tvoříme svobodný prostor

Týmová dílna Kruhu srdce

31.12.2007 00:00

Co cítím? Cítím radost, touhu, tvořivou energii

Co chci? Chci prožívat Kruh srdce, chci tvořit Kruh srdce, chci být v Kruhu srdce

Co chceme? Chceme prožívat lásku ve všech jejich formách, chceme prožívat radost, štěstí, jednotu, harmonii, svobodu. Chceme Tvořit. Chceme být spolu.

Tohle všechno vnímám a tak mi přichází inspirace k cestě, jak to prožít.


 

tohle je první inspirační text ke vzniku týmu, jehož záměrem je tvoření, šíření a propagace Kruhu srdce. Kamil


 

Genesis

Motivace

Miluju práci, kterou dělám (tvoření digitálních map), věnuju se jí, jak nejlépe umím, baví mě a přináší uspokojení, ale už asi tři roky vím, že jí rozhodně nebudu dělat až do důchodu. Už tři roky ve mně klíčí touha, dělat něco jiného. Hraju si s představou své nové práce, dělám ji stále krásnější a krásnější. Měla by se týkat duchovní oblasti, byla by to práce s lidmi, chci dělat to, co mě nejvíc baví a přitom za ní dostávat dostatek peněz. Vždy, když jsem si sám sebe představil v té nové práci, věděl jsem, že nedělám nic, co dnes dělají ostatní lidé, že je to hodně daleko od představy mých rodičů o tom, co je to „seriózní“ zaměstnání. Ta práce je o tvoření, probíhá v týmu a přitom je to vysoce duchovní činnost. Mé představy často troskotaly na tom, že mě to neuživí, že se budu muset věnovat organizování, účetnictví nebo učit, což mě nebaví, nebo nějak usilovat o pozornost lidí, protože je to trošku o šoumenví na které nemám vlohy. Ale teď už vidím cestu, protože jsem našel lidi, vás, kteří jste nadšeni z činností, které nebaví mě a já zase s nadšením dělám věci, které nebaví vás. Tak vzniká tým.

Inspirace

Ve vánočním Kruhu na Andělu jsme každý sdíleli nejen svůj individuální záměr, ale tvořili jsme i záměr společný. Skoro všichni máme v sobě potřebu předávat dalším lidem informace nebo vědomosti o tom, co děláme nebo prožíváme. Někdo má touhu učit a vzdělávat ostatní, záměrem dalšího je pořádat akce, kde by příchozí mohli něco nového poznat, nebo miluje samotné organizování. Někdo má touhu cestovat a poznávat nové lidi. Spousta z nás chce pracovat svým vlastním způsobem pro náš tým nebo komunitu. Já chci prožívat, tvořit a být. Ale jak všechny tyhle záměry a nejkrásnější představy propojit a vytvořit společný záměr a společnou nejkrásnější představu? Co tedy dělat? První naší myšlenkou bylo něco, co by se jmenovalo Škola Kruhu srdce.

Vzal jsem tento záměr do srdce a prociťoval ho. Se slovem Škola nesouzním, evokuje to ve mně představu učení nebo života, který začne, až budeme vyučeni, podobně vnímám i názvy jako Univerzita, Seminář, Kurz. Nechci učit, chci prožívat, tvořit a být. Pak se mi vyrojily z hlavy názvy spousty institicí a prožíval jsem spoustu emocí spojených s těmi názvy. Napadla mě třeba Laboratoř Kruhu srdce, ale já chci prožívat, ne zkoumat nebo Divadlo Kruhu srdce, ale já chci tvořit ne se předvádět, to samé Cirkus Kruhu srdce, s nímž máme společný tvar. I když v Kruhu srdce probíhá léčivý proces, nezabývá se nemocemi, takže se mi nelíbily názvy jako Ordinace Kruhu srdce, Klinika Kruhu srdce nebo Sanatorium Kruhu srdce. Dalšími nápady byly Liga Kruhu srdce a Hnutí Kruhu srdce, ale tohle není soutěž, ani politické, ekologické nebo duchovní hnutí svázané jednou myšlenkou, kterou chce prosazovat. Napadly mě i názvy institucí již dnes spojené s duchovnem, Církev Kruhu srdce, Sekta Kruhu srdce, Kolegium Kruhu srdce, Chrám Kruhu srdce, Lóže Kruhu srdce, ale v těchto institucích není nic tvořivého  a spousta z nich je založena na oddělenosti ne na jednotě, stejně jako Cech Kruhu srdce. Chci, aby ten název vyjadřoval tvořivost, a protože jednou z nejtvořivějších oblastí lidské činnosti je umění, začal jsem hledat názvy z téhle strany. Co třeba Orchestr Kruhu srdce nebo Sbor Kruhu srdce, ale oba spíše interpretují než tvoří, nebo z výtvarného oboru Atelier Kruhu srdce nebo Studio Kruhu srdce, no to už je blízko, i když Atelier si spíš spojuju s individuálním tvořením. Ale místa, která jsou nejkonkrétněji spojena s tvořením jsou přeci továrny, co třeba Továrna Kruhu srdce? Je to moc masové a automatizované tvoření, chce to něco osobního, individuálního, spojeného s ruční prací. Něco jako je dílna. Dílna Kruhu srdce. Není to ještě ono, ale takové místo je naprosto svázané s tvořivostí, v dílnách se vždycky něco tvoří ať to dělají jednotlivci nebo skupiny, jsou taky umělecké nebo architektonické dílny a vznikají tam krásné, užitečné a fungující věci a každá je originál. Ale dílnu si spojuju pouze s prací, kdežto tohle bude i zábava, odpočinek, v dílně se nic nestane, pokud se nesnažíme, ale tady se to bude dít skoro samo, je to prostor tvoření, něco jako příroda skloubená s člověkem, něco jako Zahrada Kruhu srdce. Zahrada je taky spojena s prací, musí být tvořena a opečovávána, člověk se o ní musí starat, ale jinak roste sama a v zahradě se jen nepracuje ale i odpočívá a je tam spoustu legrace a dá se tam tvořit spoustu dalších věcí, jako jsou obrazy, sochy, hudba, dá se tam zpívat a tancovat. V Anglii malé děti nechodí do školky, ale do Dětské zahrady a ráj byl taky zahradou. Dílna je zaměřena na něco, co se v ní vyrábí a to se pak užívá, kdežto zahrada je místem tvoření i tvořeným zároveň.

Tohle byla jedna linie inspirace, o tvoření, měl jsem ale ještě druhou, o bytí. Co třeba Skupina Kruhu srdce? což je ale moc neurčité, nebo Rodina Kruhu srdce či Domov Kruhu srdce, cítím, že to se mnou souzní, ale zdá se mi to jako duplicitní nebo synonymní název pro samotný Kruh. A my už vlastně název máme Team Kruhu srdce. Což se mi zdá lepší než třeba Komunita Kruhu srdce.

A třetí linie inspirací byla o prožívání. Napadaly mě vlastně názvy událostí. Koncert Kruhu srdce, Představení Kruhu srdce, Ples Kruhu srdce, Rituál Kruhu srdce, Simpozium Kruhu srdce, Festival Kruhu srdce, Oslava Kruhu srdce. Nebo co si dát do názvu rovnou činnost, kterou děláme? Tvoříme Kruh srdce, Žijeme Kruh srdce, Jsme Kruh srdce nebo Tvoření Kruhu srdce, Život Kruhu srdce, Kruh srdce, Otevírání Kruhu srdce.

A co třeba spojit Kruh srdce s více slovným názvem? Týmový atelier Kruhu srdce, Týmové studio Kruhu srdce. A tehdy mě napadl ten název Týmová dílna Kruhu srdce. Prožitková dílna Kruhu srdce nebo Prožitková Zahrada Kruhu srdce nebo Zahrada prožitků Kruhu srdce

Idea

Týmová dílna Kruhu srdce nebo Zahrada prožitků Kruhu srdce je funkční tým v rámci HT. Chceme v ní prožívat a tvořit Kruh srdce a být v Kruhu srdce. Je vyjádřením informačního a vzdělávacího záměru HT, je cestou, kterou šíříme myšlenky nové spirituality, je způsobem, kterým pomáháme dalším lidem prožít sebe sama, prožít jednotu s ostatními lidmi, najít svůj individuální záměr, sladit ho se záměry ostatních a tvořit záměr společný. Údálosti, které pořádáme, naplňují to, co chceme prožívat. Jsou prožíváním, tvořením a bytím. Jsou vyjádřením lásky, radosti, štěstí, harmonie, jednoty a svobody. Tvoří Kruh srdce. Jsme spolu.

Otevírání Kruhu srdce

Tahle událost je určena pro širokou veřejnost, která o Kruhu srdce nic neví, ale chce se něco dozvědět. Není to seminář, léčebná seance, kurz, trénink ani lekce, nic se tam neučí, neléčí, nenacvičuje, nezkouší ani nepředvádí. Je to o přímém prožívání a tvoření Kruhu srdce, tady a teď. Chceme, aby všichni přítomní mohli prožít Kruh srdce přímo ve svém srdce, aby prožili propojení sami se sebou i s ostatními lidmi. K tomu používáme všeho, co jsme se naučili nebo okoukali: sdílení, tancování, zpívání, meditace, hry, konstelace atd.

Otevírání trvá 1 až 7 dní a facilitují ho 3 až 4 lidé z Týmové dílny, příchozí platí náklady a facilitátoři jsou honorováni. Akce je určena pro skupinu 15 až 20 příchozích, uskutečňuje se na jednom místě a v jednom čase s možností společného ubytování i stravování. Nabízíme ji jednotlivcům, ale i již existujícím skupinám (sportovní týmy, pracovní kolektivy, dětské skupiny, duchovní skupiny atd.). Akci buď organizujeme sami nebo přijíždíme na pozvání.

Prvním krokem je obrátit pozornost účastníků k sobě a to sdílením toho, co cítí a co chtějí, meditací, individuálním vyjádřením sebe sama pohybem (výrazový tanec) zvukem (křikem, smíchem, pláčem), kresbou nebo jakýmkoliv dalším tvůrčím procesem (sochy) či hrami zaměřenými na sebepoznání (viz seminář s Claudií)

Druhým krokem je interakce s ostatními vyjádřená nasloucháním sdílení, doteky (ulička lásky, pomalé pohyby), vnímáním zvuku (bzučák) či energie (aura), hrami (hledáni bodu rovnováhy).

A třetím krokem je tvoření společného záměru, v prvé řadě na energetické úrovni. Společným tancem (Francouzský), zpěvem manter (moravské, arménský otčenáš), hrami (Krásně je na světě), meditací. A v druhé řadě konkrétní synchronizovanou činností, společným prožitkem – divadlem, atd.

Je to také o budování důvěry a sebedůvěry, zodpovědnosti za sebe sama, o hledání koncensu a tvorbě funkčních pravidel (pravidla Kruhu) atd.

Toto vše směřuje účastníky k poznání, co je to Kruh srdce, k prožití jednoty, harmonie mezi lidmi, lásky, radosti, štěstí a svobody. A každý je spolutvůrce.

Dáváme jim nástroje a postupy, jak podobné Kruhy srdce tvořit dál, jak funkčně komunikovat s ostatními lidmi, jak tvořit fungující partnerské vztahy, jak inspirovat další lidi kolem, jak být v Kruhu srdce neustále.

Může se stát, že účastníci budou chtít vytvořený Kruh srdce ponechat nebo se rozpadne a každý bude hledat cestu dál sám nebo se vytvoří menší skupiny. Naše pomoc nekončí s koncem Otevírání Kruhu srdce. Sice už nebudeme v tom kterém konkrétním Kruhu, fyzicky se už možná nikdy nesejdeme, naše podpora přesto dále pokračuje, pokud je žádána. Můžeme jednotlivce kontaktovat s již existujícími Kruhy, můžeme vznikající Kruhy podporovat svými návštěvami a navzájem se obohacovat a inspirovat.

Otevírání Kruhu srdce je jen začátek procesu, který pokračuje individuálně dál, rozdílným tempem u každého člověka. Otevírání je jen první krokem na individuální cestě, je sice přímým prožitkem a tvorbou, ale vedeným námi. Naší výzvou je, aby účastníci pokračovali v prožívání a tvoření Kruhů srdce i když my už s nimi nebudeme, aby stále hledali svůj individuální záměr a nejkrásnější představu o životě, stále znova a znova harmonizovali a synchronizovali záměry s ostatními (s těmi, se kterými právě jsou, ať je to kdokoliv) a tvořili záměr společný. To je živý Kruh srdce, protože ten včerejší je už mrtvý.

Inspirujeme je, jak tvořit a vést své vlastní Kruhy, kde můžou prožít vše do hlubin a souvislostí, na které na akci, jako je Otevírání, není čas. A pak mohou jako skupina nalézt společný záměr a ten prožít tak, jako ho nalézáme a prožíváme my.

Život Kruhu srdce

Událost je určena těm, kteří již prošli Otevíráním Kruhu srdce, ale ještě se necítí na to tvořit svůj vlastní Kruh nebo pro malé Kruhy srdce, které se právě vytvořily a chtějí získat inspiraci pod naším vedením. My jsme opět facilitátory, ale už nemusíme vysvětlovat vše od začátku a můžeme ostatním ukázat, kam se mohou s Kruhem srdce vydat. Akce je zaměřena na tvoření společného záměru a jeho realizaci, čili je velice tvůrčí a akční a výsledkem je společný prožitek nějaké události (výstava obrazů nebo soch, koncert, divadelní představení, dětský den, výlet nebo jen povalování se v trávě, vaření atd.). 

Tvoření Kruhu srdce

Událost určená pro ty, kteří chtějí být facilitátory nebo pracovat v Týmové dílně Kruhu srdce a aktivně pomáhat dalším lidem s prožitkem Kruhu srdce. I zde vystupujeme jako facilitátoři.

Festival Kruhu srdce, Oslava Kruhu srdce

Události určené pro ty, kteří už Kruh srdce znají, aktivně ho prožívají a tvoří. Účastníci už Kruh srdce prožili nebo prožívají a na oslavě nebo festivalu se scházejí buď individuálně nebo jako celé malé Kruhy a tvoří velký Kruh. Je to festival tvořivosti a oslava života. Zde už facilitátorů není třeba.

Prostředky realizace

Co potřebujeme? Co už máme a známe?

Název a jméno

Název a jméno jsou prostředky, kterými dáváme o sobě vědět. Název Týmová dílna Kruhu srdce považuju za pracovní a to ze dvou hledisek. Z toho prvního, že je to návrh, první slovní spojení, se kterým souzním, který dost přesně vyjadřuje, co chci dělat, ale nemusí to být návrh konečný a definitivní. Pracovní je také z toho hlediska, že to, co chci dělat, je duševní práce jako každá jiný, jako pracují vědci, účitelé či organizátoři atd.  Vždycky si představuju, že se mě někdo ptá: „A kde děláš?“ „V Týmové dílně Kruhu srdce.“ „A co tam vyrábíte?“ „Tvoříme Kruhy srdce“ „A kolik stojí?“ „Pět tisíc za pět dní.“ „No to jste z levnýho kraje.“

Jméno je něco jiného. Prostě jméno, něco jako Arkadia, Fenix, Škoda nebo Nabukodonozor. Jméno, kterým nám nebo naší dílně prostě budou lidé říkat. Naši přátele si říkají Embracing Change i my máme jméno Humanitys Team, ale cítím, že tady by to chtělo něco znělejšího, značku, co prodává.

A ještě přemýšlím o registraci názvu „Kruh srdce“ na patentovém úřadu nebo a to lépe, zařídit, aby si ji nemohl nikdo patentovat a byla navždy k volnému použití.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist