tvoříme svobodný prostor

Duchovní aktivismus ve vzdělávání

12.12.2008 12:50

 

Požehnejte našim pedagogům a vytvořte zcela nový vzdělávací systém!

Od Anny-Mari Pieterse

 

Jeden z hlavních pilířů Humanity's Teamu je vzdělávání.  

Pokud jste členem či sympatizantem HT, myšlenky Jednoty a jejího potenciálu, je velmi pravděpodobné, že se vás lidé kolem vás začnou ptát: „Humanity's Team…. o čem to vlastně je? Co tam vlastně děláte? "

Jakožto příznivci Humanity's Teamu a jako duchovní aktivisté říkáme celému světu: „Obnovujeme naše spojení s Bohem/životem a sebou navzájem.“

A ona zvědavá osoba se hned zeptá „A jak to prakticky vypadá?“

Chceme toho dosáhnout prostřednictvím vzdělání. Začínáme u sebe, jelikož práce na sobě je v oblasti Nové spirituality a HT stěžejní. Duchovní práce na sobě samém otevírá naši mysl možnosti, že je tu stále co objevovat o Bohu/životě, ale hlavně o sobě samých.

K sebe-vzdělávání vede mnoho cest. Může jí být čtení duchovní literatury, modlitba či meditace, cvičení, procházky v přírodě, či jakékoliv jiné vyjádření vaší kreativity. Ať už si vyberete jakoukoliv cestu – a můžete si jich vybrat hned několik zároveň – důležité je věnovat pozornost svému nitru a vyšším realitám. Na našich webových stránkách můžete v sekci sebe-vzdělávání najít seznam knih týkajících se témat Nové Spirituality.

Vedle toho, že se věnujeme svému vlastnímu osobnímu růstu, pro duchovního aktivistu je důležité také to, že spoluvytváříme nový vzdělávací systém, který zohledňuje to, čemu věříme.

Je naším snem, přetvořit naši současnou společnost bytostí, které se občas chovají destruktivně a násilně, na vyspělou civilizaci lidí, kteří jsou laskaví, otevření a milující. Toho je možné dosáhnout prostřednictvím zcela nového vzdělávacího prostředí, ve kterém budou děti vědět, co to znamená odpustit. Co to opravdu znamená, být úspěšný, unikátní, bohatý a šťastný. Ale hlavně budou vědět to, že jsme všichni jedno. Chceme vynést naše kolektivní vědomí na zcela novou úroveň prostřednictvím vzdělávání našich dětí novou generací učitelů.

„Ovládat lidi znamená ovládat jejich mysl. A nejlépe je začít už v dětství. Pošlete děti do stejné školy, učte je stejné věci, nedovolte jim poznat víc a řekněte jim, že chtít se dozvědět víc není přijatelné“ Bůh, na kterého čekáme, str. 291 Neale Donald Walsch. 

Nyní je pro vás možné a jednoduché stát se spolutvůrcem tohoto nového systému vzdělávání. Pošlete email požehnání pedagogům. Je to silný a láskyplný způsob, jak jim připomenout, kým skutečně jsou. Je to velký dar, který dáváme sami sobě, když uznáme jejich práci.

Prosím jděte na naše webové stránky a nechte se inspirovat našimi emaily požehnání. Můžete vybrat jednu z organizací, které jsme pro vás připravili a poslat jí tento email hned teď. Můžete také vybrat pedagogy ve vašem okolí a udělat pro ně to samé. Uděláte tím radost sobě i adresátovi a zároveň budete světu říkat o existenci HT a myšlenkách Nové Spirituality.

Změna přichází krok za krokem.

Žehnám vám,

Anna-Mari Pieterse

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist