tvoříme svobodný prostor

Konference Nová Země 2010 - 17.-20.6.2010

09.05.2010 00:00

 

Neformální mezinárodní konference

Nová Země 2010

SDÍLENÍ-SPOLUPRÁCE-LOKÁLNÍ SOBĚSTAČNOST-PROSPERITA

 

 

Motto: „Bohatství člověka nespočívá v tom co má, ale co může dát ...“

 

 

Termín : 17. – 20. červen 2010

Místo : Centrum Sklenářka – Kostelec nad Orlicí www.sklenarka.cz

Konferenci pořádá : Nová Země o.s. http://www.sklenarka.cz/o-nas/

 

Cíl :

Smyslem tohoto projektu je vytvoření platformy pro setkávání a spolupráci jednotlivců ,

neziskových organizací, zájmových sdružení, vzdělávacích institucí, zástupců samosprávy a podnikatelských subjektů, kteří považují  soběstačnost, lidskou důstojnost, vztah k přírodě a duchovní rozvoj  za základní hodnoty vlastního života. Chceme nálezat a realizovat v praxi dosud neznámé, nebo málo používané způsoby spolupráce a přístupy v různých oblastech života.

 

Témata:

 

Úvod:  Jiří Zemánek a Libuše Mičolová

 

Potravinové zdroje a krajina - permakultura, zahradní architektura pro radost, agrokruhy, kozí farma,  permakulturní  farma, přírodní chov koní a potulné sadařství, biodynamické zemědělství, síť přírodních zahrad

 

Alternativní bydlení a stavitelství - architektura pro trvale udržitelný rozvoj, nízkoenergetické a pasivní domy, projekt Sluneční ulice celostní architektura, baubiologie, hliněné stavitelství, stavění ze slámy, zelené střechy, stavby z vrbového proutí kořenové čističky, bezodtokové kořenové čističky

 

Zdroje a soběstačnost- ecoshop, solární energie, energie z biomasy, pěstování konopí, staré a netradiční odrůdy ovocných dřevin,  květnaté louky,  trvalková školka a zahradnictví,  kompostování,  vodní rostliny, semena na výměnu, soběstačnost-včely, houby, akavponie, produktivní mokřad a technologie pro lokální soběstačnost, zdroje informací a permakulturní poradna, informatika pro život- webový portál novazeme.info

 

Jsme zdraví etikoterapie, astromedicína,  škola přírodní medicíny, tradiční východní medicína, EFT terapie

Naturterapie, Bachova květová terapie

 

Kultura a škola hrou- družstvo Kulturní noviny, public relation a spolupracující média, humanitní environmentalistika, sociální akademie, domácí škola, waldorfská a montesorri pedagogika, školní permakulturní zahrady, lesní mateřské školky, kurzy permakultury, kurzy design jedlého lesa a design rodového statku

 

Udržitelná ekonomika- ekonomie dobra  a zla, trust pro ekonomiku a společnost, sociální ekonomika, LETS, družstevnictví, kampelička družstevní záložna

  

Společenství a právo - trojčlennost sociálního organismu, ekologie a právo, informace z neziskového sektoru, finacování environmentálních neziskovek, cohousing, rodová osada, globální síť ekovesnic, obec Jindřichovice Camphill České Kopisty, Pospolitosť pre harmonický život, Zaježová- SK

 

 

 

 

Průběh setkání a výstupy:

1) – prezentace pro projekt „ zásadních „ činnosti a idejí jenotlivých subjektů v krátkých časových blocích za pomoci videoprojekce a zvuk aparatury za účasti všech delegátů, veškeré prezentace budou zaznamenány na video a publikovány na portálu

2) – práce v jednotlivých pracovních skupinách dle tématického zaměření

3) – vytvoření struktury a náplně internetového portálu na adrese www.novazeme.info , jako sociální sítě pro prezentaci,

4) navazování spolupráce a její organizace ( zavedení LETS v rámci spolupracujících subjektů , definování financování portálunastartování splupráce v konkrétních oblastech dle shora uvedených principů )

 

Časový rozvrh konference :

 

Čtvrtek 17.6.2010

od 12:00

ubytování zúčastněných , seznámení s místem konání a konkrétním programem konference , neformální seznamování, aktivní zapojení - pomoc s dokončením příprav

18: 00 večeře

od 19: 00 diskuse v kruhu srdce okolo ohně , sdílení

 

Pátek 18.6.2010

8:00 snídaně

9:00 -13:00 první blok prezentací

(Potravinové zdroje a krajina,  Alternativní bydlení a stavitelství, Zdroje a soběstačnost, Jsme zdraví)

13:00 oběd a relax , diskuse

15: 00- 18:00 druhý blok prezentací

(Kultura a škola hrou, Udržitelná ekonomika, Společenství a právo)

18:00 dikusní blok - rozdělení do pracovních skupin

19:00 večeře

20:00 kulturní program – koncert / jazz, etno a pod. /

 

Sobota 19.6.2010

8:00 snídaně

9:00   zasazení stromu svobody (podle počasí)

10:00 práce ve skupinách

13:00 oběd a relax , diskuse

15:00 práce ve skupinách

18:00 společné vyhodnocení práce ve skupinách

19:00 večeře

20:00 kulturní program / divadlo, poesie, hudba /

 

Neděle 20.6.2010

8:00 snídaně

9:00 prezentace výsledků práce jednotlivých skupin ,

(finální specifikace konkrétní činnosti, vytvoření kontaktního listu, rozdělení úkolů v rámci projektu komunikačního a organizačního portálu novazeme.info)

12:00 slavnostní ukončení konference

13:00 oběd a relax , diskuse

od 14:00 společný výlet do okolní přírody, diskuse a sdílení zážitků za pochodu :-)

 

Přihlášky: pokud máte zájem prezentovat svoje aktivity, zašlete prosím závaznou přihlášku nejpozději do 14.5. na email centrum.sklenarka@gmail.com . Podmínky účasti a přihlášku najdete na www.sklenarka.cz

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist