tvoříme svobodný prostor

Finance za rok 2007

04.05.2008 15:55

Souhrnný přehled 

Přijmy …………………………………….. 74673 Kč
Výdaje…………………………………….. 69139 Kč
Stav účtu a pokladny k 31.12.2007…… 50663 Kč
Obrat činil 170 466 Kč a hotovost je o 5785 Kč vyšší než na konci roku 2006

 

Struktura příjmů 

Finance HT ČR za rok 2007
Přispěvky patronů a dary……………… 49016 Kč
Výnos z Celostátních setkání………….. 16699 Kč
Výnos ze semináře Jóga smíchu………    9207 Kč
Čisté přijmy po odečtení odměn a daní a při přičtení úroků činí 74978 Kč.

 

Struktura výdajů 

Doplatky za rok 2006 ……………………16816,3
Školení…………………………………….3870,72
Podpora účastníků HT World Tour……..5000
Příspěvek na řidičák pro Benta ………..2000
Patronium 14.1.2007…………………….2242
Náklady na EFG …………………………1470,8
Cestovné členům Rady HT……………..8128,5
Telefon ……………………………………17078
Kronika ……………………………………812,5
Příspěvek světovému HT ……………….5000
Obecné ……………………………………3025
Bankovní poplatky ……………………….3748,94
Celkem …………………………………… 69192,76
 

 

Financování akcí

    Akce                 Příjem     Výdej     Odměny     Výnos HT

EFG Praha         29946     28896     2200         -1470

CS 03 Praha     19380     14838     2496         2496

CS 05 Sidonie   56550     34381     11085     11085

Jóga smíchu     28262     10055     9103         9103

CS 07 Písek     3750         -             1875         1875

Vánoční             -             -             -                 883

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist