tvoříme svobodný prostor

Vize

10.01.2007 00:00

VIZE

občanského sdružení Humanity’s Team – Česká republika

(duležité součásti hnutí HT u nás)

 

 

očima koordinátora Dalibora Nováka, v korespondenci se světovou dohodou ohledně toho, co je HT

 

aneb Jak bude HT ČR vypadat v roce 2009

 

  Vážení přátelé, rád bych vás pozval k (znovu)přečtení dopisu Neala Donalda Walsche s názvem „Určující okamžik lidstva“. Tento člověk, kterého možná znáte, je velmi přesný ve vyjadřování svých myšlenek. Možná někdy hovoří trochu dlouhosáhle a snad někdy i hodně abstraktně. Ale přesto tu velmi přesně vyjadřuje, proč je svět takový, jaký je, a ne často takový, jaký bychom si přáli, aby byl. Vysvětluje vlastně, proč nezůstal u Nadace Hovorů s Bohem a založil Humanity’s Team. Prosím přečtěte si ho, než budete číst dále. „Já vidím civilizaci, která je na rozcestí a která se může vydat dvěma směry - buď cestou k opravdové velikosti nebo cestou k vlastnímu sebezničení – a stále existují lidé, kteří by těchto osm posledních slov nejraději neslyšeli. Věří, že samotné vyřčení těchto slov vytváří negativní energii, a rádi by věděli, proč se „pořád zaměřuji na negativní stránky,“ píše Neal. A nemyslí tím, že máme změnit náš vnější slovník na láskyplnější. Jak prozrazuje v dalších textech, má na mysli samozřejmě zabíjení deštného pralesa, války ve jménu Boha či preventivní násilí na základě strachu. Říká tu především, že není třeba ani pasivně „být“, ani dělat žádné speciální „duchovno“. Máme změnit to, co děláme a čeho se účastníme. „Politika je vaše projevená duchovnost,“ píše. „Naše konání má vycházet z bytí.“ Znamená to, že jestli jsem víra, život, naděje a láska – automaticky dělám to, co by víra, život, naděje a láska udělali, tedy to, co přispěje k záchraně planety a kvalitnějšímu životu. Zároveň používám co nejméně benzín, nelžu a nepálím plasty. Proto jsem roku 2005 inicioval v českém HT vznik neziskové organizace, aby HT nebyl ve hmotném světě jen bezzubý spolek klábosících. Tomu se říká integrita. Tomu se říká duchovnost, protože takové jednání vychází z lidského ducha a ne jen z hlavy nebo těla. Tělo ví, že je mu zima a musí plavat, až když ho zavalí studená voda. Do té doby chce tančit a jíst. Duch je schopen pochopit, že když bude vypouštět do ovzduší příliš CO2, přijde oteplení a za ním větrná smršť a povodně. Duch je nejen schopen plánovat a uvažovat, ale je navíc schopen vytvářet umění. A největším uměním na světě je život, tj. vybrat si, co chci v rámci jeho přirozených podmínek dělat. A vybrat si, že chci udělat, co je potřeba, a ještě si to náramně užít, to už si zaslouží úctu. Za to si nesmírně vážím každého, kdo HT ČR podporuje. Může se to zdát jako rozum, ale rozum dává jen argumenty pro to, co chce tělo nebo mysl udělat. Jen duch dokáže vybrat to smysluplné a využívá cit, smysly i rozum ke svému užitku. A k tomuto navýsost duchovnímu účelu tu vznikla i nezisková organizace, ve státních zákonech a světovém ekonomickém systému ukotvená instituce, která se má stát silným pilířem, na němž může stát celý dosud snový svět, který pro sebe bez této spojky ve stávajícím materiálním světě neviděl místo. 

Zakladatelé a světoví koordinátoři HT stvořili Misi, Účel i Definici HT. Nakonec jsem našel i jednovětnou Vizi HT, viz dole. Ale co tu doposud černé na bílém nebylo a co jsem se jen bláhově domníval, že je jasně patrné ze stanov, je konkrétnější Vize HT, a to ne Vize celého HT, ale konkrétní, živé, právní organizace, Vize HT ČR a jejího okolí. Některé zásadní nové možné prvky, jako je vznik samostatné Duchovní rady, se vyvinuly až v posledních týdnech v procesu ujasňování záměrů stávajících patronů HT ČR a na radu Radovana Dluhého (někdejší člen zakládajícího týmu HT v USA a učitel v oboru neziskových organizací) a jsou ve vizi již zahrnuty. (Ve skutečnosti mělo HT ČR být managementem/kanceláří a zbytek měl být neomezený zákony, ale že se zbytek začal hlásit do HT ČR, je opět, jak Radovan radil, nutné oddělit management/kancelář od ostatního.) Vize nabízí jasný obraz živého hnutí HT a odpovídá na rozpory mezi kanceláří HT ČR a zbytkem hnutí, které jí nemusí být nijak omezeno, ale může z ní velmi čerpat. A co jiného je vize, než představa, jak bude něco vypadat za určitý čas. Tak tedy:

  

Jak bude vypadat HT ČR rekneme v roce 2009?

 Existují dvě centra HT ČR. Jedna krásná kancelář a jedna magická čajovna, protože do kanceláře jsme se všichni nevešli a v čajovně se vaří taaak dobré čaje… Čajovnu nevlastní a nespravuje HT ČR, ale jeden hodný soukromník, který se ohlížel po nějaké skupině, s kterou by se mohl vzájemně podpořit. Poskytuje tři nástěnky, kde se množí skvělé materiály HT, pozvánky HT a veselé vzkazy. S láskou předává kontakty a vzkazy a v hlavní místnosti se tak třikrát týdně konají veřejné připravené akce HT ČR – přednášky, promítání, semináře...Kancelář i čajovna jsou v Praze, protože se sem sjíždí zdaleka nejvíc lidí. Ovšem ve dvou městech, tuším že to bylo v Českých Budějovicích a v Třebíči, jsou také čajovny, kde se pomalu zabydluje HT a vznikají tam opravdu stabilní tradiční místa setkávání. V několika dalších městech si lidé ještě vybírají, kde se chtějí nejraději scházet, většinou totiž chodí do přírody.O HT už nikdo nepochybuje, na dveřích těchto čajoven jsou vyvěšeny vysvětlující texty a všichni vědí, že HT je ten spojovatel a hnutí, které se shromáždilo okolo myšlenky, že všichni jsme ve skutečnosti jeden a klidné touhy rozhýbat věci na světě, aby se změnily k funkčnějšímu a šťastnějšímu modelu. K modelu, kde je na prvním místě ekologie a láska spolupráce, k modelu, ve kterém každý za sebe vytváří hojnost a kreativitu a právě tím vytváří i cestu pro druhé. Ti, kteří se s HT sžili, se nikdy nenudí a cítí se naprosto svobodní, protože vědí, že všechno mohou vytvořit, stačí s láskou věřit a respektovat to, co je. Dávají tuhle naději stále dál a to je zároveň živí a úžasně naplňuje.Vzniká celá řada projektů, samostatných setkávání, nezávislých tvořivých skupinek a firem. Pro nic není svět malý. Vejde se do něj přesně tolik, kolik do něj budeme mít co dát. Většina je naprosto samosprávná a nefunguje pod logem HT, protože zjistili, že jim to dává větší svobodu a prosperitu.Někdy ale chodí do kanceláře HT ČR připravené nabídky ke konkrétním projektům, které by HT ČR mohlo podpořit a vést jako oficiální projekt samotného sdružení. Když se to stane, dostane žadatel vždy dva pomocníky z jádra HT ČR, kteří mu pomohou projekt vyjasnit a upravit do použitelné podoby. Rada kanceláře poté rozhodne, zda a jakým způsobem projekt podpoří nebo podle svých možností zrealizuje.HT ČR realizuje především projekty spojovatelské a pak projekty osvětové a humanitárně či ekologicky-politické, které souhlasí s plánem HT GO, HT GC a HT ČR. Sama od sebe, kancelář HT ČR organizuje také vzdělávací programy, semináře, přednášky a kurzy Nové spirituality jak ji vyučuje Neal Donald Walsch a další na Univerzitě Nové spirituality v USA. Organizuje také vlastní mediální a aktivistické kampaně, které sama vytvoří dle důkladně pěstované terminologie univerzálních myšlenek Nové spirituality, jak ji definuje Neal Donald Walsch.Duchovní Rada HT pořádá vlastní kurzy Nové spirituality a část z vyučujících uvažuje o oficiálním přihlášení k projektu Školy Nové spirituality a akreditaci u ministerstva školství. Jiní chtějí pokračovat podle svého a nevymezovat se pravidly zmíněného světového projektu.HT ČR právě dokončuje svou úspěšnou kampaň za čistou vodu a soustředění na láskyplné záměry, během níž byla nejen společnou modlitbou i ve spolupráci s úřady zlepšena kvalita vybraných řek a petici podepsalo na ulicích a festivalech přes 214 000 lidí. HT ČR postupně rozjíždí svůj projekt za živou technologii, při němž vytváří databázi vynálezců, patentů a firem čekajících na příležitost chopit se nové technologie, která má budoucnost, protože nahradí stávající destruktivní systémy založené na spalování a rychlém vyčerpávání půdy. Spolu s fondem EU pro obnovení přírody, brazilským velvyslanectvím a několika soukromými subjekty a neziskovkami zakládá samostanou nadaci na podporu sdílení nákladů na deštné pralesy a tradiční zemědělství. Zároveň skončila druhá skutečně veřejná „mezináboženská“ konference, jíž se účastnili představitelé buddhismu, pravoslaví, židovské i muslimské obce a dalších, spolu s učiteli Nové spirituality z Univerzity N.S. v USA. Nejúspěšnější byla veřejná diskuze pod otevřeným nebem, která se následně objevila i v novinách. Brzy se otevře kurz Vědomého občanství seznamující občany se svými právy a možnostmi účinného spolupracujícího přístupu v jejich obhajobě, aby získali co jim náleží a aktivně přetvářeli své město a stát, který se ocitá bez odezvy a pod tlakem pasivní skepse.Zájemcům o podporu vlastního projektu, kteří přicházejí nejen z řad příznivců HT obvykle doporučí, aby se autor projektu spojil s dalšími lidmi, kteří něco podobného již tvoří a o nichž má HT ČR stále větší přehled, nebo mu pomůže v tom, jak tyto lidi najít. Někdy je ovšem podpoří i finančně nebo jiným způsobem, dle svých momentálních možností. Začíná vydávat i takzvanou známku kvality „HT made“, kterou věnuje na základě rozhodnutí Rady kanceláře všem, jejichž produkt splňuje principy Nové spirituality, ovšem nehlídá přísně terminologii jako třeba u svých mediálních kampaní. Je tu nekonečný prostor pro vlastní nápady.HT ČR má bohaté internetové stránky, kde uveřejňuje základní informace, vize HT a projekty vytvořené HT GO. Víceméně se přetvářejí v kontaktní web s databázemi, odkazy a e-maily. Jsou tu všem k dispozici nejdůležitější zprávy ze světa co se týče úspěšných alternativních projektů a světové krize (globální oteplování, energetika, hladomor atp.), vždy s přesným návodem jak ji lze překonat a co může každý jeden člověk za sebe udělat. Na poddoménách (tedy na adresách za lomítkem) visí na požádání měst jednotlivé městské či krajové podstránky, kde vedoucí osobnosti zvou k zapojení do svých setkávání a aktivit a prezentují svá díla, která považují za nejkrásnější.Ze skupinkami vybraných a Radou kanceláře nebo Duchovní Radou schválených textových a obrazových děl vytváří tematické sbírky, které ročně vydává na svůj náklad a distribuuje ve spřízněných čajovnách, esoterických knihkupectvích, ale již i některých novinových stáncích či muzeích a jiných kulturních a informačních centrech spolu se svými propagačními materiály. Autoři dostávají procenta ze zisku.Finanční podpora proudí dle principů Vědomého obchodu, kdy nikdo není nikdy vynechán a všichni se skrze finance vzájemně podporují, aby mohly i nadále vzkvétat. HT ČR posílá ročně procenta zisku do HT GO, autoři textů získávají také procenta zisku, patroni posílají svá procenta či příspěvky HT ČR a vedoucí skupinek se nebojí být podporování rovněž drobnými příspěvky svých účastníků. Podobně proudí i podpora shora dolů – je-li třeba, HT GO poskytuje finanční podporu HT ČR či HT ČR podpoří ze sponzorských darů projekty a vzdělávání svých patronů. Je to radostná hra na vzájemnou podporu a láska se tak stává skutečně i materiálně pocítěnou. Veškerá vyúčtování jsou transparentně uveřejňována na internetových stránkách a HT ČR zaměstnává celého člověka na to, aby toto prováděl a zodpovídal na dotazy ohledně financí HT ČR a principu Vědomého obchodu.Abych nezapomněl, kancelář HT ČR pracuje nezávisle podle svých stanov, interních regulí a dohod se Světovou radou (GC) a Světovou kanceláří (GO). Má zaměstnance a vede jej Koordinátorský tandem nebo ředitel. Aktivně spolupracuje s HT ostatních zemí, primárně neziskovkami, a účastní se mezinárodních setkání. Má interní pracovní Radu kanceláře sestávající ze zaměstnanců a nejaktivnějších patronů. Nezatěžuje Duchovní radu HT, která existuje rovněž nezávisle. Duchovní rada HT v ČR pracuje podle svých dohod, všichni jsou si v ní právně rovni a její členové nemají ani povinnost být patrony, přestože tomu tak ve více než polovině případů je. Pečuje čistě o duchovní otázky a má na starosti především nacházet způsoby, jak vytvářet radost v naší republice. S kanceláří HT ČR existuje ve vzájemné podpoře. Získává od HT ČR množství materiálů a kontaktů a nabízí kanceláři HT ČR podporu či návrhy na projekty. Pořádá pravidelná celorepubliková setkání, vzdělává se v kurzech typu Celebration of Life na podporu skupin v HT, její členové pořádají různé své osobní kurzy a pečuje všemožně o komunitu HT v celé republice. HT ČR rozesílá zájemcům pozvánky na její akce a zveřejňuje je ve zvláštním seznamu na internetu.HT ČR rovněž rozesílá řadu povzbuzujících materiálů e-mailem. Všem, kteří se k tomu přihlásili, rozesílá pravidelné zprávy z HT ČR, z Duchovní rady, světový zpravodaj z HT GO a nejoblíbenější inspirační bulletin Nové spirituality. Přinesla do ČR i e-mailové projekty „Milionářská peněžní hra“ na podporu hojnosti, „TUT-vesmírné vzkazy“ o dvou větách na podporu vlastních přání a chápání a „Synergický projekt Všichni jsme jeden“, v němž účastníci vzájemně odpovídají na své dotazy a kosmickou „náhodou“ získávají ty správné odpovědi. Mohl bych jít do mnohem větších detailů, popisovat kdo jakým způsobem bude komu přidělovat e-mailové adresy atd., ale to by pro vizi již bylo určitě zbytečné. Podstatné je, že proměna, již jsme součástí, zahrnuje léčbu srdce i léčbu těla. Obojí pak osvobodí mysl a obojí je potřeba. Jak řekl Ježíš s tou mincí v ruce: „Každému co jeho jest“. Nechtějme léčit srdce léky pro tělo. Dejme státu – hmotnému a právnímu co jeho jest, stejně jako srdci to jeho. Srdce není nemocné tím, že stát má zastaralý systém. Srdce je nemocné zlostí vůči němu a ochromením. Jak jsem před nedávnem vyjádřil na výročním setkání Patronia a Rady 14. 1. 2006, mám za cíl tuto vizi naplnit a osobně dovést k realitě. Předat ji chci až budu vědět, že kancelář HT ČR funguje samostatně a nejdříve po dokončení základů. V současnosti doděláváme webové stránky včetně slovníčku HT ČR, merkantily, následovat budou databáze a rozesílací systémy. V nejbližších týdnech, po dokončení základní podoby webu, se hodlám zaměřit na možnosti získání finančního grantu Evropské unie nebo jiných dostupných fondů, případně na firemní sponzorství a získání unikátního soukromého sponzora. V případě grantu EU získané prostředky půjdou na realizaci projektu v rámci HT ČR, pro nějž budou získány, ale současně umožní vznik fyzické kanceláře HT ČR a vznik nejméně (!) jednoho pracovního místa, díky němuž se budu moci věnovat HT ČR naplno. Jakmile budu mít konkrétní dobré zprávy, ohlásím se všem patronům. S tím vším mi bude pomáhat má drahá partnerka Višnja Marušić z Chorvatska, potenciální koordinátorka HT Chorvatsko. Poté, co bude HT ČR fungovat dobře a samostatně, plánujeme odcestovat do Chorvatska a tam získané zkušenosti a prostředky využít k založení HT HR. V bodech co je HT ČR: HT ČR je spojovníkem českého HT, HT GO a podobnými představiteli HT v dalších zemích HT ČR je spojovníkem všech, kteří se chtějí spojovatJ, vede databázi příznivců myšlenek HT a Nové spirituality mezi jednotlivci, organizacemi, institucemi, firmami atd. HT ČR iniciuje základní činnosti, jak jsou definovány v současných stanovách a HT GO a podporuje, aby v nich byli aktivní i další 

HT ČR je pomocníkem k realizaci projektů jednotlivých příznivců HT

 

HT ČR je maják, pevná ideová, právní a úřední základna

 

HT ČR je reprezentant HT pro jednání oficiálního charakteru

 

Tady dovysvětlím, aby to nebylo bráno jako výsledek strachu a neuvážené snahy o ochranu. Jelikož HT se rozšíří do všech směrů a spojí s nejrůznějšími skupinami, může se k němu hlásit kdokoli. Aby se proces nerozplynul v chaos obrovského množství informací a přístupů a v jakékoli přetahování, je třeba mít pořádek a mluvčí. K jednání s představiteli oficiálních institucí a diplomacií je nutné, aby někdo reprezentoval nejčistší jádro HT oficiálně a prezentoval jen tu základní část, ve které se všichni mohou shodnout a která neodradí od dalšího jednání a spolupráce, ale s pochopením vyjde vstříc dosavadním strukturám a vědeckému přístupu. HT ČR bude reprezentovat základní myšlenky HT a Nové spirituality tak, jak je vyjádřil Neal Donald Walsch a zakladatelé prvotní HT GO. To je v praxi jediná schůdná cesta konsensu – zachovat pro oficiální jednání s nově příchozími to, kolem čeho jsme se sešli a o čem nikdo prakticky nepochybuje.  

Prvotní vize HT se objevila roku 2003 u Neala Donalda Walsche, který založil prvotní skupinu HT v americkém Oregonu a poté roku 2004 v jeho knize „Bůh na kterého čekáme“ („Tomorrow’s God“) – výtah z ní, který se stal součástí první prezentace HT ČR 14. 1. 2005 v Domově Sue Ryder v Praze-Michli, najdete spolu s textem N.D.W. „Určující okamžik lidstva“, který to dovysvětluje, v příloze. Ostatní dokumenty rozvádějící „Co je HT“ najdete na internetu.

 

Definice HT ve svém finálním znění je sestavena na základě shody ze světového setkání v americké Bard College. dopracovaná Správní radou HT GO v září 2005 a odsouhlasená Světovou radou (GC):

1. Humanity´s Team je aktivní, koordinované duchovní hnutí s celosvětově jednotnými a jednotícími programy, beroucí v úvahu společenské a kulturní odlišnosti.

2. Humanity´s Team vždy vytváří prostor pro růst Nové spirituality

3. Humanity´s Team je otevřený a transparentní ve svých činnostech a financích

4. Humanity´s Team vždy jedná s vědomím, že jsme součástí jednoho celku

5. Humanity´s Team používá Pěti kroků k dosažení míru jako kotvu pro všechno, čím jsme a co děláme

6. Humanity´s Team je HNUTÍ (za občanská práva duše)

V dokumentu „Společné prohlášení o směřování HT“ je mnoho rázných rozhodnutí o praktickém vedení organizace, která používá značku HT. Ta se nijak nemusí prát s nejvyšším cílem uvedeným v závěru dokumentu: „Nabízíme toto prohlášení s ohledem na náš nejvyšší cíl, kterým je pravda, radost, láska, mír a štěstí, ve službě nejvyššího dobra ze všech.“

 

Úkol HT

„Humanity’s Team je duchovní hnutí, jehož účel je komunikovat a implementovat přesvědčení, že jsme všichni jeden, jednotní s Bohem a životem, ve sdíleném globálním stavu bytí, tak aby se chování lidstva mohlo pozvednout do podoby, v jaké bude odrážet toto pochopení.“

Širší definování cílů HT, způsobů jakými mění svět a jak se organizuje najdete na internetu taktéž ve složce Mise.

 Mise HT (uvedená od počátku na webu www.humanitysteam.org)„Mise Humanity’s Teamu je obnovit a oživit naše spojení s Bohem a s každým navzájem.“ 

Vize HT

Svět, ve kterém lidstvo opravdově prožívá jednotnost a jednotu.

 

Strategie HT

Osvobodit lidstvo od útisku svých přesvědčení o Bohu, Životě a sobě navzájem, abychom vytvořili jiný svět. Podtitul/motto HT"Hnutí za občanská práva duše" Humanity’s Team je 4 roky starý a má okolo 15 000 příznivců ve více než 94 zemích světa na 6 kontinentech. Realizace občanského sdružení HT ČR si vyžádá především profesionály a šikovné oddané amatéry v oborech managementu, vedení neziskových organizací, publicistiky a PR, informačních technologií (IT), organizace akcí, právní poradenství a autorské právo, účetnictví a finančnictví a dalších. Pro všechny je to zároveň výzva, protože své vzdělání musejí sami rozšířit o praktické použití principů Nové spirituality. Někteří, vlastně mnozí (už proto že bychom se sem všichni nevešliJ), si vyberou jiné činnosti. Ty nejsou méně důležité. Ale já tu reprezentuji zrovna tyhle, takže promiňte, jestli jsem vám zavdal příčinu si myslet, že tady budeme řešit třeba psychologii partnerských vztahůJ. Tu my konstruktéři a stavitelé můžeme po vykonání našeho díla podpořit a následně se i zúčastnit školení, které uspořádáte sami nebo s naší výpomocí. Světová kancelář HT (GO) se koncentruje na to, že HT je koordinované hnutí a všichni v něm se účastní všech programů, které GO vytvoří. Dělá to samozřejmě proto, aby tohle přitáhla co možno nejvíce do své reality. V ČR ovšem pozoruji, že je nejvíce lidí, kteří mají velkou chuť jít jinými cestami a k HT chodí s pocitem, že jim může dát reklamu a lidi, kteří je podpoří a „odpíchnou“ v jejich businessu či záměru, který může být hodně jiný. Nikdy jsme jim nedovolili, aby nahradili cíle HT za své cíle. Já bych je ale rád nezklamal. HT ČR evidentně má možnost být tím spojovatelem. Představíte-li si HT ČR jako informační centrálu, zatím to bylo tak, že u telefonu nikdo neseděl a když, byla tam skupinka diskutujících. Když pak někdo přišel, buď nedostal kontakt, pro který přišel, nebo chtěl naverbovat přítomnou skupinku, protože si myslel, že ona je ta, pro kterou přišel. Když ten pomyslný telefon nebude blokovat žádná diskutující skupinka a pustíme k němu techniky, brzy se dovolá každý a dostane potřebné kontakty. Vy nemusíte být těmi techniky a je to dobrá zpráva. Veledůležité pochopení je, že HT ČR je jen jednou ze součástí hnutí HT u nás a že neexistuje žádné omezení v tom, čím se můžeme každý stát! HT ČR vás v tom může jedině podpořit…

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist