tvoříme svobodný prostor

V Kruhu Patronia

14.01.2007 00:00

 

V Kruhu Patronia

 

V Kruhu Patronia (Kruh srdce) jsme sdíleli, co chceme v HT prožít. Smyslem bylo ujasnit si své individuální vize a očekávání směrem k HT


Na úvod Dali zmínil, že existují dokumenty HT, jako jsou stanovy, že existuje vize HT jak na světové, tak na naší místní úrovni. Kamil připoměl důležitost individuálních vizí všech přítomných k tvoření vize HT.


Vlasta F.: chci tvořit radost, chci se pořád cítit v ráji, chci se propojit se světem zkrze HT, chci zaznamenávat historii HT, chci tvořit školu vědomého člověka

 

Karla: chci být součástí propojenosti lidí

 

Vlasta Č: chci se otevřít a dávat vřelost, chci prožívat nudu, protože mě provokuje k činu. Chci najít jiný způsob řízení, než jsou volby, příkazy a rozkazy, chci úctu k tvoření, chci, aby v Radě HT byli ti, co to dělat chtějí

 

Petr: chci, abychom si vzájemně rozšiřovali obzory, chci cítit odpovědnost, chci cítit, že ostatní vnímají svou odpovědnost. Chci duchovně růst a inspirovat lidi. Chci studovat různé duchovní směry. Chci si vzít na starost oblast vzdělávání

 

Žanka: chci připomínat sobě i druhým, že má smysl tvořit vizi, chci cítit naději, chci tvořit naději. Chci si převzít zodpovědnost za aktivity, chci cítit spolutvorbu

 

Marcel: chci fungující organizaci (funguje účetnictví, právo atd.), kde budu prožívat radost a svobodu

 

Jája: chci přispět k tomu, aby byli lidi šťastnější, chci být účetní a pokladní

 

Kamil: chci radost, chci tvořit s radostí a pro radost, chci svobodně vyjadřovat všechno, co cítím, i nudu. Chci fungující HT, kde tvoříme to, co chceme. Chci pracovat v týmu, chci být v hluboké jednotě se svým záměrem, chci naslouchat vašim záměrům a chci tvořit náš společný záměr

 

Míša S.: chci zažít, že jsme tým, že je mezi námi respekta a úcta, že spolutvoříme, že jsme inspirací. Chci s vámi prožívat to, že jsme v bezpečí, chci s Vámi být a najít společný bod. Chci se koordinovaně stýkat (pozn.zapisovatele koordinátorka pro styk s veřejností)

 

Dali: chci, abychom byli všichni šťastni. Chci vytvořit a dotvořit organizaci, která podpoří lidi, aby si byli vědomi svých snů. Chci být koordinátor

 

Míša Ch.: chci obnovit činnost lokální skupiny, chci, aby se HT sestávalo ze skupin ne jen z jednotlivců

 

Laco: chci vyjadřovat svou představu o sobě, chci se cítit v bezpečí a přijímán

 

Jirka: chci prožívat radost jednotu, harmonii

 

Iveta: chci se cítit dobře, chci si doplnit vzdělání

 

Marky: chci v HT prožívat radost a inspiraci. Chci aktivně spolutvořit ve skupině, kde všichni radostně tvoří, co chtějí a prožívají spoluodpovědnost. Chci radostně prožívat zodpovědnost za své pocity. Chci si vytvořit víc prostoru na sdílení důležitých věcí jako jsou záměry. Chci umět vyjádřit, jak sdílet radost

 

Milan: chci nabídnout spolupráci s naší organizací Vědomí srdce www.vedomisrdce.cz

 

 

Datum: 14.1.2007

Místo: Domov Sue Ryder, Praha Michle


Přítomní: Marky Potměšilová, Dali Novák, Míša Schneiberková, Jája Dušková, Míša Chlad, Jirka Dibelka, Kamil Krbálek, Vilma Frantová, Marcel Jakimjuk, Vlasta Čudanová, Laco Laszlo, Vlasta Frantová, Iveta, Petr Dostál, Žanka Najdeková, Karla Hrubá, Milan

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist