tvoříme svobodný prostor

Má Nová spiritualita

28.08.2009 10:48

Jak se vědomí Nové spirituality promítá do mého života?

Jsem zdrojem
Zdroj síly a pravdy vidím v každém člověku, každou lidskou bytost vnímám jako zdroj světla, lásky, neomezené radosti a svobody. Jak rozšiřuji chápání termínu Já, můj život je plnější a bohatší a disponuju větší silou.

Vidím štěstí pro všechny
Odkláním se od rozlišování lidí na „oni“ a „my“ a vidím, že šťastní a naplnění můžeme být všichni.

Beru na zřetel proměnlivost slova
Uvědomuju si, že slova jsou proměnlivá a každá jejich interpretace může být omylná. Nemám žádný statický ideál, protože vesmír je neustálá živá proměna.

Kladu si otázky
Opouštím představu, že vím všechno potřebné k tomu, jak vytvořit svět, o kterém sním. Dále poznávám svět a rozšiřuji svůj systém přesvědčení o nové myšlenky či představy.

Tvořím spojení a jednotu
Lidstvo, příroda i vše ostatní je pro mne nedělitelným celkem. Jsem spojený s každým člověkem i s Bohem, tvoříme jednotu.

Uznávám svobodu individuální cesty
Respektuju mnoho cest k pravdě. Přijímám s úctou způsoby druhých, jakými se vztahují ke všemu, co je. Cokoli chci změnit, měním v sobě.

Jsem svobodný a zodpovědný za svůj život
Svoboda je mou přirozeností, o kterou nemohu být připraven a donucen prožíval něco jiného, než právě chci. Ke svému štěstí nepotřebuji nic vnějšího.

Mým měřítkem je funkčnost
Nic není správné či špatné samo o sobě. Jediným měřítkem je funkčnost, jestli to, co dělám, vede k výsledkům, které očekávám.

Jsme Bůh
Jsme Celek, jsme vším, co je, tím jediným, co ve skutečnosti existuje, jediným časem, který kdy nastal, jediným místem, které kdy existovalo, jedinou věcí, jedinou myšlenkou a jedinou bytostí, která existuje. Jsme život a všechno v životě. Jako celek máme všechno, co si přejeme.

Uznávám soběstačnost života a tedy sebe
Radost je přirozeným stavem mého bytí, protože všeho mám dostatek. Vnímám život jako dokonalý a soběstačný.

Mou nejvyšší hodnotou je život
Život je rozvíjející se vědomí, které poznává život v podobě života. Vše je jeden Život, který si je sebe vědom a skrze sebe se poznává a opět shledává, že je Životem.

Láska je můj přirozený stav
Jsme jeden celek, který nic nerozděluje, proto je má láska absolutní a bezpodmínečná.

Přetvářím realitu
Svůj život utvářím svými záměry a tyto záměry jsou odvozeny od mého systému přesvědčení. Vychází-li můj záměr z vědomí spojení s celkem a z nejkrásnějších představ o životě, je podporován vším.

Mám poselství
 ...

------------------------------------------

Původní text: Co je Nová spiritualita

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist