tvoříme svobodný prostor

Valerij Sinelnikov – Síla záměru

03.05.2008 18:10

10 kroků k vytouženému cíli

 

Jaké jsou hlavní kroky a pravidla vytváření a realizace Záměru

 1.krok Svůj záměr formuluju přesně „Oznamuju svůj záměr:...“

-         záměr formuluju pozitivně

-         záměr formuluju v přítomném čase

-         záměr formuluju v první osobě

-         když oznamuju svůj záměr, vycházím z principu hojnosti, žiji v hojném Vesmíru

-         jsem pevný/á ve svém záměru, odhazuju pochybnosti a starosti ohledně toho, zda získám to, co si přeju

2.krok Představím si svůj Záměr

-         vytvářím jasný a zřetelný obraz sebe v budoucnosti a toho, co si přeju mít. Vizualizuju si výsledek. Dělám to tak přesně, jak jen to jde. Využívám představivost, tvořivost a fantazii

-         vizualizuju si situaci, kdy se dozvídám, že jsem dosáhl/a výsledku. Vidím, slyším a cítím všechno z chvíle, kdy dosahuju cíle.

-         Vizualizuju si své chování, myšlenky a pocity z doby, kdy docílím chtěného stavu

-         můj záměr mě podněcuje k činům, přitahuje mě, nabíjím ho příjemnými emocemi

-         vím nač to potřebuju, vím co příjemného a užitečného přinese mně i lidem v okolí

3.krok Určuju rozsah svého Záměru

-         tvořím záměr, který má reálné rozměry. Pokud je moc velký, rozdělím ho na několik menších, jež jsou jednoduše dosažitelné

-         odvážně přeformulovávám svůj Záměr, až můj první krok nabývá reálných rozměrů a já můžu začít konat

4.krok Určuju potřebné zdroje

-         mám všechny potřebné zdroje pro uskutečnění svého Záměr. Síla se vždy nachází uvnitř mě a opěrný bod je vždy v přitomném okamžiku. Chci získat přístup k těmto zdrojům.

-         Mými vnitřními zdroji, které potřebuju k uskutečnění záměru, jsou pozitivní přístup, jistota, mé zvláštní schopnosti, znalosti, talenty atd.

-         Mými vnějšími zdroji, které potřebuju k uskutečnění záměru, jsou peníze, věci, lidé kolem mě atd.

-         přístup k vnějším zdrojům záleží na mých vnitřních přesvědčeních

5.krok Určím první krok a začínám konat

-         vím, že se počítají jen činy

-         mými vnitřními činy jsou zbavování se agresivních emocí, práce s negativními myšlenkami a názory. Mými vnějšími činy jsou konkrétní fyzická úsili nebo setkávání s potřebnými lidmi

-         přebírám stoprocentní odpovědnost za uskutečnění svého záměru. Všechny události svého života si vytvářím sám/sama, proto přestávám obviňovat, odsuzovat a urážet se

-         pokud lidé kolem mě nereagují tak, jak si přeju, přebírám odpovědnost na sebe a konám. Pružně hledám cesty, jak v druhých vyvolat reakci, kterou si přeju

-         Vím, že všichni v tomhle světe se mi snaží pomoct uskutečnit můj záměr, všechny síly vesmíru jsou na mé straně

-         ve svém životě hraju aktivní roli a tak uvádím do pohybu sílu Záměru

-         jdu po cestě, která mi přináší radost

-         uskutečnění mého záměru je cestou od současného stavu do chtěného, je to má životní cesta. Překážky, které překonávám, mě otužují a zocelují, od každého člověka, kterého potkám se můžu naučit něco nového a zdokonalit se.

-         Jdu cestou svého života a věřím, že můj cíl je dosažitelný a stojí za to o něj usilovat

6.krok Odstraňuju překážky na své cestě

-         už ve stádiu tvorby záměru určím, které překážky se můžou objevit. Co může zabránit uskutečnění mého záměru? Jaké překážky mohou vzniknout na cestě? Jaké nepříznivé důsledky může mít uskutečnění mého záměru?

-         Pracuju se svými myšlenkovými bloky, měním staré, negativní názory a postoje a vytvářím nové, které mě přibližují k cíli.

7.krok Jsem všímavý/á

-         jsem bystrý/á a citlivý/á, všímám si, zda se přibližuju k tomu, co si přeju

-         jsem všímavý/á vůči sobě, poslouchám svůj intuici a své pocity, častěji se obracím do svého nitra

-         jsem pozorný k okolnímu světu, k chování a reakcím lidí, ukazují mi, zda se pohybuju správným směrem pro uskutečnění svých Záměrů

-         všímám si všech znamení, která mi přicházejí do cesty

8.krok Jsem pružný/á v chování a myšlení

-         měním své činy tak dlouho, až získám to, co si přeju. Pokud to, co dělám, nezabírá, udělám něco jiného.

-         Pružně a různorodě reaguju na vzniklé situace, na to, co se děje. Tato pružnost mi umožňuje mít situaci pod kontrolou

9.krok Mé úmysly jsou čisté

-         vytvářím takový Záměr, jehož uskutečnění je příznivé pro mě i okolní svět

-         můj Záměr je v plném souladu se mnou, jako celistvou bytostí, a s okolním světem

-         to, co chci získat, není na úkor ostatních, ale vylepší to nejen můj život, ale také životy jiných lidí

10.krok Určuji místo a čas uskutečnění svého záměru

-         můj Záměr se uskutečňuje v pravou chvíli a na pravém místě

-         umožňuju svému podvědomí zvolit místo a čas uskutečnění mého záměru, důvěřuju mu, že propočítá všechny možné varianty tím nejlepším způsobem

-         Mé odvědomí, urči nejvhodnější čas a nejlepší místo pro uskutečnění mého Záměru

 

Teď mám všechny potřebné znalosti, s jejichž pomocí můžu kvalitativně změnit svůj život. Zbývá jen použít je v praxi :-)

 

(podle Valerij Sinelnikov – Síla záměru)

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist