tvoříme svobodný prostor

Barbara Ann Brennan- Ruce světla

18.05.2008 17:07

Barbara Ann Brennan je spirituální léčitelka a učitelka a napsala dvě knihy Ruce světla a Zjevení světla, ve kterých se věnuje lidskému energetickému poli, mezilidským vztahům i celému spirituálnímu světu.

Aura

Jak správně fungující energetické tělo vypadá. Máme sedm čaker jejichž funkcí je čerpat energii a vyživovat s ní nejen jednotlivé orgány v těle, ale i energetická těla. Ke každé čakře také patří specifická psychologická funkce a také slouží ke komunikaci uvnitř našich těl i vně. Čakra přijímá energii, když se točí ve směru hodinových ručiček (pravidlo pravé ruky: prsty položíme ve směru otáčení, palec ukazuje směr proudění energie) a energetický proud jde dovnitř těla, v energeticky vyváženém systému, se takto musí točit všechny čakry. Výdej energie probíhá pomocí energetických těl, těch systém Barbary Brennan rozeznává sedm (jiné systémy pracují se třemi až sedmnácti vrstvami, Barbařin systém je kompromis, který je vyvážením jednoduchosti a přesnosti, nemíchá to, co by mohlo být rozděleno, ale zase to příliš nekomplikuje. S dělením aury na vrstvy je to jako s dělením duhy na barvy, někdo tam vidí čtyři, jiný tisíc). Každé tělo je spojeno s jednou oblastí života. V těchto energetických tělech musí energie volně proudit, nesmí se blokovat, zastavovat, tělo musí být vyvážené a harmonické, pak takové je i naše prožívání příslušné oblasti. A obráceně, pokud tu oblast života harmonicky prožíváme, je harmonické i příslušné aurické tělo.

 

Čakry

1.čakra – kořenová. Je místem první manifestace životní síly ve fyzickém světě. Pokud správně funguje, je člověk vybaven silnou vůlí k životu, to se projevuje fyzickou aktivitou.

2.čakra – sakrální. Je spojena se schopností lásky k opačnému pohlaví, je místem dávání a přijímání fyzické, mentální a spirituální radosti. Je projevením sexuální energie.

3.čakra – solar plexus. Dává nám radost a přátelskost, spirituální moudrost, vědomí univerzality života a toho, kdo jsme uvnitř vesmíru. Je spojena s mentálním pochopením.

4.čakra – srdeční. Umožňuje nám pocítit lásku k ostatním lidským bytostem i celému vesmíru, otevřít se životu. Zkrze ní milujeme, přes ní proudí energie vzájemného spojení.

5.čakra – krční. Je spojena s péčí o druhé a přispůsobením se. Umožňuje uvědomění si sebe sama ve společnosti i v profesi. Je místem vyjádření sebe  sama a přijetí zodpovědnosti za vlastní život.

6.čakra – třetí oko. Je spojena se schopností vizualizace a porozumění mentálním pojmům, i se schopností praktického využití myšlenek. Je místem tvořivosti i vůle vize realizovat.

7.čakra – korunní. Zde se integruje celá osobnost se životem a spirituálními aspekty lidstva. Souvisí s osobním vztahem ke spiritualitě, s osobní zkušeností s ní.

2. až 6. jsou dvojité, s jedním aspektem na přední části těla, s druhým na zádech nebo temeni hlavy

 

Aurická těla

1.vrstva – éterické tělo. Zde prožíváme všechny fyzické pocity – bolestné i příjemné. Pokud je tato vrstva silná, je silné a zdravé i naše fyzické tělo. Máme radost ze všech příjemných pocitů, které to přináší – vitality, fyzické aktivity, fyzického kontaktu, sexu, spaní, jídla.

2.vrstva – emocionální tělo. Je spojeno s emocemi a pocity o sobě. Pokud je vrstva silná a nabitá, vztah k sobě nám přináší radost, líbíme se sami sobě. Pokud dovolíme pocitům o sobě, ať negativním nebo pozitivním, aby volně proudily, zůstane aura v rovnováze.

3.vrstva – mentální tělo. Je spojeno s mentálním nebo racionálním světem, Pokud je silné, bude naše myšlení jasné a mysl nám bude dobře sloužit. Náš mentální život bude aktivní a budeme mít zájem o učení.

4.vrstva – astrální tělo. Toto tělo nese celý svět našich vztahů. Zde na sebe vzájemně působíme s ostatními lidmi, zvířaty, rostlinami i celým vesmírem. Kdykoliv je mezi lidmi nějaký vztah, proudí mezi nimi energie. Je zde obsažena všechna naše láska a radost, ale i boje a bolesti se vztahy.

5.vrstva – tělo éterických předloh. Tahle úrověň je prostorem pro život, prázdným místem kde se život může objevit. Je to místo, kde se objevuje Boží záměr s naším životem. Místo kde hledáme nejkrásnější představu o životě, jako spojení naší vůle s Boží vůlí.

6.vrstva – nebezské tělo. Tohle je místo spirituální lásky, radosti a blaženosti, je to vědomý prožitek Boží lásky v nás. Tady vnímáme společenství všech bytostí, sounáležitost spirituálních světů. Jsme součástí světelného Kruhu dětí matky Země.

7.vrstva – kauzální tělo. Drží pohromadě celou auru. Je to úroveň Boží mysli, kdy prožíváme Boží mysl uvnitř sebe a vstupujeme do univerzálního pole Boží mysli. Silná tato vrstva nám přináší schopnost jasného pochopení širších konceptů naší existence, světa a jeho podstavy.

 

Zastavená energie

Málokdo z nás má čakry a aurická těla právě taková, čakry správně nefungují a aurická těla jsou plná bloků a statické energie. Co se v nich děje nefunkčně a jaké to má následky? Pokud čakry energii nesají, ale vydávají (točí se proti směru hodinových ručiček), oslabuje to příslušné energetické tělo, v průběhu duchovního růstu je ale tahle nevyváženost občas potřebná, třeba ve chvíli, kdy některé tělo (a s ním spojený životní prožitek) je přespříliš nabité energii, a té se je potřeba s v zájmu vyváženosti celé aury zbavit. Čakry mohou být dále různě deformované, roztržené, ucpané, pak energie, které jimi proudí nebo neproudí, působí zmatky v našem životě, např. deformace třetí čakry způsobuje a je příčinou deformovaných myšlenek. To se následně projeví i v auře a myšlenky zastaví tok energie. Další blokády proudění energií způsobují např. systémy přesvědčení, falešné představy nebo nefunkční vztahy. Dále některé části své osobnosti skrýváme před ostatními, vytváříme si různé masky a obranné strategie, které nás chrání před prožitky, které nás bolí, ale které zase brání toku energií. A kde neproudí energie, nemůže být život, tak si dovedeme vytvořit až nemoci ve fyzickém těle, protože to je obrazem toho, co se děje v auře.

Tyto deformace, masky, obranné strategie a bloky si tvoříme celý život, doslova od chvíle narození. Lidé nás ovlivňují, zraňují, chtějí nás ovládat nebo mít ve své moci, využívají nás, chtějí naší energii, protože jí neumějí získat správným způsobem, dělají to tak, že nám ubližují a my se bráníme, blokujeme tu energii. A co jsme viděli na rodičích, ve škole, v televizi, v celé společnosti, to jsme začali dělat taky, brát násilím, podvodem, lstí, lítostí nebo křikem to, co potřebujeme, energii. Byli jsme malé děti a jinak jsme to neuměli, ale právě teď nastal čas dospět, přestat se chovat jako děti, převzít zodpovědnost do svých rukou a naučit se získávat energie lépe, funkčně, odhodit masky, uvolnit bloky, napravit deformace a ukončit obranné strategie. Pak naše energie může proudit.

Obranné aspekty charakterových struktur

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist