tvoříme svobodný prostor

Výzva z Humanity‘ s teamu

31.01.2006 00:00

Drazí přátelé,

 

moc vám děkujeme za váš zájem o Humanity’s team a za to, že i vy pomáháte v jeho zrodu a rozvoji ve vaší zemi a ve vašem městě, že se nám to daří celosvětově. Patříte mezi narůstající počet lidí, jejichž srdce bijí odvážně a jejichž duše jsou jasně slyšet, patříte mezi ty, kteří věří v transformaci budoucnosti.

 

Patříte mezi narůstající počet lidí, kteří se propojili a připojili ke koordinovanému hnutí, aby (se) vzdělávali, a ne obraceli na víru, aby šířili názory lidí, a ne je měnili; ke hnutí, které sdružuje podobně smýšlející lidi z celého světa s cílem pomoci lidstvu změnit kurz vývoje, a to tím, že dosáhneme úrovně kritického množství v rámci konceptu Nové Spirituality.

 

Děkujeme znovu a znovu za to, že jste součástí tohoto „ hnutí za občanská práva duše.“ Děkujeme za to, že Jste tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě. Děkujeme za to, že nezapomínáte na skutečnost, že druzí ve vás mohou vidět své vlastní možnosti a potenciál.

Pro nás v Humanity’s Teamu to byl vzrušující rok. Země z celého světa odsouhlasily s ohromným nadšením nové monumentální Prohlášení o směřování Týmu Lidstva, které bude řídit náš rozvoj, takže budeme moci zvýraznit naše zaměření a posílit strukturu. Také sázíme na celosvětové funkční týmy, které se zaměřují na naše klíčové programy, projekty a plány. Uspořádali jsme ohromně úspěšnou mezinárodní konferenci na univerzitě v Bardu, ve státě New York, kde se společně se členy Humanity’s Teamu ze všech koutů světa sešli proslulí autoři, řečníci, vědci, duchovní, umělci a komici, aby vyzkoušeli a oslavili objevení Nové Spirituality.

Tolik členů našeho hnutí neúnavně pracovalo, aby se toto vše uskutečnilo! Protože jsme všichni dobrovolníci, tato práce byla námahou lásky! Je toho tolik, čemu jsme za ono prázdninové období vděční!!

Nyní vás zveme, abyste přispěli k úspěchu, který budujeme v každém a pro každého z nás. V posledních dvou a půl letech, od té doby, co jsme nalezli Neala Donalda Walsche blízko Portlandu, ve státě Oregon, jsme toho dokázali tolik! Dosud jsme však nevybízeli k dárcovství. Upřímně: předtím, než pozveme vhodné přispěvatele, jsme chtěli mít solidní programy a za sebou skutečné a hmatatelné výsledky.

Věříme, že teď už je máme! Vaše příspěvky mohou rozhodnout o tom, zda se Humanity’s Team povznese na další úroveň. Vyzýváme vás, abyste dávali štědře s vědomím, že s každým darem zacházíme tak, jako kdyby byl z naší vlastní kapsy - jinými slovy: váš příspěvek budeme považovat za posvátný projev důvěry, který investujeme s nejvyššími úmysly a největší integritou.

Podívejme se na to, co jsme již vytvořili

Když jsme v březnu 2004 převzali od nadace Hovory s Bohem odpovědnost za Humanity's Team, dostávali jsme v darech asi 5 000 dolarů měsíčně. S těmito skromnými zdroji se nám podařilo vytvořit celosvětovou organizaci s asi 8 000 členy (a počet stále narůstá), v 81 zemích (a počet stále narůstá), na šesti kontinentech. Byli jsme toho schopni proto, že jsme se spolehli výlučně na dobrovolníky, kteří se pro dosažení společného cíle rozhodli nést vše na své osobní náklady.

Nyní jsme připraveni povznést Humanity's Team na vyšší úroveň. Na to bude třeba financovat nové programy, zaměřené na vzdělávání a duchovní rozvoj, celosvětové kampaně a aktivity, zajistit dobrou vnitřní komunikaci, lepší rozvoj našeho společenství a mnoho dalšího.

Proto je nyní naším cílem rozšířit náš rozpočet na 100 000 dolarů. Pokud každý z nás daruje jen 15 dolarů měsíčně, dosáhneme více než tohoto cíle.

Pokud jsou naše cíle v souladu s vaší vnitřní pravdou, zvažte, prosím, možnost finančně podpořit činnost Humanity's Teamu na světě.

Jak víte, naše zaměření je jedinečné. Jde nám o změnu samotného základu. Místo snahy změnit podmínky, chování a ostatní následky, míříme k jejich příčinám - duchovním kořenům veškerého destruktivního chování - našim představám o Bohu a o životě.

Když si uvědomíme, že jsme jeden celek s Bohem, s lidstvem a veškerým životem, nastane duchovní proměna Nás i celé planety. Lidé si budou konečně vědomi, že jejich dosavadní přesvědčení, které nabyli během uplynulých tisíciletí, jsou kontraproduktivní. Až se takto probudí, s lehkostí a vděkem opustí představy, které pro ně už více nejsou přínosné a přijdou nové myšlenky a pravdy Nové Spirituality.

Samozřejmě, že naše cesta není lepší, naše cesta je jen jiná. Jak už jsme zmínili předtím, neobracíme na víru; vzděláváme. Oslovujeme mnoho a mnoho lidí, kteří již souzní s naší prací ve světě a principy Nové Duchovnosti. Pomáháme jim rozšířit jejich názory a schopnosti pro lidskou budoucnost. Nicméně poptávku po našem poselství neplníme. Jedna poradenská firma, se kterou spolupracujeme, mezinárodně uznávaná Adizes Institute, zjistila, že naše organizace, tak jak je nyní uspořádána, není schopna v širším měřítku adekvátně reagovat na volání po našem poselství mezi lidmi z celého světa. Lidé po celém světě volají, aby se osvobodili od své víry v rozhněvaného, despotického, vyžadujícího, omezujícího, násilného a zabíjejícího Boha. Naším úkolem je podchytit a vybudovat náš globální dosah tak, že dokážeme reagovat na volání a využít energii, kterou vyjadřují lidé, jakmile se o nás doslechnou.

Zkrátka, přišel náš čas. Čas, abychom zviditelnili toto „hnutí za občanská práva duše.“ A jedním z našich prvních kroků je nyní oslovit vás a druhé. Prohlédněte si níže uvedený dílčí seznam našich pracovně-koordinačních počinů a plánů a dejte nám, prosím, vědět, zda-li jste jim nakloněni.

Zde uvádíme několik výsledků, kterých jsme společně dosáhli od června 2003, kdy byl HT založen:

 

·        asi 8 000 lidí z nejméně 81 zemí vystoupilo do popředí a jsou nyní aktivními členy

·        tito lidé založili skupinky, nyní se v 339 z nich organizují (a aktivně se účastní dění) po celém světě, včetně asi 283 studijních skupin

·        tucty dalších členů vstoupili do pozic zahrnujících nemalé vůdcovské závazky.Vznikla tzv. Světová rada sestávající se z národních koordinátorů z 38 zemí a 16 členů našeho celosvětového koordinačního týmu. Tato rada měla již čtyřikrát své zasedání za účelem vytvoření a posouzení hlavních cílů celosvětového hnutí. Poprvé, v září 2003, jsme se setkali v Praze (Česká Republika) a poté v Haagu (Nizozemí) v dubnu 2004. Následovala setkání v Istanbulu (Turecko) v listopadu 2004, a také na Bardské univerzitě ve státě New York v červnu 2005. Příští zasedání Světové Rady se bude konat v Kyotu (Japonsko), a to v březnu 2006.

·        uspořádali jsme dvě mezinárodní konference, přičemž první z nich se konala nedaleko Portlandu za účelem založení hnutí v červnu 2003. Druhou jsme organizovali ve spojení s respektovaným institutem moderní teologie v Bardu; konala se ihned po skončení zasedání Světové Rady v červnu 2005. Druhá konference s názvem „Zrnka transformace: Směrem k duchovní renesanci v době zásadních změn“ byla předělovou událostí, která přivedla Humanity´s team na zcela novou úroveň

·        také jsme uspořádali nespočet národních a regionálních veřejných konferencí a seminářů zaměřujících se na vzdělání, práci na sobě, oslavu Života, osvětu veřejnosti a duchovní aktivity po celém světě.

·        čtvrtletně vydáváme Světový zpravodaj, od příštího měsíce máme v plánu vydávat jej každý měsíc


 

Nyní se podívejme na některé z našich záměrů, které v současné době realizujeme:

 

-         hlavní iniciativa směřuje k vnesení Nové Spirituality do vědomí a k oslavě organizací Humanity´s Teamu po celém světě – tato iniciativa bude zahrnovat vzdělávání, citové spojení a duchovní oslavu HT po celém světě

-         globální kampaně a události soustředěné na naše Spojení a Jednotu -dohromady spojíme virtuálně a fyzicky obsáhlý profil organizací a profesionály, aby podporovali skutečnost a prožitek lidské jedinečnosti, očekáváme, že ve spolupráci se Světovou Radou a v  konsensuálním duchu v nejbližší době započneme dvě globální iniciativy. Jsme velmi nadšeni z kolektivní činnosti. Budeme se mobilizovat v těchto kampaních, ke kterým bude přizvána veřejnost a významná média.

-         výraznější aktualizaci našich webových stránek, abychom mohli zlepšit účinnost, kterou se prezentuje Humanity´s Team světu, také rozšíříme naši schopnost sdělovat zprávy ve více jazycích k povzbuzení širšího globálního zapojení

-         vybudování globálního komunikačního systému k podpoře oboustranné komunikace mezi Humanity´s Teamem a jeho příznivci po celém světě

-         zvětšení naší organizační struktury, abychom mohli oslovovat v širším a hlubším záběru a produktivně po celém světě – z našich dobrovolníků plánujeme vytvořit malý placený personál, tímto vytvoříme příjmové příležitosti pro některé z našich odborných zaměstnanců, kteří se budou moci soustředit na plný úvazek práci pro Humanity´s Team. Právě nyní většina z nás žongluje s vyděláváním peněz prací pro Humanity´s Team, a to podle svých programů.

 

V plánu máme samozřejmě mnohem více. Stačí jen dodat, že Humanity´s Team se v současné době rozvíjí velmi rychle. V roce 2006 předpokládáme fenomenální nárůst aktivit. Musíme hodně udělat a musíme být vděční vám a všem, kdo jsou součástí rozšiřování Nové Spirituality na naší planetě. Víme, že v našich srdcích je tento úkol již hotový. Je to tedy jen otázka času.

 

Pokud byste rádi přispěli do HT, klikněte, prosím, zde.

 

Jsme poctěni vaši finanční podporou v jakékoli formě.

Děkujeme vám za partnerství v budování světa, ve kterém Lidstvo skutečně zažívá Spojení a Jednotu.

 

 

 

 

 

S Láskou, Úctou a Přáním vždy Všeho Nejlepšího,

 

Steve Farrell, celosvětový koordinátor

Duysal Askun, světová koordinátorka funkčních týmů

Bea Boes, účetní Světového týmu

Steliana Burlacu, geografická koordinátorka pro Východní Evropu

Indresh Chauhan, světová koordinátorka programů hojnosti

Daniel Endy, světový IT koordinátor

Ejvind Jacobsen, světový koordinátor pro vzdělávání

Dick Halloran, světový koordinátor právních služeb

Gerry Harrington, spolukoordinátor pro celosvětovou komunikaci

Brandon Klayman, spolukoordinátor pro celosvětovou komunikaci

George Lockett, světový koordinator pro marketing

Ruth Luna, geografická koordinátorka pro Jižní a Střední Ameriku

Philippe Pasqualini, geografický koordinator pro Západní Evropu

Stefano Russo, světový koordinator akčních pracovních týmů

Cecilia Schulte, geografická koordinátorka pro Severní Ameriku

Nancy Seymour, světová koordinátorka vzájemné součinnosti

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist