tam mít kroniku, kde každý z nás může ve vzpomínce znovuprožít naše setkání. Chci si přečíst texty, které jsou "z průběhu", kde není pořád od začátku  vysvětlováno, co je HT, jaké jsou jeho principy nebo poslání, chci si přečíst něco ze života, který už podle těch principů funguje a už se nemusí ani vysvětlovat nebo připomínat, jsou tušené na pozadí, ale nevyčumují z každé věty.

 

A protože od slov k činům je u mě čím dál kratší cesta, rozhodl jsem se vytvořit tento web. Mým záměrem je vyzvat Vás všechny k tvorbě obsahu našeho webu, co si představujete, že tam bude za rubriky, co se chcete dozvídat a také o co se sami chcete podělit. Ten web je můj i Váš, čili NÁŠ a jakej si ho uděláme, takovej bude.

 

Tohle je má první představa, a jeho vytvoření mi trvalo jen pár dní, neskrývá se za ním žádný redakční systém a nechce nahradit po technické stránce náš oficiální web.

 

Problémy, úkoly, vize

 

Na současném webu máme danou strukturu a jí přizpůsobujeme obsah, tenhle pohled chci změnit a otočit, existujícímu obsahu přizpůsobíme strukturu webu. Teď se nám stává, že máme texty, které nemáme kam zařadit a přitom definované rubriky jsou prázdné, protože je nemáme čím naplnit. Takže nejdříve chci zjistit, jaké typy textů jsme schopni vytvořit a podle toho definovat názvy rubrik. Do teď jsme se nechali omezovat technickými detaily, čekali jsme až bude naprogramovaný redakční systém a neřešili jsme, čím ho naplníme, na tomhle alternativním webu jsou technické záležitosti podružné, nebudeme tady řešit, že html kód vytvářený googlem je příšerný, že hlavička na každé stránce je jiná atd. Tady jde o obsah a jeho tvorbu, chci text každého autora, který nám něco pošle, zpřístupnit všem do druhého dne, chci vytvořit rubriky, které se budou pravidelně aktualizovat  a naši lidé mají důvod naše stránky navštěvovat. Chci zde umístit praktické informace, které ostatní inspirují nebo jim pomáhají (např. texty meditací nebo písniček, návody ke hrám, vhodná místa pro pořádání akci i se zkušenostma). Chci vytvořit místo, kde lidé můžou najít lidi, se kterými souzní a s kterými chtějí spolupracovat a vytvořit tým, chci tvořit místo, kde jednotlivé týmy můžou prezentovat své činnosti a aktivity a sdílet navzájem své zkušenosti nebo výsledky své práce. Každý tým zde také najde podporu, jak vytvářet projekty, které jsou v souladu s dalšími projekty, jak je financovat a propagovat. Zde je také prostor pro prezentaci konkrétních projektů, které týmy vytvářejí.


Právě tvoříme

 

Projekt Správa webu

Struktura webu

Struktura webové stránky


 

Metody spolupráce týmu

 

Elektronické:

mail - korespondence mezi členy týmu probíhá většinou mailem, je vhodná pro řešení záležitostí mezi dvěma členy, ale pokud se k problému mají vyjádřit všichni používáme Yahoo Groups a sdílené dokumenty, kam jednotliví členové dopisují svá stanoviska

Skype - hlasové nebo chatové konference

Google Docs - používáme ho pro tvorbu dokumentů, na které se podílí více lidí

Yahoo Groups - rozesílání hromadné korespondence, sdílení dokumentů, diskuse, hlasování, zprávy

 

Osobní

 

Schůzky - tým se pravidelně (1x měsíčně?) schází na týmové radě. Zde se radíme o postupu další práce, probíráme úkoly, které je třeba splnit, domlouváme se, kdo a dokdy úkol splní. Kontrolujeme jak probíhá plnění úkolů, které jsme si určili dříve. Z každé rady děláme zápis, který je pak přístupný všem členům týmu na Yahoo Groups. Schůzky probíhají v duchu Kruhu srdce, kdy každý říká jaké má pocity z probíhající práce nebo z probíraných úkolů a co sám chce dělat. Naším záměrem je propojovat individuální záměry každého člena týmu do sítě, která vytváří náš společný záměr. Chceme dělat to, co nás baví tak, aby to podporovalo radostné tvoření nás všech.


 

Technické pozice

Administrátor webu - stará se o denní chod webu, doplňuje obsah, který mu připraví redaktoři

Programátor webu - vytváří nové funkcionality webu podle požadavků administrátorů nebo redaktorů

Redaktor webu - přijímá příspěvky autorů, upravuje je po grafické,pravopisné či jiné stránce tak, aby byly zveřejnitelné na webu.

Autor - vytváří obsah, píče články, úvahy atd. posílá je redaktorovi

 

Týmové pozice

Koordinátor

Leader, Bavič

Inspirátor, Vizionář

Dříč, Uzemňovatel, Realista

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist