tvoříme svobodný prostor

Týmy a projekty

27.03.2009 08:53

 

Funkční týmy vznikaly na základě dlouhodobých potřeb našeho hnutí. Většina z nich má svého koordinátora, který dohlíží nad rozdělováním práce a sdílením zdrojů, které jsou k dispozici. Zároveň také odpovídá za činnost týmu Radě HT a komunikuje s ní veškeré záležitosti týkající se týmu. Tým se také může domluvit, že všichni jeho členové jsou na stejné úrovni v rozhodování. V tom případě každý člen je odpovědný za práci týmu jako celku. Jaké týmy v HT fungují?

Komunikační tým

Komunikace je samozřejmě jedním z nosných pilířů pro naše společné mosty. To se týká jak externí, tak veškeré interní komunikace v našem samotném hnutí, klíčovou a pravdivou komunikací sami se sebou počínaje. Klíčové směry, do kterých jste vítáni zapojit se, jsou: vlastní prezentace HT a to jak formou různorodých přednášek, tak i navazováním kontaktů s příbuznými sdruženími, organizacemi, duchovními spolky, podnikatelskými subjekty, výzkumnými a vzdělávacími instituty, politiky, představiteli státní správy, pedagogy, umělci a dalšími lidmi utvářejícími naši kulturu a společnost. Dále pak zprostředkování styku a komunikace s médii. Tak tedy – „pojďme si povědět!“

Kontaktní osoba pro zájemce: Markéta Bühler marketa.potmesilova@post.cz

Překladatelský tým

Práce v překladatelském týmu není pouze o spojení příjemného s užitečným – procvičování svých jazykových znalostí a zároveň praktické pomoci HT. Překladatelský tým je místo, kde se setkává láska ke komunikaci, jazyku a mezilidskému porozumění. O porozumění nám jde především a vítáme kohokoliv, kdo je chce spoluvytvářet. Překladatelů nikdy není dost, protože množství dostupných inspirativních i informačních materiálů týkajících se HT, Nové Spirituality nebo Hovorů s Bohem je obrovské a v současné době překládáme pouze zlomek z toho, co je k dispozici. Takže pokud chcete přispět k našemu porozumění v HT jako celku, osvěžit své jazykové znalosti, připomenout si principy Nové Spirituality a zároveň dát tu možnost ostatním, vaše pomoc je vítaná v následujících oblastech:

  • překládání z a do jazyka zejména anglického, ale i německého, španělského atd…
  • ojedinělé tlumočení na akcích HT
  • jazykové korektury dokumentů zejména v češtině

Kontaktní osoba pro zájemce: Monika Jamborová, mojam@centrum.cz

 

Redakční tým

Úzce spolupracuje s překladatelským týmem. Zabezpečuje rozesílání informací všem příznivcům HT.

Kontaktní osoba pro zájemce: Monika Jamborová, mojam@centrum.cz

Vzdělávací tým

Chceme předávat druhým inspirace, které k nám přichází. Ve vzdělávacím týmu připravujeme poznávací, prožitkové a vzdělávací aktivity, které dávají lidem možnost prožít sebe sama a druhé, kde se učí pracovat ve skupině, seznamují se s principy a znalostmi Nové spirituality. Vzdělávací tým vyvíjí       know-how seminářů, kurzů a přednášek, hledá způsoby, jak hravou a aktivní formou pracovat se skupinou dospělých i dětí. Organizuje semináře lektorů, které HT ČR pozvalo. Podporuje setkávání HT skupinek na místní úrovni a začleňování jejich práce do celosvětových projektů.

Kontaktní osoba pro zájemce: Markéta Bühler, marketa.potmesilova@post.cz

IT Web tým

Poskytuje zázemí a technologii pro komunikaci uvnitř HT pomocí Internetu. Spravuje webové stránky HT, aktivně se podílí na propojování technologií se světovým týmem.

Kontaktní osoba pro zájemce: Ladislav Lászlo, lacola@atlas.cz

Marketingový tým

Chceme přitáhnout do HT hojnost. Aktivně vyhledáváme lidi, firmy, nebo další organizace, které chtějí sponzorovat činnost HT. Propagujeme aktivity a produkty, které v HT nabízíme.

Kontaktní osoba pro zájemce: Markéta Bühler, marketa.potmesilova@post.cz

V případě zájmu o zapojení se do práce v našich týmech, kontaktujte prosím uvedené zástupce, více informací je na našich stránkách. Pokud máte projekt, který by mohl být pro nás zajímavý, seznamte se prosím s podmínkami k vzájemné spolupráci s naší organizací.

 

Tvoříme tvář HT

Chceme vytvořit kolekci propagačních materiálů, kterými bychom mohli prezentovat hátéčko  a myšlenky Nové spirituality na veřejnosti. Již dlouho v nás dřímá nápad na vydání pexesa s citáty našich oblíbených spirituálních autorů či životních moudrostí posbíraných během našeho společného života doplněné našimi kresbami. Na to by mohl navázat kalendář HT, kde by byl prostor i pro naše výtvarně nadané patrony a příznivce. A také chceme dát vytisknout letáčky.

Všude tam tvoříme prostor pro Vás, patrony a příznivce HT nebo i další spřízněné duše. Vydání všech těchto tiskovin můžete podpořit svou prací nebo finančně, HT vás podpoří tím, že zde umístíme reklamu na Vaše služby, akce, projekty či webové stránky. Pokud máte zájem spolupracovat, kontaktujte Láďu Chudáčika (lada.usti@seznam.cz).

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist