tvoříme svobodný prostor

Prohlášení nového Koordinátorského tandemu

21.02.2007 00:00

 

Vážení příznivci hnutí Humanity´s Team,

Vážení patroni občanského sdružení Humanity´s Team Česká republika,

 

Máme radost, že jsme s Vámi, že jsme v jednom týmu.

Máme velice rádi Daliho a moc si vážíme všeho, co jako koordinátor vykonal a v HT má stále své místo. Aby tuto práci mohl dělat i nadále, byla mu nabídnuta široká pověření a pravomoci.

Drazí přátelé! Humanity's Team byl a je pro nás prostorem, ve kterém můžeme realizovat své nejkrásnější představy o sobě. Je nám mezi vámi úžasně krásně a teplo, cítíme se mezi vámi beze zbytku přijímáni a v bezpečí. Proto s bolestí v srdci vnímáme, pokud mezi námi sílí ne-harmonické energie. Tehdy se radostná energie tvoření zastaví. Víme, že věci se dějí tak, jak mají, ale vždy máme možnost ovlivnit běh věcí pozemských tím, že do procesu aktivně vstoupíme. Proto jsme se rozhodli vytvořit nový tandem. Tento krok nebyl jednoduchý, museli jsme nejdřív získat jasnost a jistotu našeho záměru. A také být si jistí tím, že to nijak neovlivní veškeré ostatní vztahy, které v HT jsou.

Naším záměrem je poskytnout všem lidem v HT prostor pro svou realizaci. Aby cítili, že HT je přesně ta skupina lidí, po které celý život toužili, ve které můžou realizovat své nejkrásnější představy o sobě. Jsme tady pro to, abyste i vy mohli tvořit s námi váš záměr.

Všichni jsme jedno (we are all one), to je naše společná nejkrásnější představa, ke které směřujeme různými cestami. Pokud jsou naše cesty v souladu s přáním našeho srdce, žádné dvě nejsou v rozporu a jedna druhou podporuje, navzájem se rozvíjejí a vytvářejí širší a úžasnější společnou cestu. V HT ČR je místo pro mnoho cest a naší upřímnou touhou je spolupracovat na jejich propojení. Chceme budovat takový HT, kde právě ke splývání cest dochází, kde se mohou objevit i další, dosud nevyšlapané, a přispět k tvoření takového života, který bude podle našich nejkrásnějších představ. K tomuto propojení a sjednocení může dojít jedině spoluprací nás všech, tím, že se s nejvyšší láskou podporujeme v tom, co děláme podle hlasu našich srdcí a podle svých nejkrásnějších představ o životě.

Chceme, aby duch této spolupráce proudil celým HT a každý ho mohl procítit z toho, jak spolupracuje Koordinátorský tandem, jak spolupracuje Rada, jak spolupracují funkční týmy i všechny další týmy, které v rámci HT vznikají, jak spolupracují i týmy mezi sebou. V rámci této spolupráce chceme naslouchat Vám všem, Vaším pocitům z toho, co se v HT nebo kolem děje, chceme naslouchat tomu, co chcete prožívat a tvořit a jak to chcete realizovat v HT.

Humanity´s Team je pro nás místo, kam všichni přicházíme, protože chceme být spolu a chceme společně něco tvořit. Zde nalézáme podobně smýšlející lidi, spolupracujeme s nimi na hledání a tvoření záměrů, jejichž realizaci chceme společně prožívat. Chceme se zde učit spolupráci, hledat a sdílet to, co máme společné a prožívat jednotu a radost v každém okamžiku tvoření. Začínáme v malých týmech a tvoříme přiměřené věci. Ale HT má potenciál stát se opravdu velkým koordinovaným týmem, který může tvořit opravdu veliké věci, týmem, v němž každý člen tvoří podle své nejkrásnější představy a přitom ví, jak tím spolutvoří naší společnou představu. HT ČR nám poskytuje servis a zázemí k tomu, abychom mohli prožívat svůj život podle principů Nové spirituality, abychom mohli pořádat své akce, semináře nebo dělat cokoliv jiného, co Novou spiritualitu podporuje.

Cítíme radost a touhu tvořit.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vaši koordinátoři Markéta Potměšilová a Ladislav Lászlo

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist