tvoříme svobodný prostor

HT v Africe 6. - Světová rada 1.den

21.04.2009 11:23

  Laco

20.4.2009 hotel Protea - Krugerův park

Anna-Mari si může konečně vydechnout - po všem tom stresu s přípravou Oneness summitu je pro ni zasedání Světové rady HT spíše odpočinkem. A pro nás ostatní to znamená konec zábavy - začíná práce. Nebudeme tedy psát až tak podrobnou reportáž, ale soustředíme se pouze na ty podstatné body. Také tady nemáme stálé připojení na internet, nicméně se budeme snažit vám posílat zprávy, jakmile to bude možné.

Otevření zasedání: Claudia Cristine (Německo)

Toto je v pořadí osmé zasedání Světové rady HT.  Celkový počet přítomných je 22 (i s pozorovateli). V roli moderátorů se střídají: Claudia, John, Steve a Lynn.  Zapisovatele dělá: Nannette (USA).

Otevírací ceremonie s krystalem, který nás provází od vzniku HT: Gerry (USA)

Konstelační hra, při které jsme každý napsali na papír svou roli v HT, tyto papíry rozmístnili po místnosti a pak se naciťovali na jednotlivé role našich přátel tím, že jsme se stavěli na jednotlivé papíry a vnímali jejich energii. Nakonec jsme všechny papíry shromáždili na jedno místo, přikryli plakátem s naším logem a heslem "We are all one" a do čela postavili řečený krystal.

Tanec a hra na zvířata - jak se cítíme, když představujeme divoká zvířata - Claudia Cristine (Německo)

Přečtení pravidel z příručky (guidelines) pro zasedání Světové rady (dále jen GC - Global Council) - John David (Anglie)

Přečtení usnesení o směřování HT schváleném na posledním zasedání GC HT v Argentině - Lynn (USA) 

Úvodní projev od Steva Farrella, světového koordinátora HT: přivítání a poděkování Anně-Mari, sdílení pocitů z přetížení podpůrného týmu (WW ST - WorldWide Support Team), potřeba rozdělit práci do národních týmů.

Tvorba programu: každý bod programu má svoje číslo, které ale není známé. Na tabuli se napsali čísla 1 - 22, ke kterým jsme psali čárky. Ty které dostali nejvíce čárek, dostaly přednost.

1) Překladatelský tým: Ruth (Peru)

- Je velice vytížena, v poslední době hodně pomáhala Philippovi (HT Francie) s překlady pro francouzskou sekci celosvětového webu. Ze šesti jazyků (mezi kterými je i čeština), jsou dokončeny: angličtina (primární jazyk), španělština a francouzština.

- Potřebovala by vytvořit koordinační tým pro překlady, složený nejlépe z koordinátorů překladů z jednotlivých států.

- Zpravodaj (newsletter): po prvotních problémech s posíláním přes nový systém Salsa je situace stabilizována. Veškeré lokální texty určené pro překlad do ostatních jazyků musejí být posílány v angličtině (pro nás normální požadavek, ale ne tak pro španělsky mluvící).

- Mandala projekt: většinu textů do jiných jazyků překládali vysokoškoláci. Jak u nás - můžeme nabídnout vysokoškolákům překlad do češtiny? Je to pro ně zajímavé?

- Problém nového loga: nebylo s nikým konsultováno. Autor je Gerry Harrington (USA) spolu se společností Ursa Minor. Steve Farell vysvětlil situaci, jak k tomu došlo - omezené prostředky v daném časovém rozpětí, nedostatek času pro rozhodovací proces. Z důvodu nedostatečné transparentnosti procesu Martin Buhler odešel minulý rok z Web týmu.

Jak na efektivní komunikaci na Yahoogroups: vyvarovat se posílání zbytečných mailů (tzv. děkovných mailů)

- Projevení vděčnosti tady a teď: kolečko s posíláním děkovné energie každému jednotlivému členu Rady

- Cítit se být vyslyšen: v kruhu společné hlasité "Jsem slyšen" a procítěné "Poslouchám" (I'm heard / I'm listening)

- Pocit nedostatku času: v kruhu společná mantra: Je spousta času / Mám spoustu času. 

Večer jsme se zakončili společenským večerem: vystoupení domorodých tanečníků a zpěváků. Vede je osvícený muž, který jim ukázal jiný způsob zábavy než se poflakovat po hospodách, chlastat a/nebo fetovat. Mladí si vydělají nějaké peníze a cítí, že jsou důležití a mají svou hodnotu.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist