tvoříme svobodný prostor

Patronium 2008

13.01.2008 00:00

 

V neděli 13.ledna 2008 jsme uspořádali již druhé výroční Patronium. Sešli jsme se opět v Domově Sue Ryder. Přítomno bylo 9 patronů a 5 příznivců.

 

V rámci veřejné prezentace jsme představili Humanity´s Team, kdo jsme, co děláme, co s námi lidé můžou prožít a povídali jsme i o našem spojení se světem a akcích světového HT. Zavzpomínali jsme na setkání, která jsme prožili v minulém roce.

 

Také jsme partonům představili naše finance. Naše přijmy z příspěvků patronů, darů a výnosů z akcí činily 75 000 Kč, výdaje pak přesáhly 69 000 Kč. Největšími našimi výdajovými položkami byly telefon (17 000 Kč), doplatky za akce v roce 2006 (17 000 Kč) a cestovné členům Rady (8 000 Kč). Také jsme 5000 Kč přispěli světovému týmu. V pokladně a na účtu jsme měli koncem roku 2007 asi 50 000 Kč. Děkujeme všem partonům, příznivcům i dárcům za podporu, kterou celý rok Humanity´s Teamu dávali.

 

Dále jsme hovořili o připravovaných akcích a o účasti našich koordinátorů na Světovém setkání v květnu v Argentině a jejich velké cestě po USA a Kanadě v rámci HT Love Tour (červen-srpen). Tyto cesty jsou podpořeny penězi ze sponzorského daru 5000 euro, který jsme v uplynulém roce přijali a které využíváme právě na kontakty se světem.

 

Na závěr proběhla volba Rady sdružení, která má následující nové složení: Markéta Potměšilová, Ladislav Lászlo, Žaneta Najdeková, Jarmila Dušková, Kamil Krbálek a Marcel Jakimjuk. Do revizní komise byl zvolen Michael Chlad. Koordinátorský tandem zůstává ve složení Ladislav Lászlo a Markéta Potměšilová. Chceme také poděkovat Petrovi Dostálovi za práci, kterou v Radě vykonal a věříme, že zůstane příznivcem Humanity´s Teamu i v budoucnu.

 

(foto Kamil)
Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist