tvoříme svobodný prostor

6.celostátní setkání HT Sidonie

23.09.2005 00:00

 

Zpráva ze 6. celorepublikového setkání Humanity´s Team ČR:

Časoprostor: Rekreační zařízení POHODA, Sidonie, Valašsko, 23.-25.9. 2005

Andílci: krásná Boží rodinkaJ = Žanetka, Tomáš, Lucka, Jana, Jája, Luboš, Zdeněk, Jarka, Marky, Péťa, Di, Davi, Jarek, Jiřinka a Jarda, Lenka, David, Karel, Alenka, Filip, Laco, Vlastička, Jirka, Jarmila, Eva, Simonka, Terezka, Vlasta, Dali, Ivana, Martina+útulné a milé prostředí POHODOvého penziónu

 

Úvodem

6. celorepublikové setkání příznivců  HT Česká republika se konalo ve valašské vesničce Sidonie u slovenských hranic ve dnech 23. až 25. září 2005. Většina andílků přijela v průběhu pátečního odpoledne a večera, českolipští bardi dorazili během sobotního odpoledne. Bylo prima, že mezi zúčastněnými byli i skvělí kolegové ze Slovenska, kteří mohli dorazit díky blízkosti jejich rodné matičky J

 

Motto setkání:

Věčná jednoto

Která nám mlčky denně zpíváš

Která nás učíš skrze nás

Veď mé kroky životem pevně a moudře

Ať kráčeje vnímám vždy tvé učení

Ať vzdávám díky účelu všech věcí

Pomoz mi všeho dotýkat se s  úctou

A vždycky mluvit zpoza očí

Ať pozoruji, ale nesoudím

Ať nezpůsobím žádnou škodu

A po mé návštěvě zde

Ať zůstane jen hudba a krása

A až se zas vrátím do věčnosti

Ať je kruh života uzavřený

A spirála vývoje širší

                  (z knihy „Poselství z věčnosti“)   

 

Pátek 23.9. 2005

Před oficiálním sobotním zahájením se v páteční večer konala schůzka zakladatelů občanského sdružení HT ČR, které se účastnili Žanetka, Péťa, Marky, David, Dali, Lucka a Tomáš ze slovenského HT. Probírali jsme tyto témata: 

1. Program sidonského setkání

2. Stanovy OS HT ČR

3. dokument ze Světové Rady „Recomended Statement of Direction“ [1]

4. Vytvoření funkčních týmů HT

 

Sobota 24. 9. 2005

 

Kruh sdílení

Sobotní program jsme zahájili krátkou seznamovací hrou, kdy se měly najít dvojice podle stejných obrázků, které si každý vytáhl. Byla to velmi legrační akce, kdy jsme si navzájem říkali věci, které nás spojují nebo i odlišují.

Pokračovali jsme meditací, ve které jsme se naladili na proud Univerzální Energie a mohli následně sdílet naše pocity, zkušenosti a prožitky od posledního celorepublikového setkání HT, které se konalo v květnu ve Starých Splavech.

Skrze individuální sdílení jsme si připomněli, že:

-        je třeba vždy vidět veškeré vlastnosti z pozitivního hlediska

-        je smysluplné mít úctu k lidským vztahům, např. v největší míře na pracovišti, kde probíhá často rutinní, ale důležitá komunikace

-        je funkční uvědomovat si v každé situaci Jednotu a Lásku, a to např. v profesionální sféře, ve finančním poradenství apod.

-        je důležité si vybírat priority ve hmotě

-        je dobré mít důvěru k tomu, že všechno je jak má být

-        výsledná skutečnost, kterou prožíváme, je požadovaný stav, který si kolektivně vytváříme

-        je účinné Být Sám Sebou a Dopřát si pro Sebe Všechno, čímž člověk zažívá opravdu vlastní zodpovědnost

 

Všichni děláme to nejlepší co můžeme na základě informací, porozumění a uvědomění, které v daný okamžik máme                                                                                       Luisa Hay

 

Venkovní VODA a sdílení aktuální zpráv

Péťa nám v kruhovém sezení kolem ohniště přečetl svou esej (viz příloha 1), která svou atmosférou a vyzněním krásně harmonizovala s daným okamžikem kolektivního soustředění. Byla to poetická a filozofická meditace zároveň, neboť jsme se mohli synergicky zamyslet nad mnoha významy vody, které se navzájem doplňují a překrývají v jedinečném přírodním spojení.

Následovaly aktuality, které se týkaly:

1.     Podání stanov OS HT ČR na MV ČR[2]

2.     Připomenutí si globální vize hnutí HT skrze aktuální prohlášení ze Světové Rady. V tomto duchu jsou vedeny aktivity světového hnutí, které jsme si na začátek připomněli tzv. Dohodami spolutvůrců (viz příloha 2)

Žanetka přečetla principy, které by měly tvořit základ naší komunikace a které rezonují s vytvářením a vnitřní činností tzv. Funkčních týmů. Tomuto tématu jsme se věnovali až následující den, přesto bylo krásné si v této chvíli uvést citát Neala z knihy „Nová proroctví“:    

  

„Co je nyní potřeba, je společná akce.Toto nemůžete udělat sami, ani jeden charismatický vůdce, ani nemůžete spoléhat na zázrak nějakého duchovního učitele. Čas, kdy se vše rozvíjelo, zejména díky individuálním guruúm  je už  za námi. Nastal čas, aby kolektivní vědomí, kolektivní akce změnila kolektivně vytvářenou realitu.Je to tak, jak má být, neboť vaše současná realita byla vytvořena kolektivně. A tak nastal čas, aby jste to kolektivně znovu-vytvořili.
Pracujte tedy společně. Nesnažte se tedy následovat individuální Mistry, ale snažte se sami (mistrovsky)zvládnout kolektivní vědomí.
Pak společně pracujte, abyste probudili společnost kolem- Lidstvo. Svět je nyní připraven uskutečnit takové aktivity, neboť komunikace mezi Vámi je na takové úrovni, jak nikdy předtím. Celý svět je propojen. celá planeta je propojena. Máte nástroje, které jste nikdy předtím neměli.“..
 
z anglického originálu – New Revelations, Neala D- Walsche, volně přeložila Žaneta    
 

 

Výlet do přírody

Následoval dvouhodinový výlet do okolních lesů a hájů J Vystoupali jsme na kopeček plný zeleně, na který dopadaly líbezné sluneční paprsky a bylo možné je vstřebávat třeba při relaxační meditaci, kterou vedl Laco.

Pak jsme se pustili do zpěvné hodinky, kterou uvedl svým sugestivním alikvótním hlasem Holy-Filip. Přešli jsme do dalších nádherných pasáží, které vesele rozechvívaly přítomné ovzduší. Zazněla:

-        mantra Om Mani Padmé Húm

-        mantra Jsem stromem pevně rostoucím, jsem ohněm v duši hořícím,

                 jsem řekou volně plynoucí, jsem Láskou Život chválící

-        báseň Láska vyhrála /viz básně Martiny Máčelové v příloze 3/

-        Aramejský otčenáš

-        Mantra El Šiva Adonai Alleluja

-        a další nádherné a silné sborové skladby

 

Po návratu jsme před večeří kruhově sdíleli kytarové písně, které na nádvoří vyhrával Laco, a lekci alikvótního zpívání, kterou pro zájemce představil Holy.

 

Malování mandal

Za nádherného hudebního doprovodu skupiny Adiemus jsme se po večeři pustili do malování křesťanských, andělských a indiánských mandal. Když jsme si s Diankou tuto činnost prociťovali individuálně, přicházely nám tyto pocity:

1.     Mandala odráží stav našeho Bytí

2.     Skrze její malování si uvědomuje Sami Sebe

3.     Vytváříme si tak svůj Aktuální Střed

Všichni jsme se ve dvojicích i samostatně ponořili do vytváření sama sebe prostřednictvím komunikace s barvami, kombinací tvarů a celkového obrazu.

Naladění umocnila „barevná meditace“, kterou vedla Jája.

 

Povídání o mezilidských vztazích[3]

Tématem večera bylo rozhodně niterné povídání a sdílení k mezilidským a partnerským vztahům, které v hravém a příjemném duchu moderoval Laco.

Jakkoli se naše názory někdy rozcházely, zaznělo několik principů, které byly souhlasně přijímány všemi přítomnými dušičkami:

-        stejné přitahuje stejné, a to platí i u partnerských vztahů

-        pro každou duši je jiná duše ideálním partnerem (všichni jsme si navzájem Mistry a Žáky)

-        partnerství duší je propojeno v hierarchii Bůh-Rodina-Zaměstnání

-        v současné době dochází k transformaci vztahů na celé planetě, která představuje součást změny světa

-        je funkční si neustále připomínat přirozený stav svého partnera: on/ona je Sluníčko, Láska, Něha a Radost

-        každá duše vlastně zkouší, zda vztah funguje správně

-        důležité je dávat bez očekávání, hrát naplno a co nejlépe a když je třeba velkého rozhodnutí, člověk se má zastavit a „nadechnout se ze srdce“!

 

Neděle 25. 9. 2005

 

Poslední den našeho společného setkání jsme zahájili laskavým energizujícím cvičením Danh Hak, které vedla Žanetka.

Po snídani jsme pokračovali Kruhem léčeni, v němž mohl každý vyjádřit modlitbu za uzdravení nemocných s prosbou o nejlepší možný výsledek pro jejich duši, poděkovali jsme za podporu uzdravování celé planety a vyjádřili vděčnost za vše, čeho se nám dostává v každém okamžiku.

 

Kruh přání

Další aktivitou, kterou jsme si s nadšením a vděčností vyzkoušeli, byly tzv. „Beingness Circles“ . Rozdělili jsme se na skupinky po třech dušičkách. Každá skupinka si sedla odděleně od ostatních a vyjasnila si svá přání.

1.     Nejdříve se jeden ze trojice soustředil na to, co zamýšlí podpořit ve svém Životě, co by si přál, nebo co chce vyřešit.

2.     Následně své přání definoval ostatním dvěma duším, které se naladily na jeho intence a energii. Drželi jsme se při tom za ruce, aby energetické spojení funkčně působilo.

3.     Duše, které vyslechly přání, si představily jeho realizaci, když ho již uviděly, popsaly třetí dušičce, že to již probíhá a vše je v nejlepším pořádku. Obrazy jsme podpořili vírou v Radost, Lásku a Harmonii.

4.     Takto se vystřídali všichni tři andílci ve skupince.

Bylo to krásné cvičení, které nám ukázalo, že se dokážeme harmonicky naladit, myšlenkově spojit a naplnit se Radostí!

Navázali jsme na něj řeckým tancem, který nás opět kruhově spojil.

 

Funkční týmy

Po krátké přestávce pokračovala Žanetka informacemi o funkčních týmech, které vznikají ve světovém týmu a budou důležitou částí globálního fungování HT na celém světě. I v našich podmínkách je vhodné některé z týmů vytvořit, abychom byli ve funkčním spojení a mohli rozvíjet společné aktivity v kolektivním duchu.

 

Prozatím[4] se vytvořily tyto týmy (uvádím rovněž koordinátora a členy, kteří se nahlásili):

 

Překladatelský – koordinace: David, členové: Žaneta, Holy, Daienn, Monika, Míša, Tomáš, Dalibor, Radan, Jarmila

IT/web – koordinace: Dalibor, členové: Holy, Karel

Redakční – koordinace: Dalibor

Komunikační – koordinace: Markétka

Akční – koordinace: Péťa, členové: Helča, Holy

Marketingový – koordinace: Karel, členové: Jana, Vlastička, Zdeněk, Dalibor

Výchovně-vzdělávací tým – koordinace: Žanetka,

-        součástí tohoto týmu bude HT KidsMovementČR ( výchova a aktivity pro děti, rodiče) – koordinace: Dianka, Jája, Iva B.

-        členové: David, Iva H., Darja  a další….

 

Další akce HT do konce kalendářního roku 2005

 

Náš program se pomalu nachýlil ke svému závěru, proto jsme si připomněli termíny dalších akcí, které nás do konce roku mohou zajímat:

 

1.     7. celorepublikové setkání HT ČR se bude konat ve dnech 2. až 4. prosince 2005 v Praze – podrobné informace s pozvánku rozešle pražská skupinka HT v průběhu listopadu.

2.     Seminář s tématem waldorfské pedagogiky, který povede Iva Bečvářová, se bude konat v Praze ve dnech 17. až 18. prosince 2005.

3.     Společná zimní - silvestrovská HT dovolená se bude konat v Jeseníkách od 26. prosince 2005 do 1. ledna 2006. Koordinátorkou akce je Jana Pethsová. pethsova@seznam.cz

 

Andělská ulička

Jak jinak jsme mohli ukončit program než nádherně prožitkovou Uličkou Andělů Lásky? Objímání všech duší bylo působivé: hřálo u srdce, rozradostnilo všechny částečky těla a naplnilo je něhou a hlubokým porozuměním.

Pro mě je to vždy připomenutím toho, ČÍM OPRAVDU JSME = Láskou, Klidnou Energií a Hřejivým Pocitem Jednoty.

 

Ať Žije ŽIVOT!!!

 

S vděčností sdílel a zpětně zapsal:

David z Českého Brodu, dragoste@volny.cz , 607814149, SKYPE: dikpet

V Praze ve dnech 1. až 3. listopadu 2005

  

 [1] Aktuální poznámka: anglickou verzi dokumentu právě překládá překladatelský tým HT, další podrobnosti k tomuto tématu budou přibližně na přelomu listopadu a prosince t.r.

[2] Aktuální poznámka: stanovy byly schváleny, čímž je Občanské sdružení Humanity´s Team ČR od 7. října 2005 zaregistrováno na Ministerstvu Vnitra ČR.

[3] Doporučující kniha: John Gray: Ženy jsou z Venuše a Muži z Marsu

[4] Aktuální poznámka: V mezičase proběhla 27.10. pracovní schůzka k jednotlivým týmům, proto spojuji informace ze Sidonie a Prahy.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist