tvoříme svobodný prostor

Rok života českého HT (2008 – 2009)

07.04.2009 13:39

Tímhle textem chceme představit český HT Světové radě, která se uskuteční v dubnu 2009 v jihoafrickém Johanesburgu. Chceme přiblížit lidem ve světě to, jak žijeme a co děláme v HT, čím pro nás hátéčko je, jak ho vnímáme, co nám dává a co si z něj bereme. Anglická verze je zde. Je to opravdu týmové dílo se vším všudy, už tím, že to všechno jsme museli připravit a zorganizovat, společně jsme to prožili a teď o tom dáváme společnou výpověď. Díky Vám, Tvůrci.

 

V českém týmu prožíváme spoustu setkání různého druhu, pořádáme nejen ta velká a celostátní všech příznivců, ale také množství dalších akcí přátelského i sebevzdělávacího charakteru, kde tvoříme svobodné a bezpečné prostředí pro vyjadřování toho, kým jsme, k sebeobjevování i k našemu propojování. Role, které na sebe bereme, jsou různé a ta pestrost nás baví, jednou je člověk organizátorem akce, podruhé třeba lektorem, který předává své poznání, potřetí si to užije jako účastník a ten, který přijímá dary druhých. Naším záměrem je podporovat lidi, kteří mají co předat, dáváme jim příležitost zkusit si být lektory nebo organizátory v bezpečném a přátelském prostoru, kde si mohou vyzkoušet a rozvinout své dovednosti.

 

Škola rodičovství

Leden, březen, květen 2008, Třebíč

Vlasta Frantová je učitelkou v mateřské školce a již mnohokrát jsme s ní prožili spoustu kratších aktivit, které dělá s dětmi, různé hry a zábavy a i jako dospělí jsme se skvěle pobavili. S Vlastou je to vždycky návrat do dětství, k radosti, k podstatě našeho bytí, na které jsme ve shonu dospělého života zapomněli. Naše reakce pak způsobila, že Vlasta vytvořila cyklus prožitkových seminářů zaměřených na změnu vzorců chování a jednání, které jsme získali v dětství. Byly určeny pro ty, kteří je chtějí změnit.  Metodou tvořivé dramatiky jsme znovu prožili dětství podle svých nejkrásnějších představ. A mohli jsme si tam uvědomit, že my nejsme „jako“ rodina. My jsme rodina, v hátéčku i s dalšími lidmi. Tyhle akce byly plné prožitků, radosti, tvořivosti a života, přesně takové, jaká je Vlasta, a my se rádi necháváme její živelností nakazit.

 

Doteky

Únor 2008, Písek

Dalšími lidmi, kteří si chtěli v bezpečném prostředí HT vyzkoušet své schopnosti organizovat a lektorovat seminář, byli Radka Svobodová a Kamil Krbálek. Nazvali ho Doteky a byl plný obejmutí, pohlazení či přitulení, při kterých se dotýkaly naše duše, srdce i těla. Prostřednictvím doteků sdílíme to, co je v nás, svůj svět a náš život, můžeme prožít hluboké propojení mezi námi a najít, co máme společné a co nás spojuje. V dotecích znovuobjevujeme způsob, jak můžeme k prožitku jednoty dojít.

 

Setkání Nové Země

Leden 2008 Proseč, únor 2008 Praha

Nová Země je vize světa lásky, míru a harmonie, která vzniká tím, jak se spojujeme. Nová Země je to, co roste v tom svobodném prostoru mezi námi. Nová Země je také společenství lidí, kteří se v Čechách sdružují kolem internetové komunity na serveru ning.com a jehož vznik byl inspirován stejnojmennou knihou Eckharta Tollea. V současnosti má asi 1000 členů. Cíle i prostředky tohoto společenství jsou velmi podobné tomu, co děláme v Humanity´s Teamu, proto mnoho háťáků je také v tomto společenství. Tyto dvě skupiny často spolupracují a lidé se přelévají z jedné do druhé i naopak. Mnoho nových lidí přišlo do českého HT právě prostřednictvím webkomunity Nová Země. V roce 2008 se uskutečnilo několik setkání, kde docházelo k sbližování a vzájemnému poznávání lidí z Nové Země a Humanity´s Teamu, kde jsme sdíleli své inspirace a zkušenosti a obohacovali se prožitky. Podobné akce chystáme i v roce 2009.

 

Společné velikonoce

Březen 2008, Jeseníky

Tohle bylo přátelské setkání bez pevně daného programu, přesto plné hlubokých duchovních prožitků, sešli se tam totiž lidé, kteří naplno pracují na rozvoji své spirituální podstaty. A právě na takovýchto setkáních si uvědomujeme skutečný smysl toho našeho hledání a sebezkoumání, kterým je prostě užít si naplno života, radovat se, být s přáteli, být respektovaní a podporovaní, být ve společenství. A právě během tohoto dlouhého víkendu jsme naplno využívali všechny dovednosti, které jsme se naučili, k tvoření toho, co opravdu chceme prožívat. A ačkoliv s námi byl i Christian, úžasný učitel Kruhů srdce z Anglie, nebyl to seminář. Vytvořili jsme tam něco nad Kruhy, mnozí z nás vnímali, že jsme navštívili svět, který se právě z Kruhů srdce rodí nebo kam život v Kruzích vede, svět radosti. A tu jsme si dělali tancováním, vařením báječných jídel, bubnováním, procházkami a také sdílením, prostě obyčejným Životem.

 

Evropští koordinátoři v Praze

březen 2008, Praha

Kontakt se světem je pro nás velmi důležitý, proto jsme rádi hostili setkání dvaceti dvou leaderů národních týmů ze 14 zemí Evropy. Cítíme, že mezinárodní proud inspirace a podpory nám pomáhá. Vědomí toho, že jsme součástí většího celku nám dává křídla a jsme často překvapeni, že i to, co děláme my, inspiruje lidi ve světě. Tady v Čechách si hrajeme, děláme to, co nás baví, co milujeme a tak s úžasem nasloucháme našim koordinátorům, kteří mají kontakt se světem, jaký ohlas to má.

 

15.celostátní setkání

Duben 2008, Třebíč

Celostátním setkáním dáváme motta, takovou jednotící myšlenku, kolem které se potom točí aktivity. Tentokrát tím mottem bylo „Tvoříme Novou Zemi“ a protože ho připravovala Vlasta Frantová, která si celý život hraje s těmi nejúžasnějšími a nejtvořivějšími lidmi na světě, s dětmi ve školce, bylo to naše tvoření hravé. Kreslili jsme tu Novou Zemi, hráli jí jako divadlo, zpívali jí a tancovali. A protože v našich hrách je bezpodmínečná láska, ta Nová Země skutečně mezi námi vzniká. A kdo nám neuvěří, ať tam příště s námi běží…

 

Setkání na Borovici

Duben 2008, Borovice

Některá setkání plánujeme dlouhé měsíce, ale tohle vzniklo během 14 dnů. Původně to měla být čistě obyčejná rada sdružení, jaké máme každý měsíc, nějak jsme si to naplánovali, ale pak se začaly dít věci, takové ty, které vesmír zařizuje bez našeho vědomí a prostě tvoří něco, co naprosto nečekáme a tak se rodí něco super. Jak to vzniklo, je nevypověditelný příběh a prostě to byla akce, která se zrodila ze dne na den. Vedle Rady sdružení jsem prožili klasické i dynamické meditace, zpívání s kytarou, tancování i sdílení v Kruhu srdce. Ale zlatý hřeb programu byl sobotní přechod ohně, kterým nás skvělým způsobem provedl šaman Jirka Škvrna, byla to jeho premiéra v roli toho, kdo přechod vede, a odvahu se do toho pustit opět získal díky bezpečnému a přátelskému prostoru v HT.

 

Svatby

Jsme hodně propojeni a tak velmi intenzivně prožíváme i takové privátní věci jako jsou svatby a v roce 2008 jsme v týmu měli hned dvě. Vdávaly se ženy, které stály u zrodu českého HT a jejichž energie obrovskou měrou přispívá ke zhmotňování našich vizí, jak v Čechách, tak celosvětově. A braly si muže, kteří jsou hluboce spjati se světovým týmem, takže HT se opravdu stává celosvětovou rodinou. V červnu si v Los Angeles řekli během Love Tour 2008 své Ano Markéta Potměšilová a Martin  Buhler, v září pak na naší domácí půdě Žaneta Najdeková a Ejvind Jacobsen. Pěkně jsme to oslavili, obzvlášť když Žanetčina svatba předcházela dalšímu celostátnímu setkání.

 

 

16.Celostátní setkání

Září 2008, Sidonie

Mottem tohoto setkání byly partnerské vztahy, ale neslo se v rytmu bubnů a slunce. Naplno jsme využili přítomnost našeho kamaráda Adama z kmene Siuxů a bubnovali a tancovali a hulákali. Využili jsme poslední letní den, tak jsme část programu měli na naší oblíbené prosluněné louce, zase jsme si vytvořili malý ráj. Naše afirmace na počasí určitě fungují. A bylo to setkání skutečně mezinárodní, byli s námi přátelé ze Slovenska, USA, Itálie, Dánska, Německa a Uzbekistánu.

 

Semináře přirozený projev

Září, říjen 2008, Borovice

Kromě setkání a seminářů, které pořádáme vlastními silami, si občas pozveme lektora zvenčí, o kterém tušíme, že nám může přinést novou inspiraci. A tak jsme objevili Roberta Sättlera. Jeho mottem je „Dříve nebo později zapomeneme, co jsme si říkali, ale nikdy nezapomeneme, jak jsme se spolu cítili.“ A o tenhleten náš prožitek a pocit při semináři šlo. Robert nám zase jiným způsobem pomáhal objevit náš skrytý potenciál a osobní kvality nebo uvolnit naší tvořivost a představivost. Celý víkend v nás padaly bariery a my společně tvořili bezpečný prostor, kde jsme mohli spontánně vyjádřit, kým skutečně jsme, co v nás je, co přinášíme světu a mohli jsme prožít s vnitřní silou spoustu situací, které jsme dříve prožívali se strachem.

 

17.Celostátní setkání

Prosinec 2008, Praha

Tradičně před vánocemi míváme celostátní setkání v Praze, tentokrát se uskutečnilo v duchu Mikuláše. Mottem byly CESTY. Cesty k sobě i druhým, cesty do hlubin i k výšinám, cesty ke změnám budoucnosti, minulosti či přítomnosti, cesty na zem i jinam. A přesně takovými cestami jsme kráčeli, poznávali jsme sami sebe i lidi kolem nás. Ty cesty jsme kreslili, oživovali divadlem, tančili po nich nebo na nich meditovali. A po božské práci jsme měli supervizní návštěvu z pekla, když byl ten Mikuláš. Během těch tří dnů se nás sešlo přes 40, staří známí, kteří se setkávají roky, i nové tváře, které oslovil Humanity´s Team v poslední době. Rádi jsme mezi sebou přivítali i mnoho přátel z Nové Země.

 

Silvestr s HT

Prosinec 2008, Praha

Skončil úžasný rok 2008 a my jeho odchod oslavili společně. Poslední chvíle toho starého a první vteřiny toho nového roku, jsme naplnili společnými hrami a skotačením. Jak je naším zvykem, protože jak na Nový rok, tak po celý rok.....

 

Návrat Kruhů do Čech

Leden 2009, Praha

S Kruhy srdce nás seznámil Christian Pankhurst už v roce 2006, od té doby v nich žijeme, používáme je a pracujeme na jejich popularizaci. Zjistili jsme o nich spoustu věcí, ale stále v nás zůstala vzpomínka na to, jak nám je Christian představil poprvé, bylo to jak zjevení a rozhodli jsme se dopřát i dalším přátelům zážitek z Christianova semináře a vrátit Kruhy do Čech. Tahle akce předčila veškerá naše očekávání a odstartovala něco kosmického. Byla kolektivním dílem mnoha lidí, spoustu z nás o ní roky snilo a sněné se stalo skutečností. Dva dny s Christianem nás nabily energií a nadšením, a dosud letíme s větrem o závod na vlně společné tvořivosti. To, co jsme v Kruhu prožili, bylo tak hluboké a propojující, tak láskyplné a naplňující, tak soucitné a laskavé, jak jen to v současnosti lidé na planetě Zemi dovedou. Vytvořili jsme bezpečné místo pro nás všechny, spirituální nádobu plnou vzrušující energie samotného života. Prý se teď v Čechách rodí něco výjimečného, je to možné a možná právě my jsme u toho zrodu.

 

Patronium 2009

Únor 2009, Praha

Na přelomu ledna a února proběhlo naše již třetí výroční Patronium, kde se volila nová Rada HT. Jsme nadšení z toho, že během roku do HT přišli další lidé, kteří se chtějí aktivně zapojit do práce a pro hátéčko něco dělat. Takže teď v radě pracuje 11 lidí. Rada také potvrdila koordinátorský tandem ve složení Markéta Bühler a Ladislav Lászlo. Samozřejmě to nebyla jen úředničina, ale příjemné setkání přátel plné pohody, sdílení, vzpomínání i plánů do budoucna.  Naším hostem pak byl Radovan Dluhý, který stál u zrodu Humanity´s Teamu, dlouhá léta spolupracoval s Nealem Walschem a byl prvním světovým koordinátorem.

 

Duch HT

Únor 2009, Praha

Po příchodu nových radních jsme cítili potřebu utužit náš tým, více se propojit, seznámit a nastartovat naší spolupráci. Tohle naše slaďování probíhalo již během předcházejících akcí a vyvrcholilo společným tvořivým víkendem, kde jsme zkoumali to, čím je pro každého z nás HT, co v něm chceme dělat a jak chceme hátéčko prezentovat dalším lidem. A protože takovéhle tvoření je opravdu náročné, pomáhal nám s ním Robert Sättler, který je profesionálním koučem a má bohaté zkušenosti s budováním týmů ve firmách. To setkání jsme nazvali Duch HT a jeho realizace. Robert se nás ptal, jestli skutečně víme, co chceme a taky co potřebujeme, jestli víme, jakou prací či činností chceme Ducha HT zhmotnit. Máme jednotlivě spoustu vizí a plánů a projektů, ale často nevíme, jak ladí mezi sebou. V hátéčku jsou lidé s různým přístupem a my tu chceme být pro každého. Jak na to jsme si museli v prvé řadě vyjasnit v Radě. Ty dva dny byly opravdu náročné, byli jsme totiž nároční sami na sebe, ale když děláte to, co milujete, s lidmi, které milujete, tak to je prostě Radost. Hmatatelným výsledkem jsou čtyři věty a jeden obraz, ale za nimi stojí obrovská energie a semknutý tým, kde každý si je vědomý toho, co je Humanity´s Team. Duch HT, kterého jsme vyvolali, do nás vstoupil a my se stali jeho tělem.

 

Humanity´s Team je společenství lidí vytvářející svobodný prostor pro vyjádření toho, kým jsme. Podporuje jedinečnost každého a staví na tom, co je pro nás společné. Spojuje nás vzájemná laskavost, radost a respekt. Aktivity HT nám pomáhají k vědomému a harmonickému životu.

 

Obejmi změnu

Březen 2009, Mladá Boleslav

Máme přání ukotvit více Kruhy srdce v Čechách. Po lednovém semináři s Christianem se proto zrodila myšlenka vytvořit projekt, které umožní více lidem poznat prostřednictvím seminářů Inteligenci srdce a to, co se dá zažít v Kruzích. Nazvali jsme ho Obejmi změnu. Nejde o terapii, diskutování, pozitivní myšlení nebo intelektuální teorie. Tyto semináře nejsou vytvořeny proto, aby nás změnily, ale aby zdokonalily naši schopnost uskutečnit změny, které si přejeme v životě udělat a aby nám pomohly přinést výsledky, po kterých toužíme. Důvěra ve vlastní Inteligenci srdce nám ukazuje jasný směr kam jít, ať už se to týká vztahů, práce, nebo životního smyslu. Obejmi změnu je série seminářů a setkání učících jak postupně dosáhnout žádané kvality v jednotlivých stránkách života a poskytující praktické nástroje, inspiraci a širokou podporu k realizaci vlastních snů. Účastníci získávají jasnost a sebejistotu dělat správná rozhodnutí a učí se překonat překážky, které stojí v cestě jejich osobního nebo profesního úspěchu. A kam nás Inteligence srdce vedla tentokrát? Muži a ženy, ženská a mužská energie. Tohle se stalo tématem našeho víkendu, protože otázky jak se spojit s mužskou silou nebo jak kontaktovat tu ženskou, jsou spojeny s tím, kým skutečně jsme.

 

Česká konference

Březen 2009, Poděbrady

Mnoho lidí v Čechách se zamýšlí nad dalším směřováním lidské společnosti, proto vznikla Česká konference s tématem „Rozvoj lidské společnosti – osud nebo naděje?“ Zaujalo nás to, protože na tom rozvoji pracujeme i v Humanity´s Teamu. Zajímalo nás také, jak se tím, co děláme, můžeme zapojit do společenské debaty. Česká společnost je v určitém stavu a většinu lidí duchovní otázky nezajímají a tak všichni řešíme otázku, jak oslovit lidi, jak jim nabídnout k používání ten spirituální prostor, který vytváříme. Ten přenos osobní zkušenost s duchovnem na lidi žijící v iluzi materialismu nebo aktivně popírající existenci vyšších aspektů života je obtížný, i když je ta zkušenost nabitá živoucími zážitky, natož, pokud je obalena jen slovy. Uvědomili jsme si, kolik práce nás čeká, protože skutečné spirituality je i na takových konferencích opravdu málo a rozvojem se spíš myslí návrat do minulosti.

 

A co děláme dál?

Za všemi těmi akcemi je spousta práce a pracovních setkání malých i větších týmů, scházíme se po bytech či čajovnách, diskutujeme, sdílíme. Pravidelně jednou za měsíc či dva se schází Rada HT. Pořádáme také podvečerní workshopy či debatní večery, kam mohou přijít vedle našich příznivců i další lidi. Úspěch teď máme s večery na téma Co nám brání realizovat Tajemství, inspirovaným filmem a knížkou The Secret, které pořádají Iveta a František Horváth. Hodně nás také inspiruje havajská technika Ho´oponopono a chystají se setkání jejích příznivců. Jsme také v kontaktu s mnoha dalšími duchovními skupinami např. Vědomí srdce, Barkana nebo Tvůrci křídel.

 

Finance za rok 2008

Přijmy sdružení činily v roce 2008 cca 3300 euro, z toho bylo asi 1800 euro z příspěvků a darů a 1500 euro zisk z akcí. Výdaje činili asi 2100 euro, když největší položkou ve výši 1100 euro jsou provozní náklady (telefony, cestovné).

 

Co chystáme dál v roce 2009?

 

Spirituální program HT

Máme vizi vytvořit ucelenější spirituální program českého HT a možná ho sjednotit pod jedním názvem (Cesta k sobě?). Chceme vytvořit dynamický a flexibilní rámec našich aktivit a činností, kterým si chceme přitáhnout hojnost do našich životů a rozšířit prostor pro naše aktivity. Věříme, že vytvoříme takový program, který osloví mecenáše. Pracujeme na zázemí, promýšlíme pravidla financování, chceme zavést virtuální účty, hledáme software pro podporu týmové spolupráce na projektech.

 

Duben 2009

Chystáme další seminář Obejmi změnu s Christianem Pankhurstem.

 

Květen 2009

Celostátní setkání v Sidonii

 

Červenec 2009

Návštěva komunity Damanhur v Itálii

 

Srpen 2009

Lektorský seminář Jógy smíchu s Ejvindem Jacobsenem

Dovolená s Humanity´s Teamem - doslějí i děti

 

Září

Setkání na Slovensku

 

S láskou a respektem

Humanity´s Team Česká republiíka

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist