tvoříme svobodný prostor

Druhé dětství

03.05.2008 11:05

Idea tohohle projektu se rodí v Humanity´s Teamu už dlouho, naší inspirací jsou aktivity, které prožíváme na našich setkáních, kde si hrajeme, zpíváme, tančíme a tvoříme, jako děti. Prožíváme druhé dětství a pro mnoho z nás je zábavnější a radostnější než to první. Objevujeme v sobě vnitřní dítě, o kterém jsme si mysleli, že už je dávno ztracené pod nánosy konvencí, morálky, společenských masek a psychologických barier. Tohle všechno boříme a odhazujeme a znovunalézáme esenci našeho bytí a smysl našeho života. Vracíme se k prameni lásky, radosti a inspirace, který je v nás, ale zanesený strachem. Čistíme ho a znovu se napojujeme na proud čerstvé vody, který pryští do našeho života.

V druhém dětství začínáme tam, kde jsme kdysi skončili s objevováním sebe sama. Když jsme byli dětmi, potřebovali jsme lásku lidí kolem nás, ale oni nám jí dávali podmíněně, jen když jsme byli takovými, jakými nás chtěli mít. Tehdy jsme ze strachu přestali být sami sebou, ztratili jsme sami sebe, byli jsme ochočeni, jak to nazývá Don Miguel Ruiz. Teď se vracíme ke svobodě, které jsme se kdysi vzdali, protože jsme ani nevěděli, že jí máme, nikdo nám o ní neřekl.  Ale teď už o ní víme.

Tvoříme příležitost znovu prožít své dětství, ale tentokrát způsobem, který je podle našich nejkrásnějších představ. Přebíráme zodpovědnost za své prožitky, už se nespoléháme na to, co nám připraví rodiče, příbuzní nebo učitelé, ale aktivně hledáme, co chceme dělat a prožívat. Tím v sobě měníme archetypy dětství a věříme, že ty nové předáme i našim dětem.

Dětství, první i druhé, je o objevování sebe sama i světa kolem nás prostřednictvím prožitků. Naše druhé dětství je časem spirituálních her. Učíme se navzájem, rozvíjíme své schopnosti, objevujeme nový svět, nové vztahy, nové věci i nové lidi. Ale každé dětství jednou skončí a my dospějeme. Tahle spirituální dospělost se projevuje tím, že víme kdo jsme a co chceme na téhle planetě dělat, známe své talenty, své schopnosti a svou sílu. Vše tohle potřebujeme, protože před námi stojí veliký úkol, vytvořit planetu lásky, míru, štěstí, radosti a harmonie, Novou Zemi.

V Projektu Druhé dětství chceme tvořit a podporovat aktivity (semináře, kurzy, setkání), na kterých účastníci hravou a prožitkovou formou mohou prozkoumat své vnitřní dítě, znovu prožít své dětství či objevit jiné způsoby učení a jiné typy škol, takové, do kterých by rádi opět chodili sami, pokud by byli dětmi.

Už teď existují dvě školy, které právě takové prožitky nabízejí, a které Humanity´s Team podporuje, Škola rodičovství, kterou v Třebíči pořádá Vlasta Frantová (ŠKOLA RODIČOVSTVÍ, ŠKOLA RODIČOVSTVÍ II.) a Waldorfská škola pro dospělé, kterou v Praze vede Iva Bečvářová (WŠPD).

 

Ideou projektu je najít, co mají už existující programy společné a přinést zájemcům širší nabídku aktivit, možná vytvořit nějakou společnou platformu, ke které by se mohli připojovat i další lektoři nebo týmy se svými aktivitami. Web Humanity´s Teamu pak může být spojovacím místem, kde lidé najdou informace o akcích i o metodách, které používáme, nebo kde po jejich skončení mohou sdílet své prožitky či najít reportáže. A právě takovéto informace mohou do škol přilákat další účastníky.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist