tvoříme svobodný prostor

Světová rada 17.-23.5.012

05.06.2012 19:53

 

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ SVĚTOVÉ RADY HUMANITY´S TEAMU V PORTUGALSKU (17.-23.5.2012)

Bylo to báječných 6 dní.

Dní, ve kterých energie pulsovala vysoko a přitom klidně, svěže a rychle, a přitom léčivě. Když se sejdou HT nadšenci z celého světa, kteří chtějí vyjádřit Jednotu tím nejkrásnějším způsobem, a sice tím, že jsou opravdu svým Já, Země zažívá nádherné okamžiky. A tak tomu bylo i letos při 11. zasedání Světové rady Humanity´s Teamu, které se konalo v Portugalsku. Když jsme s Diankou dosedli do hlavního města Lisabonu po tříhodinovém letu ve středu 16. května večer, čekal nás usměvavý Camilo, který nás se svou dodávkou přepravil z letiště do Quinty dos Machados, bývalého zemědělského statku, jež dnes po rekonstrukci funguje jako něco jako venkovský hotel. Prostředí však bylo skvělé, místní personál úžasně vstřícný a otevřený ke všem naším požadavkům, že jsme si nemohli vybrat lépe. Portugalský tým, který již od svého založení vede velice zkušená a úžasná duše Maria, vybral místo půl hodiny od hlavního města, v přírodě, v klidu, který jakoby nepatřil do ruchu normálního městského světa. I pro mne, který se pohybuji dennodenně v poměrně hustém provozu karlínské čtvrti, to byl na začátku šok, opět přepnout do jemněhmotného světa. Při společném propojení všech účastníků stoupla energie tak vysoko, až jsem si musel sednout, protože se mi zatočila hlava!

Ten pocit Jednoty mne však klidně a trpělivě léčil a prostupoval každý den, a proto, když si ho nyní vybavím, cítím onu báječnou klidnou svěžest, která je přesně tím, co jsem si vždy spojoval s pojmem Tým Lidstva. Spojení, které je čistou láskou, bezpodmínečnou energií přírody, čirou harmonií Ducha a Bytí.

  1. den

Steve Farrell (koordinátor Světového týmu) zahájil setkání prostým zdůrazněním uvědomění si pocitu Jednoty. Je ČAS ŽÍT ZMĚNU, TO, CO CÍTÍME a UVĚDOMUJEME SI, tj. Jednotu ve Světě. V čase neustálých rychlých změn ve světě je na nás BÝT v lásce, soucitu a jednotě se všemi bytostmi. Jakoby tento pocit pak prostoupil celé setkání. Jelikož jsem se této globální události účastnil poprvé, nechal jsem se tímto vést, protože jsem to intuitivně vnímal jako onu pravou náplň setkání. Steve dále kladl důraz na slovo Tým. Právě Tým vytváří ve světě onu Jednotu. Pokud si budeme více uvědomovat týmovou sounáležitost, pozvedáme Svět k Jednotě v každičkém takovém okamžiku procitnutí.

Steve dále hovořil o marketingovém plánu, kterému se HT bude v tomto roce naplno věnovat. Tvoří ho šest oblastí: duchovní aktivismus, vzdělávání a práce na sobě, financování činnosti HT, marketing, komunikace a duchovní směřování jednotlivých zemí, ve kterých je HT přítomen.

Vedle Steva se setkání za světový koordinační tým účastnili Angie Lile, Dee Meyer, Nannette Kennedy, Anne-Marie (zároveň koordinátorka HT Jižní Afrika), Helen Layton (bývalá koordinátorka HT Kanada), Claudia Piper (bývalá koordinátorka HT Německo) a Kathy Mason. Jejich činnosti se různě prolínají, od marketingových aktivit přes komunikační a vzdělávací aktivity až po úzký kontakt s jednotlivými zeměmi. Dále zde byli koordinátoři ze Švýcarska (Roberto), Finska (Pirkko), Argentiny (Gabriel), Velké Británie (Shalini), Portugalska (vedle Marie také její manžel Nuno), Německa (Marie-Paule) a ČR (já s Diankou).

  1. den

Hlavním bodem programu druhého dne, ale vlastně i celého setkání byl Celosvětový den Jednoty, který se i letos bude slavit 24. října 2012. Bude to velkolepá událost, alespoň podle slov Steva, který v tomto dni vidí příležitost jak zviditelnit činnost Týmu Lidstva a opravdu ukázat na důležitost Jednoty pro nás všechny. Den Jednoty se stane podobně jako Den Země, který se slaví v dubnu(?), celosvětovou událostí. K tomuto dni vzniká dokument, který natáčí Angie.  

Když jsem si při odpolední pauze pustil její upoutávku na youtube – odkaz zde: http://www.youtube.com/watch?v=nKuU7rF1EhE  - byl jsem překvapen, jakou to má sílu! Začal jsem pak přemýšlet, jak můžeme Celosvětový den Jednoty oslavit u nás v ČR. Co podnikneme? Loni jsme ho oslavili skvělou procházkou po Praze, letos bychom se třeba mohli na různých místech spojit společnou aktivitou. Říkal jsem si, že je to žhavé téma k zamyšlení pro celý náš český tým!

Celosvětový den Jednoty bude ve světě propagován opravdu různorodě, Gabriel sdílel, že v Argentině bude od září Buenos Aires vyhlášeno Hlavním městem Lásky, Anna-Marie chce tento den propagovat v Johannesburgu již od léta formou letáčků v kostelích. V Itálii se ještě před tímto dnem uskuteční týdenní světový summit Probuzený svět 2012, který organizuje Asociace pro nové globální myšlení a na kterém se sejdou duchovní vůdci, myslitelé, vědci a aktivisté z různých zemí, aby společně reflektovali změny, ke kterým na světě letos dochází a podpořili společné vědomí Jednoty na Zemi.

(vice na http://www.agnt.org/awakened-world-2012

Dalším bodem programu dne bylo připomenutí důležitosti Deklarace Jednoty, která nasbírala již okolo 76 000 podpisů!

Odpoledne jsme částečně strávili venku, a to na návštěvě malebné vesničky Joao de Franco, což byl takový portugalský lidový skanzen, který je unikátním svědectvím venkovského folklóru v blízkosti hlavního města.

Zajímavým tématem, poměrně novým, o které jsme s Diankou slyšeli poprvé, bylo 12 sfér života. Koncept 12 oblasti života, které budou podle autorky Barbary Hubbardové dominovat na Zemi po vytvoření celosvětové Jednoty, mne zaujal, protože jsem o takovém ještě vůbec neslyšel. Gabriel doporučil film Thrive (ke stažení zde: http://www.ulozto.cz/xUJcTCX/thrive-2011-cz-mp4), který s tématem velmi úzce souvisí.

  1. den

Jako vždy jsme společný den zahájili krátkým spirituálním úvodem. No ale tentokrát to mělo šťávu, neboť jsme s Di navrhli píseň Krásně je na světě, kterou tak nádherně v HT prezentovala Vlastička Frantová a my ji „přestavěli“ do anglické verze „It is a beatiful day, a lovely day, we are singing together, we are all one, all singing together“. Ani jsme nečekali, jak budou všichni nadšeni! Jsem tolik rád, že jsme mohli z českého prostředí přinést něco, co může i na světové úrovni rozproudit společnou energii a probudit nadšení.

Odvážili jsme se tento song prezentovat i při společném dni s Nealem a k našemu překvapení dokonce poznamenal, že střídavé pokládání rukou napravo i nalevo má terapeutický účinek na obě hemisféry. Nalevo a napravo – skvělé fyziologické cvičení, prohlásil Neale s úsměvem!

Dnes měla slovo Maria, která vede společně s Duysal (jinak koordinátorka HT Turecko, letošního setkání se však neúčastnila) oblast Vzdělání a práce na sobě. Každé první pondělí v měsíci se od 17h budou konat telekonferenční hovory k této oblasti, budou v angličtině a budeme se jich moci zúčastnit, kdo bude chtít.

Dalším bodem programu byl Fundraising, čili financování, získávání finančních prostředků. Světový HT si pro letošní rok vytyčil cíl získat až 300 000 dolarů ze vzdělávacích programů a dalších projektů. Světový tým hovořil o důležitosti mít vlastní rozpočet a obracet se na možné sponzory i v korporátním světě. Ihned jsem rozmýšlel, koho bychom mohli v ČR oslovit, kdo může s našimi záměry souznít a přispět nějakou částku. Zatím je naše financování odkázáno na patronské příspěvky, případné jednorázové dary a vzácné dotace. Právě díky dotaci od evropské koordinátorky Claudie v loňském roce jsme se letošního zasedání mohli vůbec zúčastnit. S Claudií jsme odpoledne probírali možnost dalších zdrojů, ale tentokrát bohužel sdělila, že již o dalších penězích neví. Přemítal jsem, kdo by nám mohl financování pomoci. Na květnovém veletrhu NGO se nám podařilo zjistit možnosti financování společných projektů v rámci střední Evropy. Takže vzhůru do toho!

Bylo úžasné slyšet od všech ostatních účastníků, jak je český tým aktivní a zviditelňuje poslání Humanity´s Teamu ve světě. Když jsme se večer sešli na večeři v přímořském městečku Ericeira, sdíleli jsme společné dojmy z prvních dnů. Steve zdůraznil, že jsme opravdu stabilní duchovní komunita, která se již od roku 2003 projevuje dlouhodobým přínosem pro celosvětové hnutí. Ideje Nové duchovnosti, které v českém HT skvěle transformovali Žanetka a Dalibor, a to především na začátku do praktického fungování týmu, a později úžasně rozvinuli Markétka a Lacko (všichni ze světa je srdečně pozdravili a poslali objetí na dálku!!), nesou ovoce právě dnes. Steve úsměvně vzpomínal na první setkání v Praze před 9 lety:--)))

Západ slunce v Ericeiře byl nádherný! Bylo cítit vůni moře a dálek, duchovní poselství výprava portugalských mořeplavců a k tomu náš zpívající tým, který dokázal vyloudit bujaré veselí v jinak nostalgické rybí restauraci – byla to kombinace, kterou si odnáším ve svém srdci i do dalších měsíců!

  1. den

Tento den se nesl ve znamení pozitivní invaze portugalských podnětů! Objevilo se několik nových tváří: Patrícia, která do portugalského týmu patřila před pár lety, Ana Rodrigues, která se s Marií seznámila těsně před setkání Světové rady, a také João, bývalý diplomat v UNESCO, který se do země vrátil před dvěma lety a snaží se vývoj v Portugalsku pozvednout Hnutím za probuzené Portugalsko (www.despertarportugal.com). Společně s duchovní komunitou Tamera (www.tamera.org), která vznikla v roce 2004 v severním Alentejo (střední Portugalsko) a která se snaží vytvořit první léčivý biotop na planetě Zemi má nyní Portugalsko možnost se více posunout ve své duchovní evoluci. Mohl bych se tady rozepsat dost o duchovním vnímání Portugalců, neboť jsem se tomu věnoval při svých studiích, ale cítím, že je třeba se soustředit na současnost. Humanity´s Team Portugal každopádně získal organizací světového setkání na důležitosti. Nuno nám mimo jiné sdělil, že jsou inspirováni naším občanským sdružením, tj. onou právní formou, které se řada týmů ve světě dosud ještě vyhýbá.

Tématem dne bylo sdílení od světových týmů spojené s prezentací několika témat od Claudie a Helen, které koordinují kontakt týmů ze světa s americkým ústředím. Přečetli jsme si jako každý den motto Pět kroků k míru, které si nyní světový HT zvolil jako takový leitmotiv každého setkání HT.

Tvoří se jinak příručka pro koordinátory HT na celém světě, která bude zahrnovat ideje Týmu Lidstva, praktické informace k zakládání HT atd. Claudia s námi vedla vcelku příjemnou meditaci, kterou jsme společně vytvořili název knihy.

Angie, hlavní realizátorka filmu k Global Oneness Day, je i nadšená mediální dušička: aktivně působí na stránce HT na facebooku a taktéž pomáhá s modifikací stránek světového HT. Doporučila všem týmům, které mají statické stránky (včetně nás), možnost vytvoření zajímavějších a dynamičtějších stránek formou přes word press.com. Pro nás určitě přínosná inspirace.

Velice milým večerním tématem bylo udělení ceny duchovního vůdcovství, kterou HT každoročně uděluje významným osobnostem. Letos ji v Portugalsku obdržela Mária Flávia de Monsaraz, významná astroložka, která se dle Marie úžasným způsobem podílela na rozvoji duchovního vědomí v zemi. Mária měla velice emotivní proslov, ve kterém hovořila o globálním vývoji lidstva v následujících letech. Podotkla, že lidstvo bude v následujících třech letech čelit ostré konfrontaci ega a božského hlasu v nás. Ještě silněji budeme zažívat tuto dualitu, a to při všech našich rozhodnutích. Když jsem to slyšel, řekl jsem si, že to nás teda čekají krušné roky J

Ale je fakt, že já to takto vnímám už delší dobu. Možná, že si uvědomuji jakýsi přechod, ještě mezi starším tradičním generačním vnímáním reality (někdy až s úzkoprse racionálním) a novým svěžím duchovním probuzením, které si již uvědomuji častěji během dne.

Vidět stařenku astroložku v onom rozpoložení, kdy promlouvala k ostatním, byl vskutku zážitek! Nejsem z těch, kdo by viděl aury, ale tady jsem cítil silný magnetismus a charisma, které Maria na svůj věk (80 let) stále měla a působilo to i na veškeré okolí!

  1. Den

Jak se vzdělávat v rámci HT? Co dále propagovat pod naší hlavičkou? Tyto otázky byly odpovězeny v průběhu dalšího dne, který byl věnovat merchandaisingu. Steve informoval, že vznikají kurzy HT Oneness Leadership, které se začnou on-line předávat od září t.r. Dále bude možné se účastnit minitelesummitů, které se budou v průběhu jednoho roku vázat k jednotlivým oblastem života v rámci 12 sfér (viz dříve). Jako koordinátoři budeme také moci během letních prázdnin mít k dispozici tzv. mindfulness exercises (meditační cvičení zaměřená na vnímání a uvědomění), které pak budeme moci předávat dále v místních podmínkách.

Toť v krátkosti souhrn aktivit v oblasti osobního rozvoje, které HT připravuje a které se budou moci dotýkat i našeho českého týmu, pokud budeme mít zájem. Zatím jsme vyjádřili zájem o konferenční hovory v rámci Inner Work, ale věřím, že přes léto bychom mohli najít čas i na ty meditační cvičení.

Kathy Mason sdílela k připravované knize o HT, kterou by měl v předmluvě uvést Neale a pak by do ní měli přispět jednotliví koordinátoři z celého světa. Zajímavý počin by určitě mohly doplnit věci z naší kroniky, pomyslel jsem si při poslechu její prezentace. Kathy dále hovořila k projektu HT Open book Management a k dalším projektům, které by HT mohl propagovat jako produkt. Mj. i dechberoucí přírodní dokument Zvuky země, který namluvil herec Michael York. Před polednem se všichni rozdělili na tři skupinky a jedna z nich, ve kterém jsem byl i já, shlédla velmi silný film. Je to skoro meditační materiál, který má podobnou sílu jako legendární Baraka! Nádherný! http://www.youtube.com/watch?v=EjagDW7kjIo

Den bohatý na nové informace a prožitky podtrhl fantastický večer, který jsme strávili ve společnosti fadistky Marie Any Bobone. Maria Ana doprovází svůj tesklivý zpěv hrou na klavír a využívá rovněž basu svého přítele Rodriga. Styl FADO, který je typický pro portugalskou národní hudbu a je většinou doprovázen na kytaru, ozvláštnila svým pojetím, a sice piánem, což je v rámci tohoto žánru fakt bomba! Nevím, jak probíhala minulá setkání Světové rady, ale tento kulturní večer, ke kterému se po cestě na závěr připojil i sám Neale Walsche, alespoň na chvíli, vytvořil jedinečnou atmosféru Jednoty, ve které jsme byli opravdu Jedním: HT, muzikanti, osazenstvo quinty i všichni další hosté! Tím spíš, že tento večer slavil Steve své narozeniny, což nádherně spojilo všechny události a zúčastněné lidičky!

http://www.youtube.com/watch?v=CokjMQTktiQ

  1. Den

Nádherné zakončení pobytu!

Den strávený v přítomnosti Neala Walsche byl skutečnou šlehačkou na dortu celého setkání. Neale přijel na dva dny se svou manželkou Em, která je rovněž básnířkou, a tak náš ranní program začal její poetickým úvodem. Po naší písni, o které jsem se již zmínil, seznámili Neala všichni vedoucí témat marketingového plánu s průběhem příprav a projekty. Shrnuli vlastně to, čemu jsme se věnovali v uplynulých dnech. Neale zaníceně poslouchal a bylo vidět, že je ve střehu. Ač se mi zdál v předvečer unaven, což bylo pochopitelné, dnes byl živý a interaktivní. Steve se ho často ptal, jestli je daný program OK, na což rychle odpovídal, že Steve je boss a že on se vždy přizpůsobí. Bylo vidět a cítit, že CHCE opět HT podpořit tolik, jak to lze.

Když se Ann-Marie přeptala na e-knížku „Součást změny“ (kterou také dopřekládáme J), akčně vypustil hlášku, že k té knize udělá promo video! Když jsme probírali téma 12 sfér života, vstoupil do diskuse s tím, že nejdůležitějšími třemi oblastmi stejně zůstávají kultura, ekonomika a politika. V nich by se duchovní Jednota měla nejvíce promítnout! Jeho „trojčlenka“ nám s Di připomněla Tři pilíře občanské společnosti, které letos vznikly při České konferenci v Kutné hoře. Píše o nich ve své poslední knize A Storm before the Calm (Bouře před klidem), jejíž Nealem podepsaný výtisk dostal český HT darem od Helen Layton přímo na tomto setkání! Zařadíme ho do knihovničky HT, říkal jsem si při převzetí knížky, na jejíž četbu se moc těším.

Neale dále hovořil o propagaci svých knih, které jsou mostem k celosvětové Jednotě. Možná, že je to zavádějící, ale on byl pouze novinářem, který zapisoval do svých knih dané poselství. Proto sám odmítá být vyzdvihován jako někdo zvláštní, kdo přinesl toto poselství na zem. Za vše hovoří knihy, ne jeho osoba. Tak se s důrazem prezentoval během odpoledního sezení, které pak vyvrcholilo autogramiádou a hromadným focením.

Ještě před odjezdem Neale i Em otevřeně naznačili, že by se – i přes svou vytíženost, prý až do roku 2014 – s HT velmi rádi sešli příští rok v Rumunsku. To je báječná zpráva!

23.5.

Když nastal čas odjezdů, bylo nám na jedné straně smutno, že se loučíme s tak nádhernými dušemi, na druhé straně jsme ale sdíleli společné vědomí, že jsme stále spolu kdekoli na této planetě, takže se vlastně neloučíme! Zůstáváme v našich prostředích, v našich podmínkách stále propojeni jeden s druhým. Ač jsme se s Diankou vydali tento den na rozlučkový výlet do hlavního města, zavzpomínat si na svá studentská léta, duchem jsme stále přetrvávali na machadském statku, kde jsme vytvořili nádhernou, jedinečnou energii Lásky a Jednoty, kterou pociťuji nadále i v ČR.

Chci zde poděkovat celému českému HT, všem za tuto skvělou příležitost se světové rady zúčastnit, protože je to opravdu něco, co je třeba prožít osobně.

Jsem za to velmi vděčný a objímám naše české HT silně a srdečně!

Za koordinátorský tandem HT ČR: Davi


Vyhledat další podobné snímky na: Humanity's Team Ceska republika

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist