tvoříme svobodný prostor

Humanity´s Team, komunita a já

01.08.2008 18:58

 

Zakládat komunitu je velmi delikátní záležitost, protože komunita je živá jen tehdy, když vznikne správným způsobem a ze správných důvodů. A přijít na ty „správné“ věci a sladit je s technickými záležitostmi systému ning je makačka. Ale je nás spoustu, kteří na tom děláme, a proto věřím, že ta živá komunita mezi námi vzniká. Díky Vám.

Prvotním záměrem, se kterým vznikla internetová komunita humanitysteamcr.ning.com, bylo vytvořit další prostor pro lidičky v Humanity´s Teamu, kde mohou být spolu v kontaktu zase jiným způsobem a sdílet své inspirace či životy. Klíčové je ovšem uvědomění, že Humanity´s Team už JE komunitou, která funguje nezávisle na internetu a která už má svůj modus vivendi zavedený. Teď stojíme před otázkou: lze ho přenést i na internet? Velice to v hátéčku zvažujeme.

Tenhle záměr se ovšem v mém srdci promíchává s jiným, který touží být v komunitě i s lidmi, se kterými jsem v kontaktu spíše přes internet, ale kteří zase nemusejí mít žádný vztah k Humanity´s Teamu nebo nemají žádnou povědomost o jeho modu vivendi. Tady je zase jiná otázka: budou ochotni být v komunitě hlásící se k HT?

Možným řešením by byly dvě nezávislé komunity, ale na jejich vedení nemám energii, chci naplno správcovat maximálně jednu.

Další delikátnost pramení z toho, KDO by měl být zakladatelem komunity. Pokud je jí nějaká fyzická osoba, vždy je zde nebezpečí, že se pokusí z komunity udělat svůj obývák a ostatní jsou jen hosté. A obývák prostě není komunita. Už jsem měl dokonce jednu založenou, ale zrušil jsem jí, protože chci být v komunitě. Dalším nápadem bylo udělat komunitu, kde by byl zakladatelem nějaký fiktivní správce, to jsme zkusili na Vzestupu, ale ani tohle není průchodné. Na Vzestupu to bylo zkomplikováno ještě tím, že skutečným zakladatelem byla Markétka a technicky není možné dodatečně zakladatele změnit. Proto bude Vzestup zrušen.

Současným řešením je, že tato komunita je založena jménem Humanity´s Teamu, s nezávislým správcem, který má zvláštní mail i přístupová práva. Ovšem je to zatím jen moje soukromá iniciativa, na které se Humanity´s Team ještě neshodl, že jí bude jako celek podporovat. A já respektuji, že když se rozhodneme nepokračovat, tahle skupina bude zrušena.

V Humanity´s Teamu probíhá diskuse o komunitách na ningu a to na celosvětové úrovni, je to velmi žhavé téma. Cítíme v nich obrovský potenciál, ale uvědomujeme si i možné komplikace a v řadě případů také kolidují s některými našimi jinými aktivitami. Již mnoho let HT pracuje v podobných skupinách na yahoogroups a také externí firma pro nás vytváří nový web, který by měl umět podobné věci jako ning. Takže je otázkou, jestli se máme pustit cestou podpory komunit na ningu.

Také jsme si vědomí, že ze skupin na ningu se často stávají "kecárny", kde se prostě jen drbe, ale žádná skutečná komunita tam nevzniká, obzvlášť když třeba zakladatel prohlásí, že ta skupina je jeho "obývák" a může si tam stanovit pravidla jaká chce. Ale já věřím, že hátéčko je v jiné situaci, protože my jsme komunita i mimo internet.

Zatím používáme skupiny na yahoogroups, zvažujeme, jak je dále používat, skupiny na ningu totiž mají mnoho výhody: jsou plně české, podporují komunikaci mezi členy skupiny, mají atraktivní a rozvíjející se prostředí, umožňují sdílení mnoha typů souborů, blogy, diskuse, foto, video, akce, mají neomezenou kapacitu a možnost zakládání podskupin s definováním přístupových práv. A je zde také možnost začlenit skupinu pod naší doménu.

Jaká pozitiva bychom podporou získali? Mohli bychom aktivizovat patrony a příznivce prostřednictvím internetu a možná přitáhnout i nové. Ning jim umožní jednoduše mezi sebou sdílet zážitky z našich setkání i jinou inspiraci a je to pobídka k zakládání týmů tvůrců (organizátorů), kde skupina na ning.com

Blíží se několik našich setkání v září, pokud by tato skupina už fungovala, mohlo by to být vhodné místo, kam každý může dávat blogy, fotky nebo diskutovat o tom, co prožil. Také plánuju propojit tuhle skupinu s našimi stránkami http://plus.humanitysteam.cz/ - byly by tam vzájemné odvolávky např. co je to HT by bylo na webu, Kronika, podrobnosti o akcích, naopak z webu by šlo rovnou přejít do skupiny a tam třeba rozvířit debatu.
A pokud přejdeme přes tyto „technické“ záležitosti, dostáváme se k tomu nejdelikátnějšímu v oblasti zakládání komunit, k pravidlům soužití. Byl jsem v několika komunitách a sledoval, jak to kde funguje. Ty skupiny často vznikají živelně a pravidla si tvoří dodatečně a časem se může stát, že se změní natolik, že se skupina rozpadne, protože část lidiček měla odlišné představy. Proto je dobré nějaká obecná pravidla stanovit předem, ovšem mnoho psů (pravidel) = zajícova smrt.

V Humanity´s Teamu ovšem v oblasti pravidel soužití nemusíme začínat na zelené louce, protože už mezi sebou několik velmi funkčních dohod o našem společném životě uplatňujeme. Jsou to Čtyři dohody, 5 kroků k míru či dohody o Kruhu srdce a celé je to zastřešeno Prohlášením o směřování HT, kde jsou vyjádřeny základní principy, na kterých jsou založeny všechny živé komunity. Otázkou je, jestli lze tyto dohody přenést do internetové komunity nebo jestli je nově vznikající komunita bude ochotná přijmout.

Dohody o komunitě, podle kterých jednáme v Humanity´s Teamu, byly vytvořeny podle nejlepšího vědomí a svědomí a na jejich tvorbě spolupracovali největší duchové naší doby, byla do nich vložena absolutní láska a byly tvořeny s vědomím svobody, podpory, soucitu a jednoty, proto věříme, že jsou univerzální a mohou inspirovat kohokoliv bez ohledu na místo, čas, kulturu či osobní zkušenosti.

Komunita na ningu se ale teprve rodí a žádné dohody ještě nebyly uzavřeny, proto Dohody o komunitě, které sem přicházejí z Humanity´s Teamu jsou návrhy či inspirací, která může být přijata nebo ne nebo bude jen podkladem pro vytvoření jiných dohod.

Kamil

Zpět

Diskusní téma: Humanity´s Team, komunita a já

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist