tvoříme svobodný prostor

Otázky a komentáře od čtenářů HSB

01.03.2009 18:03

Milý Neale…
Je mi 52 let a stále sám sebe překvapuji tím, jak snadné je pro moje nižší Já převzít nadvládu nad mým životem. Například před pár měsíci jsem byl jednoho rána ve špatné náladě, což vedlo k tomu, že jsem na parkovišti hloupě nacouval do jiného auta. Pomyslel jsem si: „Ale ne, na tohle teď nemám čas" a tak jsem odjel pryč. Po celou dobu zaháním myšlenku, že jsem udělal něco špatného že tak či onak ponesu následky, ale moje „špatné já“ to nechalo být jít.
Další věc je, proč mi činí takové potěšení probírat se erotickými webovými stránkami? shledávám tak záživným surfování na stránkách s měkkým pornem? Mohu se cítit zrovna unavený, ale stejně se musím podívat na nějaké krásné nahé ženy a než si to stačím uvědomit, strávím na internetu hodiny a hodiny dlouho do noci bez jediného zívnutí.
Potom je tu má milostná aféra s Mary Jane, která pomalu ničí mě i moje zdraví, ale stejně v ní nedokážu přestat.
No a nakonec mám krásnou ženu a čtyři úžasné děti, ale stále je pro mě příliš snadné mít nemanželské milostné poměry. Už jsem jí o tom v minulosti dokonce i řekl, ale zastává postoj raději o ničem nevědět.
Cítím, že prahnu po nějakém duchovním podnětu, který by toto všechno změnil, ale nedokážu se do ničeho pořádně zakousnout. Stal jsem se takovým starým cynikem, kterému se dnes zdá být všechno nudné a otravné.
 (Jméno bylo smazáno Nealem)


Můj drahý příteli…
Děkuji ti za Tvou radikální upřímnost ohledně toho, co se právě ve Tvém životě děje. Prošel jsi třemi z pěti úrovní mluvení pravdy, popsaných v Hovorech s Bohem: (1) Říkej pravdu sám sobě o sobě; (2) Říkej pravdu sám sobě o druhých; (3) Říkej pravdu o sobě druhým. Udělat tohle není snadné a jen někdo, kdo se vydal na cestu k mistrovství, to dokáže. Mám z Tebe radost.
Nuže, proberme si jednotlivé body ve Tvém dopise.
Všichni občas podlehneme našemu nižšímu Já. To je velmi běžné a je to součástí procesu vývoje. HSB nám říkají, že v okamžiku, kdy rozhodneme něčím být, začne se nám zjevovat vše opačné. Zjistil jsem, že je to zcela pravdivé.
To je zákon protikladů a bývá zvláště obtížný pro ty, kteří se vydali na cestu sebetvoření. Je mi jasné, že Ty ses na takovouto cestu vydal, protože jinak bys ani neznal materiály HSB a jistě bys mi nepsal tento dopis. Tak se připrav na to, že se „opak“ toho, co si přeješ a žádáš v životě, silně projeví ve Tvé životní realitě.
Například, učinil si hluboké vnitřní rozhodnutí nalézt ve svém životě osobní integritu – a tak si tvoříš situaci za situací, které Ti umožňují rozhodovat se o sobě každý nový den. Nehoda na parkovišti bude sotva jediným příkladem. Jsem si jist, že si jich vytvoříš ještě mnoho.
Zřejmě si také učinil nevědomé rozhodnutí (nebo snad velmi vědomé) uspořádat si své sexuální energie, začít s přesouváním své Životní Síly z nižších čaker do vyšších center uvnitř Tebe. Chceš, abys začal prožívat sebe sama jiným způsobem, ubíral se životem s odlišnými pohnutkami, fungoval na odlišných úrovních vědomí a zaměřoval se na naprosto jiné energie v naprosto jiných směrech, než jak jsi to dělal dříve, když jsi nechápal, co se ti opravdu děje.
Tím, že jsi učinil toto rozhodnutí, jsi byl zároveň svým egem zlákán k fixaci na erotické fantazie. Musíš si uvědomit, že tvé ego je Tvoje část, která chce, abys „uvízl“ na věcech tak, jaké jsou dnes. Je to ironické, protože většina lidí si myslí, že je to právě ego, které vás „nafukuje“… ale je to přesně naopak. Úkolem ega je snížit vás, „splasknout“, zredukovat opět do od okolí odděleného Já, zcela nepropojeného s vyšší realitou nebo jednotným vyjádřením života.
Sex je zvláště zranitelnou oblastí pro lidi na duchovní cestě z mnoha důvodů. Zaprvé, protože sexuální energie a duchovní energie spolu velmi úzce souvisejí. Ve skutečnosti jsou tímtéž, jen vyjádřené různými způsoby (toto je podrobně vysvětleno v Hovorech s Bohem.) Za druhé, my lidé žijeme ve společnosti, ve které jsou zkrátka a dobře potlačována různá sexuální vyjádření, zostuzována naše přirozená sexuální zvídavost a kritizován jeden z našich primárních instinktů. Pro Tebe je vzrušující sledovat erotická videa a dívat se na nahé dámy, protože je lidsky přirozené prožívat potěšení a radost, údiv a vzrušení nad půvaby opačného pohlaví. Pokud by tomu tak nebylo, lidská rasa by už neexistovala.
Není „špatné“ dívat se na obrázky lidí, zabývajícími se sexuálními aktivitami (lidské bytosti tak činí již od doby, kdy zjistily, že dovedou kreslit). Otázkou není, proč Ti to přináší potěšení? Otázkou je, proč Tě trápí, že tomu tak je?
Odpověď bezpochyby leží v sexuální represi lidské společnosti, která si řekla, že její nejpřirozenější instinkty jsou zároveň jejími pudy nejohavnějšími.
Je politováníhodné, že tato představa tolik přežívá, protože je to právě potlačování tohoto přirozeného instinktu, co způsobuje sexuální poruchy a nakonec i sexuální zločin. Lidé, kteří sledují erotická videa, tak činí, protože lidé v nich dělají věci, na které se lidé dívají zřídka, pokud vůbec. Diváci takto prožívají energii zprostředkovaně – což je ve většině případů jediný způsob, který si myslí, že to mohou dělat.
Staneme se „nemravnými“ tím, že sledujeme druhé lidi, když jsou „nemravní“. To ale tak není. Nicméně stane-li se tato činnost závislostí, je to jiná záležitost a může signalizovat nevyváženost sexuální energie, spíše než přirozené jiskření a zvědavost. Jestliže se vás toto týká, je v pořádku si to přiznat, prozkoumat své pohnutky a usilovat o změnu svého chování. Nicméně musíte vědět toto: nikdy se nestanete úplnými tím, že popřete část sebe sama.
Předpokládám, že se rozhodneš ukončit tuto činnost, protože si uvědomíš, že to hrozí přerůst ve skutečnou závislost. Kdyby bylo řešení na mně, prostě bych Tě nechal dívat se na erotické filmy mnoho hodin denně, každý den bez výjimky, po dobu šesti týdnů. A pravděpodobně by ses pak na to už nikdy nechtěl dívat znovu.
Co se týká erotiky a stejně tak čehokoliv jiného, když máš dost, máš dost. Pokud s tím nepřestaneš teď, nepřestaneš s tím ani v budoucnosti. Dokud to neubližuje druhým nebo Tobě samému (je tomu tak? odpověď na tuto otázku zjistíš hned jakmile se zeptáš), není žádný důvod si za to „nadávat“ nebo si to „vyčítat“. Tuším, že jednoho dne si řekneš: toto již není tím, čím jsem. Toto již není tím, co jsem si zvolil, že budu. Vždycky mě bude zajímat sex, vždycky ve mně bude jiskřit sexuální vzrušení a vždycky uvítám svoji vlastní sexuální energii, ale už nebudu cítit potřebu pozorovat jiné lidské bytosti v sexuálních situacích, abych ji mohl procítit nebo vyjádřit.“ A to bude ono.
HSB říkají: „Každý čin je aktem sebeurčení.“ Pokaždé, když myslíš nebo se zrovna díváš na erotické materiály, zeptej se sám sebe: Je tohle to, čím jsem? Je tohle to, co si vybírám, že budu? Dávej pozor jaká odpověď přijde a prostě podle ní jednej. Tato mocná formule může být použita na jakékoliv chování nebo závislost. Při použití tohoto postupu dvou otázek, přestanu kouřit během 24 hodin a nikdy už znova nevytáhnu další cigaretu. Je to absolutně a naprosto úžasné. Vážně uvažuji o tom, že si nechám tyto dvě otázky vytetovat na levé zápěstí!
Je tohle to, čím jsem? Je tohle to, co si volím, že budu?
Stejnou otázku si polož vzhledem k Mary Jane. Stejnou otázku si polož vzhledem ke své ženě a dětem. Když jsi s nimi, když se těšíš ze života, který si s nimi vytvořil, zeptej se sebe: Je tohle to, čím jsem? Je tohle to, co si vybírám, že budu? Jestliže přijde odpověď „Ano!“ , udělej to, co je nezbytné, aby tato skutečnost pokračovala.
To samé udělej u své práce. To samé v každé oblasti svého života, každý den. Jen se pozoruj. Prostě se pozoruj, procházej si svůj den a v každém bodě volby se ptej sám sebe: Je tohle to, čím jsem? Je tohle to, co si vybírám, že budu? Jestliže přijde kladná odpověď, pokračuj v tom, co děláš a udělej cokoliv, co je třeba udělat, aby tato skutečnost pokračovala. Jestliže přijde záporná odpověď, přestaň dělat, co děláš a opusť tuto skutečnost.
Toto dělej, ať už mluvíme o kousku citronu, šlehačkovém dortíku, poškozeném nárazníku na parkovišti nebo schůzce s Mary Jane.
Nakonec, jestliže „čekáš na nějaký duchovní podnět,“ proč si ho nedopřát tím, že ho dopřeješ ostatním…svým příkladem? Hovory s Bohem říkají, cokoliv si přeješ prožít sám, udělej pro druhé. BUĎ PŘÍČINOU toho, co si přeješ pro sebe, v životech ostatních.
Přeji Ti vše dobré na tvé cestě, můj příteli. Jdu po ní s Tebou, každým krokem. Posílám Ti lásku.
Neale.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist