tvoříme svobodný prostor

Meditace na linii hara

23.04.2008 22:09

Podle Barbary Ann Brennan, Ruce světla a Zjevení světla

Tahle meditace pracuje s dimenzí hara. Hara je jiná úroveň bioenergetických polí, než ve které existují čakry a aura a kde se objevují myšlenky, pocity nebo vztahy. Je uložena hloub a nejsou v ní tak složité energetické útvary. V dimenzi hara jsou uloženy záměry, odpovědi na otázku Co chci nebo nejkrásnější představy o našem životě. Na našich setkáních s touhle dimenzí pracujeme neustále, je spousta způsobů jak pracovat s energiemi na téhle úrovni, například pomocí zpěvu, tance nebo kruhu srdce. Teď zkusíme meditaci.

Tahle meditace se provádí ve stoje a pokud jí děláme jako skupina, tak v kruhu nebo v kruhové formaci. To má svůj význam, protože to není jen meditace jednotlivců, ale opravdu celé skupiny,  energetické pochody neprobíhají jen na individuálné úrovni, ale i na kolektivní.

Stojíme rozkročeni s pokrčenými koleny tak, aby lýtka od kolen dolů byla kolmá k Zemi, páteř je rovná a hlava vztyčená. Trochu podsadíme zadek. Pokud se chytneme za vlasy na vrcholku hlavy a povytáhneme se, máme pocit, jakobychom viseli na vlásku. Takto jsme srovnaní podle individuální linie hara.

Tato linie je hlavním energetickým objektem v dimenzi hara. Je jako laserový paprsek. Začíná v bodu individualizace asi metr nad naší hlavou, vstupuje do těla v místě sedmé čakry, prochází přes sídlo duše v oblasti srdce  a bodem tan tien čtyři cm pod pupíkem, mezi nohama z těla vychází a končí až ve žhavém zemském jádru. Během meditace všemi těmito body projdeme.

Teď budu popisovat jednotlivé body v dimenzi hara i cviky meditace s nimi spojené, dokonce energeticky budeme s těmi body pracovat, ale tohle ještě nebude samotná meditace. Ta proběhne mlčky, až nám bude jasný celý postup.

Začíná se s bodem tan tien, je uprostřed těla čtyři prsty pod pupíkem, je to těžiště těla. Spojíme se s ním tak, že spojené prsty obou rukou zapíchneme do břicha. Bod tan tien si představujeme jako pingpongový míček, je dutý a má modrou nebo šedivou barvu. S každým hlubokým nádechem do něho posíláme energii, on se rozžhavuje a barví do červena, je jako zapadající Slunce, je tak horký, že se začínáme potit. Ten pocit horka je neklamným důkazem, že jsme s tan tienem ve spojení. Při meditaci budeme v téhle pozici tak dlouho, dokud ten žár neucítíme. Podstatou tan tienu je zvuk nebo tón, je to ten tón, který zní, když zpíváme Óm. Každý ho má vlastní, přesto dohromady vytváříme nádherný souzvuk. Tenhle tón vytváří a formuje naše těla, drží je pohromadě a jeho síla je silou, kterou ovládáme sami sebe a se kterou se plní naše přání a nejkrásnější představy.

Když je tan tien rozžhavený, vyšleme z něho laserový paprsek dolů až do zemského jádra. Ruce sepneme jako při motlitbě, ale s tím, že prsty směřují k zemi a dlaně jsou před tan tienem. Laserový paprsek z tan tienu stabilizujeme a zesilujeme s každým hlubokým nádechem, pevně ho navážeme na zemské jádro hluboko pod našima nohama. Jádro je tak žhavé, že můžeme cítit, jak nás pálí do chodidel. Jsme pevně spojeni se Zemí.

Zemské jádro pulsuje s frekvencí 8x za vteřinu i náš tan tien pulsuje, ale každý z nás máme svou vlastní frekvenci. A ačkoliv je tahle frekvence individuální, můžeme jí upravit tak, aby byla v harmonii s frekvencí zemského jádra. Levou ruku necháme na místě s prsty směřujícími k zemi, ale pravou vrátíme na tan tien. Zemské jádro a tan tien jsou propojeny laserovou linií hara. A jejich pulsace se s každým hlubokým nádechem slaďují. Energie a pulzace stoupají podle laserové linie a naplňují náš tan tien. Pokud není frekvence tan tienu a zemského jádra v harmonii, můžeme cítit v těle drncání, jako když jedeme po kočičích hlavách, říká se tomu interference. Vyšleme přání, že chceme frekvence sladit a interference pomalu ustane. A teď, ačkoliv má každý z nás stále svojí vlastní frekvenci, jsme sladěni s frekvencí zemského jádra. A výsledkem je, že jsme sladěni i mezi sebou. V souladu a harmonii jsou i frekvence tan tienů kterýchkoli dvou z nás.

Energie stoupá ze Zemského jádra přes tan tien, ale tam se nezastavuje a vstupuje do sídla duše. Pravou ruku přesuneme proti srdci a zapíchneme prsty do hrudníku. Sídlo duše je oblast nádherného světla, které z nás září, ale není to srdeční čakra, se kterou se často plete. Zde jsou umístěny naše touhy a přání, tohle je to místo, kde se ukrývá nejkrásnější představa o našem životě, zde je odpověď na otázku co chci. Co chci v tomto životě prožít, co cítit, co je důvodem, proč jsem tady. Těmto touhám a přáním, i když je třeba konkrétně neznáme, posíláme s každým hlubokým nádechem energii. A světlo v našem srdci září stále víc a víc. Temná energie strachu mizí, černá oblaka pochybností odplouvají, nemají šanci. Zůstává jen zařivá energie touhy a odhodlání.

Ale ani v sídle duše se energie nezastavuje a stále stoupá, až vystoupí nad hlavu. Levá ruka stále zůstává na svém místě před tan tienem s prsty dolů, ale pravá se přesunuje nad hlavu. Položíme zápěstí na temeno a prsty směřují vzhůru, do bodu individualizace. Energie vystoupala ze zemského jádra až sem a s každým hlubokým nádechem stoupá ještě výš. Bod individualizace je místo, kde se náš individuální záměr poprvé oddělil od božského, někteří ho vidí jako malou nálevku nebo trychtýřek o průměru asi jednoho centimetru a směřující dolů. Je to díra v dimenzi hara, kterou laserová linie vstupuje do jiné dimenze. Když energie ze zemského jádra projde bodem individualizace, můžeme vyšším smyslovým vnímáním slyšet zvuk, někdo ho popisuje jako zvuk vytažení špuntu nebo jako když přeteče voda v naplňující se lahvi.

Tím jsme prošli všemi body v dimenzi hara. Pravou ruku vrátíme k sídlu duše, ale položíme jí tak, aby prsty stále směřovaly vzhůru. V této pozici laserovou linii hara stabilizujeme, můžeme se ještě zaměřit na ostatní body a posílit je. V tuto chvíli meditace končí.

Už teď jsme v meditativním stavu a pracovali jsme s energiemi v dimenzi hara, přesto samotná meditace ještě neproběhla, dostaneme se k ní v zápětí, proběhne mlčky a budeme zaujímat již zmíněných šest pozic. Zopakujme si je: 1. Prsty směřují do tan tienu a rozžhavují ho. 2. ruce směřují dolů a tan tien se spojuje se zemským jádrem. 3. Pravá ruka se vrací na tan tien a slaďují se frekvence. 4. Pravá ruka směřuje do sídla duše a to začíná zářit. 5.Pravá ruka směřuje k bodu individualizace a energie jím prochází. 6. Pravá ruka se vrací na srdce a linie hara se stabilizuje.

Ačkoliv meditace proběhne mlčky a můžeme mít i zavřené oči, je nutné, abychom změny pozic prováděli všichni najednou, synchronně. Ale nebude zde nikdo, kdo zavelí „a teď to změníme“, takhle to nefunguje. To, s čím tady budeme pracovat, se nazývá skupinová linie hara a ta se tvoří z individuálních linií hara a je s nimi v souladu a harmonii. Ale kdybych zavelel: „teď bude změna“ nahradil bych skupinovou linii svou vlastní. Fungující postup je následující: při každé pozici je nutné se soustředit na své vlastní pocity. Každá ta pozice je energetický stav a zároveň energetický děj, který probíhá v čase, má začátek, prostředek a konec. A v každém okamžiku cítíme proudění energie, jsou to pocity. Ve chvíli, kdy přijde pocit naplnění, přišel pravý okamžik změnit pozici. Dalšími dvěma pocity, které se mohou objevit jsou netrpělivost a váhavost. Oba jsou spojeny s myšlenkami, když se u vás objeví, vraťte se do srdce a ptejte se: co opravdu cítím? Netrpělivost se projeví např. myšlenkou: „raději to urychlím, aby na mě ostatní nemuseli čekat“ nebo „je to zdlouhavé, urychlím to.“ Váhavost přichází s myšlenkami jako: „opravdu je tohle pocit naplněnosti? Mám změnit pozici?“ nebo „je to tak skvělý, chci si to užít co nejdýl“. Ačkoliv je ten pocit naplněnosti individuální, jeho energie je tím, co nás spojuje. Vnímáme svůj vlastní pocit a skrze něj vnímáme i pocity ostatních, tak vzniká telepatická vazba. Ve chvíli kdy funguje skupinová linie hara a každý z nás je spojen se svou individuální linií, k pocitu naplnění dojdeme synchronně, v jeden okamžik a pokud každý z nás přesně vnímá své pocity a reaguje podle nich, v jeden okamžik všichni změníme pozici.

Tahle harmonie skupiny není něčím, o čem se dá spekulovat, prostě se to musí trénovat. Pokud se to na poprvé nepovede, nevadí, zkusíme to znova a pak znova a znova. Silná skupinová linie hara vznikne jen z našich silných individuálních linií. Náš společný záměr jako skupiny vznikne jen tehdy, když každý z nás bude v souladu se svým individuálním záměrem. O tom je celá meditace.

Ilumauir, listopad 2006

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist