tvoříme svobodný prostor

Podrobná zpráva Humanity’s Teamu České republiky (5-12/ 2006)

31.12.2006 00:00

 

Pro mezinárodní korespondenci HT
 

Vypracoval Dalibor Novák a Markéta Potměšilová, Koordinační tandem HT ČR, a
Žaneta Najdeková, “mezinárodní koordinátorka vztahů”, a členka Rady HT ČR

 

Milá Steliano a další týmáci,

 svět se mění, my jdeme ruku v ruce vstříc těmto změnám a navzájem si pomáháme při jejich zvládání. To je úžasná věc. Poprvé v lidské historii si uvědomujeme, že můžeme vytvořit cokoliv na světě a už pouhé vědomí této pravdy nás vzájemně spojuje. Zázraky se dějí a tak tu máme hnutí HT, na světě dvě HT turné a u nás v České republice za pouhý jeden rok fungování našeho sdružení spoustu novinek. Drazí přátelé, všichni jsme jedno. Ať už si to uvědomujeme nebo ne. Cokoliv uděláš, ovlivní nás, stejně jako cokoliv uděláme my, ovlivní i tebe. Cokoliv je možné pro tebe, je možné  pro nás. A cokoliv je možné pro nás, je velmi jednoduše snadné i pro tebe, i pokud tomu ještě nevěříš…

 Chceme se s vámi podělit o to, co jsme dělali za poslední měsíce, a o naše radosti a zklamání, abychom se všichni poučili z této zkušenosti. Zdá se nám, že zprávy v běžné formě nevypovídaly o tom, co se děje v jednotlivých zemích. Například, když “někdo uspořádal festival”, tak se nevědělo, zda tam byli 2 nebo 2 tisíce lidí, zda to oficiálně organizoval HT, zda tam byly stánky nebo toalety, zda to bylo ziskové či ztrátové. Taková tvrzení, že jsme “pořád šťastní” nejsou zcela správná, a to, že si uvědomujeme, že “všechno je dokonalé” neumožňuje podělit se o praktické problémy se spoustou věcí, včetně Globální kanceláře a současné formy HT. Proto předkládáme tuto podrobnou zprávu, pro poučení ostatním týmům o nejlepší praxi, a pro Globální kancelář a Radu, aby věděli jaké ve skutečnosti je HT v jiných zemích, nejenom se objímali s někým vybraným v rádoby Kruhu srdce. To, čemu jsme se naučili z Tej Stenerova konceptu Kruhu srdce, je to, že každý z nás je stejně důležitý jako ten druhý, pouze pozornost se v čase přesouvá z jednoho na druhého. A také jsme se naučili, že dokonce i ten nejvíce problematický, negativní pocit, emoce či informace, které se bojíme vyjadřovat, by měly být vysloveny. Často raději zvolíme nezatěžovat ostatní něčím, co není dost pozitivní a věříme, že se s tím dokážeme vyrovnat sami. Ve skutečnosti ale takto vznikají bloky a důležité informace jsou skryty skupině. Nevyslovené negativní informace se vždycky stanou něčím, co ostatním chybí a co je pro všechny členy kruhu pozitivní, radostné a léčivé. Když tedy dovolíme, aby tyto věci vyšly na povrch, nemůže být žádná informace pro ostatní zatěžující či škodlivá. Musíme být pouze spolu, sdílet a naslouchat. Pak se stávají zázraky. To je důvod pro to, proč sdílíme i nepopulární témata. Uvědomujeme si, že naše zkušenost je naším výtvorem a že jsme schopni milovat ostatní, ať už nám činí jakékoliv „potíže“. Doufáme, že nás můžete také milovat tímto způsobem. Není třeba se bát. Když budeme sdílet upřímně, nikdo nic neztratí, my všichni vše získáme. Ale věříme tomu dostatečně? Doporučujeme, abyste si prožili Kruh srdce, stejně jako jsme ho zažili my toto léto s Christianem Peterem Pankhurstem v rámci semináře Embracing Change – dozvědět více se můžete na  www.embracingchange.org a www.heartcircle.com !

 

V českém HT jsme vzájemně úzce propojeni. Většina členů HT se věnuje propojení a spolupráci, byť je těžké dokázat společně tvořit a neztratit pocit radosti a neobětovat tomu osobní práci a volný čas, který si lidé chtějí uchránit v životě. Navzdory tomu se nám daří budovat pevný užší team v početných setkáních, duchovních soustředěních a osobním sdílením. Hodně se zabýváme sebevzděláváním a procesem osobního růstu a využíváme všechno dostupné, nejenom HT. Všichni z užšího teamu HT ČR jsou otevřeni jiným inspiracím a účastní se různých soustředění a seminářů o osobním růstu. Markéta Potměšilová nastoupila do vzdělávacího programu Oslava života nabízeného HT. Dělíme se o zkušenosti a snažíme se spolupracovat s jinými duchovními skupinami v ČR (např. skupina inspirovaná koncepty Rukou světla Barbary Ann Brennan, nebo u nás známí manželé Velechovští). Další specifikum českého HT je to, že jsme začali organizovat velmi zábavná celorepubliková setkání společně se Slovenskem. Takže i přesto, že jsme rozděleni do samostatných republik, znovu se stáváme jedním celkem v rámci HT. Většina práce v ČR je stále vykonávána jen několika lidmi, takže se musíme především zaměřit na dokončení základů kanceláře HT a organizační infrastruktury. Až bude tento systém nastaven na zvládnutí většího množství dobrovolníků, další lidé budou moci pomáhat. Tento rok jsme zorganizovali celkem tři setkání ve velmi krátkém čase. Cítili jsme totiž, že toto je pravý účel HT.

Nicméně nás to však zdrželo při dokončování organizačních cílů (kancelář, webové stránky, atd.).

 

Hospodaříme díky osobnímu sponzorství nás všech. Máme spoustu výdajů, z nichž se proplácí pouze symbolické částky. Náš oficiální fond tvoří téměř výlučně pravidelné příspěvky našich patronů (členů našeho sdružení), zřídkakdy od jiných členů HT a našich podporovatelů. Naším vážným cílem, o kterém se domníváme, že je opravdu realizovatelný a  zároveň  nutný pro náš budoucí rozvoj, je mít 1-3 placené zaměstnance. Už na začátku jsme si otevřeli transparentní účet u E-banky, abychom naplnili vizi transparence z knihy „Bůh, na kterého čekáme“, kde může každý vidět finanční transakce ostatních. Pečlivě doplňujeme bližší informace k jednotlivým transakcím, aby bylo vždy patrné, na jaký účel byly vynaloženy.

 

Naše občanské sdružení bylo založeno po měsících pečlivých příprav a vytvoření podrobných a demokratických stanov, otevřených všem, schválených užší skupinou zájemců a sepsaných především Daliborem Novákem. Sdružení zahájilo práci v lednu 2006 a tato zkušenost nám hodně ujasnila naše cíle, prostředky a skupinové uvědomění. Právní existence nám umožnila růst v mnoha směrech, byť zpočátku mnohé děsila. Uspořádali jsme prezentaci, na které se 12 lidí stalo patrony (členy našeho sdružení) – dnes máme 17 patronů a 161 členů HT. Zvolili jsme si Radu (7, později 6 členů) a Rada ve stejný den zvolila i Koordinační tandem (pár – muž a žena). V současnosti ukončujeme schvalování našich demokraticky zvolených koordinátorů Globální kanceláří HT. Jsme tomu rádi, protože nedemokraticky zvolený vůdce nebo dva různé HT v ČR by naší organizaci vytvořili velice špatnou a zničující pověst. Tyto věci jsou u nás vnímány velice citlivě, jelikož Češi jsou doslova alergičtí na jakékoliv náboženské chování. Nejdůležitější je, že tvoříme tým, který by přestal existovat, pokud by se postupovalo proti jeho demokratickým rozhodnutím. A nám se líbí být Humanity’s Týmem!


Co jsme dělali konkrétně, od konce května 2006:


Seznam akcí:

 

25. - 29. 5. Mezinárodní přátelské shromáždění „jádrových“ týmů HT v Berlíně (30 účastníků z 11 zemí). Výjimečně silná událost, která pevně propojila lidi z celé Evropy. Taky jsme si však uvědomili, že chybí základna mezinárodních setkání, vázne výměna informací v celosvětové organizaci HT a Globální rada nemá odezvu od národních teamů (snahou o nápravu je tato zpráva). Zúčastnila se spousta lidí, kteří byli vyzváni, aby opustili světový HT, například nejsilněji zastoupený HT Švédsko, jehož vůdce Thomas předložil nápad s Humanity’s Network. S pomocí německého HT jsme uspořádali a vtáhli kolemjdoucí do Uličky lásky, spontánního kruhu zpěvu a Ejvindovy jógy smíchu uprostřed Alexanderplatzu. Úžasný kouzelný vliv Změny a HT bez hranic povzbudily účastníky k nápadu HT Turné bezpodmínečné lásky – opakování tohoto shromáždění v dalších hlavních městech napřesrok.

 

09. - 11. 6. Víkendová oslava přátelství HT ČR v Koutech na Moravě

 

23. - 25.6. Buď kdo skutečně jsi – soustředění s Claudií Christinou Pieper, německou HT CC a Denisem Rosendahlem Hubberem, nizozemským HT CC – místo: Chocerady u Vltavy. Tato výjimečná akce ještě více propojila užší HT ČR a překvapila nás účastí jedné nevidomé osoby, která se zapojila velmi dobře, přestože jsme na to vůbec nebyli připraveni (Markéta připomíná, že máme za sebou kurzy pro zacházení s nevidomými, takže nějaká obecná připravenost tu byla, ale žádné změny kvůli této osobě na celé akci provedeny nebyly). Finančně nula od nuly pošla, díky naší dobré přípravě rozpočtu, který měl rezervy.

 

9. 7. Interview se Stelianou Burlacu, východoevropskou koordinátorkou HT, o našich koordinátorech, Markétě a Daliborovi, a vizích do budoucna. Zmínili jsme se o chybějících informacích v dokumentu „Statement of Direction“-Prohlášení o směrování a o fungování Švédského týmu, kde byl jeho koordinátor Thomas požádán, aby odešel.

 

21. - 23. 7. Česko – slovenské setkání členů HT v Makově na Slovensku (cca 30 účastníků)

 

22. - 28. 7. Školení facilitátorů s Christianem Petrem Pankhurstem a Kimberly Wieser - obrovský Kruh srdce podle metody Teja Steinera, technik Embracing Change (Objetí změny) a životního coachování, atd., (viz www.embracingchange.org), místo: Skochovice u Vltavy. Kromě lektorů (USA+UK) se zúčastnilo 25 účastníků ze 4 zemí (Česko, Slovensko, Nizozemsko a Chorvatsko), byla to i komerčně velice úspěšná a výjimečná událost a mezník v životě. Vlastními slovy:
"Nejhlubší pětidenní školení kruhu srdce, jakého jsem kdy byl svědkem" říká Christian Pankhurst, zakladatel a moderátor Embracing Change, o školení facilitátorů v Praze. „Nevím, kde začít, abych popsal těchto pět zázračných dní, takže začnu tím, čeho jsem se obával: "Může Kruh srdce skutečně fungovat v jiném jazyce s konsekutivním tlumočením?” Říkali mi, že se to nedá zvládnout a že to je nemožné. Nuže, nejenom to bylo možné, ale byla to ta nejsilnější zkušenost propojení, jaké jsem kdy byl svědkem a jakou jsem kdy CÍTIL. 26 účastníků se sjelo z celé Evropy, ale pouze 1/3 z nich mluvila a rozuměla anglicky. Se dvěma nadanými a trpělivými tlumočníky jsme spolu-vytvořili zázrak. Slovy nelze popsat, co se skutečně dělo během těch pěti dnů, ale slzy radosti a smutku, které mi tekly když jsem zažíval všechny ty vzácné chvíle, mi naplňují srdce tušením magie a zázraku. Uvědomoval jsem si, že jsem se do účastníků zamiloval tak, jak jsem to nikdy dříve nezažil, a cítil jsem, že toto soustředění patří mně a všem kolem! Společně jsme byli ubytováni a společně jsme jedli a žili. Zachovám mlčenlivost o našich účastnících a nebudu se dělit o to, co se událo v tom campingu u Prahy. Ale můžu vám říct, že naše společná zkušenost se dotkla našeho jádra tak hluboce, že naše životy už nikdy nebudou jako dříve. Chci poděkovat Markétě a Daliborovi, našim zástupcům HT, kteří soustředění zorganizovali a odvedli tak skvělou práci!“

 

10. 9. Mezinárodní konferenční hovor opětovně propojující lektory a účastníky Kruhu srdce ze Školení facilitátorů 22.-28.7. Potvrdilo se, že funguje i po telefonu. (8 účastníků)

 

24.9. Opětovné uzavření Kruhu srdce v duchovním středisku na Smíchově s účastníky ze Školení facilitátorů 22.-28.7. (cca 16 účastníků)

 

6. - 8.10. Pozvání HT do akademické diskuse s YMCA

 

13. - 15.10. Všichni jsme Jedno – HT soustředění o jednotě s Claudií Christinou Pieper, německou HT CC a Denisem Rosendahlem Hubberem, nizozemským HT CC – místo: Green Garden Hotel v centru Prahy. Finančně ztrátové. (8-11 účastníků z ČR) Po soustředění jsme měli dodatečný propojovací program a věnovali se konstelacím (terapeutická metoda) HT vize a situaci jádra HT.

 

1. 11. Vloupání do kanceláře HT. Všechny dokumenty HT rozházené + menší peněžitá škoda.

 

9. - 13. 11. Mezinárodní přátelské shromáždění „jádrových týmů“ HT v Budapešti (17? účastníků z 9? zemí, 4 z Česka). Opět akce se silným propojením a spoustou radosti. Všichni účastníci projevili velkou ochotu zůstat pod značkou HT, ale současně si přejí demokratickou organizaci. Komunikační potíže v Globální kanceláři a jádru HT byli zaregistrovány a zmírněny, odpovězena spousta dotazů. Vytvoření mezinárodního internetového chat fóra. Úspěšné uvedení filmu Secret-Tajemství. Plánování HT Turné bezpodmínečné lásky 2007.

 

12. 11. Interview s Claudií Christinou Piper o vizích vedení HT ČR. Napomohla vyjasnění výsledků, schválení tandemu koordinátorů, Žaneta odstupuje z funkce celostátní koordinátorky.

 

24. - 26. 11. Celostátní setkání HT v Praze, Green Garden Hotel (25 účastníků)


Kromě uvedených akcí jsme ještě podnikli:

 

Dalibor vytvořil kompletní grafický návrh brožury Světového turné HT s NDW 2007 (Praha se nedostala na trasu, vzhled brožury se poté smutně změnil – snad špatný rozhodovací proces v Globální kanceláři? – přestože návrh se velice líbil)
Markéta se účastní programu školení Oslava života (trvalo velmi dlouho než dostala požadované materiály a konečnou cenu školení, přišly až dlouhou poté, co program začal – nejspíš nefunguje komunikace a logistika vzdělávacího programu)
Pravidelná měsíční setkání Rady HT ČR
Každodenní komunikace tandemu koordinátorů HT ČR
Běžný telefonní styk užšího teamu HT ČR
2 společné HT dovolené
Příspěvky do volného mezinárodního diskusního fóra HT
Máme velice dobrého koordinátora teamu překladatelů – David Frei, v současnosti v diplomatických službách v Africe, a nově i Moniku Jamborovou (překladatelský funkční tým se zatím ukazuje jako nejlépe fungující funkční tým díky zapálení jeho dobrovolníků a jasnému zadání úkolu - překládání funguje lépe než funkční týmy s více abstraktními cíly)
Dokončena hlavní technická část vývoje nového webu HT ČR
Dokončena tvorba loga HT ČR
Vývoj obchodního designu s firemní identitou HT ČR
Teoretická příprava HT Turné bezpodmínečné lásky 2007
Jsme schopni pokrýt některé náklady na denně používané zařízení naší kanceláře, sídlící v rodinném domě jednoho z koordinátorů.
Byli jsme schopni koupit mobil pro komunikační koordinátorku HT ČR Markétu a začít platit měsíční telefonní účty.
Podařilo se nám umístit poznámku s kontaktem na HT ČR do nově přeložené knihy NDW. “Co chce Bůh” – držte palce, aby přežila redakční úpravy – doporučujeme teamům ve všech zemích jako nejlepší propagaci.
Úspěšné propojovací akce v sérii “Pojďme společně prožít” – druh dálkové meditace, ovšem za použití přirozenějších technik – místo abstraktních meditací používáme pití čaje či tanec… Lidé to milovali.
Rozšíření referencí o HT na jiné servery a tiskopisy.
Přeložili jsme naše stanovy do angličtiny.

 

Nejvíce problematické případy:

 

Webová prezentace a internetová doména:
Zde jsme měli mnoho problému. Na počátku našich aktivit, doména
www.humanitysteam.cz byla zaregistrována jedním pohotovým členem jádra HT. Zaplatil všechny finanční náklady s tím, že se jedná o sponzorský dar. Neplnil naše požadavky a vystavil lacinou nedokončenou verzi stránek až poté, co byl požádán, aby opustil svoji pozici. Naše Rada vybrala jiného koordinátora a požádala ho aby doménu přeregistroval na naše občanské sdružení. To slíbil vyplnit. Když nadešel čas, odmítl předat doménu, a ta se stala jeho rukojmím. Tvrdil, že poškozujeme ideu HT nicneděláním, a proto se rozhodl z ideologických důvodů si doménu ponechat a založit svoje vlastní HT. Později si za předání řekl o mnoho peněz. Jakmile jsme začali o tom přemýšlet, nastavil cenu ještě výše. Rozhodli jsme se neomezovat se zaregistrovat si jinou doménu. O několik měsíců později, doménu uvolnil a teď si ji registrujeme sami. Takže – jak realita prokazuje, není důvod cítit se omezeni či ohroženi. Vždy je v našem životě nějaká další „doména“… a ti, kteří nemají opravdový zájem, nakonec tento prostor opustí, když není žádná válka. Dalším selháním je proces vytváření samotné webové prezentace. Protože byl v týmu nedostatek IT specialistů a webové stránky jsou velmi delikátní záležitost, úkolu se zhostil Dalibor, současný koordinátor HT, který zvolil relativně levného programátora, který měl web vytvořit. Byl vytvořen systém, prostřednictvím kterého jakýkoliv volený konečný uživatel z HT se může spolupodílet na vystavování nových informací. Spolupráce s tímto programátorem ale vedla k mnohým zdržením. Vážná nemoc způsobila další zpoždění. Ale nejhorší vliv na zprovoznění webových stránek a kanceláře mělo rozhodnutí uspořádat spoustu seminářů a akcí dříve, než bude práce na webu a kanceláři hotova. Důsledkem je to, že naše stránky stále nejsou hotové, na což nejsme vůbec pyšni.

 

Velice “specifické” případy:

Zde chceme sdílet informace o některých ostatních věcech, které jsme dělali, nicméně ač jsme se snažili, příliš nefungovaly:

 

Předání databáze a styl zpravodaje:
Před jistým časem jsme byli požádáni, abychom poskytli e-mailové adresy našim teamovým kolegům z Globální kanceláře pro účely centrální distribuce mezinárodního zpravodaje HT. Nejdřív jsme si od kolegů z HT ČR vyžádali povolení předat jejich adresy dál – pro zachování legality a slušnosti – a poté jsme poslali adresy z databáze HT ČR společně s českou verzí zpravodaje. Současně jsme se ptali kdo je za databázi odpovědný, jak budou databáze synchronizovány, jak máme aktualizovat data nastupujících a vystupujících teamových kolegů.
Nefungovalo to však, asi chyběla spolupráce. Naše dotazy obíhali planetu, předávali si je různí lidé, ale problém je, že doposud jsme nedostali odpověď!
Dále, jako Rada HT ČR se domníváme, že forma zpravodaje je naprosto nepřitažlivá. Nešťastně byla zvolena stará naivní typografie, kterou v minulosti používaly různé náboženské sekty a pro Čechy je naprosto nezajímavá – ničí zájem lidí o HT. Dalibor Novák už byl požádán, aby pracoval pro zpravodaj jako profesionální novinář, takže se těšíme na báječné zprávy o Nové spiritualitě ve ztravitelnější formě.

 

Získávání informací o registraci HT GO (Světová kancelář HT)
Žádali jsme o ně předtím než jsme se zaregistrovali jako občanské sdružení, abychom je mohli vložit do našich stanov a stát se tak právoplatnou součástí mezinárodní organizace. Museli jsme zvolit jiný způsob registrace – jako občanské sdružení, což není ta stejná forma neziskové organizace jako „sdružení s mezinárodním charakterem“ (což je více komplikované a pro které jsme neměli nutné informace). Dodnes se nám nepodařilo získat informace o tom, u jaké instituce je HT GO registrováno, jaké je její identifikační číslo a jakou má právní formu. Taková nejasnost a netransparence je od organizace Nové Spirituality překvapivá a frustrující. Po zběžném shlédnutí našich tanov, nám bylo doporučeno, abychom do nich vložili větu o tom, že budeme podléhat GO. Dali jsme najevo, že jsme součástí mezinárodního hnutí, ale vložení něčeho takového do stanov je zcela mimoprávní a že nadále potřebujeme chybějící informace. Jsme si jisti, že se tato záležitost v dalším roce vyjasní tak, jak se zlepšuje naše spojení s GO, ale považovali jsme to za důležitou záležitost ke sdílení.

 

Pořádání návštěvy Neala Donalda Walsche:
Požádali jsme Nadaci Rozhovorů s Bohem (CWG), teda Ritu Curtis, o pořádání návštěvy NDW v ČR 2006, ale byli jsme odmítnuti s tím, že Bibiana Voroňáková, která pořádala první NDW ČR 2004, má výlučné právo (nicméně žádnou smlouvu) na NDW ČR, protože CWG byla s její spoluprací velice spokojená. Návštěva bude a bude ji pořádat ona. S Bibianou jsme se několikrát snažili spolupracovat, ale pokaždé to odmítla. Zeptali jsme se ji na návštěvu NDW ČR 2007, ale odpověděla, že na přípravy není čas, a že nechce naši pomoc. Opět jsme se obrátili na Ritu z CWG a ta opakovala, že NDW ČR 2007 pořádá Bibiana. Namítali jsme, že to není fér, a že šíření poselství Nové spirituality neprospívá, když nějaká soukromá osoba, která odkládá přednášku NDW už od 2004, má výlučné právo. Bylo nám řečeno: Sorry.
Na Zasedání Globální rady v Kyotu byla Žaneta připravena přednést naši záležitost, aby se dostala přímo k NDW. Poté Globální kancelář HT oznámila, že se plánuje Světové turné HT 2007 s NDW, a že touto cestou se máme přihlásit a pozvat NDW do ČR. Přihlásili jsme se, ale Globální kancelář HT nás odmítla s tím, že Světové turné HT 2007 s NDW nepovede přes ČR, protože NDW navštíví Prahu separátně a není potřeba aby sem jezdil dvakrát, běžná přednáška stačí. OK.
Obrátili jsme se na Ritu z CWG, ale ta nám řekla, že si máme promluvit s Bibianou, která návštěvu pořádá. Udělali jsme tak, ale ta řekla, že nemáme mluvit s CWG, že s ničím nemůžeme pomoct, a že spolupráce s HT není vítaná. Víme, že NDW stanovil pravidlo, podle kterého na jakékoliv akci, které se účastní on, musí být všem HT umožněno postavit vlastní stánek a vyvěsit svou vlajku. NDW původně skutečně chtěl co nejvíce podporovat HT, byť to nakonec nefungovalo. Takže jsme si promluvili s CWG a Rita nám slíbila, že nám včas řekne, zda návštěvu NDW pořádá Bibiana, kdy přesně a to bude či zda svoje přednostní právo nevyužije.
Čas běžel, nikdo se s námi nespojil a na další dotaz Rita z CWG reagovala “proč k ďáblu potřebujete datum té návštěvy”, jako bychom s ní předtím nemluvili, jako by nám nic neslíbila, jako bychom neměli právo účastnit se návštěvy NDW. A co bylo skutečně urážlivé – jako bychom neprojevili zájem o přednášku NDW a přizpůsobit program HT ČR podle ní. Byla nám poskytnuta nějaká možná data a nejisté informace, že v Praze 2007 NDW nejspíš přednese pouze jednu přednášku namísto dvoudenního semináře. Když jsme poté opět mluvili s Bibianou, řekla nám, že z neurčitých důvodů nebude vůbec žádná přednáška.
Skutečně jsme chtěli dostat NDW opět do Prahy. Je hlavní osobní inspirací HT, tvůrcem myšlenky HT a nejlepším důvodem pro vstup do HT. Jeho návštěva by byla rovněž dobrou příležitostí jak vytvořit nějaký zisk, protože jinou nemáme. Ale tuto blokuje jedna soukromá osoba. Takže taky tohle jsou takzvaní novo-spirituální lidé a HT. Odkdy jsme se dověděli jakou zálohu na cestovní a jiné výdaje je potřeba zaplatit teamu NDW předem (původních 500,000 Kč bylo už sníženo na 200,000 Kč), jsme rádi, že máme více času na shromáždění této sumy. Stále bychom také rádi měli informace o tom, co tato suma pokrývá a jak bylo možné o tolik snížit původní sumu. Pokud je cílem podpora chudších zemí, mělo by to být řečeno – transparence zde, zdá se, opět chybí. Však zpět k tématu: stále nevidíme žádný způsob jak pozvat N.D.W. do ČR.


Plánujeme:

 

16 -17. 12. Vánoční HT setkání v Pražském duchovním centru, Smíchov

 

22. 12. 2006 Vánoční a novoroční oslava – dovolená s přáteli z HT na horách a lyžích.

 

Uploadovat texty a fotky na nový web a co nejdříve je zveřejnit.

 

Valná hromada všech registrovaných mecenášů (členů) sdružení HT ČR, volby nových členů Rady HT, atd.– leden

 

IV. Mezinárodní přátelské shromáždění HT v Praze – pořádáme další po Berlíně a Budapešti – únor

 

Otevřený Kruh srdce HT – březen

 

Česko – slovenské setkání HT – březen/ duben

 

Prezentace Embracing Change s Christianem Petrem Pankhurstem pro Prague Business Club v březnu/ dubnu v Praze; Christian se účastní každoročního

festivalu “Esotera 2007” v březnu/ dubnu v Praze.

 

Tvorba vizitek pro tandem koordinátorů HT ČR a vzoru pro celou Radu HT ČR.

 

6. – 9. 7. Česká část HT Turné bezpodmínečné lásky 2007 v Praze.

 

Zavést pravidelné finanční příspěvky HT GO.

 

Markéta se možná stane součástí světového Vzdělávacího týmu HT – stále čekáme na víc informací.

 

Překlad knihy Teje Steinera – Kruh srdce.

 

Takže, to by bylo všechno z naší strany. Víme, že jasnost pomáhá, stejně jako vědomí, že neexistuje nikdo na koho by se mělo čekat, že MY jsem HT, ne někdo tam nahoře, a že si musíme pomoct sami. A dokud na nás svítí Slunce, můžeme udělat všechno co chceme! Podívejte se na film Secret-Tajemství (http://www.tut.com/secretdvd.htm)! Jsme připraveni?

 

Dotazy posílejte na info@humanitysteamcz.org, dejte vědět, zda můžeme nějak pomoct a přidejte se k chatu na HT Friendship Forum, který pro všechny zpřístupnil kamarád Bent na http://www.liberateyourself.org/HT-forum/index.php

 

S nejhlubší láskou,
Humanity’s Team – Česká republika

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist