tvoříme svobodný prostor

Waldorfská škola pro dospělé - třetí běh

15.04.2010 07:14

Motto: Cílem jedinečné a výjimečné waldorfské pedagogiky vždy byla a je SVOBODNÁ OSOBNOST člověka, všestranná, tvořivá, samostatně a pružně myslící, nepodléhající manipulaci, schopná komunikovat, pracovat v týmu, zodpovědná za sebe a za svět (waldorfské školství proto nebylo nikdy přijatelné pro totalitu a ideovou nesnášenlivost, ať nacistickou či komunistickou). Dnešní svět volá po sociálním, duchovním a morálním ozdravění.

 

Úvod:

Prožitková víkendová Waldorfská škola pro dospělé (WŠPD) nabízí aktivní vhled do waldorfské výchovy, tohoto živého procesu mezi učitelem, rodiči a žákem, a metodiky pedagogiky, která je chápána nejen jako věda, ale především jako umění.

WŠPD vznikla jako odpověď na vyřčenou potřebu dospělých účastníků jednotlivých kurzů, především rodičů

a)     Mít možnost podobně jako děti na waldorfských školách zažívat kontinuálně a v živém procesu úžas a radost z učení, chuť sami poznávat a hledat odpovědi, aniž by je dostávali předem jasně formulované a myšlenkově strnulé. Tedy vrátit se znovu do školních lavic, ale JINAK (čili sebevzdělávání a sebevýchova živým způsobem). Lze vědomě uchopovat svůj další vývoj a pomocí waldorfské pedagogiky odstraňovat fyzické a psychické překážky, které vlivem dosavadního způsobu vzdělávání a šablonovitého nazírání světa do jisté míry umlčely svobodného tvůrčího umělce a duchovní podstatu v každém v nás.

b)     Nahlédnout nově na naše děti a jejich SKUTEČNÉ potřeby – porozumět, CO děti opravdu potřebují a PROČ, CO je nejdůležitější v jejich výchově V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH jejich vývoje a opět PROČ, jakým způsobem jim vyjít vstříc výchovným působením a prakticky (nabídka rad a ukázky praktických postupů ve výchově), tj. odjíždět domů s možnostmi, jak já jako vychovatel, rodič, učitel, mohu ihned realizovat změny a žádoucím způsobem proměňovat svou osobní či rodinnou situaci, chápat a VIDĚT SOUVISLOSTI

c)     Napojit se na rytmus roku a pulsaci přírody, najít ve svém životě řád, radovat se ze znovuobjevení smysluplnosti bytí a z chuti oživovat tradice a pravidelnost  jako zdroje osobní i vzájemné síly.  

Co je cílem školy? Dva ročníky školy potvrdily fakt, že je mezi námi mnoho hledajících, těch, kteří cítí, že jejich duše žízní, vysychá. Příčinou je ztráta vztahu k životu, absence intuitivního vědění našich předků a jeho přirozeného naplňování denním žítím. Cílem školy je otevřené předávání dosud poznaného, co může pomoci se k životu vrátit - nám a dětem, k nám a k dětem. Čeká nás společné vzdělávání hravým způsobem, manuální tvorba a probouzení vnitřního umělce, to vše prostřednictvím tématu prvního sedmiletí dítěte a následně inspirativních obsahů výuky jednotlivých tříd waldorfské školy (s nezbytným vhledem do metodiky waldorfské pedagogiky a antroposofie) –  kromě přednášek k vývojovým fázím dítěte, obsahům vzdělávání, cyklu ročního koloběhu též slavení svátků celého ročního cyklu, současně zpěv, malování akvarelů, kreslení voskovými bločky, tvorba forem, pronikání do eurytmie a  Bothmerovy gymnastiky, vyprávění  pohádek a příběhů, uchopování mytologie, učení se hře na pentatonické flétny a společné muzicírování, hraní divadla, umělecká tvorba a práce rukama (šití bot, filcování, tisk linorytů, práce na stavu, pletení, práce s hedvábnými papíry, voskem, šití a vyšívání atd.) /vždy s vysvětlením, proč a za jakým účelem se co dělá, jaký to má smysl a význam/… a uvidíme, jací budeme, až se jednou obejmeme na rozloučenou.

Základní informace:

Třetí běh Waldorfské školy pro dospělé se otevírá v květnu 2010, tentokrát na barokním statku Týdenního stacionáře pro postižené Společenství Dobromysl.

Lektorkou je Mgr. Iva Bečvářová, waldorfská pedagožka, která osm let vychovávala svou třídu. Nyní přednáší waldorfskou pedagogiku, zakládá waldorfskou školku a chystá se převzít další waldorfskou třídu. V plánu školního roku WŠPD je též přizvání dalších odborných lektorů.

Škola sestává z předsemináře a 10-ti navazujících víkendů (od pátku od 18.00 do neděle 16.00).

Nástup do této školy vnímáme jako něco výjimečného, jedinečného. Cítíme, že je dobré posilovat vzniklé společenství pravidelnou účastí na víkendech a zodpovědným přístupem ke studiu. Je třeba vzít na vědomí, že škola není pouze víkendová záležitost. Počítejte s jistou měrou příprav mezi jednotlivými víkendy. Množství a forma bude domluvena s účastníky školy na prvním setkání.

Předseminář ve Společenství Dobromysl:

Specializovaný jednorázový seminář Výchova a péče o dítě v prvním sedmiletí života, který se koná 28. – 30. 5. 2010  je určený účastníkům třetího běhu WŠPD a waldorfské pedagogiky obecně, tj. předseminář je otevřený i těm, kteří se později na WŠPD nepřihlásí. Pro účastníky WŠPD je velmi důležitý, neboť detailně podává základy antroposofie a waldorfské pedagogiky, ke kterým se v průběhu roku stále vracíme a na nichž stavíme. 

Nabídka ubytování a stravování:

K dispozici je 15 lůžek (10 postelí a 5 přistýlek). Platby se realizují vždy dopředu po dvou měsících, vyjma předsemináře a prvního víkendu, který se hradí samostatně. Pomůcky a materiál pro výuku a tvoření si uchazeči postupně platí sami.

Můžete s sebou vzít děti starší 3 let, pokud jsou schopné zapojit se do skupinky hlídaných dětí s programem ve waldorfském duchu. Hlídání pro vás zajistíme za úplatu po předchozí domluvě. V době podávání jídla a mimo program přebíráte děti do své zodpovědnosti.

Účast s menším dítětem je nutné osobně domluvit s lektorkou Ivou Bečvářovou.

Plná penze zahrnuje 3 teplá jídla denně (+ možnou vegetariánskou variantu) a svačinku. Napište, prosím, případná zdravotní omezení (např. bezlepkovou dietu atd.)      

Cena:

Cena semináře s plnou penzí je 2500 Kč za víkend, 2300 Kč pro účastníky nad 15 osob, kteří budou spát na karimatkách, 800 Kč pro doprovodnou osobu, starající se o dítě, která bude spát na lůžku, 500 Kč pro doprovodnou osobu na karimatce a 100 Kč pro dítě.

Termíny:

WŠPD probíhá 1x měsíčně vyjma školních prázdnin.

V roce 2010: 17. 9. – 19.9., 15.10 – 17.10., 12.11. – 14.11., 10.12. – 12.12.,

V roce 2011: 14. 1. – 16. 1. , 4. 2 . – 6. 2. , 18. 3. – 20. 3. , 15. 4. – 7. 4., 13. 5. – 15.5.,

17. 6. – 19. 6.

Přihlášky:

Přihlášku na předseminář Výchova a péče o dítě v prvním sedmiletí života, který se koná 28. – 30. 5. 2010  zašlete do 10.5.2010 Tomáši Kolocovi e-mailem na adresu tomas.koloc@centrum.cz pod hlavičkou PŘEDSEMINÁŘ nebo jej kontaktujete osobně na telefonu 313562331 či 721746233.

Pokud se někdo nemůžete zúčastnit předsemináře a zúčastníte se WŠPD od září, zašlete přihlášku do 17.6. 2010 pod hlavičkou WŠPD na výše uvedené kontakty Tomáše Koloce.

V přihlášce uveďte jméno, rodné číslo, datum narození, adresu, telefon (máte-li mobil i pevnou linku uveďte, prosím, obě čísla), mailovou adresu, pokud chcete i Skype a Facebook.

Přihlášení prosím potvrďte do 10. 5. 2010 úhradou předsemináře na čísla účtu.

Počet účastníků je omezen na 15 lidí s plnou penzí + další počet účastníků (není omezen), kteří budou odkázáni na spaní na karimatkách. Do seznamu účastníků budete zapsáni po přijetí vaší platby.

Kontaktní osoby:

Informace k programu: Iva Bečvářová – telefon: 604 559 515 nebo 235 301 659, mail: zenaiva@atlas.cz.

Informace organizační: Tomáš Koloc - telefon: 313 562 331 nebo 721746233, mail: tomas.koloc@centrum.cz 

Po řádném přihlášení dostane každý účastník dopis s dalšími instrukcemi.

Platební podmínky:

Kurzovné je třeba uhradit podle předepsaného platebního kalendáře:

a)     1300 Kč (Iva Bečvářová; lektorné)  na účet 43-4781020247/0100

b)     1200 Kč (Dobromysl; stravné, ubytování, energie) na účet 421036001/5500 (doprovodné osoby a děti platí výhradně na tento účet)

Do kolonky zpráva pro příjemce uveďte své jméno, do variabilního symbolu uveďte číslo uvedené u každé platby (viz níže) a do specifického symbolu uveďte své rodné číslo.

Z organizačních důvodů není možné platit víkendy jednotlivě.

Platební kalendář:

0.     platba splatná do 15.5 2010 - 1300 Kč na 43-4781020247/0100, 1200 Kč na 421036001/5500, VS 201000 (předseminář květen 2010)


1. platba splatná do 10.9. 2010 - 2600 Kč na účet 43-4781020247/0100, 2400 Kč na 421036001/5500 VS 201001, (září, říjen 2010)
2. platba splatná do 7. 11.2010 2 600 Kč na účet 43-4781020247/0100 , 2400 Kč na 421036001/5500 VS 201002, (listopad, prosinec 2010)
3. platba splatná do 7.1.2011 Kč na účet 43-4781020247/0100, 2400 Kč na 421036001/5500 VS 201103, (leden, únor 2011)
4. platba splatná do 11.3.2011 Kč na účet 43-4781020247/0100 , 2400 Kč na 421036001/5500 VS 201104, (březen, duben 2011)
5. platba splatná do 6.5.2011 na účet 43-4781020247/0100, 2400 Kč na 421036001/5500 VS 201105, (květen, červen 2011)
 

 

Platby jsou nevratné. Pokud se některého z víkendu nemůžete ze závažného důvodu zúčastnit, můžete si ho v dalším běhu WŠPD nahradit.

Místo konání:

Týdenní stacionář s ergoterapeutickou dílnou pro osoby s kombinovanými postiženími Společenství Dobromysl nacházející se na barokním statku Srbeč (www.dobromysl.info). Společenství Dobromysl bylo založeno a je vedeno po vzoru západoevropských camphillů v duchu waldorfské léčebné pedagogiky.

Ubytování v Dobromysli zahrnuje 10 (s přistýlkami 15) lůžek v jedno-, dvou-, či čtyřlůžkových pokojích penzionového typu s regulovatelným topením, použití kuchyně (vybavené sporákem a fritovacím strojem), velké stylové jídelny, 2 koupelen, 4 WC (to vše v barokním patře zámku), a také společenské místnosti, grafické, dřevařské a kamenické dílny v gotickém přízemí (možnost výtvarného workshopu). Součástí objektu je malá venkovská „ZOO“ s domácím zvířectvem (ovcemi, kozami, husami, kachnami, králíky a slepicemi), pískoviště pro děti, letní okrasná i ovocná zahrada, posezení pod kaštany či památným starodávným jilmem, nebo u táborového ohně. 

Co v Srbči najdete…

Objekt Společenství Dobromysl se nachází v obci Srbeč, 40 km západně od Prahy poblíž Slaného mezi hustými lesy, rybníky a chmelnicemi Přírodního parku Džbánsko. V létě je v obci otevřeno koupaliště, které se nachází cca 50m od statku. V obci samé objevíte unikátní gotický kostel Svatého Jakuba Většího a barokní kaple Svaté Trojice. Chloubou obce je výběh vzácných zubrů evropských.  

V okolí obhlédnete…

V blízkosti se nachází keltské sídliště ve Mšeckých Žehrovicích (8km), Královský pivovar Krušovice (13 km), energetické poutní místo v gotickém klášterním chrámu Panenský Týnec (15km), historické město Slaný (18km), zámek Peruc (19km), prezidentská obora v Lánech (21km), či hrady Okoř a Křivoklát (35km).  

Ale i doma leccos najdete…

Bývalé barokně-klasicistní sídlo správy srbečského panství s gotickým přízemím (první písemná zmínka je z roku 1227), které před rokem 1920 po čtyři sta let držel rod Schwarzenbergů, bylo na počátku třetího tisíciletí citlivě zrenovováno občanským sdružením Společenství Dobromysl. To v jeho prostorách otevřelo týdenní stacionář pro osoby s kombinovanými postiženími. Renovace zámku (během níž měla důležité slovo dvojice restaurátor-designér) na poslední chvíli zachránila památky, kterým – vzhledem k necitlivému užívání v posledním půlstoletí – už mnoho života nezbývalo. Kromě toho, že v zámku byla zrenovována původní parketová podlaha, byla v jednom z obytných pokojů odkryta freska z počátku 19. století a zachovala se i porcelánová kamna z téže doby. Podlahu v gotické společenské místnosti zase tvoří neporušené řádově stovky let staré dlaždice nalezené na půdě objektu. Interiér je vybaven i dalšími historickými doplňky, které byly nalezeny v jiných prostorách statku, zbytek pak sponzorsky poskytl pražský Antikvariát Robert Pavlů.  

Doprava

Do Srbče se cestuje autobusem z Prahy-Dejvické, Hradčanské, nebo Zličína. Cesta trvá s přestupem jednu a čtvrt až jednu a tři čtvrti hodiny. V pátek jede autobus z 13.40 z Dejvické s přestupem ve Slaném (v Srbči 15.08), z Dejvické 15.40 s přestupem ve Slaném (v Srbči 16.58), z Dejvické přímý 16.30 (v Srbči 17.45), z Dejvické 17.15 s přestupem ve Slaném (v Srbči 18.50), poslední autobus pro opozdilce jede z Dejvické ve 21.00 a s přestupem ve Slaném je v Srbči ve 22.53. Zastávka stojí přímo před stájemi našeho statku, vchod do statku (šedá vrata) jsou asi 100 m podél kamenné zdi stáje ve směru jízdy autobusu.

Cesta autem trvá z Prahy přibližně 45 – 50 minut přes Slaný či Nové Strašecí. Statek Dobromysli je přirozenou dominantou obce Srbeč, ležící v nejnižším bodě uprostřed kopcovité obce. Při přihlášení účastníků zjišťujeme, kde bydlí, a příjezd se snažíme zorganizovat tak, aby motoristé, kteří sdílejí bydliště s nemotoristy, přijeli, pokud je to možné, formou spolujízdy autem. 

Všechna autobusová spojení lze přesně vyhledat na www.idos.cz, automobilové spojení lze vyhledat na mapy.seznam.cz (obec jménem Srbeč je v republice jen jedna – ta naše – která leží v okrese Rakovník).

Domácí řád:

Projekt Waldorfské školy pro dospělé se odehrává v prostředí 800 let starého statku, který je nyní zrenovován po vzoru západoevropských camphillů a přes pracovní týden v něm žije osm osob s kombinovanými postiženími se dvěma rodinami svých terapeutek, které mají na okraji budovy své soukromé bydlení. V prostorách zámeckého objektu (tj. v obytných a společenských prostorách barokního prvního patra a v gotické dílně v přízemí) je nutno chodit v přezůvkách. Gotické přízemí s dílnou a barokní první patro s jídelnou mají odlišný účel, který je třeba mít stále na mysli; dílna je určena k vlastnímu semináři a společenským aktivitám; jídelna slouží ke stravování. Kuchyň, koupelny a toalety si po sobě uklízejí sami účastníci kurzu. Po skončení semináře je nutné svléknout povlečení z postelí. V prostorách domu se nekouří (v zahradním odpočívadle je k dispozici popelník:-) Psi nejsou vítáni. Plody z ovocných stromů jsou určeny klientům stacionáře. Oheň by měl být rozděláván pouze v ohništi, které je k tomu určeno. Prosíme dbát o šetření energií (zhasínání v místnostech) a udržování čistoty; statek by měl být předán ve stejném stavu, v jakém byl přijat. Po příchodu z vesnice je třeba zavírat bránu statku.

Děkujeme:-)    

Za organizátory projektu Mgr. Iva Bečvářová, Praha a Tomáš Koloc, Srbeč

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist