tvoříme svobodný prostor

Brainstorming

30.04.2008 22:43

Velmi vhodná metoda při hledání možných řešení. V překladu znamená „biuře v mozku“ a někdy se také překládá „dobytí mozku“. Jejím autorem je američan Alex S.Osborne, který tuto techniku vyvinul již v roce 1939.

Cílem brainstormingu je povzbudit u člověka tvůrčí myšlení a vyprodukovat tak v co nejkratším čase co největší počet originálních myšlenek. Brainstorming je založen na principu myšlenké asocialce, což znamená, že jedna idea vyvolává druhou.

Poznatky:
a) Čím víc nápadů a přístupů, tím je větší pravděpodobnost, že naleznete správné řešení
b) Skupina dokáže vyprodukovat v krátkém čase podstatně víc nápadů než to dokáže stejný počet jednotlivců
c) Když oddělíme tvůrčí fázi myšlení od logické fáze myšlení, získáme tak více originálních nápadů.

Z těchto důvodů probíhá brainstorming ve skupině a má dvě fáze, které je nutno od sebe oddělit:

1.fáze: Sbírání nápadů
- Cílem této fáze je shromáždit co největší počet nápadů (počet variant je v této fázi důležitější než jejich kvalita a proveditelnost), jak by se dal zadaný problém řešit.
- Skupina sedí v půlkruhu směrem k tabuli a rozvěšeným papírům na zdi, na které se zaznamenávají jednotlivé nápady
- Jednotlivci postupně sdělují veškeré myšlenky a návrhy řešení, které je napadnou.
- Každý takový nápad je čitelně zaznamenán na viditelné místo (i když obsahuje jen zárodek myšlenky)
- Každý účastník musí mít stejnou možnost se vyjádřit
- Nápady se nehodnotí – nepřipouští se jakákoliv kritika nápadů!!! (bez preferencí, omezení, námitek, úsměšků, nároků na úplnost…)

2. fáze: Posuzování nápadů
- Cílem je zhodnotit, posoudit a roztřídit všechny nápady a najít nejvhodnější způsob řešení problému
- Tuto fázi provádějí odborníci, kteří problematice rozumí


Příprava

Důležitá je příprava prostředí a klima v týmu – účastník musí cítit bezpečí a jistotu, že jeho návrh nebude negativně hodnoce, jinak vzniká bariera.
Když vybíráme účastníky brainstormingu, měli bychom dbát na to, aby mezi nimi nebyli
- lidé mezi nimiž jsou napjaté vztahy
- lidé pasivní, konfliktní či autoritativní
- lidé bez smyslu pro humor, neschopní se uvolni

Role moderátora
- Musí pomáhat odstranit negativní pocity a předpoklady členů týmu (např.: „…to není možné, takhle se to nedá přeci dělat, s tím nikdo nebude souhlasit, konkurence o tom taky už musela uvažovat…“)
- Vyzývá k aktivitě
„Co kdybychom měli neomezený rozpočet.“
„Co kdybychom měli víc lidí“
„Co kdyby tato překážka neexistovala? Co bychom v takovém případě dělali?“
- Vklad moderátora – jeho návrhy nebo možnosti musí mít při posuzování zcela stejnou váhu, jako návrhy ostatních účastníků

Tento postup odstraňuje „cenzuru“ příliš racionálního myšlení a uvolní prostor pro tvořivé myšlení. Prozáznam je vhodné využít myšlenkové mapy, kdy problé se umístí do středu

Před každým brainstormingem musí být jasně zformulován problém či otázka, na kterou mají účastníci najít odpověď nebo řešení.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist