tvoříme svobodný prostor

HyperBolos

29.02.2008 00:00

Nová Země a Systém HyperBolos

Nová Země je vize světa, kterou máme ve svém srdci. Je to svět podle našich nejkrásnějších představ, kde je mír, láska mezi lidmi, harmonie mezi národy, kde spolupracujeme na rozkvětu planety. A Systém HyperBolos je náš způsob, jak tuhle vizi realizovat.

Nová Země jsou lidé a vztahy mezi nimi. Jsme to my a naše vědomí, že všichni jsme součástí jednoho celku, že jsme propojeni do obrovské mozaiky, která se jmenuje lidstvo. Chceme být spolu a společně tvořit, každý svým způsobem a podle svého srdce. A Systém HyperBolos je náš způsob, jak být spolu a jak při tom spolupracovat.

Nová Země je duchovní místo, které vzniká mezi námi, které aktivně vytváříme tím, jak se propojujeme. Tvoříme jí svou láskou, svou inspirací, svým časem i svou prací a Systém HyperBolos je náš způsob, jak tohle tvoření podpořit i penězi.

Nová Země je způsob našeho života, myšlení a konání, kterými směřujeme k jednotě, kterými se vzájemně podporujeme v životě podle svých nejkrásnějších představ. A Systém HyperBolos je náš způsob, jak takto žít už tady a teď.

Ilumauir

 

Jak a kde Nová Země vzniká?

Nová Země už existuje, každý v sobě nosíme její kousek, máme jí v srdci. A zbývá nám jediné, najít jí. Hledá se tak, že pokládáme sami sobě jednoduché otázky: co je smyslem mého života? Kým jsem? Co miluji? Co chci ve svém životě dělat? Co mě dokáže naplnit nekonečným štěstím a blažeností? Dostat se k odpovědím je složité, ale právě v těch odpovědích je ukrytá Nová Země.

Naše odpovědi jsou na jednu stranu velmi podobné, ale každý máme své vlastní: Miluju…to nebo ono. Jsem …tím nebo oním. Chci dělat…tohle nebo tamto. Nekonečným štěstím mě naplní, když prožiji ….toto nebo ono. Miluji – Dělám – Žiji – Tvořím – Jsem. V tomhle jsme stejní, ale lišíme se náplní.

Prvním naším krokem na Novou Zemi bylo, že jsme začali tyhle odpovědi hledat. A když jsme je našli, hledali jsme způsoby, jak prožít a realizovat to, co máme v sobě. A Systém HyperBolos je hmatatelný výstup, který nám umožňuje žít svůj život podle našeho vnitřního přesvědčení.


Jak Nová Země funguje

Na Nové Zemi není nikdo, kdo druhým říká „musíš dělat tohle“ nebo „měl bys dělat tamto“, zde každý dělá to, co mu srdce velí. Klademe si otázky: jak chci podpořit tvorbu Nové Země? Jakou práci, která mě baví a kterou miluji, chci pro Novou Zemi vykonat? Co z toho, co umím, pomůže druhým lidem realizovat jejich sny?

Když najdeme odpovědi, tak to prostě začneme dělat. Hodně lidí ale žije v přesvědčení, že nemají čas tohle dělat, že musejí pracovat jinde a vydělávat peníze na živobytí. Proto jsme vymysleli Systém HyperBolos, který umožňuje tuhle iluzi překonat a přinést lidem reálné peníze do života za práci, kterou dělají s láskou a nadšením, místo toho, aby ztráceli čas děláním něčeho, co je nebaví.

Na Nové Zemi funguje Systém vzájemné podpory HyperBolos (zkráceně Systém Hyperbolos, SHB). Jeho principem je, že peníze jsou tvořivé jedině tehdy, když jsou v pohybu, a proto je v pohybu udržuje. Takže i když na počátku máme málo peněz, tak tím, že se rychle pohybují a podporují práci lidí, dokážeme akumulovat bohatství. V Systému vzájemné podpory neexistuje zisk a bohatství je tvořeno prací lidí, toto bohatství pak podporuje život všech lidí zapojených do systému. A tím, že lidé dělají to, co je opravdu baví a nemusí dělat nic, co je nebaví, jejich práce je vysoce efektivní. V Systému jsou také zabudovány zpětné vazby, kdy každý tvůrce dostává informace, jak si jeho práce cení druzí a každý uživatel má přehled, kam jeho peníze putují. Všechny transakce v Systému HyperBolos jsou transparentní a kdokoliv si je může ověřit.

Smyslem existence Systému HyperBolos je vytvořit Novou Zemi prostřednictvím koordinované práce vzájemně propojených lidí.

 

Zde je stručný popis pravidel systému, který má ozřejmit principy fungování. Podrobný popis se právě tvoří a k jeho tvorbě můžete přispět i vy svými náměty

1. Urči si, co chceš pro Novou Zemi udělat, v jakém čase a za kolik peněz. V těchto penězích je jak tvá odměna, tak tvé náklady na práci (ubytování a jídlo, doprava, pronájmy) pokud je očekáváš.

Např.: chci spravovat své webové stránky, chci překládat, chci posílat uzdravující energie. A chci za to od Nové Země podporu ve výši 10 000 Kč měsíčně. (účet s měsíční obnovou)

Nebo

Chci uspořádat víkendové setkání příznivců Nové Země a chci za to od Nové Země 5 000 Kč (účet s termínem ukončení)

2. Sepiš to a vlož do Systému Hyperbolos (pošli na mail hyperbolos@seznam.cz)

Jméno

Stručný popis záměru

Číslo tvého účtu

Předpokládanou výši vkladu

Časovou platnost – s měsíční obnovou nebo s termínem ukončení

3. Založíme ti projekt, na který se můžeš podívat na následující adrese v účetnictví Systému HyperBolos, a pošleme ti číslo projektu (např.1033). (podívej se na již existující projekty)

4. Pošli požadovanou částku na účet Systému Hyperbolos u e-banky 2276872001/2400,
variabilní symbol - číslo projektu (např.1033)
konstatní symbol 1 (vklad tvůrce)
specifický symbol - rodné číslo (prozatím, až se spustí počítačový systém, bude se zadávat osobní ID číslo)
Tuhle částku ti připíšeme do tvého projektu jako „vklad tvůrce“. Svou transakci si můžeš zkontrolovat na transparentním účtu HT

5. Dělej, co umíš, co miluješ a nejlépe, jak to dovedeš. Akce, kterou podle tohoto systému uspořádáš, je akcí Nové Země a veškeré výnosy z ní jsou určeny Nové Zemi. Máš k dispozici zázemí Nové Země a Systému Hyperbolos, jejich jména, merkantily, účet a práci dalších lidiček, můžeš využít propagačních kanálů. Všude můžeš říkat, že to je akce Nové Země.

6. Můžeš si určit způsob, jakým generuješ výnos ze své akce, jak přijmeš peníze od účastníků nebo uživatelů, tyto peníze jdou na účet Systému Hyperbolos a patří Nové Zemi. Tohle také můžeš uživatelům říkat, dokonce je to velice vhodné. Všechny jejich příspěvky považujeme za dary Nové Zemi. Sdílej s uživateli své práce, kolik peněz jsi vložil do Systému HyperBolos (vklad tvůrce), to je částka, na kterou si ceníš svou práci pro Novou Zemi a vyzvi účastníky k uhrazení jejich podílu na této tvé vložené energii.

a. Umísti na své webové stránky link s odkazem na Systém HyperBolos, napiš číslo účtu 2276872001/2400 a variabilní symbol svého projektu a konstantní symbol 2 (dar projektu)

b. Na semináři, za který chceš 5000 Kč, je 10 lidí, jejich podíl je tedy 500 Kč na osobu, můžou je věnovat přímo a ty je pak vložíš na účet sám nebo je mohou poslat sami, vždy použijte číslo účtu 2276872001/2400, variabilní symbol tvého projektu a konstantní symbol 2 (dar projektu)

7. Všechny takto přijaté peníze se připíšou na konto tvého projektu v účetnictví Hyperbolu jako „dary uživatelů“

8. Po skončení účtovacího období ti Systém Hyperbolos pošle podporu.

9. U projektů s termínem ukončení ti vrátí tvůj „vklad tvůrce“ a pošle peníze ve výši uvedené jako „podpora tvůrci“

10. U projektů s měsíční obnovou ti pošle peníze ve výši uvedené jako „podpora tvůrci“ a „vklad tvůrce“ převede do dalšího zúčtovacího období.

Jak se určuje výše „podpory tvůrci“

11. Pokud tvá práce neproběhla nebo z tvé akce nebyly žádné příjmy, vrátí ti Systém Hyperbolos „vklad tvůrce“, pouze odešle částku 50 Kč na Projekt1001, správa systému (za vedení účtu)

12. Pokud výnos tvé práce pro Novou Zemi nedosáhl „vkladu tvůrce“, Systém Hyperbolos ti pošle jako tvou odměnu za práci celý výnos, po odečtení 10 % částky, které pošle na „konto podpory“ ve tvém projektu.

Příklad: vložíš 10 000 Kč, akce nebo práce, kterou uděláš pro Novou Zemi přinese 5 000 Kč, Systém HyperBolos odešle 500 Kč na tvé konto podpory a pošle ti na tvůj soukromý účet 4 500 Kč + samozřejmě vrátí těch 10 000 Kč u projektů s termínem ukončení.

13. Pokud výnos tvé práce pro Novou Zemi přesáhne „vklad tvůrce“, dostaneš odměnu do její výše. Co je navíc, považujeme za tvou podporu Nové Zemi a putuje na tvé „konto podpory“.

Příklad: jako tvůrce vložíš 10 000 Kč, akce nebo práce, kterou uděláš v rámci projektu pro Novou Zemi přinese 15 000 Kč, Systém Hyperbolos ti pošle 10 000 Kč tvé odměny a vrátí 10 000 Kč původně vložených. 5 000 Kč je výnos pro Novou Zemi uložených na tvém „kontu podpory“.

14. Na tvůj účet podpory putují peníze, které převýšily tvůj vklad nebo 10% částky, pokud tvého vkladu nedosáhly (minimálně 50 Kč). Výpočet částky probíhá podle následujícího vzorce (KDYŽ dary uživatelů < 1,1x vklad tvůrce; pokud ano=dary úživatelů-0,1 x dary uživatelů; pokud ne = vklad tvůrce)

15. Máš právo poslat peníze z tvého „konta podpory“ na podporu dalších projektů. Můžeš je poslat na podporu těch, kteří podpořili tebe v práci, nebo s nimi můžeš podpořit projekty, které s tebou souzní a které považuješ za přínosné pro Novou Zemi. Nebo pokud postrádáš na Nové Zemi nebo v Systému HyperBolos nějakou činnost, můžeš podpořit lidi, aby se jí vice věnovali. 50 Kč pak vždy putuje na konto Projektu1001, správa systému, ale můžeš jí poslat i víc.

Např.: pomohl ti Systém HyperBolos? Podpoř tedy jeho správce v další práci. Chtěl bys na serveru nějakou další službu? Podpoř programátory, kteří jí chtějí naprogramovat. Je systém pomalý? Podpoř ty, kteří ho chtějí zrychlit a zefektivnit. Zamlouvá se ti nápad koupit pro Novou Zemi dům? podpoř projekt, který peníze shromažďuje. Líbí se ti projekt, který pořádá nějakou zajímavou akci, pošli jeho tvůrcům peníze předem jako mecenáš.

16. Projekty jsou zakládány podle aktuálně platných pravidel systému. Pravidla se vyvíjejí, ale již fungující projekty pracují podle pravidel platných v den založení. Nové projekty se pak řídí novými pravidly. Pravidla stanovují správci systému takovým způsobem, který slouží rozvoji a funkčnosti systému. Pokud nějaké platné pravidlo nepodporuje funkčnost systému, bude změněno.

 

Staň se uživatelem

Kdykoliv se můžeš stát uživatelem práce nějakého projektu. Můžeš se zúčastnit jakékoliv akce nebo činnosti, které lidičky už do Systému HyperBolos zapojení dělají. Prostě jako účastník. Na každé akci Nové Země její tvůrci nebo organizátoři sdělují účastníkům, jaké náklady měl Systém HyperBolos na její uspořádání. V těchto nákladech jsou zahrnuty odměny tvůrcům i další náklady spojené s organizací. A každý účastník si může na transparentním účtu Systému HyperBolos ověřit, že tvůrci skutečně vložili peníze do systému podle výše popsaných pravidel. Jaký díl z těchto nákladů připadá na tebe? Můžeš srovnat tuhle částku s tím, co jsi prožil. Dali tvůrci do akce tolik, že to je odpovídající? Nebo to zase tak dobré nebylo? Anebo to bylo vynikající? Můžeš je ohodnotit. Když dáš svůj díl, je Systém HyperBolos na nule, když dáš míň, tvůrci akce nedostanou tolik, kolik si mysleli, ale to je pro ně také informace, aby se příště více snažili, nebo to bylo tak strašné, že jim nedáš nic? Když dáš víc, než je tvůj díl, tvůrci akce dostanou přesně tolik, kolik si za svou práci řekli a všechny tvé peníze navíc jdou na podporu pořádání dalších podobných akcí, tvoříš jimi přímo Novou Zemi. A ty peníze také vytvářejí příležitost pro tebe, příště si můžeš založit svůj projekt a něco zorganizovat ty sám.


Chceš se zapojit do projektu Nové Země jako tvůrce?

Zde jsou možnosti, jak na to

1. Mám jen tisícovku Skvělé, i s těmito penězi lze začít. Můžeš se rozhodnou, že nějakou prací podpoříš už rozjetý projekt nebo se s někým spojíš, nebo si vymyslíš práci jen v téhle hodnotě a založíš si vlastní projekt. Pošleš 1000 Kč a odvedeš svou práci, je velmi pravděpodobné, že když děláš to, co miluješ, tak to má úspěch a tobě se vrátí 2000 Kč. Nemusíš je ze Systému HyperBolos vybírat, ale můžeš se rozhodnout vložit je do dalšího projektu a svou práci na něm ocenit na 2000 Kč, v případě úspěchu máš 4000 Kč, atd.

2. Je nás víc a chceme dělat něco společně
Skvělé, můžete vytvořit tým a vstoupit do Systému jako tým. Pak máte dvě možnosti:

A/ určíte si jako tým částku, kterou chcete vložit a rozdělení výnosu necháte až po skončení akce a podle skutečného podílu práce jednotlivých členů týmu.

B/ každý budete vystupovat se svou částkou.

Příklad: jako tým chcete výnos 20 000 Kč, ale Petr vloží 10 000 Kč, Jana 5 000 Kč, Pavel 3000 Kč a Lucie 2000 Kč, ve stejném poměru vám pak budou vyplaceny odměny

3. Chci se věnovat práci pro Novou Zemi pořád
Skvělé. Urči si, jakou částku chceš pravidelně, třeba měsíčně, za svou práci pro Novou Zemi dostávat. A tu vlož na účet Systému HyperBolos. Odměna za tvou práci ti bude chodit na účet měsíčně.

Příklad: chceš 30 000 Kč, ty pošleš Systému HyperBolos a pracuješ. Na konci měsíce spočítáme, jaký výnos pro Novou Zemi tvá práce měla a podle výše uvedených pravidel ti pošleme podíl až do výše 30 000 Kč. Pokud tam ponecháš původní vklad, další měsíc dostaneš opět 30 000 Kč atd. Je tvá práce úspěšná a velmi výnosná a ty chceš zvýšit odměnu? Příští měsíc si zvedni vloženou částku třeba na 40 000 Kč.

4. Jsme občanské sdružení nebo firma, můžeme se zapojit do systému? Ano. Řekněte si, co chcete pro Novou Zemi dělat a vstupte do Systému HyperBolos jako tvůrci. Svou práci ohodnoťte „vkladem tvůrce“. Systém HyperBolos vás bude považovat za jediný subjekt jako kohokoliv jiného. A za provedenou práci vám náleží odměna, dále je na vašich vnitřních pravidlech, jak s těmi penězi naložíte.

5. Nemám čas něco dělat, ale mám spoustu nápadů
Skvělé. Založ si projekt a vlož do systému své nápady a částku, na kterou si je ceníš. Tvou inspiraci můžou využít jiní a přizvat tě jako spolutvůrce ke svým akcím či projektům, kde tvým vkladem bude právě inspirace, čili práce, kterou jsi odvedl již dříve, a za ní ti náleží odměna. Je skvělé, pokud inspiruješ spoustu lidí a tak můžeš být spolutvůrcem spousty projektů najednou.

Např.: na svou webovou stránku nebo do blogu ke článkům, které mohou inspirovat, umísti odkaz na svůj Projekt v HyperBolu, číslo účtu 2276872001/2400 a variabilní symbol číslo projektu a vyzvi své čtenáře, aby tě podpořili.

6. Nemám čas, nemám nápady, ale mám peníze Skvělé. Vyber si projekt, který s tebou souzní a pošli mu peníze rovnou. Vlož je do Systému HyperBolos a podpoř jeho fungování. Své peníze použij na podporu akcí a projektů jiných lidí jako mecenáš. Můžeš určit sám, kam ty peníze potečou, nebo můžeš někoho pověřit, aby tak učinil za tebe tím, že podpoříš projekty, které se zaměřují na podporu dalších projektů (např.Projekt1001). Za tyto peníze budou pracovat jiní lidé.

Věříme, že se akcí Nové Země zúčastní i lidé, pro které to bude takový zážitek a jejich zdroje budou tak štědré, že Novou Zemi podpoří i miliony. Že idea systému vzájemné podpory přitáhne spoustu mecenášů.

7. Mám čas, mám peníze a nepotřebuju žádné navíc
Skvělé. Můžeš podpořit systém svou prací, která tě prostě baví, kterou miluješ, prostě tím, co děláš už teď. Nevkládáš do systému fyzicky žádné peníze a žádné peníze od systému také nedostaneš. To, co dáváš, je práce a té si velice vážíme, protože přispívá k tvorbě systému.
Příklad: děláš web, který tě baví a jsi finančně zajištěný jinak. A
prostřednictvím svého webu můžeš podpořit Novou Zemi tím, že zde umístíš odkazy. Dokonce můžeš mít vlastní projekt, kde výše vkladu je 0 Kč a veškeré dary, které na něj přijdou jsou převedeny do tvého konta podpory a ty jimi můžeš podpořit další projekty v systému. Na stránky si umístíš text např. "Podporuji Novou Zemi svou prací a vzdal jsem se odměny,
ale pokud Vám má práce byla prospěšná, podpořte Novou Zemi na konto projektu XXXX...." Kde projekt XXXX může být tvůj vlastní, pokud chceš rozhodovat sám o tom, kam půjde tvá podpora, nebo nějaký cizí projekt např.P1001 (správa systému).

Je to příliš složité nebo nevíš, co bys vlastně pro Novou Zemi chtěl dělat?

Už od počátku jsou do Systému HyperBolos zapojeni lidé, kteří Ti právě s hledáním odpovědí pomůžou. Pořádáme prožitkové akce zaměřené na sebepoznání (Kruhy srdce, Doteky, Škola rodičovství, Druhé dětství…), kde můžeš najít odpovědi, co vlastně chceš dělat. Na těchto akcích můžeš také najít lidičky, kteří mají podobné záměry. Nevíte, jak spolupracovat? Zkuste společně navštívit akce zaměřené na učení týmové spolupráce a budování týmu, i ty pořádáme. A protože všechny ty akce jsou pořádány podle výše popsaného systému, naprosto přirozeně můžeš poznat, jak funguje a v pro tebe vhodné chvíli se stát jeho spolutvůrcem. Pokud chceš proniknout hlouběji do tajů Systému HyperBolos a Nové Země a případně se i podílet na tvorbě a rozvoji pravidel, pořádáme i akce zaměřené na toto.

 

Vymyslet tenhle systém nám trvalo roky a vyzkoušeli jsme spoustu variant. Zjistili jsme, že lidé dávají neradi peníze jiným lidem, obzvlášť tehdy, pokud si nejsou jistí, jakou hodnotu dostávají a co se s těmi penězi dále děje. Na druhé straně ti, co dělají nějakou práci, se stydí říct si o peníze. Výsledkem je, že žádné peníze neproudí a každý si drží ty, které má.

Systém HyperBolos je transparentní prostředník mezi oběma stranami, který umožňuje dárcům být štědrými aniž by museli mít obavy, co se s těmi penězi dále děje a umožňuje tvůrcům ocenit svou práci. V systému vzájemné podpory je jasné, co se s penězi děje, kolik jsou odměny tvůrcům a peníze, které jsou navíc, podporují další rozvoj systému a tvorbu Nové Země, což je v hlubokém souladu se záměry dávajících, protože když Nová Země funguje, dostanou tuhle podporu nazpět. A podpora Nové země prací je také v souladu se záměry tvůrců. To je místo, kde se záměry obou stran shodují, všichni podporujeme Novou Zemi.

Tohle vše je přitom reálný ekonomický systém, není to jen přelévání peněz z jedné kapsy do druhé, kde vzniká bezpracný zisk. V Systému HyperBolos dokonce nikde žádný zisk nevzniká. Klíčové je, že do systému proudí skutečná práce lidí a ta vytváří skutečné hodnoty. Systém je tak vyvážený, že zde platí „bez práce nejsou koláče“ a „odměna každému podle jeho zásluh“.

Celý systém je také vysoce samoorganizující se, se spoustou pozitivních zpětných vazeb, které podporují jeho další růst a rozvoj a zapojování dalších lidí. Například pokud se lidé zúčastní seminářů osobnostního rozvoje, poznají, co chtějí dělat a co by tedy mohli dělat i na Nové Zemi a následně se zapojí se svými aktivitami, které mohou oslovit další a další lidi.

Systém je také postaven na spolupráci a tak, pokud se objeví „konkurenční“ akce, je to výhoda pro celý systém a ten opět roste. Proto zde není nutné uplatňovat prvky konkurenčního boje, ale naopak podněcujeme různorodost. Například někdo vymyslí nějaký nový typ akce, ta má úspěch a vynoří se spoustu napodobovatelů, tvůrce může tuhle situaci využít tak, že začne dělat servis svým napodobovatelům a podporovat je z vyšší úrovně za což má samozřejmě také odměnu, a možná řádově vyšší.

Na Nové Zemi panuje svobodná výměna nápadů, informací i inspirací, proto i Systém HyperBolos je založen na takové svobodné výměně, neexistuje zde autorské právo a veškeré informace, nápady či náměry jdou volně dostupné všem a všichni je mohou okamžitě používat. Pravidlem systému ovšem je, že pokud člověk využije nápadu jiného člověka ke své práci, stává se vlastně jeho uživatelem, a ocení přínos toho nápadu a odmění ho. Tohle se dělá tak, že autor nápadu se zahrne do týmu tvůrců akce a tím mu náleží i odměna nebo mu následně pošle odměnu z účtu podpory.

Co se skrývá v zákulisí Systému HyperBolos

Projekt vznikl a funguje s mohutnou podporou občanského sdružení Humanity´s Team Česká republika, které spravuje účet i celý Systém HyperBolos, a jehož patroni a příznivci jsou tělem Nové Země, jsou aktivními tvůrci i nadšenými účastníky.

Humanity´s Team je správcem Systému HyperBolos, ale svou aktivitou do něho vstupuje jako rovnoprávný účastník. Říká, co chce pro Novou Zemi dělat nebo jaké služby zajišťovat a vkládá do Systému HyperBolos určitý obnos a dostává odměnu podle pravidel systému.

Humanity´s Team je také správcem účtu Systému HyperBolos, ale peníze na něm patří Nové Zemi.

Nová Země ani Systém Hyperbolos nepatří nikomu, leda sami sobě a těm, kteří je podporují. Nemají žádnou právní subjektivitu, ani žádné zaměstnance. Nemůžou uzavírat žádné smlouvy, nemůžou nic vlastnit a tudíž (aspoň doufám) nemůžou ani platit daně, ostatně ani není z čeho, když zisk je nulový. Každý pracuje sám pro sebe bez pracovních smluv, ale pracujeme společně v systému, který nás podporuje. Daně ze mzdy a ostatní odvody si platí každý účastník sám z odměn, které dostane.

V Systému HyperBolos není žádný orgán, který určuje, co se bude dělat nebo ne. Každý může svobodně dělat práci, kterou uzná za vhodnou pro podporu Nové Země. Jestli je tato práce přínosná, pozná podle toho, jestli jí uživatelé ocení, pokud ne, může dělat něco jiného.

Systém vzájemné podpory Hyperbolos nemá žádného majitele a nikdo není držitelem autorských práv. Toto deklarujeme proto, abychom předešli jakémukoliv možnému omezení z třetí strany. Využití veškerého know how je naprosto volné a bez jakýchkoliv poplatků nebo licencí, šíření tohoto systému a jeho kopírování dokonce podporujeme.

Co je nad Hyperbolem?

Nová Země může mít více správců, kteří mohou provozovat různé systémy vzájemné podpory i s různými účty, HyperBolos je jen jeden z nich. Správci těchto systémů pak určují konkrétní podmínky a pravidla účasti (např. výši poplatků za využívání systému, atd.)

Pravidla zde sepsaná, nejsou mnou vymyšlená, je to jen můj pokus popsat fungování systému, který vnímám ve spirituálním světě. Některé zákonitosti jsem mohl pochopit nepřesně nebo je nevhodně popsal a to poznáme podle toho, jestli systém funguje nebo ne. Pravidla, která jsou nefunkční, mohou být změněna.

Ta fungující pravidla jsou spíš na úrovni přírodních zákonů, lidmi pouze poznatelná nikoliv však jimi vytvořená nebo změnitelná. Můžeme je přijmout a jednat podle nich a tak fungování systému podporovat, nebo je můžeme ignorovat, obcházet či porušovat a tím systém bořit a činit nefunkčním. Máme svobodnou volbu.

Proč HyperBolos?

Ten název mě napadl ve snu. Inspirací mi asi byla hyperbola, křivka, která nemá limity, tak jako je nemá tenhle systém. A také závratně rychle stoupá, tak jako stoupá naše vědomí v době vzestupu Země a lidstva. A taky tam slyším slovo „obolos“ což byla drobná mince v antickém Řecku, a i my začínáme od nuly, ale pak tam je to slovo „hyper“, které ukazuje, že i z těchto nicotných začátků může vzniknou obrovské bohatství, protože do tvoření Nové Země dáváme to nejlepší, co máme, lásku, elán, nadšení, nápady, inspiraci, práci, peníze.

Co o jménu Hyperbolos říkají Google a Wikipédia?

Pan Hyperbolos zemřel v roce 411 př.n.l., byl to vůdce radikálních demokratů v antických Athénách po smrti Kleónově. V roce 417 př.n.l. byl vyobcován ostrakismem, v roce 411 byl zavražděn na Samu.

 

Jak vypadá Systém HyperBolos z pohledu státu?

Existuje občanské sdružení Humanity´s Team Česká republika a na jeho účet chodí příspěvky a dary příznivců a patronů, jednotlivců, sdružení i firem. Ty jsou ze zákona osvobozeny od daní.

Co se s těmi penězi děje dál? Z hlediska státu nic. Peníze leží na účtu, neputují dál k žádným firmám nebo jiným institucím.

A pak HT nějakým lidem posílá podporu. A ze zákona jsou příspěvky občanských sdružení fyzickým osobám osvobozeny od daní. Firmy zapojené do systému ovšem daně platí, proto je výhodné být v systému jako fyzická osoba.

Kdo jsou lidé, kteří posílají dary HT? Jeho příznivci. Mezi HT a nimi neexistuje žádný právní vztah, není zde žádná smlouva o provedení práce nebo zaměstnanecký poměr.

A kdo jsou lidé, kteří dostávají příspěvky od HT? Z hlediska státu jsou to nezaměstnaní lidé bez pracovního poměru, kteří ovšem nespolupracují s Úřady práce a tudíž jsou mimo jeho evidenci a nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ale žijí z příspěvků HT.

Tito lidé pro nikoho nepracují, jen se věnují svým koníčkům a zálibám, studiu, setkávání s lidmi, od kterých ovšem nepožadují žádné peníze, maximálně vybírají dobrovolné příspěvky pro HT. Platí si akorát minimální zdravotní a sociální pojištění.

Z peněz na účtu také HT kupuje nějaké věci, které podporují jeho činnost a zůstávají v jeho majetku, nebo je rozdává potřebným. Nakupuje nemovitosti,auta,počítače, jídlo. Vše tak, že to podporuje záměr sdružení vyjádřený ve stanovách, např. podpora vzdělávání a osobnostního rozvoje.

HyperBolos a právo

HyperBolos z právního hlediska neexistuje, protože český právní řád s něčím takovým vůbec nepočítá, není to firma ani jiná právnická nebo fyzická osoba. Nikdo ho nevlastní a samotný systém také nemá žádný majetek ani zaměstnance. Je to obdobná situace jako se samotným internetem, který vlastně funguje na podobném principu.

Celým systémem jsou z hlediska státu jen peníze na účtu HT.

Na tomto účtu existuje jakási „trhlina“ v současném politicko-ekonomicko-právním systému, kde přestávají platit současné zákonitosti jak politiky, tak ekonomiky. Tahle trhlina se jmenuje Nová Země. A tím jak do ní proudí naše práce, trhlina se zvětšuje, Nová Země se zvětšuje, je mezi námi.

Jak žít v současném systému a přitom podporovat i ten nový?

Podmínkou funkčnosti těchto rad je být zapojený v systému, mít založený projekt a aktivně pro Novou Zemi pracovat.

Nekupujte věci, které si můžete pronajmout

Plaťte druhým lidem za používání jejich věcí, neplaťte za jejich vlastnění. V novém systému je nevýhoda něco vlastnit, protože to jsou peníze, které stojí a nic netvoří.

Potřebujete bydlet? Pronajměte si byt a plaťte jen za jeho užívání, pak si můžete dovolit platit i vyšší nájemné ve větších bytech.

Potřebujete auto? Vezměte si ho na leasing.

A čím dlouhodobější pronájem s nižší měsíční splátkou, tím je pro účastníka systému výhodnější, protože pro něho peníze časem ztrácejí hodnotu, má jich čím dál víc.

Věci, které potřebujete, pořizujte pro občanská sdružení

Být bohatý znamená mít možnost používat mnoho věcí, ale není potřeba tyto věci vlastnit. Když v systému uspořádáte sbírku na věci nebo nemovitosti, které chcete používat, darujete je občanským sdružením.

Zapojujte další lidi

Pokud něco chcete koupit, zkuste prodávajícího zapojit do systému, je to výhodné pro vás oba. Nemusíte třeba vybírat fyzicky peníze z účtu a veškeré transakce probíhají v rámci systému i s výhodami jako je dodatečné ocenění za kvalitní výrobek nebo že výnos z prodeje podporuje další akce.Peníze na stávajících účtech jsou mrtvé

Co byste udělali se svými současnými penězi a úsporami, kdybyste věděli, že 21.12.2012 budou peníze na celém světě zrušeny? Vložili byste je již dnes do Systému HyperBolos?

 

Zde uvádím několik příkladů, jak by mohly vypadat akce

Když víš, co chceš pro Novou Zemi dělat, můžeš se do toho pustit sám nebo si najdi lidi, kteří chtějí dělat to samé nebo něco podobného. Možná že něco, co je potřeba dělat, neumíš nebo tě to nebaví, najdi lidi, kteří to umí a které to baví a vytvořte tým spolutvůrců. Společně snáze vymyslíte a vytvoříte i větší projekt a můžete si rozdělit práci, někdo je třeba vynikající lektor, druhý zase skvělý organizátor, když to dáte dohromady, můžete udělat šňůru přednášek nebo seminářů.

Když máte vizi, co a jak udělat, řekněte si, kolik peněz očekáváte za svou práci a ty pošlete na účet Systému HyperBolos. A můžete se pustit do díla. Váš projekt je akcí Nové Země a má plnou podporu Systému HyperBolos, využijte databázi příznivců, propagujte svou práci na webu, můžete využít účet třeba na přijímání záloh od účastníků, budou se připisovat jako dary uživatelů atd. Potřebujete pomoci s účetnictvím nebo s webdesignem? Přizvěte dočasně do týmu účetního či webdesignera, kteří jsou v systému. Když je vyplatíte, můžete si jejich odměnu dát do nákladů atd.

Jak rozvrhnout finance projektů

Tato pravidla nejsou diktátem, ale vycházejí z logiky fungování Nové Země a Systému HyperBolos a pokud se jimi organizátoři řídí, jsou v souladu s filozofií Nové Země a podporují systém. Pokud je ignorují, obcházejí nebo porušují, systém jim nevrátí očekávanou odměnu. Tato pravidla zajišťují maximální transparentnost a energetickou otevřenost, která je klíčová pro fungování systému vzájemné podpory.

a/ setkání, semináře

- všichni zúčastnění (tvůrci i účastníci akce) si platí své fixní náklady, ubytování, jídlo, dopravu a podíl na společných nákladech (pronájmy, pomůcky). Toto lze určit fixní částkou, např.1000 Kč na víkend, kdy za všechny účastníky platí organizátor nebo to nechat na individuální platbě.

- tvůrci určí své honoráře za práci (i se započtením svých nákladů), to je suma, kterou dávají do Systému HyperBolos ve formě peněz na účet jako „vklady tvůrce“. Pokud seminář vede externí lektor, lze ho zahrnout do systému tím, že je považován za spolutvůrce

- Před akcí nebo v jejím průběhu tvůrci sdílejí s účastníky, kolik energie, čili práce oceněné penězi, vložili do Nové Země a jaký je podíl jednotlivých účastníků na této sumě.

- účastníci pak formou darů (ale může být i jinak) Nové Zemi prostřednictvím Systému HyperBolos tuto energii vyrovnávají.

- Následně Nová Země prostřednictvím Systému HyperBolos podporuje tvůrce podle výše popsaných pravidel.

Pokud se rozhodnete pořádat nějakou velice nákladnou akci, kterou byste sami neufinancovali, nebo potřebujete peníze předem. (např. jste pozvali cizího lektora a platíte mu letenky a ubytování v hotelu), můžete založit paralelní projekt s kratší platností a přijmout na něj dary od mecenášů (nebo jako zálohy účastníků). Tyto peníze můžete vybrat před akcí a použít je na financování nabíhajících nákladů.

b/ sbírka

Chceš za peníze z Nové Země pořídit nějakou věc nebo nemovitost?

I to je možné. V systému lze naakumulovat potřebnou sumu ve sbírce a tu pak ze Systému vyvézt a použít na nákup.

Jak postupovat?

Potřebuješ například 5 milionů na koupi objektu, který bude sloužit k setkáním Nové Země. Vstoupíš do systému s tímto záměrem a vložíš jako „vklad tvůrce“ 10 000 Kč. Lidé, kteří tě chtějí podpořit, ti začnou posílat peníze. Propaguj svou vizi, oslovuj lidi, snaž se a peníze začnou přibývat. Když „dary uživatelů“ dosáhnou 10 000 Kč, tak místo toho, abys peníze vybral jako „podporu tvůrci“, pošleš je na „vklad tvůrce“ a zvýšíš tak limit na dvojnásobek. Když další dary dosáhnou 20 000 Kč, opět zvýšíš limit, atd. až získáš všechny potřebné peníze. Když seženeš štědrého mecenáše, můžeš potřebnou sumu získat velmi rychle. U sbírek platí pravidlo, že částka „podpora tvůrci“ vždy směřuje na podporu záměru sbírky (čili všechny peníze, které sbírka získá, jsou určeny na deklarovaný účel – např.nákup nemovitosti a práci s tím spojenou). Nevzniká zde „konto podpory“.

Ovšem tyhle peníze nejsou tvoje, patří Nové Zemi a Systém HyperBolos je odešle přímo prodávajícímu. Ale Nová Země nemůže nic vlastnit (nemá žádnou právní subjektivitu) a proto tento majetek bude darem nějaké nestátní neziskové organizaci (občanskému sdružení atd.), kterou určíš. Je funkční oznámit dárcům hned na začátku, jakou organizaci chceš obdarovat.

Tvá práce na organizování sbírky může být samozřejmě ohodnocena. Založíš si paralelní projekt, kde řekneš za kolik peněz a v jakém čase (např. za 10 000 Kč měsíčně) se budeš o sbírku starat. A z peněz sbírky ti půjde odměna v této výši.

c/ dlouhodobý projekt

Určete si nějaký velký cíl, který pomůže Nové Zemi. Jsou akce, které se připravují měsíce, lidí na nich měsíce makají a potřebují podporu, ale odměna přijde až za delší čas. Příklad: budete programovat web, deset lidí na tom bude dělat rok a bude nás to stát 500 000 Kč/měsíčně, ale výsledky přijdou až v dalším roce, jak to podle pravidel ufinancovat?

Rozdělte práci na více projektů, každý tvůrce webu může mít svůj vlastní projekt s měsíční obnovou, který ho bude podporovat. Pak můžete mít společní projekt ze kterého budete financovat náklady práce (kanceláře, počítače, auta). A celé to bude zastřešovat velký projekt, na kterém se budou scházet peníze od mecenášů, čili ty peníze z „kont podpory“ ostatních projektů. Z vašeho zastřešujícího projektu pak můžete podporovat vaše dílčí osobní projekty.

 

0. etapa

Probíhá právě teď. Dne 14.2.2008 to začalo fungovat. Založení prvních projektů, první vklady, začátek účetnictví. 15.2.2008 vyjádřila Rada HT předběžný souhlas s použitím transparentního účtu sdružení.

1. etapa

Vymýšlíme systém, který by mohl začít fungovat ihned. Zřídíme další transparentní účet Humanity´s Teamu, který bude základem fungování Systému HyperBolos 0.1. Vedení veškeré související agendy předpokládám v Excelu. Další podporou budou stávající komunikační prostředky, web HT, skupiny na Yahoo, GoogleDocs, vzestup.ning.com. Předpokládaná kapacity do 100 lidí (a už i to asi bude pěknej mazec)

2. etapa

Dalším krokem je tvorba webového rozhraní HyperBolos 1.0, kde se budou spravovat účty jednotlivců i akcí. Tady předpokládám, že fyzický účet v bance se stane jednou velkou hromadou a vklady a nároky se budou uspořádávat ve webovém rozhraní. Snad bychom byli schopní zvládnout 1000 lidí.

3. etapa

V této etapě počítám s integrací dalších služeb do systému HyperBolos 2.0, kde si lidé budou moci spravovat své projekty, vkládat dokumenty s náměty, mohl by zde být i systém mikroplateb (např. na ocenění článku nebo textu). Má otázka, jak to udělat, aby v tom mohl fungovat milion lidí?

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist