tvoříme svobodný prostor

Vize Humanity´s Teamu Česká republika 2008

03.05.2008 00:42

Občanské sdružení Humanity´s Team Česká republika jsme založili v lednu 2006 s určitou vizí. Naše tehdejší představy se zhmotnily do stanov, ale energie v nás se dále proměňují a vyvíjejí, ale my nemáme potřebu stanovy měnit, protože ta proměna je mimo rámec právního dokumentu, který jsou ministerští úřadníci schopní zaznamenávat.

Přesto stále hledáme aktuální znění vize, znění, které osloví další lidi, které přesněji vyjádří to, co chceme právě teď a tady dělat.

Tohle je vize Humanity´s Teamu inspirovaná stanovami a je mým příspěvkem do diskuse. Jsou to vlastně afirmace...

Kamil

 

 

Vize HT 2008

Co chceme a kam směřujeme? Chceme PROŽÍVAT lásku ve všech jejich formách, chceme PROŽÍVAT jednotu, harmonii, radost, štěstí, svobodu, chceme TVOŘIT, chceme BÝT spolu.

Tvoření reality postupuje od záměrů, přes svět energií a dělání, do fyzikálního vesmíru. Toto tvoření začíná uvědoměním si toho, CO CHCEME, jde po cestě toho, CO DĚLÁME, k cíli toho, CO PROŽÍVÁME.

A co v Humanity´s Teamu DĚLÁME pro to, abychom PROŽÍVALI to, CO CHCEME?

1. Měníme své představy o Životě, Bohu a lidech. Prožíváme jednotu se všemi lidmi. Chápeme propojenost všech věcí a lidí. Vzděláváme se a věnujeme se osobnostnímu růstu.

2. Boříme bariéry, které nás rozdělují, a tvoříme nová spojení na hmotné, společenské a psychologické úrovni.

3. Tvoříme prostor pro naplňování osobních i společných snů i snů celé lidské společnosti o světě a životě.

4. Odvážně prozkoumáváme funkčnost svých současných přesvědčení o Životě, lidech či Bohu a otevíráme se novým vizím. Naše nová přesvědčení nám pomáhají prožívat to, co chceme. K tomuto zkoumání zveme všechny lidi.

5. Propojujeme do spolupracujícího týmu lidi, kteří mají znalosti, zkušenosti, materiální možnosti nebo finanční prostředky. Chceme rozšiřovat myšlenky Nové spirituality, společně překonat světovou krizi a realizovat Novou Zemi. Naším cílem je dlouhodobá udržitelnost rozvoje lidské civilizace.

6. Oslavujeme spirituální rovinu člověka a hledáme to, co máme společné s lidmi, vyznávajícími různá náboženství.

7. Podporujeme práci místních, lokálních nebo regionálních týmů, podporujeme je v organizování akcí, v budování místní komunitních center, informačních centrál nebo zázemí pro vzdělávací a společenské aktivity. Jsme patrony komunitních projektů.

8. Šíříme informace umožňující lidem uvědomovat si svět kolem nás a rozpoznávat manipulace, kterým jsme vystaveni. Zaměřujeme se na podporu lidí, institucí, politických či ekonomických iniciativ, věcí, činností nebo akcí, které jsou v souladu s Novou spiritualitou, v místním, regionálním, národním i globálním měřítku.

9. Žijeme Novou spiritualitu a šíříme její principy vlastním příkladem, tak tvoříme Novou Zemi. Žijeme plnohodnotný život nezávisle na vnějších podmínkách.

10. Svým osobním životem vyjadřujeme nejvyšší posvátnost a hodnotu Života.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist