tvoříme svobodný prostor

VIZE SVĚTA a její ASPEKTY

16.02.2006 00:00

 

 

VIZE SVĚTA a její  ASPEKTY:

Ø       Informační Společnost - viz http://www.pozitivni-noviny.cz/327b.html#1

Ø       Hojnost - projekty - reality show (pracuje se na tom), školení - pracuje se na tom, nová informační -znalostní - společnost - záměr připraven a přeposlán zatím jen Karlovi Mrázovi

Ø       Radost - díky nově uspořádané Společnosti, kde nás nebudou sužovat hlouposti úředníků a prostřednictvím Hojnosti se ještě více rozvine naše radost z pohybu, hudby a zdravého způsobu života, z meditace a z láskyplných vztahů obecně mezi lidmi. Tedy radost, která zamezí vytváření stresujících zbytečností všeho druhu.

 

Narodili jsme se přece proto, abychom tento svět spravovali a žili lásku a radost. Nedejme si toto naše právo vzít.

Myslím si, že nejdůležitější otázka je : ODKUD ZAČÍT ?

Myslím si, že správná odpověď je: OD SEBE SAMA !

Myslím si také, že důležité je vědět: JAK?

Myslím si, že odpověď na JAK je v : CO TO PŘINESE MNĚ, TOBĚ, LIDEM, ZEMI A VESMÍRU

 

Informační společnost s hojností a radostí má ve VIZI tyto HODNOTY uplatněné v životě:  

Ø       Zdraví - odolnost - jednotlivce, je jeho vlastní cestou přínosu ostatním lidem a informace o cestách ke zdraví jsou ty nejcennější

Ø       Radost jako důsledkem potěšení z činnosti. To, že mne ta činnost těší, je důležitější než výsledek činnosti

Ø       Hojnost pro všechny je cílem činností každého z nás a povědomí o tom, je základním prvkem ve vzdělávacím systému společnosti

Ø       Informace, které jsou průvodním jevem všech činností, jsou přístupné (avšak nevnucované) všem lidem - komunikace

Ø       Šetrnost k ekosystémům (vodě, vzduchu, půdě, flóře a fauně) a systémový přístup k čistotě vzduchu, vody a likvidaci odpadů, snižování : emise „nepřírodních“ hluků na minimální mez, emise do ovzduší, únikům do půdy a minimalizace zásahů do flóry a fauny, minimalizace elektromagnetických smogů....

Ø       Význam a ocenění jednotlivce a skupin lidí je dle komplexní schopnosti jít příkladem ostatním (mít své příznivce) na cestě ke zdraví, radosti, hojnosti, využívání informací a šetrnosti k ekosystémům

 

Možná namítnete a kde je sociální síť ? Kde je péče o nemocné, staré, neschopné?

Sociální síť tu není, protože se domnívám, že nemocných, starých a neschopných bude stále ubývat, jestliže pěstujeme ve společnosti výše uvedené hodnoty. Protože z BEZMOCNÝCH se staneme MOCNÝMI. Ale postupně, tedy evolučními kroky, příkladem, hraním si na mocné, žitím všeho, co dělá člověka mocným.

Avšak pokud jsou lidé potřební, pak určitě se na základě informační sítě najdou lidé, kteří uvítají, že se o ony potřebné mohou starat. A bude-li potřeba více lidí k této péči, pak podle pravidla hojnosti je třeba se o tyto lidi postarat po dobu, než lidé (bezmocní) budou schopni se „zvednout“ a zapojit se do této nové společnosti. Domnívám se, že takováto a podobná práce (nezbytných služeb) však nebude nikomu z nás vnucena 8 hodin denně jako dosud, ale maximálně 4 hodiny a to ani ne denně.

Politikové v mé vizi rovněž nejsou, neboť místo bezduchých reality show jsou reality show zaměřeny na prezentaci projektů v rámci uvedených hodnot a lidé pomocí herních konzol budou tyto projekty podporovat.

Vláda je sestavena z lidí, kteří se v reality show prezentují jako schopní manažeři ve hře a poté (zvoleni diváky) působí ve vládě. Vláda má předem stanovená pravidla co smí a co nesmí a podléhá dozoru ze strany rovněž „zvolených“ v reality show. A úkolem vlády je dbát, aby projekty vybrané k realizaci byli ve shodě s celkovým hodnotovým směrem společnosti (viz ukazatele výše). Čili v době reality show - výběr projektů - jsou v porotě členové vlády, kteří provádí oponenturu.

 

Po ukončení prezentace v reality show nová vláda po dobu 1 roku je zaučovaná předchozími manažery o pravidlech „vládnutí“ a nová vláda se realizuje v koordinaci stávajících a nových projektů.

 

Jak je to s policií a vojskem?

 

Tyto represivní orgány mají v mé vizi postupně nabývající podobu preventivní, to je: zaměřit se na příčiny nerespektování hodnot ve společnosti a na pomoc při odstraňování těchto příčin. Nikoliv však násilím, ale snahou o pomoc těmto lidem.

 

Jak je to ve vztahu k okolnímu světu?

 

V mé vizi jsou vybíráni charismatičtí jedinci, kteří dokážou přesvědčivě objasnit výhodnost tohoto hodnotového systému pro všechny jedince a přesvědčit i jedince prahnoucí „po moci! (viz význam slov TOUHA POMOCI !!), že naopak je pro ně zde daleko větší pole působnosti, než v boji o moc dosavadními způsoby. Neboť každý vládce touží PO MOCI, protože je to prostředek pro dosažení jeho představy o realizaci sama sebe jako nejvyššího (boha), kterou právě může naplnit tím, že naplní v co největší míře HOJNOST PRO VŠECHNY.

 

Jak to bude s náboženstvím?

 

Informační společnost poskytne dostatek prostoru pro informace o ideách všech směrů náboženských a vzhledem k dostupnosti informací o nich si sami lidé udělají vlastní názor..Platí přece pravidlo - nevnucovat informace.

 

Jak to bude s terorismem?

 

Platí zákon mnoha lidmi již ověřený: Strach přitahuje to, čeho se bojím. Proto je nejdůležitější hodnota zdraví - odolnost jednotlivce (a tím se myslí i pozitivní myšlení a všechny možné praktiky pro rozpouštění “strachu“ a výchově k „odvaze“, což je jinak řečeno poznání a žití zákonů vesmíru, nebo-li universa, chcete-li BOHA).

 

Jak to bude s penězi?

 

Peníze mají dočasnou platnost, neboť postupně přejdou v tzv. systém LETS (už jsme o tom hovořili), kdy v databázi budou dostupné informace o stavu „účtu“ DOSTAL / DAL každého z násJ

Naplní se tedy i vize paní Buzkové, že každý při narození dostane od státu založený vklad. V mé vizi to bude tzv. vklad DOSTAL pro OSOBNÍ RŮST (a bude vzrůstat buď konto DAL tím, že vzdělávaný člověk uplatňuje hodnotová pravidla společnosti, anebo bude konto DOSTAL ubývat) a tím poměrem DOSTAL/DAL se budou hodnotit děti ve škole… nikoliv známkami, ale jejich vlastním postojem ke společenským hodnotám. A měřítkem budou výsledky ve veřejných soutěží všeho druhu…Dospělí lidé pak budou mít to, po čem touží podle konta DOSTAL/DAL. Předpokládám ovšem, že snahou všech těch, co nyní utápí svou potřebu soutěživosti v konzumu ji budou „utápět“ v potřebě mít co nejvyšší stav na účtu DAL, protože místo nárazových cen pro jednoho VyVoleného se budou oceňovat konta DAL (s patřičnou prezentací jak dotyčný získal ocenění na kontu dal naplňováním společenských hodnot v praxi..) Čili společenská hra na soutěžení nevymizí, nýbrž dostane jiný význam s tím, že neztratí na napínavosti a možnosti uplatnit chytrost, inteligenci a další schopnosti..Novináři v mé VIZI „pasou“ po informacích o TVOŘIVÝCH ZPŮSOBECH naplňování hodnot jednotlivců nebo i týmů lidí. Čili forma se příliš nezmění, co se však mění jsou hodnoty = BŮH, NA KTERÉHO ČEKÁME   

Možná se někomu bude zdát poněkud nevhodné slovo „SOUTĚŽ“, avšak je třeba si zvážit, že se bude soutěžit o to, jak kdo „zlepšuje“ svým vlastním přístupem naplňování jednoduchých a snadno prověřitelných hodnot celé společnosti.  ZLEPŠOVÁNÍ (tedy evoluce) je základním principem vesmíru-univerza, i když ne vždy, to co se mi jeví jako zlepšení zlepšením je. Proto je nutné neustále rozšiřovat VĚDOMÍ a tím i POZNÁNÍ co vede ke ZLEPŠOVÁNÍ, respektive k NOVÉMU BOHU = k novým hodnotám. Ale o tom až v jiné VIZI:-))

 

 

 Poslední úpravy dne 16.2.2006

 

 Vlasta Čudanová

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist