tvoříme svobodný prostor

Tolle a Abraham: Chtít nebo nechtít?

10.11.2010 18:43

Chtít nebo nechtít: toť otázka?

V angličtině je slovo 'chtít' (wanting) extrémně 'přeplněné' významy, pokud ho používáme v duchovním kontextu. Například Eckhart Tolle v Moci přítomného okamžiku říká, že abychom našli smysl života musíme 'zastavit chtění'. Na druhou stranu učení Abraham-Hicks říká, že smysl života začíná, když 'začneme chtít'. Během staletí vedl tento rozpor k obrovskému množství zmatku a utrpení. 

Z mé vlastní zkušenosti Tolle a Abraham-Hicks říkají přesně totéž, ale používají slovo 'chtít' velmi odlišně. 

Ekhardt Tolle říká, že život mimo 'přítomný okamžik' je výsledek činnosti našich mentálních a emocionálních orgánů, které jsou nesmírně 'přestimulované'. Neustále 'chtějí' něco jiného než to, co již máme v přítomném okamžiku, protože nemůžeme cítit to, co máme: příliš mnoho přemýšlíme, nebo jsme dosud nenašli cestu ven z našich emocionálních bolestí těla do 'Nyní'. 

Proto Tolle mluví o slově 'chtít' z referenčního bodu bytí mimo přítomný okamžik. Z tohoto bodu naše touhy a přání pramení z našeho duševního nebo emočního zmatku. Zaměřením na pocit 'kouzla okamžiku', uklidníme svou mysl, a když nejednáme z našich emocionálních tužeb, dojdeme k probuzení a míru.  

Ale Abraham-Hicks používají termín 'chtít' z jiného vztažného bodu. Jejich 'chtít' není o touhách, které přijdou z bytí v bolesti těla, ale o touhách, které přijdou z bytí v srdci. Tak je jejich referenční bod, ze kterého chtějí, v 'přítomném okamžiku'. Oni se odvolávají na vášeň a tvořivost samé Lásky. A víc než cokoli jiného, oni používají termín 'chtít' k identifikaci toho okamžiku, kdy si můžeme zvolit jednu věc místo druhé. Vzhledem k tomu, že si neustále vybíráme všechno v životě, povzbuzují nás, abychom si vybrali to, co cítíme jako 'dobré', co vede k radosti, nebo k vnitřní vyrovnanosti, co nás vede z naší bolesti těla do 'přítomného okamžiku'. 

Proto slova 'být přítomen' a 'chtít' nejdou proti sobě. Každé z nich vyžaduje něco jiného. Musíme 'chtít' být přítomní a pouze tehdy, když „jsme přítomní“, víme, co skutečně chceme. 

Celý účel Kruhů srdce je v tom, že společně můžeme vytvořit prostředí, které podporuje naše hledání a sledování toho, co skutečně chceme. Toto nás dostane z naší bolesti těla do okamžiku 'Teď'. Kruhy srdce poskytují kouzelnou synergii mezi těmito dvěma aspekty 'touhy' a 'přítomnosti'. To je síla, která využívá naše tvůrčí schopnosti. Je to dar, který tady všichni objevujeme a sdílíme.

 

http://tejsteiner.com/blog.html

 překlad: Google Translate a Kamil Krbálek

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist