tvoříme svobodný prostor

Určující okamžik lidstva - dopis N.D.Walsche

23.04.2008 21:48

 

Nealův dopis publikovaný v Bulletinu HSB č. 64


Milí přátelé,

někdy přemýšlím, jestli i někdo jiný vidí to, co vidím já. Rád bych to věděl.
Někdy přemýšlím, jestli i někdo jiný cítí to, co cítím já. Rád bych to věděl.
Dívám se na svět, sleduji televizní zprávy, čtu denní tisk, prožívám svět kolem sebe a rád bych věděl, jestli i někdo další prožívá to, co prožívám já.

Prožívám to jako určující okamžik. Tento den, tento týden, tento měsíc, tento rok - tento okamžik v dějinách lidstva - prožívám jako okamžik, který nás bude formovat, který rozhodne za nás kdo jsme a čím jsme. Jako druh. Jako civilizace. Jako společenství, které jsme nazvali "lidstvo."

Přemýšlím nad tím, jestli také někdo jiný to vnímá tímto způsobem, a cítí, že teď je ta chvíle, kdy musíme všichni, každý svým vlastním způsobem, udělat krok vpřed a hrát důležitou úlohu v tomto vymezení (sebeurčení lidstva).

Někdy se mi zdá, že ostatní lidé to tak nevidí. A když ano, tak je jich jen velmi málo. V porovnání z celkovým počtem lidí na této planetě se zdá, že opravdu není mnoho těch, kteří to vnímají stejným způsobem.

Možná příliš mnoho lidí má spoustu jiných věcí na práci a nemohou si dělat starosti s takovýmito věcmi. Ale já si myslím, že je v tom ještě něco jiného. Myslím si, že je to složitější a že to nelze vysvětlit pouze tím, že se lidé domnívají, že nemají dostatek času.

Myslím si, že ve mnoha lidech stále žije přesvědčení, že když se snaží aktivně přispět ke změně ve světě, není to duchovní cesta, není to spirituální.

Během posledních několika měsíců napsalo do Nadace Hovory s Bohem mnoho lidí, kteří se ptali, co se to se mnou "stalo." Píší například : "Neale se najednou stal politickým aktivistou a teď chce, abychom se všichni stali politickými aktivisty. To nebyla původní výzva poselství knih HsB. Neale začal být ve svých projevech velmi naléhavý a důrazný a teď chce po nás, abychom začali něco dělat a měnit věci ve světě, i přesto, že všechny jeho knihy nám říkají že " není nic, co byste museli dělat." Opravdový duchovní člověk by měl přece pracovat zevnitř ven, ne zvenku dovnitř. Ztratil Neale svou cestu ?" Dostávám takovéto dopisy a najednou jsem si jasně uvědomil, proč náš svět vypadá tak, jak vypadá, a proč to tzv. duchovním lidem připadá těžké mít vliv na každodenní realitu. Mnoho duchovně založených lidí ani nechce, abych vůbec popisoval, co se dnes děje ve světe. Já vidím civilizaci, která je na rozcestí a která se může vydat dvěma směry - buď cestou k opravdové velikosti nebo cestou k vlastnímu sebezničení - a stále existují lidé, kteří by těchto osm posledních slov nejraději neslyšeli. Věří, že samotné vyřčení těchto slov vytváří negativní energii, a rádi by věděli, proč se "pořád zaměřuji na negativní stránky".

Dokonce i lidé, kteří dokážou přijmout tenhle popis aktuálního stavu světa, mají velký problém, co s tím mají dělat.

Mnoho čtenářů knih HsB přijalo jenom část z jejich velice nezvyklého poselství - konkrétně odkazu, který říká "nemusíte dělat nic", a teď tvrdí, že svět se změní, když se nám podaří "vycházet z bytí" v nejhlubších částech našeho nitra.

Jiní použijí věty z HsB, které říkají, že "všechno je dokonalé" anebo "to, čemu se bráníš přetrvá" jako argumenty k hlasitému podivení, copak se to stalo s Nealem Donaldem Walshem, proč tak náhle bije na poplašné zvony a žádá lidi "dělejte něco"!

Pro tyto dva názory mám následující postřehy:

Za prvé, v souvislosti s myšlenkou, že konstatovat o něčem něco, znamená vytvářet o tom "negativní energii", jsem si vědom, že negativní energii vytvoříme, když danou věc negativně posoudíme, ale ne samotným konstatováním daného faktu. Prosté konstatování je zkrátka vyjádření stavu, jak se věci mají.

"Prší" je konstatování skutečnosti. "Přeji si, aby nepršelo" je zaujetí preference k dané skutečnosti. "Ten déšť je hrozný" je negativní posouzení dané skutečnosti. Pokud si myslíte, že ten déšť je hrozný, budete ho tak vnímat. Když to ještě řeknete nahlas, budete do prostoru vysílat negativní energii, která může ovlivnit další lidi tak, že budou danou situaci vnímat jako vy. Když ale řeknete "Prší" vy sami spolu s dalšími lidmi můžete prožívat jenom samotný fakt, že venku je déšť. To vám i ostatním dává prostor být nebo dělat něco v souvislosti se skutečností, že prší. Můžete si jen tak vyjít ven. Můžete si vybrat, zda-li se celý svléknete a budete v dešti tančit. Můžete se také rozhodnout déšť zastavit. Já jsem vyzkoušel všechny tři možnosti. Já tedy konstatuji, že naše civilizace je na rozcestí a může se vydat dvěma směry - buď cestou k opravdové velikosti nebo cestou k vlastnímu sebezničení. Dále konstatuji, že v současnosti míříme druhou cestu.

Není nic negativního na konstatování, že se blíží vlak. Pro někoho, kdo stojí na kolejích, je to ve skutečnosti docela důležitá poznámka.

A teď k dalšímu názoru.

V knihách HsB se říká "nemusíte dělat nic". To je ve skutečnosti jedna z hlavních myšlenek tohoto poselství. Každopádně to ale neznamená, že ve svém životě nebudete nic dělat. Znamená to jednoduše, že není nic, co byste dělat museli. To jest, že se od vás nic nevyžaduje. Bůh nepožaduje vůbec nic.

A to je v úplném souznění s učením, které se znovu objevuje v knize Příjímání Boha, a které říká, že myšlenka, že existují požadavky, je iluze, resp. jedna z deseti falešných iluzí lidstva. Podobně Nová Proroctví: Rozhovor s Bohem ve čtvrtém zjevení popisují:

Bůh nic nepotřebuje. Bůh nic nevyžaduje, aby byl šťastný. Bůh je štěstí samo. Proto Bůh od nikoho anebo ničeho ve vesmíru nic nevyžaduje.

Tohle už bylo řečeno a teď je důležité pochopit, že je veliký rozdíl mezi tím, co je požadováno, a tím, co je nevyhnutelné. Lidské bytosti budou vždycky něco dělat. To je nevyhnutelné. Ve skutečnosti život sám o sobě bude pořád něco dělat, protože život je pohyb a pohyb je život, který stále něco dělá.

Všechno v životě je v pohybu. Nic, ale absolutně nic, co žije, není nehybné a všechno, co existuje, žije. Vy sami pořád něco děláte. Nemůžete nedělat nic. I kdybyste úplně nehybně seděli, anebo leželi, vaše tělo bude pořád něco dělat. Budete dýchat. Budou vám růst vlasy. Bude vám bít srdce. Vaše tělo bude pracovat. Nemůžete nic nedělat, i kdybyste si mysleli, že nic neděláte.

Takže otázkou není, zdali váš život bude v sobě zahrnovat činnost. Otázkou je: jakou činnost bude zahrnovat? A proč? Co bude podporovat vaši činnost tady na Zemi?

Bude váš život naplněn činností, která nemá žádný účel, která nevede k žádnému konkrétnímu naplnění? Budete se bezcílně pokoušet o různé aktivity, ale bez zjevného směrování a záměru, anebo se záměrem malým a omezeným, zajišťujícím pouze pozemské přežívání nebo odměňování na nejnižší úrovni ve formě krátkodobých prožitků, tak jak jste ho až doposavad žili?

Bude váš život průměrný nebo velkolepý? Bude bez nadšení nebo dynamicky zaměřen a s výjimečným významem? To je otázka, na kterou si každý den odpovídáte.

Poselství HsB není v tom, že nemáme nic dělat, ale že neexistuje nic, co bychom dělat museli. To nám dává široké pole působnosti. Tím, že si můžeme svobodně vybrat svou vlastní činnost, sestavit si vlastní plán, dát tomu vlastní smysl, je nám dán výjimečný dar bytí jako prostředku pro vytvoření výsledků a prožitků, které jsme si sami zvolili.

Naše bytí je klíčem, říká se v knihách HsB, a to je pravda. Přesto to neznamená, " buď vším a koncem všeho." Bytí je ve skutečnosti pouhý začátek. To je prvotní příčina. Je to prapůvodní stvořitel. A konečný výsledek. Bytí je proto stvořitel i stvořený. To znamená, že bytí je Bohem. Protože Bůh je stvořitel i stvořený. Stejně jako život, protože Bůh je život a tvoření je žití.

Není však mnoho těch, kteří tomu opravdu dobře rozumí. Mnoho lidí stále používá tento nástroj opačně. Něco dělají, aby dosáhli nějakého stavu. Například si koupí dům, aby získali pocit, který nazýváme bezpečí. Jedou na dovolenou, za účelem odpočinku, znovuzískání pocitu pohody a klidu. Pracují pilně, usilovně, aby získali pocit úspěchu. Jak se říká v HsB, naše konání má vycházet z bytí, z toho, že si uvědomujeme, kým jsme, a ne naopak, že činnost nás dovede ke stavu bytí.

Když totiž činnost vychází z bytí, pak to, co děláme, je posilněno esencí Božského. To proto, že bytí je základní kvalitou Boha. Božské je učiněno empirickým, je prožíváno. Proto používejte bytí jako nástroj ke změně světa. Ano, v každém případě to používejte! Ale nečekejte, že se svět změní jen skrze vaše bytí, protože budete-li takto pokračovat, můžete si brzo všimnout, že se toho děje velmi málo. Na druhé straně, pokud na začátku svých osobních tvořivých procesů využíváte bytí (uvědomění toho, kým jste se rozhodli být...šťastní, úspěšní, milující), pak, když necháte cokoliv z toho, na co myslíte, co říkáte a děláte vyvěrat z tohoto výchozího bodu, možná zjistíte, že měníte sebe i svět.

Toto je poselství knih HsB, prostupuje všemi knihami, možná nejzřetelněji HsB 2 a knihou Nová Proroctví: Hovory s Bohem. Ve skutečnosti tato poslední kniha ze série HsB vybízí lidstvo k nové úrovni bytí a konání, když navrhuje, že my bychom měli být tou změnou, kterou toužíme vidět ve světě, a pak bychom také měli dělat to, co z toho vyplyne. HsB říkají že " Politika je vaše projevená duchovnost."

Z knihy Nová Proroctví cituji poslední krok z kapitoly Pět kroků k míru: rozhodněme se, že budeme žít svůj život jako demonstraci těch nejvyšších, nejkrásnějších přesvědčení, a ne, že je budeme popírat.. Pro některé z nás je toto nejnáročnější krok ze všech. Nese to s sebou závazek přinášet do naší každodenní zkušenosti nejhlubší moudrost srdce a nejposvátnější pravdu naší duše. Toto vede k mistrovství. A všimněte si, že to je krok, který zahrnuje konání.

To, co děláte ( anebo to, co neděláte), je jasnou známkou toho, kým jste ( či nejste). Ať chcete nebo nechcete, dělání vychází z bytí a ukazuje nám, kdo jste!! Také vám to ukazuje, kdo jste.

Mé výzvy v posledních několika letech, abyste se zapojili do Humanity´s Team, jsou výzvami k bytí a konání. Není to volání po činnosti místo bytí, ale právě kvůli němu. Proto znovu říkám: Lidstvo svojí právě teď na křižovatce. Přiblížili jsme se k rozhodujícímu okamžiku. V nadcházejících dnech,týdnech, měsících a letech se budeme rozhodovat kým a čím opravdu jsme a čím si vybereme být. Můžete hrát aktivní roli v tomto rozhodnutí. Můžete se stát důležitou součástí tohoto procesu. Chcete-li se dozvědět jak, navštivte prosím
www.HumanitysTeam.com. Humanity´s Team vybízívá svět k tomu, aby prožíval život jiným způsobem. Doufám, že se stanete součástí tohoto úsilí.

Všichni stále něco děláme. Pojďme a rozhodněme se, že nám na našem dělání záleží. Pojďme změnit svět.

Neale Donald Walsch

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist