tvoříme svobodný prostor

Návrh: Dohody o komunitě

01.08.2008 18:59

Humanity´s Team je komunita a už nějaký čas pracujeme na modu vivendi našeho společného života. Tyto dohody, které dodržujeme, nebyly nikdy takto sepsány a předáváme si je mezi sebou přímou zkušeností, tím, jak spolu jednáme. Pokusil jsem se je sepsat a dát dohromady, protože na internetu se špatně předávají zkušenosti třeba pozorováním. Tohle je můj návrh, jak by mohla fungovat tato komunita, dávám to sem jako inspiraci či pracovní materiál, se kterým se bude dále pracovat, o kterém se bude diskutovat do té doby, dokud nenajdeme koncensus.

Dohody o komunitě

Jsme komunita lidí, kteří zkoumají svou spiritualitu, kteří chtějí být spolu, sdílet své životy a spolupracovat na tvoření. Chceme své aktivity rozvíjet jak na internetu, tak především v reálném životě na Zemi. Naše komunita vzniká tak, že bouráme bariery mezi sebou, hledáme, co máme společné a co chceme společně dělat.

Chceme žít v míru a harmonii mezi sebou a bereme v úvahu naše odlišnosti, proto jsme společně přijali dohody našeho soužití, které nám pomáhají tvořit důvěru mezi námi, a které vytvářejí bezpečný prostor ke svobodnému vyjádření toho, kým každý z nás skutečne je.

Fungování naší komunity je založeno na otevřenosti a transparentnosti, proto naše dohody o komunitě jsou veřejné a každý člen je může mít na očích a může důvěřovat tomu, že i ostatní se jimi řídí. Vždy jednáme s vědomím, že jsme součástí jednoho celku, který se jmenuje lidstvo. Tato komunita patří těm, kteří se dobrovolně rozhodli dodržovat dohody o jejím fungování.

Naše dohody nelze nikomu nutit a jejich porušení není trestné. Jejich nedodržování je ale nefunkční, nedosáhneme toho, co chceme, být spolu v komunitě. Přijetí a dodržování těchto dohod je vnitřním závazkem každého účastníka, každý má právo se k nim vyjádřit, odmítnout je nebo o nich diskutovat a přijímána jsou konsenzuálně, jejich změna probíhá opět konsenzem. Navzájem si pomáháme mít tyto dohody na paměti. Pokud někdo dohody vědomě a opakovaně porušuje nebo cítí, že s ním neladí, a tím se možná už ani necítí být členek komunity, pak může kdykoliv odejít.

Dohody o komunikaci (Miguel Ruiz: Čtyři dohody)

Nehřeším slovem. Hovořím jako osobnost. Říkám jen to, co si myslím. Vyhýbám se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívám sílu slova ve jménu pravdy a lásky.
Neberu si nic osobně Nikdo nedělá nic kvůli mně. Co druzí píší, říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Jsem imunní proti názorům a činům druhých a nestávám se obětí zbytečného utrpení.
Nevytvářím si žádné domněnky Nalézám odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chci. Komunikuji s ostatními tak jasně, jak jenom dovedu, abychom se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům.
Dělám vše tak, jak nejlépe dovedu. Moje činnost se mění od okamžiku k okamžiku, vypadá jinak, když jsem nemocný, než když jsem zdraví. Dělám však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedu, a vyhýbám se zbytečným soudům a lítosti


Dohody o soužití (Tej Steiner: Kruhy srdce)

Dodržuji důvěrnost. Vše, co se druhým z komunity stane nebo co řeknou či napíšou v uzavřené komunikaci, zůstane mezi zúčastněnými.
Nemluvím o nepřítomných. Komunikuju přímo s druhými lidmi v komunitě, má komunikace se netýká nezúčastněných lidí.
Přebírám odpovědnost. Mluvím pouze za sebe, nikoliv za druhé. Mluvím v první osobě, nikoliv ve druhé nebo v množném čísle.
Řeším spory přímo a rychle. Pokud mezi členy komunity vznikne konflikt, řeší se tady a teď. Žádná neshoda se nenechává vyhnít bez povšimnutí ani se neskrývá. Používám Dohody o řešení konfliktů.
Tvořím konsenzus. Jakékoliv rozhodnutí, které o sobě komunita přijímá, vyžaduje souhlas všech.
Komunita není konfrontace a nikdo nikomu nemusí skládat účty. Každý skládáme účty pouze sám sobě.
Z komunity mohu kdykoliv odejít


Dohody o řešení konfliktů (Pět kroků k míru)

1. Přiznávám, že některé staré představy o lidech mi přestaly být prospěšné.
2. Přiznávám, že o druhých lidech a jejich životě nevím všechno a že nové poznání všechno změní.
3. Připouštím, že se dnes ve mě mohou zrodit nové představy o lidech a jejich životě, které mohou vést k novému způsobu života v naší komunitě.
4. Jsem ochotný/á zkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do svého názorového systému, pokud budou v souladu s mou vnitřní pravdou.
5. Jsem ochotný/á začít žít takovým životem, který bude vyjádřením mých názorů.

 

Zpět

Diskusní téma: Návrh: Dohody o komunitě

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist