tvoříme svobodný prostor

Hovory s Bohem v rukách Vesmírných lidí

01.05.2008 18:06

Poselství, které přináší Neale Donald Walsch v serii knih Hovory s Bohem se šíří světem a inspiruje mnoho lidí. Záměrem Humanity´s Teamu je seznamovat další lidi s tímto poselstvím a dodávat jim sílu a odvahu žít svůj život podle svých nejkrásnějších představ. Chceme toto poselství šířit, ačkoliv někteří lidé ho používají i k podpoře ideologií nebo náboženských představ protikladných s Novou spiritualitou. Má pro nás pozitivní význam i to, když se někdo s HSB seznámí prostřednictvím skupin s jejichž filozofií nesouzníme nebo od nichž se distancujeme. HSB může používat kdokoliv, proto chceme ukázat, jak rozdílné tohle použítí může být a že poučený zájemce nemůže všechny, koho HSB inspirovaly, házet do jednoho pytle.

V Čechách velice známou skupinou, která se přímo na HSB odvolává a která má tyto knihy mezi doporučenou četbou pro své příznivce, jsou Vesmírní lidé pana Ivo A. Bendy. Záměrem tohoto textu je popsat způsoby, jak Humanity´s Team používá poselství HSB v kontrastu s filozofií, myšlenkami a názory Vesmírných lidí. Na svých stránkách mají spoustu citátů z HSB, kterými dotvrzují pravdivost svých dalších tezí, jako že např.„Ještěři z Temných světů vám chtějí dát čipy do těla a zotročit vás jako ubohé loutky.“ „Ovládají vás síly temna“ „...PROPADEM všech těch negativních lidí, kteří tyto volby učinili, do Temných světů zóny vymístění...“ Tomu všemu mohou prý zabránit Vesmírní lidé, pokud se na ně lidé obrátí. Co tohle má společného s poselstvím HSB a Novou spiritualitou?

Nejsme v žádném sporu s Vesmírnými lidmi, naše cesty jsou velmi rozdílné. Je to rozdíl mezi dosavadní spiritualitou založenou na vytváření strachu, manipulaci a hledání spásy mimo člověka a Novou spiritualitou směřující přímo k lásce, svobodě a naplňujícímu životu, kde zdrojem toho všeho je člověk. Nemáme chuť ani potřebu polemizovat s myšlenkami Vesmírných lidí, protože záměrem HT je přímý prožitek, proto to, co děláme jsou prožitkové aktivity zaměřené na sebepoznání, na funkční komunikaci mezi lidmi, na společné tvoření nebo na prožitek hlubokého sjednocení a lásky mezi lidmi. Myslíme srdcem (ne hlavou). Přesto jsme občas k myšlenkovému okruhu kolem Vesmírných lidí řazeni a to právě proto, že naší společnou inspirací jsou Hovory s Bohem, (ale i další knihy, např.Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize).

Tenhle text je určen těm, kteří se s HSB poprvé seznámili prostřednictvím Vesmírných lidí nebo těm, kteří díky jejich čtení přišli s myšlenkami Vesmírných lidí do kontaktu. Nejsou zde opakována myšlenková schemata, která Vesmírní lidé používají. Ti čtenáři, kteří je neznají, je zde budou hledat marně. Chceme svou energii a tvořivost směrovat k realitě, kterou chceme prožívat a tvořit, nikoliv na realitu, která se nám nelíbí. Na čtenáři seznámeném s obojím pak je, která realita s ním více souzní a kterým směrem vyšle svou tvořivou energii.

Všichni jsme jeden, to je motto Humanity´s Teamu. A také všichni čerpáme z jediného Zdroje (ať už ho nazýváme jakkoliv), Neale D. Walsch, my v HT, Ivo A.Benda, i všichni ostatní lidé na této planetě. Ten Zdroj je Pramenem čisté Lásky, Světla a Moudrosti, každý máme k němu přístup a každý můžeme svým způsobem vyjadřovat to, co v tomto Prameni načerpáme. Používáme k tomu slova, která právě známe, obrazy, které máme v mysli, zkušenosti, které jsme prožili. Zdroj je neomezený. My lidé jsme ale omezeni svým vnímáním, svými zkušenostmi, hmotnými těly, proto naše vyjádření toho, co čerpáme ze Zdroje, je omezené a neúplné. Tyto skutečnosti způsobují, že vyjádření dvou lidí mohou být protikladná či v rozporu, ačkoliv obě pocházejí z téhož čistého Pramene. Když si uvědomíme, že Zdroj je celistvý a bez rozporů, uvědomíme si také, že rozpory ve vyjádření jsme vytvořili my lidé, svými myšlenkami nebo systémy přesvědčení. Pravdu o Zdroji pak můžeme spatřit jedině v tom, v čem se shodujeme. Proto nás Nová spiritualita vede k hledání shody ne ke zdůrazňování rozdílů. Když narazíme na rozpor, je to pro nás signál, že ani jedna strana nevyjadřuje podstatu Zdroje, že musíme hledat dál a hlouběji. Tohle hledání nekončí nalezením shody dvou polemizujících, pokračuje hledáním se třetím příchozím atd. až se zapojí všichni lidé na Zemi. Každý má přístup ke Zdroji a každý ho může vyjádřit a celistvý obraz získáme jen složením obrazů všech. V tomto je rozdíl mezi dosavadní a Novou spiritualitou. Doposavad jsme se vždy spoléhali vždy jen na jediný zdroj pravdy, říkali jsme jim proroci, vtělení bozi nebo kontakty s mimozemšťany. V Nové spiritualitě jsme zdrojem pravdy všichni.

Lidé se mohou dlouho přít, čí vyjádření pravdy je lepší, existuje však nějaké nezávislé kriterium, které nás může vést po cestě poznání? Věříme, že ano a tím kriteriem je láska. Opakem lásky pak je strach. Čím láskyplnější nějaké sdělení je, tím blíže ke Zdroji má, pokud vzbuzuje strach a to v jakékoliv formě (např. nenávist, násilí, beznaděj atd.) je sdělení od Zdroje odpojeno a je produktem lidské mysli. Nejčistší sdělení pak vyzařují absolutní a bezpodmínečnou lásku, nejhlubší soucit, dodávají sílu, odvahu a naději bez sebemenší stopy strachu, vždy ponechávají každému člověku svobodu volby, nesoudí ho ani nehodnotí, jestli to, co dělá nebo co si myslí, je dobré nebo špatné. Nikdy nemluví o tom, co by lidé měli nebo neměli dělat, co by měli nebo neměli cítit, ale vždy vedou člověka k uvědomění, co on sám chce opravdu v životě dělat a prožívat. Tato sdělení jsou bezpodmínečná, neexistují v nich žádné „pokud“ nebo „aby“ po jejichž neuposlechnutí následuje trest (slovo “pokud“ je dokonce jasným signálem odpojenosti, viz výše „..pokud vzbuzuje strach...“). Vždy vidí člověka jako Zdroj všeho, co člověk potřebuje k životu. Člověk nepotřebuje být spasen, protože nikdy nebyl odsouzen.

Tohle je základní optika, kterou vnímáme veškerá sdělení, která k nám přicházení. POKUD vzbuzují strach, víme, že jsou odpojená od Zdroje. Vnímáme jedině lásku.

Láska je světlo v našich srdcích, v srdci každého z nás je neuhasitelný zdroj světla a lásky. Pokud nezáří, obalil ho mrak strachu. Zdrojem tohoto strachu ale nejsou nějaké zlovolné bytosti nebo lidé kolem nás, ten zdroj je v nás, v naší hlavě, v našich myšlenkách, v našich představách a systémech přesvědčení. Narodili jsme se a zářili jsme čistou absolutní láskou, byli jsme jí plní, ale jak jsme rostli, ostatní lidé nás přesvědčili, že si tuhle lásku musíme zasloužit, že nejsme zdrojem, ale pouhými příjemci. Dalším přesvědčením je, že lásky je na světě nedostatek, a že se musíme mnoho snažit a bojovat, abychom jí dostali. Výsledkem těchto přesvědčení je strach, že tu lásku nedostaneme, že na nás nezbude, že zůstaneme opuštění někde v temnotách vesmíru. Kdo se bojí, je snáze manipulovatelný než člověk, který žije s radostí a září láskou. Strach s námi manipuluje, vzbuďte v lidech strach a pak jim dejte naději na spásu a máte je v hrsti, ani nepotřebujete nějaké čipy nebo peklo. Láska zmizela, zůstaly jen nedůvěra, zloba nebo nenávist.

Ale tohle je falešná domněnka, láska nikdy nemůže zmizet, je stále v nás, v našich srdcích, ale oddělili jsme se od ní nedůvěrou k sobě i ostatním, zlobou na sebe i svět kolem nás a sebenenávistí. Sami jsme se oddělili a jedině sami se zase můžeme připojit, nikdo jiný to za nás udělat nemůže, je to na naší absolutní zodpovědnosti. POKUD to neuděláme, trestem je život jaký vedeme dosud, plný globální nenávisti, celoplanetární zloby a mezicivilizační nedůvěry jejichž důsledkem jsou ekologická katastrofa, válečný střet civilizaci a miliardy chudých a nemocných. A to všechno jen proto, že jsme zapomněli, že my sami jsme zdrojem lásky a světla našich životů.

V Humanity´s Teamu nečekáme, že tenhle svět někdo zachrání, nevyhlížíme nějakého kouzelníka, který promění lidi podle našich přání, nemáme potřebu bojovat proti žádnému zlořádu. Chceme ale žít svůj život podle svých nejkrásnějších představ, individuálních i společných.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist