tvoříme svobodný prostor

Meditace k oslavě Světového dne Jednoty

29.10.2012 21:06

 

Milí přátelé,

velmi rádi bychom Vás pozvali ke společné meditaci Humanity´s Teamu, kterou oslavujeme Světový den Jednoty. Tato meditace oslavuje spojení s Životem, Bohem, naším zdrojem a všemi žijícími bytostmi na planetě Zemi. Je to právě toto úžasné vědomí, že jsme tady všichni společně a pokračujeme s Božstvím ve spoluvytváření krásné, zdravé, mírové a prosperující planety. 

Pokud Vám to prostor dovolí, najděte si tedy pohodlnou pozici a zavřete oči. Pomalu se nadechněte a vydechněte a s dechem se vědomě zaměřte na své srdce. Hluboký nádech a výdech. Prociťe své relaxující tělo a uvolněte veškeré své napětí, včetně myšlenek a očekávání, které jste měli během dne. Hluboký nádech a výdech.

Začněte pomalu nadechovat a vydechovat, a to pomocí svého posvátného srdečního prostoru. Hluboký nádech a výdech. Uvědomujete si pomalu svůj klid, láskyplnou, léčivou energii uvnitř svého srdce. Energii od Boha, kterou nazýváme Láskou. Tato energie, která nás otevírá odpuštění, soucitu a porozumění. Dvakrát se nadecheme a vydechneme. S každým dechem prociťujete, že se Božství ve Vás stává silnějším, teplejším. Cítíte, že Vámi prochází proud čisté, zlaté, lehké energie. Dvakrát nádech a výdech. S každým dalším decheme si představujete, jak tento teplý zlatý paprsek světla proudí z Vašeho srdce do všech částí Vašeho těla. Rozpouští se v každé buňce vaší bytosti, s láskou a světlem. Dvakrát nádech a výdech. Přináší zdraví a život, proudí do Vaší hrudi a ramen, do Vašeho krku a hlavy. Cítíte, jak tato zlatá energie lásky prostupuje až k temeni hlavy a propojuje Vás s Vesmírem. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Nechte ji proudit zpět do paží až ke konečkům prstů. Proudí do žaludku, pánevní oblasti, nohou až k patám do země, kde Vás láskyplně uzemňuje s krásou matky země. Nádech a výdech.

Jak pokračujete s dýcháním skrze své srdce, vizualizujete si teplou, milující energii, která z Vás prýští do okolí jako zlatý bazén světla, a spojuje Vás s Vašimi milovanými, přáteli, kolegy v práci a sousedy, a to až k bodu, kdy si uvědomíte plně spojení se VŠEMI. Zastavte se na chvilku a oceňte toto spojení, podržte každého z nich ve svém srdci, uvědomte si toto hřejivé pouto, onu vnitřní jednotu. Třikrát se nadechněte a vydechněte.

S každým dalším nádechem si představujete zlaté vlákna soucitné energie, která se pnou od Vás všech a Vašich milovaných směrem k Vaší úžasné pozemské rodině – spojují všechny ve Vašem městě, ve Vaší zemi a všechny na tomto báječném světě. Zahrnují v této překrásné pozemské rodině i všechny zvířecí a rostlinné přátele, všechny živé bytosti. Nádech a výdech. Nádech a výdech.

Dále se rozpíná náš bazén zlatého světla, proudí mohutně do Vesmíru, jak se postupně propojujeme s ostatními, s těmi, které vidíme i nevidíme, všemi energetickými bytostmi, vzdáváme jim díky za jejich vedení, lásku a respekt. Dva hluboké nádechy a výdechy.

Nyní se na chvíli zastavte, uvolněte se a poděkujte krásné síti ze zlatých paprsků Božské energie, která propojuje všechny z nás, napříč celým Vesmírem. Tato energie potvrzuje naši jednotu, naše spojení mezi sebou, s Bohem, naším Zdrojem. Nádech a výdech, nádech a výdech, nádech a výdech. Poděkujme této zářivé stezce zlatých bytostí, které se spojují na celém světě a v celém vesmíru. Tyto zlatá spojení dokazují, že nejsme nikdy sami, že každý z nás je nezbytnou součástí Celku. Pokud jen jeden z nás schází v této rodině, pak je celek neúplný. Každého z nás je třeba k doplnění celku. I když každý z nás následuje svou odlišnou životní cestu, my všichni jsme součástí jednoho celku. My všichni jsme Jedno. Když si vizualizujete tuto krásnou, zlatou síť energie, nadechněte se do ní a láska z ní naplní vaše spojení. Vydechněte vaši léčivou, láskyplnou energii směrem k ostatním. 4x hluboký nádech a výdech.

Vydržte v tomto láskyplném spojení s ostatními, během celého dne, který dnes oslavujeme jako den Jednoty. Připomeňme si, že jsme všichni mezi sebou propojeni, jako dokonalé Božské stvoření a zrcadlový obraz jeden druhého. Každý z nás je součástí této krásné, pozemské rodiny. Jsme společně spojeni poutem lásky, soucitem a porozuměním návzájem mezi všemi živým bytostmi. S vědomím, že vyjadřujeme lásku, kterou jsme a vysíláme ji směrem k ostatním, pokračujeme v léčení jeden druhého, našich domovů a planety země. 2 hluboké nádech a výdechy.

Nyní se pomalu několkrát zhluboka nadechněte a vydechněte a pomalinku se vracejte zpět do svého těla. Prociťujte zlatý paprsek lásky, jak nádherně proudí skrze Vaše tělo. Tato laskavá, teplá energie se rozprostírá v nás všech, je to přímé spojení s Božím zdrojem. Tato dokonalá energie nás spojuje navzájem mezi sebou.

Když si pomalu otevřete oči a vrátíte se zpět do místnosti, pocítíte teplo, spojení a hluboké spojení uvnitř těla. Víte, že se k tomuto pocitu můžete vrátit kdykoli si to během dne budete přát. Nádech a výdech, nádech a výdech.


Žehnáme Vám všem a děkujeme, že jste se k nám přidali.

Dnes tuto meditaci sdílíme po celém světě a s láskou v srdci si uvědomujeme Jednotu, spojení mezi námi všemi a naším Stvořitelem.

KRÁSNĚ JE NA SVĚTĚ!V Jednotě Vás objímají:

David a Diana Freiovi
Váš koordinátorský tandem Humanity´s Team ČR

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist