tvoříme svobodný prostor

Co to jest Humanity´s Team?

Humanity’s Team (HT) to aktywny na całym świecie ruch duchowy i obywatelski za prawa duszy. Bierze pod uwagę odmienności społeczne i kulturowe, zawsze stwarza przestrzeń dla rozwoju Nowej duchowości. HT jest otwarty i transparentny w swych działaniach i finansach. Jego członkowie zawsze postępują ze świadomością, że są częścią jednej całości. „Pięć kroków“ służy im jak kotwica do osiągnięcia pokoju we wszystkim czym są i co robią.

Ruch jest inspirowany książką Neala Donalda Walscha „Rozmowy z Bogiem”. Nawiązuje do duchowości lat 60 dwudziestego wieku, która łączy zachodnie i wschodnie nauki duchowe. Ruch jest aktywny w około dziewięćdziesięciu krajach świata.

Humanity´s Team 

Filozofia

Filozofia HT wypływa ze świadomości, że cierpienia społeczne np. wojny czy głód, wynikają z ludzkiego przekonania o wzajemnej odrębności i braku. Dlatego nie można ich rozwiązywać militarnie, politycznie, czy ekonomicznie, ale jedynie za pomocą zmiany tych przekonań i to przede wszystkim w nas samych. Z tego powodu HT bierze udział w tworzeniu filozofii Nowej duchowości, która widzi każdego człowieka jak źródło wszelkiej siły, prawdy, światła, miłości, radości i wolności. Nikt nie może nakazać drugiemu człowiekowi, żeby je przeżywał w konkretnych warunkach. Nowa duchowość nie pobudza do szukania tej siły i prawdy w otaczającym nas świecie, w żadnej rzeczy i w żadnej specyficznej sile świata, ani w żadnej konkretnej osobie albo instytucji. Nowa duchowość jest podejściem, które opuszcza koncepcję, że ludzie rozumieją wszystko, czego potrzebują, żeby stworzyć świat, o którym marzyli, to znaczy świat pokoju, radości i harmonii. Dopuszcza myśl, że trzeba dalej poznawać i poszerzać współczesne systemy światopoglądowe dotyczące Boga i Życia o nowe poglądy i idee oraz ich zrozumienie w taki sposób, żeby odnosiło się to do wszystkich ludzi i do całego świata. Nowa duchowość zachęca do pytań dotyczących szukania rzeczywistej istoty rzeczy, popiera rozwarzania nad najbardziej podstawowymi prawdami i jest świadoma tego, że ludzkość, natura i w ogóle wszystko jest niepodzielną całością.

Cele

Humanity’s Team chce wspierać jednoczenie się ludzi za pośrednictwem zmiany wyobrażeń dotyczących Życia, Boga i ludzi. Chce zastępować teologię i różne ideologie wyboru dzięki zrozumieniu połączenia wszystkich rzeczy i ludzi, chce tworzyć świat bez barier na poziomie materialnym, społecznym i psychologicznym. HT wspiera w człowieku siłę, aby spełniać swoje marzenia i marzenia o ludzkim społeczeństwie jako całości, bada aktulność współczesnych przekonań o Życiu, ludziach i Bogu oraz otwiera się na nowe. Motto Humanity’s Teamu to „Wszyscy jesteśmy jednym” („We are all one“).

Środki

Ruch osiąga swoje cele dzięki wspieraniu rozwoju indywidualnego swoich członków. Organizuje zajęcia edukacyjne oraz organizuje czas wolny w grupach, co ma związek z pracą zespołową i wzajemnym wsparciem. Aby w grupach tych odczuwać wzajemną łączość oraz w pracy nad usuwaniem psychologicznych barier korzysta się np. z metody konstelacji, rozmów terapeutycznych lub Kręgu serca, które prowadzą uczestników do wyrażenia tego, co czują oraz co chcą przeżywać, do poszukiwań swych najgłębszych przekonań oraz swych najpiękniejszych wyobrażeń o życiu. Członkowie wierzą, że wyobrażenia te są wspólne dla wszystkich ludzi oraz że są harmonijnie połączone, a także że najpiekniejsze wyobrażenia jednego człowieka o życiu są poparciem wyobrażeń drugiego, że wyobrażenia te wspólnie rozwijają się i dopełniają. Jeżeli ludzie podzielają swoje wyobrażenia nawzajem, mogą następnie tworzyć wspólne wyobrażenia i postanowienia, a następnie realizować je, o ile sposób ich realizacji jest zgodny z zamiarami każdego człowieka osobno.

Organizacja ruchu

Najwyższy organ ruchu to Rada Światowa. Jej członkami są narodowi koordynatorzy lokalnych ekip. Rada światowa spotyka się raz za rok i wybiera ze swoich szeregów koordynatora światowego, który kieruje cały rok pracami globalnego biura (Global Office). W tej chwili koordynatorem światowym jest Steve Farrell ze Stanów Zjednoczonych. W poszczególnych krajach działają ekipy narodowe, które wybierają koordynatora narodowego. System organizacji w poszczegółnych krajach jest różny i przystosowany do miejscowych warunków.

Oficjalna strona światowego HT

http://humanitysteam.org/

  Humanity´s Team i Polska

W Polsce nie ma dziś aktywnego ruchu HT. W przeciągu kilku lat pojawiło się na różnych spotkaniach za granicą wielu Polaków, ale w Polsce ruch nie został dotąd założony. W 2009 roku na spotkaniu w Republice Południowej Afryki w Johannesburgu Rada Światowa HT postanowiła poprzeć powstanie ruchu również w innych krajach i wezwała ekipy narodowe, żeby pomogły swoim sąsiadom. HT Czechy postanowił wesprzeć Polskę i kupił domenę humanitysteam.pl

Jeżeli pragniesz dołaczyć do HT lub rozpocząć jego działalność także w Polsce, napisz do nas. Chętnie Ci pomożemy i udzielimy rad, skontaktujemy Cię z ludźmi na świecie oraz z Ekipą międzynarodową.

Osoba kontaktowa:       ?       mail:      ?

Humanity´s Team Czechy

Od odwiedzin N. D. Walscha w Pradze w 2004 roku ruch jest aktywny również w Czechach. W 2006 roku zostało założone towarzystwo obywatelskie Humanity’s Team Czechy.

Czym jest dla nas HT? Społecznością ludzi, którzy tworzą wolną przestrzeń do wyrażenia tego, kim jesteśmy. Popieramy indywidualność każdego i budujemy w ramach tego, co mamy współne. Łączy nas wzajemna życzliwość, radość i szacunek. Aktywność w HT pomaga nam żyć świadomie i harmonijnie.

Organizujemy spotkania, seminaria, współne wakacje i uroczystości. Piszemy o tym, robimy zdjęcia naszego życia codziennego oraz przygotowujemy na ten temat stronę internetową. Zapraszamy!

Oficjalna strona HT Czechy

http://www.humanitysteam.cz/

Strona z życia czeskiego HT

http://plus.humanitysteam.cz/

Społeczność internetowa czeskiego HT

http://humanitysteamcr.ning.com/

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist